JÚLOVÝ SPLN NÁS LADÍ NA TO PODSTATNÉ

JÚLOVÝ SPLN NÁS LADÍ NA TO PODSTATNÉ

Po tom, ako 21. júna nastal letný slnovrat a Slnko znova po roku vstúpilo do znamenia citlivého a rodinne založeného Raka, tešíme sa zo svetlej a teplej polovice roka, najdlhších dní a energií na vrchole v prírode i v nás. Dni sú teraz najdlhšie, noci najkratšie a opäť sa veľmi pomaly začnú skracovať až do zimného slnovratu. Dominantné vlastnosti astrologického znamenia Rak a jeho obdobie nám do 21. júla pomáhajú nájsť, definovať, podporovať a budovať svoj osobný prístav, bezpečie, oporu a vnútornú kotvu. Znova si uvedomujeme, že má zmysel venovať sa predovšetkým rodine, blízkym, priateľom a investovať svoj čas a energiu do krásnych a zmysluplných vzťahov. Nastalo obdobie hlavných prázdnin a dovoleniek, takže aj to, aké je cítiť radosť, bezstarostnosť a šťastie v každodennom plynutí.

Posledné hodiny pred pondelkovým splnom Luny v Kozorožcovi na 11° (Slnko v Rakovi) 3. júla, ktorý vyvrcholí o 13,40 h, sa môžeme cítiť nejasne, spomalene až rozbito. Tento spln sa nazýva aj búrkový alebo jelení.. Slnko je stredom našej slnečnej sústavy i našej bytosti, jeho Svetlo je prejavom božskej lásky. Osvetľuje to, o čo ide – byť vo svojom strede a v tichu a pokoji pozorovať, čo sa deje. Takto sa dostaneme k pochopeniu našej podstaty. Potom vieme vládnuť sami sebe, všetko je v harmónii a neodovzdávame svoju moc – zo strachu, nevedomosti, slabosti, neskúsenosti alebo naivity – do rúk iným.

Ak ste vysoko citliví alebo pracujete s energiami, v čase splnu a 3 dni pred a po jeho vyvrcholení, môžete pocítiť vnútorné pnutie až nechuť z opakujúcich sa situácií a vašich životných tém. Veď ste ich už toľkokrát spracovali a oni sa znova vracajú – len v inej podobe a podstatne inej razancii a hĺbke. V súčasnosti to spôsobuje viacero dôležitých planét v retrográdnom chode – hlavne Saturn v Rybách, Neptún a Pluto na 28-29° Kozorožca. Slnko a Merkúr sú pritom v Rakovi, Jupiter a Urán v Býkovi, Venuša v Levovi. Môžete pociťovať určitú zahmlenosť vnímania, nezáujem riešiť úlohy, sladkú letnú únavu, chuť len relaxovať – v prírode či pri vode, na všetko sa vykašľať, len plynúť s prúdom života a zbierať ovocie v záhrade..

Pomenujte si vaše pocity a potom vedome vstúpte do sveta, ktorý sa aj vďaka vám stáva zo dňa na deň svetlejším a láskyplnejším. Na každom kroku je stále viac ohľaduplnosti, humanity, súcitu a harmónie. Zverejňujú sa podstatné fakty a informácie o vedení a stave Zeme, o chove zvierat, o farmaceutickom priemysle, o pestovaní zeleniny, ovocia a kvetov, o odpadoch, o tom, ako mobily a počítače vysávajú naše duše, televízia a médiá manipulujú, luxusné výletné lode a lietadlá zaťažujú planétu. Čo myslíte, koľko litrov vody pohltí výroba nového auta? Až 30-tisíc!!! Sme naozaj šťastní, keď sme zaplavení konzumom, podávame nadmerné výkony, velia nám peniaze a žijeme v patriarchálne riadenej spoločnosti?

Kozorožec je praktický, snaživý, sústredený a hľadá životné istoty. Luna (Mesiac) je nositeľkou energií ženstva, citov, emócií, nálad, vody, premenlivosti, cykličnosti, atp. Tento očistný rozpor nás počas splnu znova na chvíľu vnútorne spochybní, osvetlí nevedomé časti v nás a vráti späť k prehodnoteniu našich rozhodnutí, plánov a vízií. Veci sa neustále menia, triedia, vyvíjajú a dokončujú. Je užitočné naučiť sa pesimistické správy okamžite nahradzovať pozitívnymi pohľadmi na zázrak života a jeho dary.

Trénujme sa v zachovaní si čistoty myšlienok a slov, aj keď nám akýmkoľvek spôsobom podrazí nohy niekto neskúsený/á a nízkovibračný/á, ktorý/á takúto skúsenosť k svojmu rastu potrebuje. Nás to posúva k svetlu a jeho/ju k následkom slov a činov. Trvajme na našich zdravých osobných hraniciach, naučme sa primerane vyjadrovať NIE manipuláciám, obetovaniu sa alebo zneužívaniu. Je čas SPOLU-TVORIŤ a SPOLU-PRACOVAŤ smerom k Jednote človečenstva a k Novej Zemi – zlatému veku ľudstva.

Buďme prajní a vedomí si toho, že to, čomu venujeme našu pozornosť a energiu, teda našu moc tvorcu – to podporujeme a to rastie. Tým šťastnejším a vedomejším z nás docvakne, že život je o jednoduchom, činorodom a láskyplnom bytí a prijímaní krás sveta a darov života bez odporu, bez podmienok, bez viny a bez hanby. V stave harmónie sa tak môžeme dotknúť veľkosti našej duše, ktorá presne vie, čo potrebujeme, kto sme, čo nás inšpiruje a otvorí dvere k šťastnej rovnováhe a nášmu plnému božskému a ľudskému potenciálu.

Je múdre aspoň teraz sa vyhnúť alkoholu, fajčeniu, drogám, liekom a najmä operáciám. Opäť je pravý čas na meditáciu, saunu, masáž, kúpele, prechádzku prírodou, pôstny deň. Keďže sa v čase tohto splnu zmysluplne spájame s citlivosťou Raka a cieľavedomosťou Kozorožca, máme možnosť sa naladiť a zamerať na to, čo je podstatné – na rodinu, harmonické vzťahy, otvorené srdce, bezpodmienečnú lásku a životnú harmóniu. AFIRMÁCIA: S láskou a horiacim srdcom sa starám o seba, moje vzťahy, moju rodinu a priateľov.

Silvia Marisi Monnot

www.StastnaRovnovaha.sk