Slnečné LEVIE NOVOLUNIE a oslava levej brány 2022

Ako sa počas týchto dní cítite, priatelia? Unavení, podráždení, smutní, netrpezliví, ospalí, zmätení alebo s bolesťami hlavy? Máte na to dôvod. Vo štvrtok 28. júna pár minút pred ôsmou večer nastáva novolunie v srdečnom, odvážnom, slnečnom a ohnivom astrologickom znamení Leva a od 26. júla do 12. augusta prežívame obdobie Levej brány. O čo ide? Levia brána je svetelný energetický posun, ktorý na Zemi nastáva vďaka slnečnému prechodu cez konšteláciu Leva v spojení s hviezdou Sirius, s veľkým centrálnym Slnkom, Slnkom našej slnečnej sústavy, zemskej svetelnej mriežky, Orionom a Veľkou pyramídou v egyptskej Gíze. Takzvaná Levia Brána sa aktivuje, keď sa Zem a Slnko spoja so Síriom, ktorý je mohutnejší a vysiela na Zem oveľa vyššie vibrácie než naše Slnko, čím je považovaný za tzv. spirituálne Slnko. V tomto období vďaka spomínanej konštelácii hviezd na oblohe vzniká portál medzi fyzickým a spirituálnym svetom. Kvantá svetelných vĺn so vzostúpenými kódmi zo Síria k nám prinášajú božskú múdrosť z vyšších sfér, podporujú nás do nového života, prebúdzajú nás do božského vedomia, prirodzene aktivujú našu DNA a urýchľujú náš osobný rozvoj a duchovný rast.

NOVÁ ZEM

Ako? Pobádajú jednotlivcov i ľudstvo: prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia a činy, čeliť negativite, manipuláciám a nátlaku, vystúpiť z davu a stáť si za svojou pravdou, spájať sa do Jednoty a podporovať sa vzájomne pre spoločnú vec a dobro, postaviť sa za osobnú slobodu, uvedomele tvoriť, lepšie sa o seba starať, pozorovať a zaujímať sa, čo sa deje vo mne a okolo mňa. Ďalej nechať rozpustiť staré štruktúry a realitu, vnímať odkiaľ prichádzam, kto som a kam kráčam, prečo konám tak ako konám, dovoliť si odvážne riskovať, spojiť sa so svojou dušou, so svojou božskou iskrou a svojim srdcom. Spaľovať ego, staré strachy, prežité postoje a obavy. Lev nám dáva k tomu silu a odvahu, ako kráľ zvierat nás korunuje a pomáha nám v tvorivosti a spojení s našim srdcom, ktoré sú pre náš život v Novej Zemi kľúčové. Dovoľme si vykročiť majestátnym krokom leva do novej etapy nášho života a Zlatého veku ľudstva.

NOVÉ ĽUDSTVO

Stará paradigma konči a rozpadá sa. Stará zem 3 D – to je nevedomie, oddelenosť, boj, tma, ego a všetky jeho prejavy a aspekty. Konanie zo strachu a nízkej úrovne vedomia, nedôvera a nevedomosť, rola obete a vinníka, nerovnováha a disharmónia, vojny, utrpenie a bezcitnosť, vykorisťovanie a manipulácia, parazitovanie a obmedzovanie, neúcta a bolesť, peňažný systém a moderné otroctvo. Smerujeme viac a viac k šťastnej rovnováhe polarít a k životu v pravde. Taktiež k neustálej obnove kvality života, novým zážitkom a skúsenostiam. Bez pripútaností, závislostí a a hromadenia. Naším ľudským osudom je vytvoriť, zažiť si to a ísť ďalej. Tým sa naša duša obohacuje, rastie, zväčšuje sa a kvitne. Sme ruky najvyššieho stvoriteľa a deti božského tvorcu, máme jeho plný potenciál a v tom ho nasledujeme. Je umenie žiť svoj život a byť doň plne zapojený osobnostne, pocitovo, ľudsky – a súčasne dokázať vnímať udalosti v ňom z láskavého odstupu bez zbytočných emócií. Teda vnímať svoj život ako hru, kde sme hercom, režisérom, kulisárom, scenáristom… a ešte aj pozorovateľom toho, čo spolu-vytvárame. Vedomý tvorca dokáže rozlíšiť, čo môže zmeniť a čo nie – a je nevyhnutné to prijať. Každý máme svoj podiel na spoločnom božskom diele. Je dôležité naučiť sa rozlišovať, do akej miery toto ešte je moje a kedy to už ku mne nepatrí a nechať to byť.

AKO ĎALEJ

Takže čo máme robiť teraz? Byť pokojní a pevní v smerovaní, postojoch a presvedčeniach. Naladiť sa pozitívne – s istotou, že každý si tvorí svoj osud v zmysle: to, čo vysielam von, sa mi vracia. Dostatočne relaxovať a spať. Ukotviť sa vo svojom strede, udržiavať sa vo svete príjemných myšlienok a pocitov, nezapájať sa do konfliktov. Úplne vypnúť televíziu a všetky médiá, ktoré na vás chrlia negatívne správy. Namiesto toho počúvať harmonizačnú hudbu, predstavovať si vlny žiarivej energie, ktoré k vám prúdia z neba a prestupujú do vás cez korunnú čakru – vašu energetickú bránu na vrchole hlavy – a vstupujú do vášho srdečného centra. Srdce je vstupná brána do Novej Zeme. Keď sa cez srdcia zosieťujeme a ukotvíme kryštalickú mriežku s vysokými vibráciami, naše telá sa pretvoria na hmotu s kremíkovým základom, zatiaľ čo stará zem beží na báze uhlíka. V nej zostanú tí, ktorých duše sa rozhodli podporovať starý systém a starú zem za odrobinky istôt a vágne výhody. Rok 2022 je rokom zásadného prelomu a na každého rozhodnutí duše veľmi záleží… Keď spočítame 2+2+2 dostaneme číslo 6, ktoré nesie vibrácie harmónie, láskavosti, domova, čistej lásky a krásy. Takže sme v štádiu vývoja, keď je tu pre nás pripravený kvantový príliv duchovnej múdrosti s možnosťami a zdrojmi tvoriť si šťastný rozkvet na osobnej aj kolektívnej rovine.

NECH SA DEJE SVETLO

Sírius vychádza každoročne na oblohu 26. júla a prináša na Zemi prelom – nové začiatky: kvalitu svetla, uvedomenia, spôsob myslenia a života, novú úroveň vnímania a vedomé prebúdzanie do pravdy a našej božskej podstaty. Energetický vrchol dosahuje 8. 8. V tomto období je ideálny čas na každodennú rannú a večernú meditáciu či vizualizáciu, príchod nových vhľadov, tvorbu nových projektov a spôsobu života. Na našu planétu dopadajú diamantovo-zlaté a adamantínové trblietavé hviezdne častice so vzostúpenými svetelnými kódmi. Je na každom z nás, či im povieme ÁNO. Dovoľme si nasávať ich do svojho tela, dovoľme, aby nami pretekali a cez nás sa ukotvovali do matky Zeme. Kúpme sa v ich svetelných vibráciách, nech spália všetko staré a zaťažujúce, energetické bloky a tiene, traumy a zranenia, čipy a parazity, deštruktívne vzorce a programy. Odpustime a prepustime všetky aspekty nášho bytia a života, ktoré si v našom žití už neprajeme. Pracujme s vedomým zámerom a nastavme sa na šťastie, radosť, vďačnosť, zdravie, hojnosť a všeobjímajúcu lásku – bez podmienok, posudzovaní a očakávaní. Integrujme sa denne so silou kryštálov, uzemňujme sa, prepojme sa s prírodou a so živlami Zeme.

NECH SA DEJE LÁSKA

8. 8. 2022 to sú dve osmičky a tri dvojky. Výsledné číslo je fyzická štvorka, ktorá nesie energie fyzickej aktivity v hrubej hmote, uzemnenia, praktickosti, organizačných schopností, práce cez telo a činorodosti. Pripomenutie o.i. toho, že človek je tu tvorca a prostredníctvom jemnohmotných energií, teda svojimi myšlienkami, pocitmi, vnemami, emóciami, slovami, spevom, úmyslami, zámermi a rozhodnutiami tvorí. Výsledok sa potom prejaví v hrubej hmote, ale musí byť prítomná aj naša fyzická prítomnosť a aktivita.

„Odvaha je polovica úspechu,“ povedal Tomáš Baťa. Odvážny a chrabrý lev tvorí cez srdce a akciu. Vedomý lev dokáže rozlíšiť, kedy ním máva ego a kedy rozhoduje srdce, ktoré nasleduje. Pretože ego nás oddeľuje a rozdeľuje, a srdce svet spája. Nás samotných ako dokonalú božskú bytosť a dieťa najvyššej inteligencie. Semienko božskej tvorby, súčasne tvorkyňu alebo tvorcu svojho sveta. Takže teraz je to správne obdobie naskočiť na najvyššie energie slnečného otca. A k tomu skvelá podporujúca konštelácia ďalších planét, aby ste sa pevnejšie spojili a navnímali si srdce. Pretože Nová zem je život v srdci, cez srdce a so srdcom. S ľahkosťou, slobodne a vedome s prijatím súvislostí a dôsledkov voľby.

SLOBODA A TVORBA

Navyše sila tohtoročného levieho obdobia je umocnená tým, že vo štvrtok 28.7. o 19,58 h nastáva novolunie v ohnivom astrologickom znamení Leva, ktoré pôsobí 3 dni pred a 3 dni po tomto okamihu. Slnko a Mesiac zaujímajú susedskú pozíciu a spolu štartujú do ďalšieho mesačného, vibračne mimoriadne silného cyklu. Patrónom Leva je samotné Slnko – šéf našej slnečnej sústavy, ktoré predstavuje seba-vedomie, seba-uvedomenie a našu identitu. Posolstvom augustového novolunia je pravé seba-poznanie a seba-prijatie osobnej sily, tvorivosti a jedinečnosti. Hlboké uvedomenie, že každý z nás má právo dané stvoriteľom vytvárať si životnú cestu podľa osobných potrieb Duše.

AFIRMÁCIA: V každej chvíli som vedomým tvorcom/vedomou tvorkyňou môjho života.

Júlový SUPERSPLN na osi Rak – Kozorožec prináša ŠŤASTNÉ OBDOBIE

Júnový SPLN na osi Blíženci – Strelec prináša OHEŇ a VÝBUŠNOSŤ

V utorok 14. júna cca o 13,52 h počas Splnu znova po približne 29,5 dňoch vyvrcholí vplyv energií Luny na nás a odnesie so sebou ďalšie nánosy zážitkov, programov a spomienok, pripravených na prepustenie k posunu do vyššej úrovne vedomia. Ide o silne emocionálny spln, ktorý osvetlí posolstvá ostatného novolunia. Prepojením ohnivého živlu Strelca a vzdušného živlu Blížencov môžu nastať zaujímavé zvraty, posuny až výbuchy dlho potlačovaných emócií.
Čas sa zrýchľuje a pred vyvrcholením astronomickej jari smerom k letnému slnovratu 21. júna nám dni doslova letia, keď procesy, ktoré započali ešte v období zimného slnovratu, dozrejú a vyvrcholia. Dostaneme odpovede na otázky, kto sme a kam smerujeme. Dôležité bude pevné spojenie sa so svojou zdravou sebahodnotou, ocenením svojich talentov a darov. Aktuálne hviezdne konštelácie – predovšetkým retrográdny Merkúr v napäťovom aspekte na Saturn – podporujú prečistenie našich tráum, potlačených a vytesnených emócií. Až do slnovratu sa dramaticky navyšujú vibrácie energií a vďaka pôsobeniu Pluta sa naše myšlienky s ľahkosťou prakticky ihneď zhmotňujú do nášho života. Preto pozor, ako a na čo myslíme, akým myšlienkam venujeme pozornosť, tým pádom ich živíme svojou životnou energiou a manifestujeme do našej osobnej a kolektívnej reality. Čo vysielame, to sa nám vracia.
Čo s tým? Keď príde problém alebo záťažová situácia, zamerajte myslenie na riešenie e rozuzlenie. K tomu potrebujete STÁLE UKOTVENIE V POZITÍVNYCH POSTOJOCH. Napríklad vďačnosti, prijímaní, harmónii, vnútornom pokoji, uvoľnení… V tomto období je to výzva k naštartovaniu sebadisciplíny a pevnej vôle k dostatočnému vytvoreniu nových, pozitívnych a podporujúcich zvykov a programov. Napríklad cez vedomý tanec, vedomý dych, spojenie s telom, vedomý dotyk, masáž, cez pobyt v prírode.
Slnko – mužský princíp moci, nadvlády a kontroly je vo vzdušných Blížencoch a Luna – nesúca ženský princíp intuície, prírody a Zeme je v ohnivom živle Strelca. Strelec nesie živel oheň, jeho kvalita je pohyblivá a polarita mužská. Mars podporí mužský tvorivý božský princíp do prerodu bojovníka na budovateľa a ochrancu. Venuša a ženský princíp sa prejaví cez ženy v bezbrehosti, chaose a emóciách. Turbulencie sú potrebné preto, aby došlo k prenastaveniu a zmene hodnôt. Teraz je vhodný čas na tvorbu plánov do budúcna.
Spln zviditeľní kvality znamenia Strelca, ktorému vládne planéta šťasteny Jupiter. Preto majú narodení v tomto znamení väčšinou pokojnú povahu a sú naklonení k náboženským, vedeckým či teoretickým úvahám. Milujú nezávislosť a spravodlivosť, sú optimisti, konajú bezstarostne. Poslanie napĺňajú s vedomím budúceho úspechu. Majú radi dobré jedlo, pitie, prírodu a sú dobrými športovcami. Dokážu sa rýchlo rozhodovať a dať presné inštrukcie ostatným. Neboja sa nebezpečenstva, sú sebaistí, ctižiadostiví a majú zmysel pre telesný výkon. Spravidla sa rozhodujú skôr citom než rozumom, čo niekedy spôsobuje sklamanie. Vedia si pre svoje zámery získať okolie a priateľov. K ich slabým stránkam patrí, že v stave podráždenia alebo neúspechu dokážu veľmi zraniť, pretože vystihnú vaše najcitlivejšie miesto. Ich neúspech môže tiež zapríčiniť prílišnú impulzívnosť, ktorá vedie k prešľapom. Práca im prináša potešenie. Dokážu neúnavne pracovať, sú podnikaví a odvážni. Hodia sa pre všetky povolania, kde majú pohyb. Vo vzťahu nemajú veľké šťastie. Takže sa prevažne ženú hneď do niekoľkých manželstiev. Vernosť Strelcov závisí na partnerovi, lebo keď je s nimi správne zaobchádzané, je na nich spoľahnutie.
Kombinácia komunikatívnych Blížencov s dvomi tvárami a ohnivého bezstarostného Strelca spôsobí, že teraz je možné všetko, a preto je pomerne ťažké byť v úplnej rovnováhe – mysle, srdca, ducha a tela – so sebou i svojim okolím. Nová kvalita sa rodí z popola starého. To, čo sme doteraz pred sebou alebo inými tajili, vyjde bez servítky na povrch. Najviac sa pritom odhalí naše ego, o ktorom si viacerí – aj tí navonok erudovaní a osvietenejší – namýšľajú, že už ho poznajú, že ho nepotrebujú, že ho majú pod palcom a už vedomí :-). Rastieme a silnieme novými poznaniami – a občas i kotrmelcami. Takže výzva týchto dní je návrat do celostnej rovnováhy a harmónie vo svojom životnom priestore cez prerod do novej integrity.
Posolstvo a úloha splnu je nastaviť zrkadlo nášmu vnútornému svetu v tom vonkajšom. Zrkadlenie napomáha sebapoznaniu. Preto je dôležité všímať si udalosti, ľudí a vzťahy, ktoré sa nám opakujú, alebo ich dlhšiu dobu máme v našom živote. Takisto prijať ich a uvedomiť si, že to, čo som premietol/la na okolie, je najmä moja téma. A čím viac ma to rozčuľuje alebo zamestnáva, je to o to viac moje – to, čo mám teraz spracovať a integrovať. Zmeny sú nanajvýš potrebné a posun mimo našu zónu komfortu je nutný. Najdôležitejšie v tomto čase je teda uvedomovať si, čo cítim a kráčať krok po kroku vedome v jedno-duch-osti, pri-rod-zen-osti, ľahkosti, vtipe a radosti.
Zaobchádzajme teda počas splnu so svojimi slovami a energiami múdro a láskavo. Prajem nám všetkým šťastný a radostný vietor do plachiet :-).
AFIRMÁCIA: Moje myšlienky zameriavam na to, čo si prajem. Som k sebe a iným láskavý/á.

Predvianočný SPLN je mostom K NOVÝM MOŽNOSTIAM

Ako hore, tak dolu…. Aktuálne udalosti na oblohe nás ovplyvňujú, či sa nám to páči, alebo nie. Pred-slnovratové týždne sú vždy energeticky veľmi náročné. Dôležité je v akýchkoľvek situáciách si zachovať pozitívny nadhľad, vďačnosť aj za maličkosti a úsmev na tvári. Pokiaľ je niekto mimo a skúša vaše hranice, je treba jeho prejavom bezohľadnosti a egoizmu elegantne nastaviť zrkadlo a zastaviť ho spôsobom, ktorý umožňuje ďalšie mierumilovné spolunažívanie. Práve komunikácia bude hrať prím v čase splnu na osi Strelec – Blíženci, ktorého silné energie nás zaplavujú od piatka do utorka. Vnútorný pretlak, ktorý ich ohnivý živel prináša, nám pomôže uvoľniť doteraz nevypovedané pocity a vnemy a obhájiť svoje miesto a šťastie pod slnkom. Zatiaľ je ešte čas na vyradenie starých kabátov i topánok a vystúpenie zo starých, nám vnútených nefunkčných vzorcov, obyčajov, programov, hry na rolu obete a vinníka. Po splne príde pohoda a adventný ponor do vnútra cez vianočné sviatky vyvrcholí. Najkratšie dni v roku sú vždy ideálnym časom pre posilnenie vnútorného svetla v nás – pokiaľ nepodľahneme stresu, zhonu a konzumu. Keďže boj medzi svetlom a temnotou o duše vrcholí, prichádza nám podpora aj zo srdca našej galaxie. Stále platí zásada byť bdelý, sledovať udalosti, no udržiavať sa vďaka sile myšlienok, meditáciám a vizualizáciám nad vecou, vo svojom strede a srdiečku. Kľúčové je nepodporovať ľudí a myšlienkové formy, ktoré sa živia vašim strachom a vyciciavajú vašu životnú energiu cez ich manipulácie, lži a drámy. Ideálne je držať sa svojho zámeru, hodnôt, zdravých hraníc a tvoriť si šťastný život vo vedomej prítomnosti: Tu a teraz. Synchronicity nám potvrdzujú, že sme na správnej ceste. Ako deti – iskry najvyššieho božského tvorcu – Stvoriteľa matky a otca v jednom – sme pod ich ochranou. Spln v nedeľu 19. decembra o 5:36 h nad ránom – Slnko v Strelcovi a Luna v Blížencoch – v harmonickom aspekte na Jupitera prinášajú šťastie, zdravie a hojnosť. Je to zároveň príprava na tohtoročný mega silný a významný zimný slnovrat s čistými božskými kódmi 0-1-2: 21.12.2021 o 17,00 h. Jupiter je planéta múdrosti, viery, pravdy, šťastia, hojnosti, expanzie a duchovného vývoja. Cez jeho výzvy sa posúvame vpred smerom k vnútornej rýdzosti našej duše a bytostnej celistvosti. Každá situácia nám prináša aj niečo pozitívne, minimálne novú skúsenosť. Pozor by sme si mali dávať na falošných prorokov a lídrov, ktorých je teraz požehnane. Každý deň môžete žiadať o ochranu, vedenie a pomoc vášho anjela strážneho, duchovných sprievodcov či vyššieho Ja. Pri dôvere v správne božské načasovanie všetko zvládneme. Spln nám prináša aj uvedomenie si rôznych foriem nášho životného bohatstva a zdrojov radosti. Priaznivá konštelácia Slnka a Jupitera nám uľahčujú udržať si optimistický pohľad na súčasný proces a dôsledky zmeny vekov v globálnom i osobnom ponímaní. Kde je vôľa, je aj cesta – hovoria k nám ďalšie podporujúce a harmonické aspekty, ktoré teraz na oblohe dominujú. Je ideálny a požehnaný čas na skúmanie a objavovanie nových ciest a možností. Na tvorbu vízií na rok 2022 i ďalšie. Efektívne uchopenie výziev tohto splnu nás posunie k šťastnému prežívaniu vianočných a novoročných sviatočných dní. Asi ste si uvedomili, že po Streleckom novoluní začal príliv pozitívnej energie a všetko sa rozbehlo dopredu. Je tu ideálny čas pre rozhodnutie aj do budúcna sa zameriavať na to kladné v živote. Pretože čomu dávame pozornosť, ocenenie a lásku, to silnie. Aké jedno-duché. Presvetlení pozitívnou energiou Strelca zapracujeme na naplnení našich životných cieľov. Decembrový spln je bránou k vedomej ľudskej dospelosti. V nedeľu ráno okolo 5. hodiny sa teda naplnia vplyvy a energie významného splnu Luny v znamení vzdušných Blížencov pre Zem. Slnko bude do zimného slnovratu 21. 12. v astrologickom znamení ohnivého Strelca, potom sa to preklopí do kvalít Kozorožca. Je to skvelá kombinácia pre dovŕšenie ostatných udalostí. Približne tri dni pred a tri dni po 19. 12. môžete na sebe pozorovať silný vplyv tohto splnu. Ide o celkové spomalenie schopnosti vhodne reagovať, o rýchlejšiu únavu, miernu podráždenosť alebo bolesti v rôznych častiach tela. Aj Vy vnímate silnú potrebu ísť do lesa, byť v spojení s prírodou alebo túžbu – len tak byť a odpočívať? Kombinácia Blížencov a Strelca prináša pozitívny pohľad na život, ale ťažšiu schopnosť sústredenia, tendenciu k triešteniu síl a chuti odskakovať od jednej myšlienky a činnosti k druhej, veci dokončovať s väčšou námahou, potrebu častejšie relaxovať, alebo práve robiť to, čo nás baví.Naše telo, srdce i myseľ sa prelaďujú na vibrácie Novej Zeme a iný náhľad na život a bytie, na ich zmysel a podstatu. Všetko sa mení a my tiež. Preto si treba dopriať dostatok času na spánok a vhodný relax, vedomý dych a fyzické cvičenie, láskyplné dotyky a objatia s blízkymi ľuďmi, zmysluplnú prácu, dostatočný pobyt na čerstvom vzduchu, kvalitnú stravu a dostatok tekutín. Je veľmi dôležité – popri tom, čo sa nám teraz v živote deje – odhaľovať, uvedomovať si a citlivo prepúšťať posledné fragmenty a súvislosti starých, obmedzujúcich programov, blokov a vzorcov ega, myslenia, cítenia a správania. Dočistiť potlačené a vytesnené zvnútornené bolesti a zranenia bez pocitu obete a viny, a s prijatím zodpovednosti dospelého a vďačnosti za každý nový deň.Individuálne aj kolektívne prechádzame veľkou očistou a premenou cez nové Svetlo sveta. V tomto období, keď staré vývojové cykly už skončili a nové sme otvorili, máme veľkú osobnú i spoločnú šancu sa oslobodiť a zbaviť všetkých foriem boja, bezcitnosti, odpojenosti od božského zdroja, bolesti a utrpenia. Keď okolo nás vrcholia obavy z ohrozenia a prichádzajúcich zmien, ktoré plodia fyzické choroby a psychické poruchy, agresivitu a prinášajú ľuďom, ktorí im podľahnú, nešťastia a nehody, jedinou cestou je vnútorný pokoj, pokora a súcit. To je ono očakávané osobné znovuzrodenie a dozrievanie. Potrebujete to jasnejšie uchopiť? Tu je trojica zásad, ktorá každého prenesie cez úskalia súčasnej prelomovej doby: všímanie si a rozlišovanie nového, ktoré neustále tvoríme našimi myšlienkami a emóciami, ďalej nastavenie sa na otvorenosť a prijímanie bez odporu toho ďalšieho nového, ktoré zatiaľ nepoznáme, a napokon spojenie sa s hlbokou dôverou, že všetko sa deje pre naše najvyššie dobro.Chcete praktický návod? Buďte s tým, no zbytočne nad tým nedumajte, radšej sa tešte z maličkostí, pripravujte (si) vianočné prekvapenia a darčeky, veľa sa smejte a hýbte, vyhýbajte sa nákupným centrám a všetkým médiám, hlavne televízii, a tak vedome postupujte malými krokmi do veľkej budúcnosti.Proces oddeľovania zrna od pliev vrcholí. Scitlivovaním a zjemňovaním vnímania nášho sveta a obnovou úcty k Zemi ako ľudia dospievame a spoločne si svietime na cestu. Ako je to možné? Cez každodenné prejavy vzájomnej podpory a lásky bez akýchkoľvek očakávaní a bez akýchkoľvek podmienok. Cez vedomé pestovanie pozitívnych pocitov, predovšetkým vďačnosti, radosti a nadšenia, ktoré nás pevne ukotvujú a spájajú so srdcom matky Zeme vo víre rozbehnutých udalostí. Najdôležitejšia práca, akú tu teraz máme robiť, je práca na sebe a pre seba. Najvýznamnejšou úlohou tohto života je prísť na to, kto vlastne sme.Afirmácia: Preberám plnú zodpovednosť za moje myšlienky, pocity, slová a činy, pretože nimi tvorím môj osobný i náš spoločný svet.Silvia Marisi Monnot Shanti www.StastnaRovnovaha.sk

VEĽKolepé novo-lunové LETNÉ ZAČIATKY podľa Raka

NOVOLUNOVÉ LETNÉ ZAČIATKY PODĽA RAKA
Novolunie v Rakovi nastáva v sobotu 10. júla 2021 o 03,19 h nad ránom. Jeho výzvou je kultivácia rodinného zázemia, starostlivosť o ľudí, ktorých ľúbite, vedomá tvorba bezpečného priestoru a pravého domova pre zdravý, naplnený život v Novej Zemi.
Astrologické znamenie Raka je symbolickým kozmickým lonom. Prináša zrod nových vzťahov a/alebo kvality tých súčasných, inovované vnímanie života a bytia, ako aj nových postojov v rovine rodiny, citlivosti, partnerstva, manželstva, rodičovstva, domu, domova, matky, blízkych, emócií, súcitu, lásky, vzťahov a matky Zeme. Rak je nositeľom citových hodnôt a esenciálne potrebuje bezpečie a ochranu. Preto sa v týchto dňoch môžete cítiť viac zraniteľní – psychicky, fyzicky, pracovne, zdravotne či finančne.
Tri dni pred a po nove je ideálny čas navnímať si osobnú aktuálnu situáciu, pripraviť a precítiť možnosti zmien, riešení a postupne ich vedome integrovať do života. Dôležité je rešpektovať vlastné hranice, identitu, hodnotu, osobnosť i temperament. Uvedomiť si, že moja sloboda končí a začína tam, kde končí a začína sloboda iného.
Planéty v znamení Raka nás nabádajú, aby sme si v sebe upratali. Usadili sa pevne vo svojom strede, vnútornej sile a harmónii všetkých našich súčastí. Neptún v Rybách to istí a našim rozhodnutiam, aktivitám a snahe dodáva hĺbku. Pripomína nám dôležitosť intenzívnej komunikácie s našou dušou a jej časťami. Luna v trigóne na planétu fantázie a snov – Neptún inšpiruje, aby sme sa oddali pravým citom a duchovnému rozvoju.
Esenciou vodného znamenia Rak je citlivosť a vnímavosť. S citom si teda vyhodnoťte, kto a čo obmedzuje alebo marí Vašu schopnosť vnímať, myslieť, komunikovať a cestovať. Merkúr si koná svoju prácu, no i tak je možné presvetliť chaos súčasného obdobia čistotou úmyslov a jedno-duch-ým smerovaním v živote.
Kľúčové sú odpovede na otázky: Kam práve smerujem? Držím si tento kurz? Čo si prajem? Kde som v tejto oblasti teraz? Z akých dôvodov to robím? Čo je možné vykonať pre zlepšenie súčasnej situácie? Aký bude prvý krok? Ak nepoznáte odpovede na všetky kľúčové otázky, navštívte overeného poradcu, kouča alebo terapeuta, aby Vás nakopol.
Keď máte pevné zdravie, počas novolunia doprajte telu, mysli a duši úplný pôst. Dôležitý je pitný režim – teda dostatok čistej vody, zeleninové a ovocné šťavy. A súčasne podstatné obmedzenie cukrov, strukovín a mäsa. Už keď je aktuálnou témou týchto dní citlivosť, pokúste sa vnímať, že zvieratá (aj tie hospodárske, živoriace vo veľkochovoch) sú naši živí a citliví bratia a sestry, a skúste sa podľa toho aj správať. Obmedzte konzumáciu ich mäsa na nevyhnutné minimum. A/alebo si uvedomte, že rastliny reagujú na pocity ľudí a energie miesta, či to, že aj kamene, hory a kryštály majú svoje vedomie. Všetci dohromady spoluvytvárame náš živý Vesmír, navzájom sa veeeeľmi ovplyvňujeme a sme spojení do Jednoty.
Skúste si vyplniť novolunový čas príjemnou činnosťou, ktorá vám dodá pokoj, uvoľnenie a radosť, lebo nov je štartovacia pozícia a na jeho energiách sa ponesiete ďalej. Ide o okamih konca a súčasne začiatku mesačného cyklu. Tento je dôležitý predovšetkým pre Rakov a ľudí, ktorí majú v Rakovi ascendent, descendent či planéty horoskopu.
Otvorenie sa citom, citovosti, citlivosti a našim emočným potrebám môže priviať spomienky, ktoré je treba uvidieť novými očami. Uvedomiť si, prijať či odpustiť a prepustiť minulosť, ktorá nás mala niečo naučiť, obohatiť a posilniť. Na tomto svete sme kvôli zážitkom a užívaniu si zázraku a jedinečnosti života, bez pripútanosti na hmotu. Život máme proste plnohodnotne prežiť a ísť ďalej. S prijímaním – bez sťažovania sa, kritiky, výčitiek, odporu či dokonca nadávok – a s láskou bez podmienok, posudzovaní a očakávaní v srdci. Pretože v každej chvíli nám osud nadelí to, čo najviac potrebujeme pre náš rast, a ak to nechceme vidieť, tak sa v tom budeme točiť dokola, až pokým to nepochopíme.
Opozícia Pluta v znamení Kozorožca môže skomplikovať vybavovanie na úradoch, v bankách či na hraniciach, môže priniesť prekážky, zákazy a príkazy. Spontánnosť sa teda teraz nemusí všetkým vyplatiť.
Keďže vibrácie novu sú vyživujúce, materské a emočné, doprajte extra starostlivosť, podporu a ochranu sebe a Vašim najdrahším. Dostatočne sa s nimi zhovárajte a pozorne bez polemizovania, domýšľania či domnienok len počujte, čo Vám hovoria. Dajte priestor aj Vašim potrebám, plánom, túžbam a víziám. To, čo sa Vám v tomto mesačnom cykle – až do augustového novolunia v Levovi zhmotní, Vám bude slúžiť dlhý čas.
Stále viac sa v každodennej praxi skúste starať o vlastné zdravie. Jeho základom je čistá voda a jedlo bez škodlivých prímesí, ktoré zaťažujú imunitu, telo, myseľ i dušu. Prijímajte predovšetkým organické produkty v bio kvalite alebo od overených pestovateľov. Prevenciou akýchkoľvek ochorení je zdravý pohyb a odpočinok. Alkohol a drogy nie sú pre vedomý život počas horúcich letných dní a večerov potrebné. Radšej vezmite do rúk vydymovadlo, soĺ, vodu či sviečku a energeticky a emočne nimi vyčistite Váš domov od starých nánosov a vyčerpaných vibrácií. Nové a čisté energie sú tu, tak ich chyťme za pačesy a buďme slobodnejší a šťastnejší.
Pri správnom uhle pohľadu do zrkadla teda už počas tohto novu nájdeme vhodný smer a návody, ako ďalej. Dôležité je, aby sme zostávali tu a teraz – bdelým spôsobom vo vedomej prítomnosti, ktorá jediná má tvorivú moc. A konali – rozhovormi, komunikáciou, tvorbou zámerov a jasných vízií.
Afirmácia: Citlivosť je veľkým darom a obohatením pre mňa i celý svet.

Slávnostne privítajme JARNÚ ROVNODENNOSŤ v nás a okolo nás

Prvý SPLN 2021 nás vedie k TVORIVEJ a hravej SLOBODE

Slnko vstúpilo v tomto rozhodujúcom roku premien na všetkých úrovniach života a ľudstva na planéte Zemi pred týždňom 21. januára do astrologického znamenia slobodomyseľného, idealistického a priateľského Vodnára. Ten bude na nás liať vodu úplne nového poznania, vzácnych vhľadov a uvedomení do 19. februára. Po období praktických činov a koncentrácie na ciele (Kozorožec) teda prichádza zmysluplná evolúcia a oslobodenie vnútornej aj vonkajšej tvorivosti (Vodnár).

Tento čas nám prináša ideálne možnosti, ako si dovoliť byť sám sebou, prehĺbiť vlastnú intuíciu a nájsť zdroje energie, ktoré potrebujeme k tvorivej činnosti a na nesebeckú službu celku – tvorbu Jednoty a Novej Zeme. K tomu je možné pristúpiť až vtedy, keď prestaneme trieštiť naše sily a pozornosť. Keďže energia nasleduje pozornosť, tvorivú energiu je možné nasmerovať na zhmotnenie našich vízií, teda na rozkvet aktuálnych projektov a celkový pokrok.

Zhrňme si to: vodnárske obdobie a vibrácie sú zamerané na slobodu, ľudskosť, nezávislosť, nadhľad, priateľstvo, humanitu, súcit, tvorbu nových komunít a Jednoty, tímovú prácu, zmysluplné vízie, idealizmus, rozkvet, intuíciu a všeobecný pokrok. Farba Vodnára je tyrkysovo modrá, vládne mu planéta Urán a živel vzduch (duch).

Lev je protiľahlé znamenie, vládne mu priamo šéf našej slnečnej sústavy – Slnko a jeho farba je oranžová. Je silný, odvážny, rozhodný, veľkorysý, tvorivý, hravý a neprehliadnuteľný. Potrebuje byť videný, rozdávať darčeky a radosť, oslavovať život, presadzovať seba, tvoriť a mať vysoké sebavedomie. Miluje život. Vládne mu otvorené srdce, niekedy jeho individualita/veľké ego, vrelosť, oheň a vášnivá láska. Cíti sa ako neohrozený tvorca svojho sveta a života.

Aké sú špecifické výzvy tohtoročného obdobia Vodnára?

• Vyhýbať sa televízii, ktorá pracuje z obrazmi a symbolmi, ktoré ovládajú ľudské podvedomie, teda to, ako sa jednotlivec a masy rozhodujú.

• Držať si bezpečný odstup od „lepkavých“ negatívnych informácií, energií a ľudí… • Prečisťovať fyzické telo zdravou stravou bez masa a našim obľúbeným druhom pohybu najlepšie na čerstvom vzduchu, prípadne kto to zvládne – otužovať sa.

• Čo najviac času tráviť v prírode bez dosahu elektrosmogu a 5G sietí. V spojení so živou, vyživujúcou a podporujúcou energiou voľne žijúcich, slobodných zvierat a rastlín. Kŕmiť vtáčiky, kačičky, srnky, atp., aby prežili zimu.

• Čo najviac odpočívať a meditovať na upokojenie mysle a udržiavaní sa v pokoji a rovnováhe.

• Udržiavať si vysoké vibrácie činnosťami, ktoré sú tvorivé, prinášajú prirodzenú radosť a hravosť.

• V hlbokej dovere v proces prerodu Zeme a ľudstva pozorovať dianie, viac počúvať ako rozprávať, naciťovať jazyk duše, absolvovať terapie aspoň online, vzdelávať sa, budovať si nadhľad, posilňovať intuíciu/ spájať sa so svojim vyšším Ja.

• Skúmať a uvedomovať si možnosti, hodnoty a hranice slobody a vzájomného prepojenia ľudí.

• Byť verný sám/sama sebe a zo dňa na deň byť lepšou verziou samého/samej seba. Držať si vibrácie bezpodmienečnej lásky, súcitu a pokoja v duši.

Spln nastáva vo štvrtok 28.1.2021 o 20,18 h. Slnko je vo Vodnárovi a Luna v Levovi. Januárový spln Mesiaca na osi Vodnár – Lev nám zrkadlí a osvetľuje našu osobnú schopnosť/neschopnosť radovať sa aj z malých darov života, oslavovať ho a tvoriť v prepojení s láskou Stvoriteľa a Božskej matky, s univerzálnym vedomím, s pocitom osobnej sily v každodennom živote a za každých okolností… Inšpiruje nás, aby sme objavili svoj osobný jedinečný dar a darovali ho svetu. A začali napríklad úsmevom 😊

Keď prevezmeme zodpovednosť za seba, slobodne sa budeme vyjadrovať, vystúpime z otrockého systému, prestaneme pracovať ako stroje, staneme sa sami sebou a všetci spolu sa spojíme, budeme nepremožiteľní. To je jediná cesta k nezávislosti. Navnímajte si to.

V dňoch splnu na osi Vodnár – Lev vyzerajú všetky prekážky ľahšie prekonateľné. No dávajte si pozor na srdce, chrbát, bránicu, krvný obeh a tepny. Na boľavý chrbát pomôžu mierne cviky. Masáž celého tela, na sucho a krúživými pohybmi, rozprúdi krvný obeh rovnako ako striedanie teplej a studenej vody pri sprche. Bielkoviny majú počas toho splnu zosilnený účinok. Vyberajte si tie rastlinné a chráňte tým zdravotne, fyzicky, psychicky a emočne seba, zvieratá i planétu… Ovocie vám dá teraz viac energie než inokedy.

Tento čas splnu, plus tri dni pred a po ňom, oslobodzuje našu tvorivú energiu. Vodnárske vhľady, vízie a projekty sú podporované tvorivou odvahou a silou leva. Ak máte nápad, víziu, prianie, sen, zámer, postačí oslobodiť sa od vnútorných obmedzujúcich presvedčení a začat konať. Pokiaľ je to prínosné pre najvyššie dobro naše a ďalších ľudí, zhora máme maximálnu podporu.

Afirmácia: Pre moje zámery a vízie mám dostatok energie a nadšenia. Tvorím s nadhľadom, úspešne a slobodne to, čo ma baví a slúži pre moje i spoločné dobro.

Silvia Marisi Shanti

www.StastnaRovnovaha.sk