VEĽKOLEPÉ RAČIE NOVOLUNIE

VEĽKOLEPÉ RAČIE NOVOLUNIE

V tomto sedmičkovou roku 2023 novolunie v Rakovi nastáva v pondelok 17. júla o 20,30 hodine. Jeho témami sú predovšetkým rodina a domov – a je kľúčové v procese scitlivovania sveta, v ktorom žijeme. Jeho výzvou je kultivácia citov a emócií, rodinných vzťahov a zázemia, starostlivosť o ľudí, ktorých ľúbite, vedomá tvorba bezpečného priestoru, bývania a pravého domova pre zdravý, naplnený život v Novej Zemi – ohlasovanom a predpovedanom Zlatom veku ľudstva, ktoré práve začína.

Astrologické znamenie Raka spájajúce sa s vodným živlom je symbolickým kozmickým lonom. Prináša zrod nových vzťahov a/alebo kvality tých súčasných, inovované vnímanie života a bytia, ako aj nových postojov v rovine rodiny, citlivosti, partnerstva, manželstva, rodičovstva, domu, domova, matky, blízkych, emócií, súcitu, lásky, vzťahov a matky Zeme. Rak je nositeľom citových hodnôt a esenciálne potrebuje bezpečie a ochranu. Preto sa v týchto dňoch môžeme cítiť viac zraniteľní – psychicky, fyzicky, pracovne, zdravotne či finančne.

Tri dni pred a po nove je ideálny čas navnímať si osobnú aktuálnu situáciu, pripraviť a precítiť možnosti zmien, riešení a krok po kroku ich vedome s čistým zámerom integrovať do života. Dôležité je rešpektovať vlastné hranice, identitu, hodnotu, osobnosť i temperament. Uvedomiť si, že moja sloboda končí a začína tam, kde končí a začína sloboda iného.Planéty v znamení Raka – Slnko, Mesiac i Merkúr nás nabádajú, aby sme si v sebe riadne upratali. Usadili sa pevne vo svojom strede, vnútornej sile a harmónii všetkých našich súčastí. K tomu nám bude nápomocný Mars v Panne, Jupiter a Urán sú stále v Býkovi, retrográdny Saturn je v Rybách. K nemu sa do retrográdneho chodu pridal aj Neptún a Pluto v Kozorožcovi.

Vzhľadom k tomu môže ísť v týchto dňoch o veľmi hlboké vnútorné procesy spojené s karmou jednotlivca i celku. Karmou našou alebo ľudí, ktorých máme v rodine. Je tu teda možnosť veľkého progresu, keďže vzťahy určujú kvalitu nášho života, ako sa pohnúť z miesta ďalej – a to nie ako rak jeden krok vpred a dva vzad, ale po pochopení lekcií a skúseností, ich prijatí, spracovaní a (od)pustení radikálne vpred. Opozícia Pluta k Slnku a Mesiacu je veľmi dôležitým motorom k realizácii osobných zmien predovšetkým v oblasti rodiny a bývania. Taktiež v spoločenskom meradle sa dejú veľké posuny, pretože Pluto je planéta hlbokého vnútorného prerodu, transformácie a nevyhnutnej evolúcie. Jednotlivec nemôže zmeniť chod dejín a vývoj vesmíru, ale svojim postojom k prichádzajúcicm zmenám, ktoré ho presahujpú, určuje svoju ďalšiu kvalitu života a „osudu“. Inými slovami, pokiaľ budeme robiť stále tie isté veci rovnakým spôsobom, skončíme na smetisku dejín.

Esenciou vodného znamenia Rak je citlivosť a vnímavosť. S citom si teda vyhodnoťme, kto a čo obmedzuje alebo marí našu schopnosť vnímať, myslieť, komunikovať a žiť náš príbeh a našu osobnú cestu. Chaos súčasného obdobia je možné presvetliť jasnosťou úmyslov a jedno-duch-ým smerovaním v živote.Kľúčové sú odpovede na otázky: Kam práve smerujem? Držím si tento kurz? Čo si prajem? Kde som v tejto oblasti teraz? Z akých dôvodov robím to, čo robím? Čo je možné vykonať pre zlepšenie súčasnej situácie v tejto oblasti? Aký bude môj prvý krok? Pre odpovede na kľúčové otázky je možné navštíviť overeného poradcu, kouča alebo terapeuta.

Keď máme pevné zdravie, počas novolunia doprajme telu, mysli a duši úplný pôst. Dôležitý je pitný režim – teda dostatok čistej vody, zeleninové a ovocné šťavy. A súčasne podstatné obmedzenie cukrov, strukovín a mäsa. Už keď je aktuálnou témou týchto dní citlivosť, pokúsme sa navnímať, že zvieratá (aj tie hospodárske, živoriace vo veľkochovoch) sú naši živí a citliví bratia a sestry, a skúsme sa podľa toho aj správať. Naozaj nám chutí ich mäso plné stresových hormónov následkom ľudskej pažravosti a bezcitného zaobchádzania v šialených podmienkach? A/alebo si môžeme napríklad uvedomiť, že rastliny reagujú na pocity ľudí a energie miesta, či to, že aj kamene, hory a kryštály majú svoje vedomie. Všetci dohromady spoluvytvárame náš živý Vesmír, navzájom sa veeeeľmi ovplyvňujeme a sme prepojení do Jednoty.

Novolunový čas je možné vyplniť príjemnou činnosťou, ktorá dodáva pokoj, uvoľnenie a radosť, lebo nov je štartovacia pozícia a na jeho energiách sa ponesieme ďalej. Ide o okamih konca a súčasne začiatok mesačného cyklu a nasledujúceho pol roka. Tento je dôležitý predovšetkým pre Rakov a ľudí, ktorí majú v Rakovi ascendent, descendent či planéty horoskopu. Otvorenie sa citom, citovosti, citlivosti (nie precitlivelosti) a našim emočným potrebám môže priviať spomienky, ktoré je treba uvidieť novými očami. Uvedomiť si, prijať či odpustiť a prepustiť minulosť, ktorá nás mala niečo naučiť, obohatiť a posilniť. Na tomto svete sme kvôli zážitkom a užívaniu si zázraku a jedinečnosti života, bez pripútanosti na hmotu. Život máme proste plnohodnotne prežiť ako dar a ísť ďalej. S prijímaním – bez sťažovania sa, kritiky, výčitiek, odporu či dokonca nadávok – a s láskou bez podmienok, posudzovaní a očakávaní v srdci. Pretože v každej chvíli nám „osud“ nadelí to, čo najviac potrebujeme pre náš rast, a ak to nechceme vidieť, tak sa v tom budeme točiť dokola, až pokým to nepochopíme a neprijmeme.

Keďže vibrácie novu sú vyživujúce, materské a emočné, doprajme extra starostlivosť, podporu a ochranu sebe a našim najdrahším. Dostatočne sa s nimi zhovárajne a pozorne bez polemizovania, domýšľania či domnienok len vypočujme, čo nám hovoria. Dajme priestor aj našim potrebám, plánom, túžbam a víziám. To, čo sa nám v tomto mesačnom cykle – až do augustového novolunia v Levovi zhmotní, nám bude slúžiť veľmi dlhý čas.Stále viac sa v každodennej praxi skúsne starať o vlastné zdravie. Jeho základom je čistá voda a jedlo bez škodlivých prímesí, ktoré zaťažujú imunitu, telo, myseľ i dušu. Preto je dôležité dať zelenú organickým produktom v bio kvalite alebo od overených pestovateľov.

Prevenciou akýchkoľvek ochorení je zdravý pohyb a odpočinok. Alkohol a drogy nie sú pre vedomý život počas letných dní a večerov potrebné. Radšej vezmime do rúk vydymovadlo, soĺ, vodu či sviečku a energeticky a emočne nimi vyčistime náš domov od starých nánosov a vyčerpaných vibrácií. Nové a čisté energie sú tu, tak ich chyťme za pačesy a buďme zodpovednejší, teda slobodnejší a šťastnejší.Pri správnom uhle pohľadu do zrkadla teda už počas tohto novu nájdeme vhodný smer a návody, ako ďalej. Dôležité je, aby sme zostávali v pravde – tu a teraz – bdelým spôsobom vo vedomej prítomnosti, ktorá jediná má skutočnú tvorivú moc. A konali – rozhovormi, komunikáciou, tvorbou zámerov a jasných vízií.

AFIRMÁCIA: Citlivosť je veľkým darom a obohatením pre mňa i celý svet.

Silvia Marisi Monnot

www.stastnarovnovaha.sk

Archetyp MILENKA ŽIVOTA

Archetyp MILENKA ŽIVOTA
Text: Silvia Marisi Monnot, www.StastnaRovnovaha.sk

Sviatok svätej Márie Magdalény pripadá na 22. júl a oslavuje sa v celom
kresťanskom i nekresťanskom svete. Mária Magdaléna je pre náš aktuálny
časopriestor nositeľkou archetypu a kvalít Milenky života a poslom
bezpodmienečnej lásky pre ženy i mužov. Patrí k najmocnejším kľúčovým ženským
archetypom, ktorých energie v tejto prelomovej dobe pomáhajú ľudstvu obnoviť
harmóniu a jednotu sveta polarít, v ktorom žijeme.

Archetypy predstavujú určité aspekty osobnosti. Pochádzajú z mytológie a sú súčasťou
kolektívneho nevedomia. Náš život ovplyvňujú v ohromnej miere a akoby sami od seba.
Poskytujú nám významné dary, vhľady a uvedomenia si našej moci a slabosti v kľúčových
oblastiach nášho života. Ak ich úlohu a posolstvo pochopíme, nasmerujú nás k ponoru do
podvedomého a nevedomého myslenia, správania, emócií, reakcií a energií. Až potom
môžeme získať späť svoju pôvodnú veľkosť, dokonale sa spoznať a milovať.

Svetlo a tieň

Každý archetyp má totiž svoju svetlú i temnú stránku. Naša svetlá časť nás upozorňuje na
možnosti, ako žiť v pravde, čestnosti, úspechu, zdraví, pohode, kreativite, nadšení, vášni,
sile a láske. Temná ukrýva veci hlboko v nás a väčšinou sa prejaví nečakane a ničivo. Je
to naša 13. komnata, ktorá obsahuje nespracované zážitky.

Avšak práve naše temné stránky sú zdrojom najväčšej sily. Naša bytosť sa totiž zo strachu
pred neprijatím a nepochopením bráni vzdorom alebo nadmerným prispôsobovaním sa.
Paradoxne náš najväčší poklad sa skrýva za múrmi, ktoré sme si sami postavili. Veď
skutočná pestrosť, krása a vývoj závisia od jedinečnosti, nedokonalosti a unikátnosti
každého z nás.

Preto pochopenie, integrácia a spracovanie svetlej a temnej stránky, a tým pádom
nastolenie rovnováhy pomocou kvalít jednotlivých archetypov má schopnosť liečiť rany z
minulosti, zbaviť nás obmedzujúcich programov a škodlivých vzorcov správania, teda
pomôcť dosiahnuť plný ľudský potenciál.

Mária Magdaléna zohrala v pohnutých časoch chaosu a zrodu ďalšieho monoteistického
svetového náboženstva, ktoré malo a má na našu židovsko-kresťanskú kultúru zásadný
dopad, významnú rolu. A to hneď z viacerých uhlov pohľadu a pôsobenia – ako žena,
obdivovateľka, nasledovníčka, inšpirátorka, podporovateľka, partnerka a apoštolka
apoštolov Jeshuu – Ježiša. Bola jeho párovou dušou a nenahraditeľným ženským
aspektom, bez ktorej by nebol vykonal svoje dielo na Zemi.

Viera, nádej, láska

Základnými hodnotami Márie Magdalény boli VIERA – NÁDEJ – LÁSKA zastúpené v
známych symboloch srdce – kotva – kríž. Milujúce energie jej archetypu nositeľky lásky
bez posudzovaní a podmienok boli potrebné a aktuálne pred vyše dvetisíc rokmi, aj keď
boli pochopené len malou časťou vtedajších obyvateľov. A nanajvýš aktuálne a potrebné
sú práve teraz.

Mária Magdaléna je nositeľkou energií vyššieho stavu vedomia a uvedomenia, ktoré ego
nepozná. Tie ukotvujú v prostredí kristovského vedomia a svetelnej mriežky na Novej Zemi
života v srdci bezpodmienečnú lásku, ktorá žiari a velí: Milujte seba, milujte ostatných a
každú životnú situáciu. Bez ohľadu na to, ako vyzerajú zvonka.

Náš život sa totiž odohráva tam, kde sa nachádzame na úrovni vedomia. Preto je dôležité
venovať našu pozornosť len dobrým a zmysluplným stránkam našej reality, a tým ich živiť,
podporovať a povzniesť sa nad ilúziu ostatného. Odpúšťať a posielať lásku všade, kam je
to možné – ľuďom, situáciám, vzťahom, spomienkam, skúsenostiam.. A nevenovať sa
tomu, čo si myslia alebo vravia ostatní.

Koncept podmienečnej lásky

Doteraz ešte stále v hojnej miere rozšírená podmienečná láska je založená na kritizovaní,
obmedzovaní, kontrole, odsudzovaní, atp. Spôsobuje kľúčové oslabenie človeka,
potlačenie jeho možností, schopností, talentov, rozvoja a rozkvetu. Následkom je hnev,
strach, boj, pocity viny, trestanie, hanba, pochybnosti, nedôvera, podozrievanie, atď.
Podmienečná láska dotlačí človeka do pozície obetujúceho sa, k negatívnemu
reaktívnemu rozhodovaniu, k izolácii, nečinnosti či osamelosti. Netrvá dlho a človek sa
stiahne do seba, do vnútornej bolesti alebo blokácie a prichádza choroba – fyzická i
psychická. Tento mechanizmus ústi až do stavov závislostí, apatie, depresie a
sebadeštrukčných programov.

Bezpodmienečná láska je založená na pochvale, povzbudení, vedení a prijatí. Človeka
posilňuje a vedie ku komplexnému sebavyjadreniu a všeobecne prospešnej činorodosti.
Nasledujú prejavy radosti, humoru, koncentrácie, vášne, istoty, dôvery a bezpečia. Keď je
človek prijímaný a milovaný bezpodmienečne, dokáže sa pozitívne vyjadrovať a
rozhodovať. Výsledkom je jeho plnohodnotné zapojenie do diania v partnerstve, rodine,
spoločenstve či spoločnosti, vysoká úroveň uvedomenia, rastúca sila a pevné zdravie. V
živote sa odváži pustiť sa do toho, čo ho baví a na čo sem prišiel – aj keď to na prvý
pohľad nevyzerá reálne. Láska bez podmienok proste podporuje tvorivosť, jedinečnosť,
budovanie, úspechy, nadšenie, zdravú sebaúctu, sebahodnotu, sebadôveru a
sebavedomie.

Srdce – kotva – kríž

Archetyp Milenky života nás vedie a učí, že duch a fyzické telo, všetky jeho podporujúce
časti a prirodzené prejavy sú životodarné a posvätné. Sme tu na to, aby sme v našich
príbehoch prežívali život cez fyzické telo a jeho vnemy – cez príjemné, ale aj nepríjemné
zážitky, pocity a city.

Súčasná doba je plná mnohých duchovných prúdov, pseudoprávd, samozvaných guruov,
siekt, deštrukcie, trosiek, zmätení a chaosu, ku ktorým patria neustále výzvy, aha-
momenty, náhle zmeny a postupné rozpúšťanie ilúzií a programov starého sveta. Preto sú
kódy posvätného ženstva, ktoré nesie práve Mária Magdaléna, novodobou Noemovou
archou, ktorá vďaka jej symbolu – bielej holubici – sľubuje po mnohých skúškach a
„krížoch“ v hurikáne premien súčasných transformačných časov bezpečné a pokojné
pristátie a zakotvenie na pevnine Novej Zeme – vo vlastnom srdci.

ENERGETICKÝ AKTIVAČNÝ PORTÁL 777

ENERGETICKÝ AKTIVAČNÝ PORTÁL 7/7/7

Najväčšou udalosťou toho mesiaca a najvýznamnejšou energetickou aktivačnou bránou tohto roka je 777, otvorenou 7. júla 2023. Nesie energiu číslic 7+7+7=21, čo je dovedna číslo naplnenia vnútornej zmeny a transformácie našej planéty. Je čas prepustiť to staré, plne dôverovať Stvoriteľovi – Vesmíru a evolučnému procesu posunu ľudstva do Novej Zeme – ohlasovanému zlatému veku.

Doznievajúce energie letného slnovratu nás posúvajú k mostom k vyšším úrovniam vedomia. Portál 777 nás vibračne pripravuje na 6. a 7. dimenziu a ďalšie vrstvy nebeskej múdrosti a vyššej pravdy. Každý deň integrujeme nové významné svetelné kódy a galaktické frekvencie, čím sa posúvame k vyvrcholeniu leta na prelome júla / augusta a portálu 8. 8.

Esencia čísiel 777 predstavuje Božské vedomie a poznanie, ktoré prijímame predovšetkým z Centrálneho Slnka, o možnosti žiť Nebo na Zemi – teda vnímať viac skutočnej harmónie, čistoty, lásky, múdrosti a sily. Siedmou planetárnou bránou je Saturn, preto sa v meditácii odporúča napojiť na 7. lúč – fialový paprsok a pracovať s ním pri čistení a odstrihávaní karmických pút. Teraz sa odporúča čistiť s jantárom, pretože lieči a posilňuje náš solar plexus a harmonizuje zdravé trávenie.

Naša transformácia a vzostup Zeme plynú najmä od roku 2012 nezadržateľným tempom a my ľudia máme možnosť bez nutnosti fyzickej smrti vedení nesmrteľnou dušou, teda priamo v našich telách sa posunúť s našou domovskou planétou do novej civilizácie – paradigmy. K tomu je treba uzdraviť a poctivo vyčistiť všetky rodové a osobné záťaže, z tohto a minulých životov i zdedené z rodov od našich predkov, ktoré nám zatiaľ bránia stať sa tými, kým sme.

Úplne nové svetelné energie prichádzajúce na Zem nám v tomto procese výrazne pomáhajú. V následnosti na portál 777 nastanú vo svete hlboké a zásadné zmeny v politike a ekonomike. Nevyhnutnou súčasťou súčasného evolučného posunu je chaos.

Ideálne je dianie iba pozorovať, byť uzemnený s otvorenou mysľou, držať si srdečný odstup, nastaviť sa na zdravý pôst, zotrvávať vo svojom strede a nenechať sa strhnúť hurikánom zmätku. Preto treba pravidelne odpočívať, piť dostatok čistej pramenitej vody, meditovať, vytvoriť si svoju rezonujúcu sieť blízkych duší a byť otvorení v plnej dôvere novému životu.

JÚLOVÝ SPLN NÁS LADÍ NA TO PODSTATNÉ

JÚLOVÝ SPLN NÁS LADÍ NA TO PODSTATNÉ

Po tom, ako 21. júna nastal letný slnovrat a Slnko znova po roku vstúpilo do znamenia citlivého a rodinne založeného Raka, tešíme sa zo svetlej a teplej polovice roka, najdlhších dní a energií na vrchole v prírode i v nás. Dni sú teraz najdlhšie, noci najkratšie a opäť sa veľmi pomaly začnú skracovať až do zimného slnovratu. Dominantné vlastnosti astrologického znamenia Rak a jeho obdobie nám do 21. júla pomáhajú nájsť, definovať, podporovať a budovať svoj osobný prístav, bezpečie, oporu a vnútornú kotvu. Znova si uvedomujeme, že má zmysel venovať sa predovšetkým rodine, blízkym, priateľom a investovať svoj čas a energiu do krásnych a zmysluplných vzťahov. Nastalo obdobie hlavných prázdnin a dovoleniek, takže aj to, aké je cítiť radosť, bezstarostnosť a šťastie v každodennom plynutí.

Posledné hodiny pred pondelkovým splnom Luny v Kozorožcovi na 11° (Slnko v Rakovi) 3. júla, ktorý vyvrcholí o 13,40 h, sa môžeme cítiť nejasne, spomalene až rozbito. Tento spln sa nazýva aj búrkový alebo jelení.. Slnko je stredom našej slnečnej sústavy i našej bytosti, jeho Svetlo je prejavom božskej lásky. Osvetľuje to, o čo ide – byť vo svojom strede a v tichu a pokoji pozorovať, čo sa deje. Takto sa dostaneme k pochopeniu našej podstaty. Potom vieme vládnuť sami sebe, všetko je v harmónii a neodovzdávame svoju moc – zo strachu, nevedomosti, slabosti, neskúsenosti alebo naivity – do rúk iným.

Ak ste vysoko citliví alebo pracujete s energiami, v čase splnu a 3 dni pred a po jeho vyvrcholení, môžete pocítiť vnútorné pnutie až nechuť z opakujúcich sa situácií a vašich životných tém. Veď ste ich už toľkokrát spracovali a oni sa znova vracajú – len v inej podobe a podstatne inej razancii a hĺbke. V súčasnosti to spôsobuje viacero dôležitých planét v retrográdnom chode – hlavne Saturn v Rybách, Neptún a Pluto na 28-29° Kozorožca. Slnko a Merkúr sú pritom v Rakovi, Jupiter a Urán v Býkovi, Venuša v Levovi. Môžete pociťovať určitú zahmlenosť vnímania, nezáujem riešiť úlohy, sladkú letnú únavu, chuť len relaxovať – v prírode či pri vode, na všetko sa vykašľať, len plynúť s prúdom života a zbierať ovocie v záhrade..

Pomenujte si vaše pocity a potom vedome vstúpte do sveta, ktorý sa aj vďaka vám stáva zo dňa na deň svetlejším a láskyplnejším. Na každom kroku je stále viac ohľaduplnosti, humanity, súcitu a harmónie. Zverejňujú sa podstatné fakty a informácie o vedení a stave Zeme, o chove zvierat, o farmaceutickom priemysle, o pestovaní zeleniny, ovocia a kvetov, o odpadoch, o tom, ako mobily a počítače vysávajú naše duše, televízia a médiá manipulujú, luxusné výletné lode a lietadlá zaťažujú planétu. Čo myslíte, koľko litrov vody pohltí výroba nového auta? Až 30-tisíc!!! Sme naozaj šťastní, keď sme zaplavení konzumom, podávame nadmerné výkony, velia nám peniaze a žijeme v patriarchálne riadenej spoločnosti?

Kozorožec je praktický, snaživý, sústredený a hľadá životné istoty. Luna (Mesiac) je nositeľkou energií ženstva, citov, emócií, nálad, vody, premenlivosti, cykličnosti, atp. Tento očistný rozpor nás počas splnu znova na chvíľu vnútorne spochybní, osvetlí nevedomé časti v nás a vráti späť k prehodnoteniu našich rozhodnutí, plánov a vízií. Veci sa neustále menia, triedia, vyvíjajú a dokončujú. Je užitočné naučiť sa pesimistické správy okamžite nahradzovať pozitívnymi pohľadmi na zázrak života a jeho dary.

Trénujme sa v zachovaní si čistoty myšlienok a slov, aj keď nám akýmkoľvek spôsobom podrazí nohy niekto neskúsený/á a nízkovibračný/á, ktorý/á takúto skúsenosť k svojmu rastu potrebuje. Nás to posúva k svetlu a jeho/ju k následkom slov a činov. Trvajme na našich zdravých osobných hraniciach, naučme sa primerane vyjadrovať NIE manipuláciám, obetovaniu sa alebo zneužívaniu. Je čas SPOLU-TVORIŤ a SPOLU-PRACOVAŤ smerom k Jednote človečenstva a k Novej Zemi – zlatému veku ľudstva.

Buďme prajní a vedomí si toho, že to, čomu venujeme našu pozornosť a energiu, teda našu moc tvorcu – to podporujeme a to rastie. Tým šťastnejším a vedomejším z nás docvakne, že život je o jednoduchom, činorodom a láskyplnom bytí a prijímaní krás sveta a darov života bez odporu, bez podmienok, bez viny a bez hanby. V stave harmónie sa tak môžeme dotknúť veľkosti našej duše, ktorá presne vie, čo potrebujeme, kto sme, čo nás inšpiruje a otvorí dvere k šťastnej rovnováhe a nášmu plnému božskému a ľudskému potenciálu.

Je múdre aspoň teraz sa vyhnúť alkoholu, fajčeniu, drogám, liekom a najmä operáciám. Opäť je pravý čas na meditáciu, saunu, masáž, kúpele, prechádzku prírodou, pôstny deň. Keďže sa v čase tohto splnu zmysluplne spájame s citlivosťou Raka a cieľavedomosťou Kozorožca, máme možnosť sa naladiť a zamerať na to, čo je podstatné – na rodinu, harmonické vzťahy, otvorené srdce, bezpodmienečnú lásku a životnú harmóniu. AFIRMÁCIA: S láskou a horiacim srdcom sa starám o seba, moje vzťahy, moju rodinu a priateľov.

Silvia Marisi Monnot

www.StastnaRovnovaha.sk

PORTÁL 5.5., ZATMENIE A SPLN LUNY na osi Býk – Škorpión

PORTÁLOVÝ DEŇ, SPLN A ZATMENIE LUNY 5.5.

Obdobie kvitnúcich čerešní a jabloní signalizuje, že sme v zemskom astrologickom znamení Býka, ktoré je o stabilite, láske, matérii a pohode. Večer o 19,33 h nastane spln Mesiaca na osi Býk – Škorpión (Slnko v Býkovi a Luna v Škorpiónovi) o optimálnom nastavení vzťahu k hmote, transformácii a emóciám. Spln v škorpiónovi je ideálny na hlboké emocionálne liečenie, prácu s tieňmi a meditácie – aj v nadväznosti na nedávne zatmenie Slnka, ktoré ešte pôsobí.
Bez ohľadu na to, čo sa deje okolo nás, dôležité je nepretržite si udržiavať dobré pocity a starať sa o seba, pozorovať a prepúšťať staré programy, vzorce a nastavenia, vedome si tvoriť nové aspekty života a robiť veci krok po kroku inak ako doteraz. Ideálne s chuťou radostne objavovať, vo vďačnom nastavení a pozitívnom myslení. Je treba veľa odpočívať, dostatočne piť čistú vodu, nealko nápoje a meditovať.

Všetko nové, čo sme sa doteraz naučili v rámci osobného rozvoja, je treba naplno žiť TU a TERAZ. Keď obrátime tvár k slnku, všetky tiene padnú za nás. To, ako bude život na Zemi ďalej fungovať, je na nás a záleží na každom rozhodnutí, ktoré uskutočníme v srdci, kde sídli náš najväčší poklad, múdrosť a sila. K tomu je treba zbaviť sa záťaží – vyhodiť všetky vrecia s pieskom, ako keď letíme balónom – a ponechať si len to, čo potrebujeme ku každodennému jedno-duchému a pri-rod-zenému bytiu. V priamom a citlivom spojení so živou prírodou – pretože my SME príroda.

Zatmenie Luny (Mesiaca) na 14° vodného Škorpióna je intenzívne, z podvedomia sa nám vynárajú negatívne zážitky, pocity a obrazy. Predovšetkým v súvislosti so vzťahmi žien navzájom, ako aj mužov a žien, a ich hrami na úctu – neúctu, rešpekt – nerešpekt, moc a bezmoc. Luna predstavuje matku, emócie, podvedomie, ženstvo a naše tiene. Kvôli 14° pozor na podvody, intrigy, lži a manipulácie na osobnej aj kolektívnej úrovni.

Tento spln nás učí, ako stáť nohami pevne na Zemi a poznať svoju sebahodnotu. Ako sa zbaviť závislostí a pripútaností všetkého druhu, aby sme boli schopní sa povzniesť nad utrpenie, ktoré ľuďom spôsobujú, do oslobodzujúceho nadhľadu a jednoty s duchom. Až keď pochopíme a prijmeme pominuteľnosť hmotných vecí a prítomnej chvíle, dokážeme si naplno vychutnávať zázrak života a všetko, čo nám je dané. Jediná istota na živote je jeho je plynutie, a preto je naším údelom užiť si, získať skúsenosť, zážitok, vedenie, uvedomenie, múdrosť – a ísť ďalej. Len to si odnesieme ako náš najväčší poklad na druhý svet, nič iné. V čase okolo splnu – cca od pondelka do pondelka – sa učíme spojiť protichodné kvality Býka a Škorpióna – zameranie na hmotné zabezpečenie, harmóniu a radosti života s intenzívnym, hlbokým a naliehavým prežívaním emócií a vnútorných procesov.

Pretože Býk je znamenie miernej povahy, citovo vyrovnané a výnimočne silné. Z pohody sa nenechá len tak vyviesť a jeho kroky sa dajú predvídať. Ženské znamenie Býka je späté s planétou lásky, krásy a vášne Venušou. Jeho nositelia sú stáli, odolní, vytrvalí, pomalí, pohodlní, trpezliví, konzervatívni a pôžitkárski. Potrebujú mať istotu a stabilitu vo všetkých oblastiach života. Sú zaťažení na majetok a peniaze.

Škorpión je najkomplikovanejšie a najmenej zrozumiteľné znamenie zvieratníka. Jeho zrodenci sú ľudia originálni a tvrdohlaví, s vynikajúcou pamäťou a nápadmi, logickým a analytickým myslením, ktorí vedia byť starostliví a nápomocní. Ich vládnucou planétou je záhadné Pluto, ktorá im dodáva nepredvídateľnosť a nevyspytateľnosť. Dôležitá je pre nich sila, húževnatosť a moc. Býk a Škorpión sú považované za sexuálne najdôraznejšie a najcitlivejšie zo všetkých znamení.
Aby toho k dátumu 5.5. nebolo málo, je to aj portálový deň. Okrem toho sme v čase retrográdneho Pluta a Merkúra. Merkúr sa otočí do priameho chodu 15.5., Pluto až v októbri. Merkúr má vplyv na komunikáciu, obchody a cestovanie. Môžu sa nám vynárať situácie z minulosti, aby sme ich dodatočne spracovali.
Pluto má v kompetencii hlbokú premenu všetkých oblastí života, kde sa posúvame od starého spôsobu bytia k novému. Pomáha nám teda opúšťať staré, už neaktuálne a zaťažujúce presvedčenia, názory a hodnoty.

A na takýchto vlnách sa ponesieme až do 19.5., kedy nastane novolunie v Býkovi a my budeme mať možnosť otvoriť sa láske a hojnosti na všetkých úrovniach, oceniť sami seba a všetko okolo nás, vrátane krás sveta a našej planéty.

AFIRMÁCIA: Žijem šťastný, zdravý, boh-atý a lásky-plný život.
www.StastnaRovnovaha.sk

VÝZNAM BARANIEHO NOVU A ZATMENIA SLNKA

VÝZNAM BARANIEHO NOVU A ZATMENIA SLNKA

Druhé tohtoročné novolunie v akčnom Baranovi a súčasne hybridné zatmenie Slnka vo štvrtok 20. apríla signalizujú úplne nové začiatky pre jednotlivcov i spoločnosť. Prečo? Je to naša druhá šanca uchopiť nový vietor s baraním nadšením a priebojnou energiou do svojich plachiet. Uvedomiť si, že sme zodpovední za tvorbu vlastného života a spolutvorbu súčasných premien na Zemi. Podľa toho, z akého priestoru k veciam pristupujeme – z lásky a pohody, alebo z ega a negatívnych emócií? Z harmónie a rovnováhy, alebo neprajnosti a súťaženia? Zo súcitu a pokory, alebo neznášanlivosti a odpojenia od pocitov?
Nov sa koná na významnom 29. – 30. stupni astrologického znamenia Barana v napäťovej kvadratúre s hlboko transformačným Plutom v novátorskom a revolučnom Vodnárovi. Na sedmospáčov, ktorí nechcú vyjsť zo svojej komfortnej zóny a ľudsky sa prebudiť, náš Vesmírny Stvoriteľ už riadne tlačí. Aby sme definitívne zanechali to staré a na uvoľnené miesto dosadili nové a lepšie. Navyše nov je spojený s osudovým zatmením Slnka na osi Baran – Váhy, ktoré sa koná len 7 x za storočie a prináša voľbu – odpor a boj, alebo diplomaciu a dohodu. Zatmenie je hybridné a je viditeľné v Austrálii, v Indickom a Tichom oceáne. Začne ako prstencové, potom sa zmení na úplné a skončí ako prstencové.
Slnko je nositeľom mužského tvorivého princípu. Zatmenie je skvelým časom na vedomé ukončenie všetkých večných sľubov, karmických dohôd, zmlúv duší, prepustenie kompromisov, čipov či implantátov. Zatmenie pomáha tým, ktorí sú pripravení otvoriť svoje srdce pre novú Zem. Je to možnosť opustiť staré a vstúpiť do novej časovej línie, ukotviť viac lásky a Svetla na Zemi, napríklad cez prácu s ružovými a zelenými kryštálmi. Zatmenie isto ovplyvní udalosti na osobnej a globálnej úrovni. Vysoko citliví ľudia môžu už zopár dní pred a po 20. apríli pociťovať napätie a zvláštne bolesti v tele, napríklad kolien, očí, hlavy, atp. Účinky zatmenia budú pôsobiť ešte pol roka. Doba je hustá, celkové energie tohto roka pod nadvládou Marsu sú bojovné a ohnivé. Treba im preto čeliť s baraňou odvahou a cieľavedomosťou.
Nov v Baranovi je šancou na rast – osobnostný, materiálny, duševný i duchovný. Podľa toho, k akej miske váh sa prikláňa v tomto čase každý z nás, sa mu osobne a nám všetkým kolektívne, bude ďalej diať. Pretože, kam smerujeme našu pozornosť, teda životnú energiu, to podporujeme a to rastie. Potom sa nám vrátia dobré aj zlé dôsledky a súvislosti, pretože máme za to aj osobnú a kolektívnu zodpovednosť. Takže všetky lži, zrady, podvody, krivdy, podrazy, zneužitia, použitia, manipulácie, a tak podobne, ale aj dobré skutky, podpora, súcit, milujúca láskavosť, atp. dobehnú ich vysielateľa – v dobrom alebo zlom podľa jeho úmyslov – ako bumerang.
Známy duchovný učiteľ pred 2000 rokmi ľudstvu hlásal, že len pravda nás oslobodí. Iba na základoch autenticity a celistvosti môžeme vybudovať nový, harmonický svet. Bez toho sa z práve končiacej doby temna nevyhrabeme. V dobách Svetla, napríklad Atlantídy, si všetci prepojení do Jednoty navzájom videli svoje myšlienky a dorozumievali sa telepaticky. A k tomu aj my postupne krok po kroku smerujeme a objavujeme svoj vrodený božský potenciál. Niektorí k radikálnej úprimnosti a životu v pravdivosti potrebujú baraniu odvahu..
V deň zatmenia sa navyše Slnko presúva do zemského znamenia Býka, ktorý je spojený s hrubou hmotou, fyzickým telom, uzemnením, užívaním si života, pôžitkárstvom, krásou, majetkom a láskou. Pomáha nám ukotviť, manifestovať a realizovať vo vonkajšom svete to, čo sme si doteraz navnímali ako svoje potreby, dary, sny, zámery, talenty, poslania.
O pár dní – 5. mája nás čaká ďalšie zatmenie, a to čiastočná eclipsa Mesiaca na 14 stupni Škorpióna. Dovtedy sa odporúča otočiť svoju pozornosť dovnútra, spojiť sa so svojou intuíciou, vnútorným hlasom a nerobiť žiadne zásadné zmeny. Neštartovať nové projekty, ani nepripravovať iné plány či zámery. Dodržovať pôst, pitný režim, maximálne sa detoxikovať, meditovať, dbať na dobrý spánok, pohyb na čerstvom vzduchu a pobyt v prírode.
Tak do toho, drahí priatelia a priateľky!
AFIRMÁCIA: Volím si pokoj, múdrosť, zdravie a lásku.

PRICHÁDZA MARCOVÝ SPLN O CELOSTNEJ OČISTE

Utorkový spln na osi Ryby – Panna a celé predjarné obdobie sú ideálne na generálny detox a očistu. Preto, že už sme v období tradičného 40-dňového predveľkonočného pôstu, a taktiež, že spln Mesiaca vrcholí 7. marca o 13:43 h pod záštitou spomínaných dvoch ženských, citlivých astrologických znamení. Spln na osi Ryby – Panna je o komplexnom liečení a fyzickej, psychickej a citovej očiste, i o generálnom jarnom upratovaní.

Láska a súcit Rýb sa spája s liečivou energiou a praktickosťou Panny. Tri dni pred splnom a tri dni po splne môžeme vnímať napätie a únavu. Taktiež pod tlakom okolností môžeme objaviť nové možnosti a tváre pohody a šťastia, akoby samé vyplávajú na povrch nové štýly uchopenia a realizácie zámerov, oslobodzujúce uvedomenia, nové uhly pohĺadu a úplne iné spôsoby riešenia situácií, ktoré doteraz nie a nie posunúť. Taktiež sa z nás môžu uvoĺňovať protichodné pocity, stavy a emócie. Súvisí to s vyvrcholením hlavných rysov obidvoch znamení – hĺbavosti, tajuplnosti, súcitu a odmeranosti Rýb a pracovitosti, uzemneniu, bytí v tele a prívetivosti Panny. Kvôli prevencii alebo riešeniu jarnej únavy je dobré dopriať si skutočné hýčkanie a starostlivosť o svoju fyzickú schránku a zdravie. Naplniť sa pokojom, láskou a vyžarovať ich do okolia.

Slnko, symbol mužskej energie, moci a nadvlády, je v Rybách, ktoré podporujú láskyplnú a súcitnú hlbokú premenu. Mesiac – Luna, symbol ženskej energie, podvedomia, materstva a citlivosti je práve v znamení Panny, ktorá vplýva na zdravie, liečenie, prácu, pracovisko, projekty a každodenný život. Jej energie vystúpili znova v rámci 29,5-dňového mesačného cyklu do maxima. Pomáhajú nám osvetliť, uvidieť a ukončiť to, čo už nemá budúcnosť. S tým, že treba tomu venovať čas, pozornosť a aktívne veci riešiť.

Čas splnu je sprevádzaný rizikom nepozornosti, nehôd a úrazov, tiež sa treba vyhnúť operáciám a chirurgickým zákrokom kvôli vysokej krvácavosti a zlému hojeniu rán. Tento spln s viacerými planétami v opozícii prináša na jednej strane mnoho energie, na druhej strane vyčerpanosť. Jeho hlavným prínosom je, že po 30 rokoch práve v tento deň vstupuje Saturn do znamenia Rýb, čo mení veľmi mnoho vo svete.

Dni v znamení Rýb nás nabádajú ponoriť sa do svojho vnútra, kontemplovať, spomaliť a dokončiť všetko potrebné. Veď o pár dní tu máme jar a s ňou potrebu tráviť viac času vonku a v prírode. Teraz je čas urobiť doma niečo praktické – dariť sa Vám bude pri detailnom selektovaní a usporadúvaní vecí, pri ručných prácach, pečení koláčov či príprave zeminy na neskorší výsev kvetov.Čas splnu Luny milujú kryštály aj ich priaznivci, pretože svetlo Luny ich čistí a energeticky nabíja. Ide o vyvrcholenie mesačného cyklu, keď charakteristické aspekty a energie daného obdobia vystúpia do maxima, viac či menej nami potrasú a osvetlia tie aspekty v nás, ktoré už nepotrebujeme. V čase splnu je možné sa ich s ľahkosťou zbaviť mnohými spôsobmi – meditáciou, vizualizáciou, modlitbou, tancom, bubnovaním, hudbou, fyzickým cvičením, športom, kúpeľmi, masážami, vedomým dychom a podobne.

Alkohol, cigarety a dráždivé jedlá je vhodné aspoň teraz vynechať, pretože majú schopnosť pohodu, vedomie a telo poškodiť. Odvážnejší a vnímavejší už vedia, ako na to a pridajú k tomu taktiež pôst vo všetkých oblastiach života, pretože úbytky energie sú teraz nadmerné. Aj to je spôsob, ako život osláviť, pretože energie na našej Zemi sa stále navyšujú a bio-potraviny, bio-kozmetika, bio-čistiace výrobky, ako aj oblečenie z prírodných materiálov sú pre ľudí stále cennejšie.

Čo dodať na záver? Keď vnímate cyklickosť vesmíru, prírody a života, môžete si dať napríklad praktický splnový zámer, že sa odteraz v rámci vašej celkovej osobnostnej očisty a odľahčenia bytia budete vyhýbať hrubým ľuďom, deštruktívnemu prostrediu, toxickým látkam, zraňujúcim vzťahom, konfliktným situáciám, negatívnym myšlienkam a slová budete bdelo vyslovovať s vedomím, že si ich vibráciami tvoríte život a spoluvytvárate náš vesmír.
AFIRMÁCIA: Láska bez očakávaní a podmienok ma lieči a vyživuje.

NOV V RYBÁCH štartuje hlbokú VNÚTORNÚ OČISTU

Nov Mesiaca v Rybách v pondelok 20. februára 2023 o 08:08 h nám prináša možnosť HLBOKEJ VNÚTORNEJ OČISTY a ponoru do svojho vnútra. Najintenzívnejšie pôsobí 3 dni pred a 3 dni po tomto termíne. Zbavujeme sa pritom zbytkov záťaží, ktoré boli v nás potlačené a vytesnené a dočisťujeme to, čo nemohlo byť doteraz v našom podvedomí pre veľkú bolesť alebo traumy videné v pravom svetle, čomu nebola daná úcta, čo nebolo pochopené v nadhľade a súvislostiach. Pozor na myšlienky, slová a skutky najmä v novolunový deň, lebo tvoria a symbolizujú začiatok a v ich energiách sa ponesieme počas ďalšieho mesačného cyklu. Odporúča sa pôst a odľahčená strava.

V ČASE RÝB sa posúvame skrze synchronicity a naše zrkadlenia v iných ľuďoch. Máme šancu utvrdiť sa v správnosti našej životnej cesty a smeru osobného ľudského vývoja pre naše najvyššie osobné blaho a kolektívne dobro. Deje sa to cez rozviazanie alebo naplnenie starých zmlúv – pri postavení sa za seba a rešpektovaní svojich potrieb. Skutočná očista a individuálny posun prichádza postupne, krok po kroku, prostredníctvom pustenia, odpustenia a prepustenia, aby sa do uvoľneného miesta v nás a v kolektívnom vedomí mohla vliať milosť a nový život plný šťastných zázrakov. Buďte preto k sebe láskaví, vnímaví a dobre sa o seba starajte. Prísť môže všeličo, aj osobné stretnutie s Temnotou, ktorá je tiež Svetlom, ibaže si to neuvedomuje.

Pre narodených v Rybách je nov 20. februára v ich astrologickom slnečnom znamení súčasne začiatok ich nového šesťmesačného cyklu. V priebehu novolunia je SATURN V KONJUNKCII SO SLNKOM A LUNOU. Intenzívna práca na zbavení sa starých spôsobov života a presvedčení je teda nevyhnutná. Saturn je pán času a karmy, náš prísny učiteľ, symbol Tieňa – nedovolených, potlačených a skrytých stránok našej osobnosti, kto premietame na ostatných a dávame im ich za vinu..

Tento nov je veľmi špecifický, pretože AVIZUJE VSTUP SATURNU DO ZNAMENIA RÝB v marci, čo nám prinesie mnoho nového. Celý čas až do 21.3. bude o nás, našom správnom nastavení a rozhodovaní. Objaví sa aj téma sebahodnoty a hodnoty iných ľudí, vecí a aspektov v našom živote, napríklad mieru, pokoja a harmónie.

Tieto dni sú predurčené na koncentráciu na náš vnútorný svet s cieľom dať si svoje veci a záležitosti do poriadku tak, aby privítanie jari a významný štart do obdobia činorodého Barana 21. MARCAteda štartu nového roka v kolobehu prírody boli v súlade s našimi osobnými a kolektívnymi zámermi a túžbami. Nie je to síce ľahké, ale už nie sme malé deti, ľudsky dospievame, pod tlakom náročných situácií rastieme a uvedomujeme si zodpovednosť za to, čo svojou vlastnou energiou a pozornosťou vo svete tvoríme.

Zo zdravotného hľadiska je Nov ideálny časový úsek na DETOXIKÁCIU TELA, lebo sa najľahšie zbavuje jedov a cudzorodých látok. Pôstne kúry odľahčia, omladia a nabijú novou energiou. Teraz je prajné obdobie na začiatok očisty pľúc, čriev a jarný detox celého fyzického tela. Taktiež na začiatok jarného upratovania príbytkov. Je dobré mať na pamäti, že pri novoluní sa neodporúčajú lekárske zákroky. Ryby ovplyvňujú chodidlá, prsty na nohách, hypofýzu a hypotalamus, tvorbu endorfínov a melatonínu. Tieto orgány sú dnes citlivé, preto ich hýčkajte a nezaťažujte. V záhrade si môžete dať pohov, pôda odpočíva, nesadíme ani nepresádzame, semená zle vzchádzajú, ošetrujeme len nadzemné časti kríkov a stromov.
Nov Luny je vlastne stav, keď Mesiac i Slnko sú na oblohe v
edľa seba v rovnakom znamení zverokruhu a spolupôsobia na Zem. Vychádzajú i zapadajú spoločne, preto Mesiac teraz na oblohe nevidno.

AFIRMÁCIA: Citlivo vnímam, kto som a kam smerujem.

Spln v znamení ODVAHY a NADHĽADU

Priateľky a priatelia, aký je zatiaľ váš rok 2023?

Dnes tu máme vyvrcholenie ďalšieho splnu Mesiaca – tentoraz je to spln Luny v Levovi, pričom Slnko je vo Vodnárovi. Živly týchto astrologických znamení – leví oheň a vodnárov vzduch spolu-tvoria horľavú až výbušnú zmes myšlienok a činov, ktorá smeruje k veľkému víťazstvu a pomáha efektívne upratať staré spôsoby a zvyky – na osobnej i kolektívnej úrovni. Vďaka nim z minulého roka a rokov v týchto dňoch zhorí to, čo prekáža novej kvalite a toku nášho žitia, pretože od 21. marca naplno rozkvitne v novom roku sila života a prírody. Pravdepodobne sa vám teda dejú zásadné veci, ktoré testujú vaše zdravé sebavedomie, srdečnosť, udatnosť, bdelosť a schopnosť v akýchkoľvek situáciách si udržať nadhľad a dobré pocity.

Roku 2023 vládne bojovný Mars. Podľa známeho – muži sú z Marsu a ženy z Venuše – je rokom renesancie mužského princípu v mužoch, ženách, spoločnosti i prírode. Jeho témami sú kultivácia a rovnováha fyzickej aj psychickej sily, múdre vládnutie kontra zneužívanie moci, schopnosť ochraňovať alebo ničiť, boj či ochrana, starostlivosť alebo pustošenie, podpora rozvoja alebo úpadku. Slnko a Saturn máme teda v múdrom a vizionárskom Vodnárovi, Merkúra a Pluto v Kozorožcovi, Venušu a Neptún v Rybách, Mars v Blížencoch, Jupiter v Baranovi a Urán v Býkovi. Pozor na kvadratúru Venuše a Marsu, ktorá v dňoch okolo splnu priťahuje partnerské a rodové hádky, spory a nepochopenia. Keď zostaneme spojení so svojím srdcom ako Lev a v nadhľade ako Vodnár, akékoľvek výzvy nás posunú, a nezlomia. Tento spln sa pochopiteľne najviac dotkne ľudí narodených v znamení Vodnára a Leva (ako aj ľudí, ktorí majú v týchto znameniach ascendent), súčasne čiastočne aj Býkov, Škorpiónov, Blížencov a Váh.

Obdobie cieľavedomého Kozorožca je už za nami. Zmyslom jeho obdobia na prelome rokov 22/23 bolo nájsť a zamerať sa na svoje poslanie v práci a v živote. Stále sa máme čo učiť v umení, ako krok po kroku prakticky a trpezlivo realizovať svoje ciele a plány. Ako s ľahkosťou dennodenne naplniť čas, ktorý nám je daný. Keď si urobíte v sebe i okolo seba poriadok, ste pripravení postúpiť ďalej.

Potom sme vhupli do dní slobodného, revolučného a priateľského vizionára – Vodnára. V astrológii je jedenástym znamením zvieratníka, ktoré dostalo meno podľa súhvezdia Vodnár. Ide o pomyselný obdĺžnik na oblohe 30° dlhý a 15° široký a Slnko ním prechádza od 21. januára do 19. februára. V tomto čase nás božské Univerzum inšpiruje, aby sme naplno zapojili a uplatnili náš tvorivý potenciál. Nezávisle, s nadšením a hlavne pokrokovo. Vesmír vás teda isto podporí vo vašich nových nápadoch, víziách, snoch, prianiach či zámeroch. Pokiaľ sú dobrou správou a prínosom pre vás, všetkých zúčastnených a spoločnosť, maximálny úspech máte zaručený.

K udalostiam aktuálneho splnu o 19,31 h podstatnou mierou prispieva Luna v ohnivom Levovi. Môžu vám prichádzať úplne nové aspekty a vhľady o vašej samostatnosti, identite, sebauvedomení, zodpovednosti, originalite, unikátnosti, zrelosti a ľudskej dospelosti. Súčasná hviezdna konštelácia je vstupným portálom do novej kvality života cez prebiehajúce procesy intenzívneho čistenia našich postojov a vzťahov, odhaľovanie účelových hereckých výkonov, klamstiev, manipulácií a nečistých zámerov s úmyslom ovládať a ubližovať na kolektívnej úrovni.

Verte svojej vnútornej múdrosti, zdravému sedliackemu rozumu, nasledujte váš vnútorný hlas a urobte konkrétny čin smerom k tomu, aby boli vaše slová a vaša bytosť brané plnoprávne a vážne. Ako v súkromí a v práci, tak aj v spoločnosti. Klopte na božské vráta a bude vám otvorené, žiadajte a dostanete. Vesmíru je úplne jedno, či prosíte o veľa či málo. Podstatné pre výsledok je to, či ste s ním v harmónii, a či ste už na novú kvalitu života dorástli.

Nevyhnutné pre pozitívne zmeny je, aby ste bez strachov pustili starý spôsob myslenia, vzorce posudzovania, programy a formy správania. Zaberajú totiž vo vašom hardisku príliš veľa miesta láske, ktorá jediná je výživou života, esenciou božského plánu, rastu a tvorby života, po ktorých vaša duša prahne. Verte si a žite svoj sen! Veď preto ste sem v tejto dobe prišli. Nie preto, aby ste z umelo vyvolávaných strachov a akože nedostatkov v spoločnosti úplne ohlúpli a slepo poslúchali, alebo dokonca svoj úžasný život a cenný čas na Zemi márnili bojom – s partnerom, so susedom, s kolegom, s iným národom, ale aby ste v sebe našli stratenú sebalásku, a tým konečne zastavili zážitky utrpenia. Ak ešte stále trpíte, tak očakávania iných uprednostňujete pred sebou a nepochopili ste zákon lásky a nutnosť prijatia seba so všetkým, čo k vám patrí – a to na 1.mieste.

Šéf života v našej slnečnej sústave Slnko nám levím spôsobom – teda veľkorysým až dramatickým – ukazuje cestu, svetlo, skutočnú sebarealizáciu a dôležitosť seba-vedomia a seba-uvedomenia. Kde je vôľa a láska, tam je riešenie a naplnenie. Tam, kde láska a prijatie seba, iných a života takých, akí sú, chýbajú, tam je len trápenie, boj a bolesť. Ako hovorí môj múdry manžel, v 21. storočí je trpieť ešte dovolené, ale našťastie pre nás – už nie je povinné…

Život v pravde nám dáva krídla, silu prekonávať prekážky a má moc previesť nás aj tou najťažšou situáciou. Pravá láska dokáže (od)púšťať, (pre)púšťať a zázračne uzdraviť veci, situácie, ľudí i národy. Láska je večná, je materskou esenciou božského zázraku stvorenia a bytia. Tým, čo lásku odmietajú, nič nepomôže. Ak sa cítia byť zranení, ďalej zraňujú ako slepí, odpojení a zablokovaní pred liečivým prúdením božskej lásky. V tomto stave sú mimo božského plánu rozkvetu života a vedomia. Nedokážu sa vyvíjať, meniť, byť vďační a dávať, aby mohli aj dostávať…

VODNÁR vám teda v čase tohto splnu láskavo nadeľuje vyjasnenie stavu vecí, pochopenie KTO JE KTO a kde je vaše vysoko cenné a nenahraditeľné miesto v „božskej komédii“. Prináša oslobodzujúcu harmóniu a nadhľad, objektivitu a pokoj v duši. LEV vám zasa dodáva chuť kráľovsky si život užívať a tvoriť. Taktiež prijímať a rozdávať lásku s otvoreným a odvážnym srdcom všade, kam vás život zaveje. SPOLU dohromady vás učia postaviť sa do svojej sily a nezávisle si život zariadiť podľa vašich najkrajších snov a vízií. Je to vzácny okamih a šanca!

Aspekty tohto splnu vrcholia a vplývajú na všetko živé na Zemi najmä v období 3 dni pred a 3 dni po 5. februári, v tomto čase sa určite vyhnite operáciám a lekárskym zákrokom. Keď máte otvorenú myseľ, horúce srdce a nie ste pod devastujúcim vplyvom „priemyselných“ potravín, vody a atmosféry, alkoholu, drog alebo iných jedov a omamných látok – dorazí k vám jednoducho z čista jasna uvedomenie a pochopenie faktov, ich súvislostí a dôsledkov. Keď prepustíte strachy, pochybnosti a povinnosti, ktoré vás zaťažovali doteraz, do uvoľneného priestoru príde „skratka“ k naplneniu vašich snov, potrieb a poslania. Takže ako bude vyzerať váš odvážny krok pre pokrokový štart do roku 2023 a pre to, čo je pre vaše šťastie a rozkvet kľúčové?

AFIRMÁCIA: Pre najvyššie dobro tvorím a žijem lásku, krásu, pokoj, zdravie, mier a prosperitu.

VODNÁRSKY NOV prináša všeobecný POKROK

VODNÁRSKY NOV PRINÁŠA OSOBNÝ A SPOLOČENSKÝ POKROK

Dnes je veľmi dôležitý nov Mesiaca v slnečnom astrologickom znamení Vodnára. A to v roku 2023, ktorý plynie pod vibráciou citlivého a duchovného čísla 7 (2+0+2+3=7). Sedem nám podľa numerológie prináša splácanie a dorovnávanie citovej karmy, vysokú citlivosť a nerozhodnosť, vnímavosť a lojálnosť, náročnosť i záhadnosť, potrebu bezpečia a dostatku. Číslo 7 je tiež pod ochranou citlivej Luny i oduševneného Neptúna.

Z astrologického hľadiska roku 2023 vládne mužská, aktívna planéta Mars. Jej pozitívnymi stránkam sú odvaha, smelosť, akčnosť a sebarealizácia. Negatívami sú bojovnosť, súperenie až bezohľadnosť. S týmito kartami tento rok hráme… Aby tých vonkajších vplyvov na nás a naše rozhodnutia nebolo málo, zajtra 22. januára preberá podľa čínskeho horoskopu opraty do rúk vodný Zajac. Ten našťastie prináša upokojenie, spomalenie, mierumilovnosť a diplomatické riešenie konfliktov.

Osobný ideálny rok 2023 – bez ohľadu na to, čo sa deje vonku – si vytvoríme, keď budeme sami seba stále viac spoznávať, pozorovať, zdokonaľovať, kultivovať a maximum možností vložíme do nášho osobného sebarozvoja. Pretože v krízových, konfliktných a chaotických obdobiach nám najviac pomôže a pevnú pôdu pod nohami dodá poznanie samého seba: svojich silných a slabých stránok, programov myslenia, vnútorných presvedčení, vzorcov správania, skrytých reakcií, zranení či tráum…

Len vďaka hlbokej a poctivej práci NA SEBE A PRE SEBA sa v nás a okolo nás môže objaviť nový lepší svet a svetlá budúcnosť. My si ju osobne aj kolektívne tvoríme. Preto sú v dnešný deň a v tomto období oveľa viac ako kedykoľvek predtým dôležité: aktívne uchopenie oprát života do vlastných rúk, správne rozhodnutia, vnútorná sila, jasnosť a pozitívna myseľ, odvaha a odhodlanie prispieť k dobrému spoločnému dielu.

Od včera vďaka nášmu Slnku plávame vo vodách Vodnára – intuitívneho, nezávislého, slobodomyseľného, priateľského, humánneho, ušľachtilého, talentovaného, mierumilovného a kreatívneho tvorcu spoločenského pokroku a nových vízií o krajšom svete. V období Vodnára nám prichádzajú možnosti prehĺbiť svoju intuíciu, uchopiť svoju slobodu, pozrieť sa na život z nadhľadu a konkrétne prejaviť svoju energiu tvorcu. Keď si ujasníme, čo je životne dôležité a na čom skutočne záleží, dokážeme správnym nasmerovaním našich zámerov a silou myšlienky zhmotniť aj tie najodvážnejšie sny a vízie.

Dnes, V SOBOTU 21. JANUÁRA je dôležitý dátum pre ďalší krok k životu vo svetle, spojenie sa so svojím vyšším JA, vizualizáciu nových zámerov, projektov a plánov pre krajší a zdravší život. Darujte si preto počas dňa na spojenie sa s vašou intuíciou, vnútorným hlasom či tretím okom, na meditáciu a vizualizáciu aspoň krátky čas v pokoji a bez rušivých vplyvov. Najúčinnejšie to funguje O 21:53 HODINE, keď Novolunie vo Vodnárovi dosiahne vrchol. Ľudia narodení v znamení Vodnára teraz začínajú nové životné obdobie.

NOV (novolunie) nastáva každý mesiac, keď k Zemi otočená strana Mesiaca leží v tme. Na niekoľko hodín nie je Mesiac (Luna) viditeľný a na Zemi vládne magický kozmický okamih nových príležitostí – “novolunie”. To predstavuje ukončenie starého, nové začiatky a neviditeľnú vnútornú premenu.

Pre lepšie pochopenie a uchopenie – toho, kto sme a kde sa práve v rámci nekonečného vesmíru a božského veľdiela nachádzame – ešte raz inými slovami: Slnko i Mesiac vo Vodnárovi signalizujú, že sa stále viac a viac prebúdzame do svojej SKUTOČNEJ PODSTATY. Rezonujú v nás témy našej seba-hodnoty a jej zrkadlení vo vonkajšom svete – teraz a potom po celý rok 2023. Je múdre a užitočné byť v súlade s aktuálnymi energiami, ktoré nás presahujú, ušetríme si tak mnoho síl, času a omylov.

VODNÁR je originálny tvorca, osvietený vizionár a nepredvídateľný iniciátor pokrokových zmien, ktorý dáva ŽIVOTU KRÍDLA. Nebuďte prekvapení, ak sa vám v tomto období zosilní intuícia a predstavivosť. Podporíte ich odlíšením od myšlienok a ich nasledovaním. Tento čas je ideálny na úspešné zmeny vďaka nadhľadu, ktorý, ak sme pozorní, nám prichádza.

Vodnársky čas do 20. marca nám sprostredkúva osobné stretnutie s našim vyšším JA, ktoré dovidí široko-ďaleko, dostaveníčko s esenciou Svetla, s nekompromisnou dokonalosťou, s ideálom človečenstva. Pre tých, ktorí sú nováčikmi v tejto oblasti, povedané zjednodušene: ego – myseľ je naše „nižšie ja“ a bolo stvorené LEN na praktické fungovanie v denných záležitostiach, naše vyššie „ja“ je naša pravá navigácia a „najvyššie JA“ je „božské ja“, ktorého iskru v sebe nosíme, a ktorého sme súčasťou v božskom (vesmírnom) oceáne lásky a svetla.

Naše tvorivé nápady a myšlienky sú teraz jedinečné, originálne a unikátne. No len cez nás sa stanú skutočnosťou v našej realite. Tejto jemnohmotnej energii treba dať správnu formu a želané smerovanie. Je na každom z nás, čo si vyberie. Je žiaduce dopriať si preto teraz vonný kúpeľ, masáž, prechádzku, meditáciu, kontempláciu, maľovanie vízií a hlavne odľahčenú stravu bez alkoholu a omamných látok. Telo teraz maximálne nasáva všetko, čo mu v dobrom i zlom doprajete.. Keďže ide o určitý energetický prelom mesačného cyklu, 3 dni pred a po nove sa môžete cítiť nepokojný, napätý, trpieť nespavosťou až podráždenosťou. Podvedome cítite, že sa niečo deje, ale väčšinou to neviete jasne pomenovať. Doslova cítite, že k nám niečo nové prichádza.

Paletu a kvalitu nových možností našich zážitkov a skúseností ovplyvňujú mohutné telesá na oblohe a ich vzájomné konštelácie. Okrem Slnka a Luny sú to najmä Saturn a Venuša vo Vodnárovi, ktoré sú teraz v harmonickom aspekte. Môžu čiastočne blokovať vyjadrovanie našich pocitov a citov, buďte preto k sebe i iným vedome láskyplní a harmonickí. Pluto v Kozorožcovi navodzuje hlboký prerod a prináša vnútornú transformáciu.

Je to teda absolútne skvelá a plodná chvíľa a rozhodujúca možnosť zamerať našu pozornosť, teda našu životnú energiu – na budúcnosť. Nie na to, čo nechceme, čoho sa bojíme, pred čím utekáme, ale na to, čo si prajeme!!! Živo plánujte a predstavujte si farebne, voňavo a pozitívne, ako si prajete žiť, s kým a kde, čo si prajete dosiahnuť a čo ďalej robiť – pre vaše najvyššie dobro. Šťastie praje pripraveným, tak smelo do toho, priatelia!

AFIRMÁCIA: MOJ ŽIVOT TVORÍM S POKOJOM, ROZVAHOU, NADHĽADOM A LÁSKOU.