22. júla OSLAVUJEME sviatok MÁRIE MAGDALÉNY

Drahí priatelia a priateľky,

22. júla slávime sviatok sv. Márie Magdalény, ktorá zohrala a dodnes nesie kľúčovú rolu v spasiteľskom diele človeka. Ako prvá apoštolka, žena, nasledovníčka, inšpirátorka, podporovateľka a kompatibilný doplňujúci ženský aspekt Ježiša Krista. Milujúce energie jej archetypu boli potrebné a aktuálne v čase jeho prvého príchodu na Zem, aj keď neboli prijaté, pochopené a realizované. A nanajvýš potrebné a aktuálne sú znova po dvoch tisícročiach. História je milosrdná, prichádza reparát a možnosť zložiť skúšku teraz. Žiadny krok v raste sa nedá preskočiť. Pápež František 17. mája 2017 vo Vatikáne oficiálne pred najvyššími predstaviteľmi Rímskokatolíckej cirkvi vyhlásil: „Magdaléna je apoštolka novej a najvýznamnejšej nádeje. Keď ho nazvala menom po jeho zmŕtvychvstaní, stala sa apoštolkou nádeje pre tento svet a ohlasovateľkou Spasiteľa.“ A pokračoval: „Mária: revolúcia jej života je určená na transformáciu existencie každého muža a ženy – a začína menom, ktoré sa ozýva v záhrade nad prázdnou hrobkou. Takže bola to žena – prvá, ktorá sa stretla s Ježišom a teraz je apoštolkou našej novej a najväčšej nádeje.“

Ľudský odpor k zmene a pripútanosť vývoj nezastavia. Mária Magdaléna je nositeľkou energií vyššieho stavu vedomia a uvedomenia, ktoré ego nepozná. Jej energie ukotvujú v Kristovskej mriežke na novej Zemi bezpodmienečnú lásku podľa jej slov: „Milujte seba, milujte ostatných a každú životnú situáciu. Bez ohľadu na to, ako vyzerajú zvonka.“ Náš život sa odohráva tam, kde sa nachádzame na úrovni vedomia. Venujme teda pozornosť len dobrému a povznesme sa nad ilúziu ostatného. Odpúšťajme a posielajme lásku všade, kam je to možné – ľuďom, situáciám, vzťahom, spomienkam. Nevenujme energiu tomu, čo si myslia alebo vravia ostatní. Archetyp Márie Magdalény nesie posolstvo, že duch i telo a všetky jeho časti a prejavy sú prirodzené, životodarné a posvätné. Sme tu na to, aby sme prúd života preciťovali cez fyzické telo v prepojení na Ducha cez vnemy, zážitky, pocity a city. Nezaspite dobu, je tu čas bezpodmienečnej lásky a druhého Kristovho príchodu cez posvätné ženstvo a duchovné učiteľky. Ženská vnímavosť a citlivosť zachráni náš svet. Viac sa dozviete, získate, uvidíte, zažijete a precítite na vedomých putovaniach a v našej škole Magdala. Ak s tým Vaša duša rezonuje, tešíme sa na Vás ❤

Bohyňa z evanjelií

Iste ste si všimli, že meno tejto výnimočnej svätice je predovšetkým v ostatnom desaťročí skloňované u vedomých, duchovne prebudených a prirodzene osvietených ľudí ❤. Mnoho ľudí i žien tomu nechápe. Takže prečo je tomu tak? Jej posolstvo bolo ešte donedávna zahmlené, prekrútené, úplne neodhalené, nepochopené a nedocenené. Ide o to, čo najtesnejšie sa prepojiť s jej posvätnými ženskými energiami. Aj keď bola dlhý čas mocnými patriarchami tŕňom v oku, vyhlásili ju za svätú a jej sviatok sa oslavuje 22. júla. Bola a je kľúčovou ohlasovateľkou kráľovstva bezpodmienečnej lásky a Novej Zeme – zlatého veku ľudstva.

Mária Magdaléna je veľmi široká téma, ktorá sa vyvíja. V kolektívnom vedomí sa postupne znova vynára, objasňuje, lieči a je aktuálna približne posledné štvrťstoročie. Má mnoho úrovní – historickú, faktickú, duchovnú, ženskú, náboženskú, očistnú, liečivú, transformačnú, židovsko-kresťanskú, atď. O postave Márie Magdalény bolo popísaných veľa rôznych kníh, viac či menej pravdivých a zmysluplných. V tomto článku sa pokúsim vystihnúť podstatné aktuálne posolstvo, ktoré nám tlmočí.
Zanechala nám evanjelium, ktoré nebolo cirkvou zaradené medzi oficiálne. Podľa historických spisov bola prvou apoštolkou a nasledovníčkou Ježiša Krista, blízkou duchovnou priateľkou Jeshuu ako žena, obdivovateľka, inšpirátorka, podporovateľka, dokonalá doplňujúca polovica a spolutvorkyňa jeho diela v ženskej polarite. Vzor hieros gamos v židovsko – kresťanskom poňatí. Milujúce energie jej archetypu boli potrebné a aktuálne v čase príchodu Ježiša v úlohe Mesiáša na Zem. Po jeho smrti na kríži boli umlčané, zavrhnuté a prenasledované, podobne ako osoba Márie Magdalény. Bola to veľmi hektická a prevratná doba, plná veľkých prísľubov a nádejí, podobne ako je tomu dnes. Vyvolený národ si tým pádom na jednej strane ukrižoval svojho dlho očakávaného a predpovedaného kráľa z rodu Dávida, na strane druhej aj vyhnal svoju kráľovnú, nositeľku kráľovskej krvi a zlatého grálu. Energie Márie Magdalény je dôležité zvedomiť a vzdať im úctu aspoň v súčasnosti.
Mária Magdaléna je po celé dve tisícročia ideálom vyššieho stavu vedomia a návodom pre láskyplný život v božom kráľovstve na Zemi. Jej pôsobenie, svedectvo a neustála prítomnosť nás presahuje. Vyžaruje a symbolizuje prijatie a všeobjímajúcu lásku bez podmienok, očakávaní, požadovaní, vynucovaní, obmedzení, hodnotení… A to nielen k sebe a ostatným ľuďom, a tým pádom svetu, ale aj ku každej situácii, ktorá nám prichádza do života. Bez ohľadu na to, ako veci vyzerajú zvonka. Učí nás „BYŤ TU A TERAZ V SRDCI“ a vyzýva nás, aby sme ju v tom nasledovali. Bez zvád, posudzovaní, žiarlivosti, bojov a chaosu, ktoré nás sťahujú dolu – na nižšie úrovne vedomia a energetických vibrácií.
Srdečné energetické centrum
Srdce má unikátnu schopnosť zlučovať rôzne typy energií. Iba v oblasti srdca sa spájajú vibrácie pozemskej reality z trojice dolných energetických centier (čakier) a kozmickej reality z trojice horných centier. Srdce je mostom medzi mysľou, ktorú reprezentuje hlava a medzi emóciami, ktoré sídlia v bruchu. Najjasnejšie vidíme srdcom. Len vďaka srdcu vieme prekonať ľudské ego, strach, pýchu – a rásť, zdokonaľovať sa a spájať sa do Jednoty.
Mária Magdaléna chápala a učila, že svätosť je možné dosiahnuť len vďaka naplnenému a celistvému životu rovnakou mierou v tele i v duchu. V našom tele je uložené všetko. Celé to je o spirituálnom majstrovstve – naplno všetko prežiť, nič nepotláčať a prebrať za to zodpovednosť. Kristovská energia sa ukotvuje na Zemi cez naše telá. Vytvára kolektívne energetické pole a Jednotu. Je modelom zrelej duše, ktorý môžeme dosiahnuť. Poskytuje nám priamy a jasný, nekompromisný návod, ako v harmonickom spojení ducha a tela žiť tu na Zemi svoju skutočnú podstatu a svoj plný potenciál – posvätnosť života v jedno-DUCH-osti a skromnosti .
Ak by bola prijatá do kolektívneho vedomia v čase jej života, významný rozkol medzi mužskou a ženskou božskou energiou z helénskeho a židovského obdobia by bol zahojený a zrastený o dvetisíc rokov skôr. V tom čase boli totiž ženy v Izraeli rovnoprávne, spoločensky aktívne, emancipované, bohaté a rozhľadené. Zo začiatku aktívne a masívne organizačne a materiálne pomáhali vzniku a rozvoju raných kresťanských centier. Avšak postupne bol ich životný priestor zminimalizovaný len na domácnosť alebo kláštor. Kresťanstvo sa stalo nástrojom politiky a moci – bolo povýšené na štátne náboženstvo. Nepochopenie, podozrievanie, krutá nadvláda a netoleracia voči ženám ako je známe, v dobe temna postupne rástla a viedla až na hranice inkvizície.
Vedomie vtelené do hmoty
Pre vysvetlenie – staroveké národy vnímali telo, dušu a ducha ako prepojené časti celku, čo hebrejský jazyk ešte reflektuje. Vedomie je vtelené do hmoty. To je zázrak a unikát života na Zemi. Indoeurópske jazyky sú už abstraktné. Helenistické, židovské myslenie a kresťanstvo sa od života „TU A TERAZ“ posúva na „INDE A POTOM.“
Dvetisíc rokov trvajúca lekcia o podstate sily a moci sa nedá vrátiť späť, jej mŕtve obete nie je možné oživiť. Bezpodmienečná láska na Zemi v prvom storočí ešte byť nemohla, pretože držitelia moci, ktorí si brali Boha do úst a stali sa jeho prostredníkmi, klesli vibračne príliš nízko. Ovládané masy uverili dogmám o ľudskej vine a úbohosti. Našťastie máme ešte jednu šancu spomenúť si a znova byť vedomí a slobodní.
Až dnes, keď žijeme dobu milosti a blížime sa k poznaniu skutočnej lásky a súcitu bez strachu, očakávaní a podmienok, je ľudstvo schopné pôvodnú paradigmu Márie Magdalény a Ježiša Krista skutočne poňať, pochopiť a so všetkým prijať. Osobná návšteva silových miest, kde Mária Magdaléna žila, kázala, liečila a pôsobila posledné desaťročia svojho života, prináša pútnikom zásadnú životnú zmenu, požehnanie a osobné i ľudské oslobodenie v mnohých smeroch. I keď to teraz vôli obmedzeniam pri cestovaní nie je možné, keď to bude možné, naše vedomé putovania na tieto miesta obnovíme. Viac na www.StastnaRovnovaha.sk
Archetyp milenky života
Archetypy predstavujú univerzálne pravzory a sú súčasťou kolektívneho nevedomia. Náš život ovplyvňujú v ohromnej miere. Mária Magdaléna je archetypom posvätnej kňažky – partnerky muža a spolu-tvoriteľky reality. Je esenciálnym archetypom duchovnej učiteľky, múdrej a vedomej, ktorá dokáže byť zároveň milenkou, manželkou i matkou.
Magdaléna bola plnohodnotná duchovná vodkyňa a Ježišova duchovná partnerka, ktorá mala po jeho smrti prevziať vedenie komunity apoštolov a nasledovníkov Ježiša. No po jeho smrti a zapudení apoštolom Petrom odišla z Izraela. Práve preto, že bola milovaná, krásna a bohatá, kompetentná a obľúbená, privilegovaná, musela ujsť pred smrťou. Bol to rovnaký paradox ako usmrtenie a ukrižovanie dlho očakávaného židovského kráľa a spasiteľa Jeshuu Židmi.
Bola to Mária Magdaléna, ktorá ho sprevádzala a aj materiálne podporovala spolu s komunitou osvietených Esénov na jeho životnej ceste, keď liečil, oživoval a konal zázraky, až po kríž a k hrobu, prvá ho videla po zmŕtvychvstaní.. I tak ju cirkevný koncil v roku 591 stotožnil s hriešnou Máriou, ktorá umývala Ježišovi nohy a utierala mu ich svojimi vlasmi, keď z nej vraj vyhnal sedem démonov ženskej zmyselnosti. Pritom išlo iba o vyčistenie a harmonizáciu čakier, ktorú liečitelia robia bežne aj teraz. To bolo práve 100 rokov po vypálení posledného chrámu Bohyne v Stredomorí – chrámu bohyne Artemis v Efeze. Mimochodom na energeticky silnom mieste jedného zo 7 divov starovekého sveta bol neskôr postavený kresťanský chrám zasvätený evanjelistovi Jánovi, kde má sv. Ján miesto posledného odpočinku. Sila ženského ducha a bohyne bola nielen tam zablokovaná inými témami.
Takže pravzor čistej panny a súčasne matky bohyne bol od roku 591 stotožnený s Ježišovou matkou Máriou, ktorá sa ako jediná stala spoločensky prijateľným a prípustným ženským archetypom na dlhé stáročia. Márii Magdaléne bola prisúdená rola hriešnej milenky. Nie živej, múdrej, krásnej, bohatej, radostnej, životaschopnej ženy a múdrej liečiteľky, ale úbohej hriešnice a kajúcnice.
Srdce, kotva, kríž
S Máriou Magdalénou sa spája známa trojica cností „viera, nádej a láska“. Dvetisíc rokov trvajúca lekcia o podstate sily a moci sa nedá vrátiť späť, jej mŕtve obete nie je možné oživiť. Ovládané masy uverili dogmám o ľudskej vine a úbohosti. Našťastie máme ešte jednu šancu spomenúť si a znova byť vedomí a slobodní.
Mária Magdaléna je nositeľkou energií vyššieho stavu vedomia a uvedomenia, ktoré ego nepozná. Náš život sa totiž odohráva tam, kde sa nachádzame na úrovni nášho vedomia. Skúsme venovať našu pozornosť len dobrému, a povznesme sa nad ilúziu ostatného. Odpúšťajme a posielajme lásku všade, kam je to možné – ľuďom, situáciám, vzťahom, spomienkam. Nevenujme sa tomu, čo si myslia alebo vravia ostatní.
Uzavretím veku Rýb, Ježiša a Márie Magdalény začína Nová Zem. Mária Magdaléna nesie v sebe energie mieru, lásky, odpustenia, súcitu, pokoja, múdrosti a svätého grálu vo svojom ženskom posvätnom lone. Ženské božstvo sa vracia na Zem a je znova v našom potenciáli, v našej nedokonalosti, v našej krvi, v nás. V kvantovom okamihu, ktorý trval akoby večnosť, zostane už len uvoľnenie, rozviazanie, oslobodenie, milosť a požehnanie.
Modrá a červená
Nie náhodou je Mária Magdaléna na obraze Leonarda Da Vinciho Posledná večera znázornená hneď vedľa svojho učiteľa. Sedí po pravej strane na čestnom mieste vedľa Ježiša a ich odevy sú vo farebnej kombinácii doslova zrkadlovými obrazmi. Ježiš mal na sebe červené rúcho a modrý plášť, zatiaľ čo Mária Magdaléna modré rúcho a červený plášť – čo pripomína princíp jin a jang.
Modrá symbolizuje vernosť, duchovno, zodpovednosť, spoľahlivosť, vážnosť, mier, vnútorný pokoj, nadhľad, je to mariánska farba. Jej opakom je červená, ktorá je spojená so srdcom – sídlom citov, emócií, lásky, priateľstva, bratstva, vášne, ale aj utrpenia, statočnosti, vytrvalosti, životaschopnosti, jednoty, činorodosti, úprimnosti, a samozrejme červená je spojená predovšetkým s krvou ako nositeľom života v tele, boja i smrti.
Obraz s Máriou Magdalénou v zeleno-červenom odeve po boku Krista v spoločnosti zboru ostatných učeníkov – mužov nájdete aj na Slovensku, napríklad na hlavnom oltári v rímsko-katolíckej bazilike v Hronskom Beňadiku.
MODLITBA k sv. Márii Magdaléne:
Drahá Mária Magdaléna,
dokonalá učiteľka Lásky
a apoštolka apoštolov.
Prosíme, nech je na lásku
odpovedané najväčšou láskou.
Amen.
Svätá žena
Mária Magdaléna – židovské dievča Miriam, Marjam – pochádzala z malebnej dedinky Magdala, neďaleko Genezaretského jazera na území dnešného Izraela. Môžeme ju stotožniť s Máriou z Betánie – okrajovej dedinky na úpätí Olivovej hry neďaleko časti Jeruzalema, sestrou Marty a Lazára, ako o tom píšu evanjelisti Lukáš a Ján. Bola bohatá a v jej žilách kolovala kráľovská krv.
Pri návšteve Ježiša s učeníkmi v ich dome práve táto urodzená Mária sedela učiteľovi zástupov pri nohách a vpíjala do seba každé jeho slovo, zatiaľ čo jej staršia sestra Marta prítomných obsluhovala. Mária Magdaléna potom pomazala Ježišove nohy olejom z nardu, ktorý mal v tom čase hodnotu celoživotného majetku. Preto je na obrazoch znázorňovaná ako žena s alabastrovou nádobou. V stredozemskej tradícii to znamenalo pomazanie na blížiaci sa pohreb a/alebo svadobný obrad. Lazar a jeho priatelia boli presvedčení, že Boh im poslal Dávidovho mesiáša, ktorý národ oslobodí z tyranie Rimanov a prinesie im éru prosperity a mieru, ktorú predpovedali proroci. Ich posvätný zväzok mal byť nástrojom zmierenia a spasenia Izraela.
V Novom zákone sprevádza Ježiša ako jeho verná učeníčka a spolu s inými ženami je prítomná pri jeho ukrižovaní na vrchu Golgota. Ako prvá za úsvitu prichádza k jeho hrobu a vidí ho prázdny. No práve jej sa vzkriesený Kristus v záhrade zjavuje. Ona je tá vyvolená a túto radostnú správu oznamuje apoštolom.
Útek do Egypta
Je známe, že oficiálna verzia kresťanstva i svätého písma vznikali postupne na základe dohody predstavených patriarchov a pod tlakom vládnuceho rímskeho cisára a iných politických okolností. Stredoveká inkvizícia akékoľvek múdre ženy prenasledovala a posielala na hranicu. V priebehu stáročí boli sväté spisy v záujme štátneho náboženstva alebo vyššieho záujmu upravované a redigované. Preto nečudo, že cirkevný koncil v roku 591 Máriu Magdalénu stotožnili s inou Máriou – kajúcnicou, ktorá v inom podobenstve umyla Ježišovi nohy a poutierala ich svojimi vlasmi.
Po smrti Ježiša z Jeruzalema si tajným útekom z územia Izraela Mária Magdaléna zachránila život. Jej ochranca Jozef z Arimatei v sprievode Marty, Maxima a Lazara, Márie Jakoby a Márie Salome zvolil cestu po púšti do Alexandrie, kde podľa niektorých prameňov porodila Ježišovu dcéru Sáru. Egypt bol tradične náhradným domovom pre Židov. V 1. storočí tu vznikla a dodnes prekvitá Koptská vetva kresťanstva. Mária Magdaléna sa po narodení dcéry Sáry so sprievodom vydala na púť po mori až do vzdialeného južného Francúzska, ktoré jej poskytlo slobodnejšiu, anonymnejšiu a oveľa prívetivejšiu náruč.
Vylodila sa v malom rybárskom mestečku Saintes-Maries-de-la-Mer spoločne so Sárou, ktorú ostatní považovali za jej slúžku. Multi-kultúrne mesto je známe aj ako centrum rybárov, kočovných cigánov, pocestných a tulákov. Dodnes je jeho symbolom srdce-kotva-kríž a dominuje mu kostol sv. Sáry. V jeho útrobách sú nádherné umelecké diela s vyobrazením sv. Márie Magdalény ako ženy s alabastrovou nádobou v sprievode Sáry. Má dve podlažia a ešte dodnes v ňom cítiť, že bol spolu s obyvateľstvom mesta pri útokoch stredovekých dobyvateľov opakovane vypálený.
Provence a Languedoc
Pamiatky na život a účinkovanie Márie Magdalény nájdete v celom Stredomorí, no najmä v južnom Francúzsku. Typické symboly, posvätná geometria v architektúre, umelecké diela, fontány, energia a duch miest. Sláva a genius loci Provensálska súvisí s tým, že bolo vždy nezávislé a tolerantné vzhľadom na svoju polohu aj k iným kultúram. Po celé stáročia bolo centrom osvietenstva. Dodnes sa tu verí, že Ježiš bol človekom, bol ženatý, a že jeho kráľovská krv stále koluje v žilách členov urodzených provensálskych rodín. Nie náhodou odtiaľto pochádzalo mnoho templárskych rytierov.
Provence a Languedoc boli po celé stáročia strediskom kultu Márie Magdalény, o čom vypovedá množstvo kaplniek, fontán, prameňov a ďalších miest s jej menom. Bola patrónkou záhrad a viníc, sprostredkovateľkou plodnosti, krásy a radosti zo života. Obyvatelia týchto končín žijú podľa jej vzoru – v prítomnosti a srdečne prijímajú to, čo je skutočné, inšpirujúce a obohacujúce.
Napriek dostatočnému materiálnemu zabezpečeniu Mária Magdaléna posledných tridsať rokov života žila, liečila a kázala pod priamou ochranou archanjela Michaela vysoko v horách v jaskyni La Sainte Baume. Na tomto mieste je dodnes kláštor a kostol, o ktorý sa vzorne starajú Dominikáni a život tu prúdi vďaka posvätnému prameňu Nans le Pins. Pri návšteve týchto miest nie je možné si nevšimnúť dvojicu susediacich tisícročných dubov Gog a Magog. Sú vraj inotajom aktuálneho stavu mužského a ženského princípu na Zemi
Kráľovská krv
V legendách i písomných zdrojoch je meno Márie Magdalény spájané s komunitou Esénov v Kumráne i v juhozápadnom Francúzsku v okolí hory Bugarach blízko Rennes-les- Bains. Eséni boli deti Svetla, ktorí žili čistým asketickým životom a energeticky spolupracovali a držali záštitu nad Jeshuom a Máriou Magdalénou. Aj preto v kraji Languedoc po smrti Márie Magdalény vznikli odnože Katarov a Albigénov. Pamiatky na jej účinkovanie sú na viacerých miestach Francúzska – napríklad vo Vézelay je bazilika Sainte-Marie-Madeleine, v katedrále v Chartres svetovo preslávené vitráže, sv. Márii Magdaléne je dokonca zasvätený malý románsky kostolík v prehistorickom Carnacu.
Najnavštevovanejšou a najslávnejšou je bazilika zasvätená sv. Márii Magdaléne v St. Maximin la Sainte Baume. Pravidelne v týždni okolo 22. júla sa tam schádzajú najvyšší cirkevní predstavitelia, veriaci a pomazané hlavy sveta, aby si na bohoslužbách a umeleckých podujatiach uctili a poklonili sa ostatkom a pamiatke tejto svätej ženy. Vstupné námestie do baziliky, masívna brána a výzdoba stavby obsahuje symboly posvätného ženstva a kráľovskej rodovej línie.
Podľa viacerých zdrojov Mária Magdaléna priniesla na stredomorské pobrežie Francúzska kráľovskú krv. Sangraal a gradales totiž v provensálčine znamená pohár, miska, tácka a keď sa sangraal rozloží na sang raal, v starofrancúzštine sa prekladá ako „kráľovská krv“. Podľa ďalších prameňov zomrela v historickom centre Efez na územní súčasného Turecka.
Históriu účelovo písali muži a víťazi. Preto je dnes ťažké a aj nepodstatné dať dohromady presný popis činov a detailov z jej života a nečudo, že jednotlivé pramene sa rôznia. Záleží na tom, s akým prúdom energií a zážitkov človek súznie. Pre oklamanie nepriateľa sa vždy králi chránili vytváraním dvojníkov a útekmi pred úkladnými nepriateľmi, ktorí ich ohrozovali na živote.
Od prvopočiatku existovalo niekoľko súbežných verzií kresťanstva a každé z nich malo vlastnú vieru a výklad posolstva evanjelia. Napríklad v dobách Ježiša bolo nemysliteľné, aby židovský muž nebol ženatý. Na druhej strane sa dodnes muži v Jeruzaleme ráno po prebudení horlivo modlia k Bohu s vďakou, že sa nenarodili ako ženy…
Posvätné ženstvo
Mnoho žien je v tomto období prebudenia, čistenia a rastu citlivých na posvätné ženské energie Márie Magdalény. Cesta k Márii Magdaléne aj na našom území, kde má pamiatky, je intenzívnou a výživnou púťou. K prepojeniu sa s energiami posvätného ženstva, k pochopeniu esencie bezpodmienečnej lásky. Tieto energie nás navigujú, podporujú, pomáhajú nám prepojiť sa s našou vnútornou bohyňou. Podstatné je ich pôsobenie, pocit, záblesk, zmena, zvnútornenie, posvätenie, obrátenie a napokon znovuzrodenie vďaka Márii Magdaléne, ktoré hlásal Ježiš.
Zem prechádza veľkými energetickými zmenami, posúvame sa z reality duality do reality srdca. Ľudstvo je duchovne prebúdza a naše Vyššie JA sa nás pýta, či to, čo žijeme, je v súlade s našou vnútornou pravdou. Tento proces začína obnovou posvätného ženstva. Cítime volanie po obnovení rovnováhy a harmónie na Zemi. Učenie Márie Magdalény nám pomáha odhaliť a zbaviť sa starého a otvoriť svoje srdcia skutočnej láske, z ktorej je utkaný Vesmír. Vinie sa ako červená niť nádherných energií v dušiach žien a zrkadlí sa v ich príbehoch a bunkovej pamäti. Zostáva nám poďakovať sa za všetko a poprosiť ju, aby bola aj naďalej sprievodkyňou na ceste objavovania posvätného ženstva a bohyne v ženách.
Ženy sú nositeľkami liečivých kvalít ako je láska, starostlivosť, výživa, spájanie a súcit, ktoré sú teraz na Zemi tak prepotrebné. Pretože len žena dokáže vytvoriť domov – v rodine i na celej planéte. Ženy dostali teraz silu urobiť túto prevratnú zmenu. Aj Zem a celá príroda ich k tomu silne vyzýva.
Vedomé putovanie
Vedomé putovanie k Márii Magdaléne je proces uzdravovania ženstva a jeho návrat do sŕdc, rodín a domovov pútnikov. Pre ženy je súčasne obnovou, znovunájdením samej seba, naladením sa na svoje ženské energie, ženskú dušu a telo. Precítenie, aké je to byť v srdci a súčasne v tele prepojená so svojou spiritualitou. Putovanie po silových miestach je vhodné pre ženy, mužov i deti a viaceré Vám neustále ponúkame. Je to silný moment návratu k sebe ako k žene a k bohyni v každej žene.
Mária Magdaléna predstavuje archetyp celistvosti ženy. Učí nás, aby sme nerozdeľovali svet a veci na dobré a zlé, ale aby sme aj naše tiene prijali s láskou a súcitom, a tak im dali svetlo na transformáciu. Cesta k Márii Magdaléne je aj cestou ku kráse a šťavnatosti života. K uvedomeniu si podstaty vecí a toho, čo je skutočne pre nás dôležité. Je to cesta k posilneniu sebadôvery, sebalásky, sebahodnoty, sebaúcty a k nasledovaniu intuície – svojho vnútorného hlasu. Pri vedomom putovaní je dôležité priamo sa napojiť na energiu krajiny a posvätných miest.
Posolstvo bezpodmienečnej lásky
Doteraz ešte stále úspešne rozšírená a spoločensky podporovaná podmienečná láska je založená na kritizovaní, obmedzovaní, kontrole, odsudzovaní. Spôsobuje kľúčové oslabenie človeka, ktoré ho vedie k potlačeniu jeho potenciálu a schopností. To sa potom prejaví vo forme hnevu, strachu, pocitov viny, hanby, pochybnosťami, pocitom nedôvery, podozrievaním či pocitom, že sa na vás všetko valí. Podmienečná láska dotlačí človeka do pozície potreby obetovať sa, k negatívnemu reaktívnemu rozhodovaniu, izolácii, nečinnosti až trpkej osamelosti. Netrvá dlho a človek sa stiahne do seba, do vnútornej bolesti a prichádza choroba – fyzická alebo psychická. Tento mechanizmus ústi do stavov apatie, depresie, deštrukcie a rôznych závislostí.
Čas bezpodmienečnej lásky je postavený na pochvale, povzbudení, vedení a prijatí. Človeka posilňuje a vedie ku celostnému aktívnemu sebavyjadreniu. Výsledkom sú prejavy vášne, sily, humoru, koncentrácie, pocity istoty a dôvery. Keď je človek milovaný bezpodmienečne, dokáže sa pozitívne, aktívne a samostatne rozhodovať. Výsledkom je jeho zmysluplné a plnohodnotné zapojenie do spoločnosti, uvedomenie, rastúca sila a dobré zdravie. V živote sa odváži robiť to, čo ho baví a to, na čo sem prišiel. Láska bez podmienok podnecuje aj tvorivú činnosť, budovanie, úspechy, nadšenie a sebadôveru.
Prebudenie cez telo
Naše duše prišli na Zem kvôli prežívaniu duality. Mária Magdaléna nás učí, ako z tej duality vystúpiť. Recept nie je v jej zrušení, aby sme boli bezcitní a prežívali len jednu stranu mince, ktorá sa nám hodí ako príjemnejšia či duchovnejšia. Nie je to ani o tom, že prejdeme do nejakej dimenzie, kde polarity zmiznú. Dualitu môžeme prekročiť tým, že ju prijmeme. A to obidva jej póly rovnako a s tou najväčšou láskou, akú sme schopní. To je nová, živá, tvorivá cesta – byť uprostred duality a zároveň nad ňou. Každý pól existuje totiž len vďaka tomu druhému. Prúd jemnej energie srdca nás vyzýva žiť v súlade so svojou jasnosťou a múdrosťou. A stará paradigma sa pod vplyvom lásky postupne zrúti.
Mária Magdaléna už v čase svojho pôsobenia tu na Zemi bola vzorom prebývania v stave vyššieho vedomia, v posvätnosti života a v srdci, ktoré jediné cíti a vidí správne. Pretože duchovné prebudenie na Zemi je možné len prostredníctvom tela. Aj keď na telesnej úrovni nie sme úplní. Žijeme ako muž alebo žena, to znamená, že vždy sme len polovicou celku. Preto sa prejavuje telesná túžba po spojení s opačnou energetickou polaritou. Jej koreňom je túžba ducha – snaha o návrat do stavu Jednoty. Podstatou Boha je bezpodmienečná láska, ktorá žiari, tvorí a ochraňuje bez očakávaní, posudzovania, kritiky, kontroly či vypočítavosti. Všetci sme nastavení tak, aby sme dávali a prijímali lásku bezpodmienečne. Stačí teda len BYŤ Láskou v Tichu. A ona sa bude šíriť sama ako vôňa kvetov levandule na rozkvitnutej lúke v Provence.
Milovaní, prajem Vám krásnu radostnú oslavu sviatku našej Panej ❤

VEĽKolepé novo-lunové LETNÉ ZAČIATKY podľa Raka

NOVOLUNOVÉ LETNÉ ZAČIATKY PODĽA RAKA
Novolunie v Rakovi nastáva v sobotu 10. júla 2021 o 03,19 h nad ránom. Jeho výzvou je kultivácia rodinného zázemia, starostlivosť o ľudí, ktorých ľúbite, vedomá tvorba bezpečného priestoru a pravého domova pre zdravý, naplnený život v Novej Zemi.
Astrologické znamenie Raka je symbolickým kozmickým lonom. Prináša zrod nových vzťahov a/alebo kvality tých súčasných, inovované vnímanie života a bytia, ako aj nových postojov v rovine rodiny, citlivosti, partnerstva, manželstva, rodičovstva, domu, domova, matky, blízkych, emócií, súcitu, lásky, vzťahov a matky Zeme. Rak je nositeľom citových hodnôt a esenciálne potrebuje bezpečie a ochranu. Preto sa v týchto dňoch môžete cítiť viac zraniteľní – psychicky, fyzicky, pracovne, zdravotne či finančne.
Tri dni pred a po nove je ideálny čas navnímať si osobnú aktuálnu situáciu, pripraviť a precítiť možnosti zmien, riešení a postupne ich vedome integrovať do života. Dôležité je rešpektovať vlastné hranice, identitu, hodnotu, osobnosť i temperament. Uvedomiť si, že moja sloboda končí a začína tam, kde končí a začína sloboda iného.
Planéty v znamení Raka nás nabádajú, aby sme si v sebe upratali. Usadili sa pevne vo svojom strede, vnútornej sile a harmónii všetkých našich súčastí. Neptún v Rybách to istí a našim rozhodnutiam, aktivitám a snahe dodáva hĺbku. Pripomína nám dôležitosť intenzívnej komunikácie s našou dušou a jej časťami. Luna v trigóne na planétu fantázie a snov – Neptún inšpiruje, aby sme sa oddali pravým citom a duchovnému rozvoju.
Esenciou vodného znamenia Rak je citlivosť a vnímavosť. S citom si teda vyhodnoťte, kto a čo obmedzuje alebo marí Vašu schopnosť vnímať, myslieť, komunikovať a cestovať. Merkúr si koná svoju prácu, no i tak je možné presvetliť chaos súčasného obdobia čistotou úmyslov a jedno-duch-ým smerovaním v živote.
Kľúčové sú odpovede na otázky: Kam práve smerujem? Držím si tento kurz? Čo si prajem? Kde som v tejto oblasti teraz? Z akých dôvodov to robím? Čo je možné vykonať pre zlepšenie súčasnej situácie? Aký bude prvý krok? Ak nepoznáte odpovede na všetky kľúčové otázky, navštívte overeného poradcu, kouča alebo terapeuta, aby Vás nakopol.
Keď máte pevné zdravie, počas novolunia doprajte telu, mysli a duši úplný pôst. Dôležitý je pitný režim – teda dostatok čistej vody, zeleninové a ovocné šťavy. A súčasne podstatné obmedzenie cukrov, strukovín a mäsa. Už keď je aktuálnou témou týchto dní citlivosť, pokúste sa vnímať, že zvieratá (aj tie hospodárske, živoriace vo veľkochovoch) sú naši živí a citliví bratia a sestry, a skúste sa podľa toho aj správať. Obmedzte konzumáciu ich mäsa na nevyhnutné minimum. A/alebo si uvedomte, že rastliny reagujú na pocity ľudí a energie miesta, či to, že aj kamene, hory a kryštály majú svoje vedomie. Všetci dohromady spoluvytvárame náš živý Vesmír, navzájom sa veeeeľmi ovplyvňujeme a sme spojení do Jednoty.
Skúste si vyplniť novolunový čas príjemnou činnosťou, ktorá vám dodá pokoj, uvoľnenie a radosť, lebo nov je štartovacia pozícia a na jeho energiách sa ponesiete ďalej. Ide o okamih konca a súčasne začiatku mesačného cyklu. Tento je dôležitý predovšetkým pre Rakov a ľudí, ktorí majú v Rakovi ascendent, descendent či planéty horoskopu.
Otvorenie sa citom, citovosti, citlivosti a našim emočným potrebám môže priviať spomienky, ktoré je treba uvidieť novými očami. Uvedomiť si, prijať či odpustiť a prepustiť minulosť, ktorá nás mala niečo naučiť, obohatiť a posilniť. Na tomto svete sme kvôli zážitkom a užívaniu si zázraku a jedinečnosti života, bez pripútanosti na hmotu. Život máme proste plnohodnotne prežiť a ísť ďalej. S prijímaním – bez sťažovania sa, kritiky, výčitiek, odporu či dokonca nadávok – a s láskou bez podmienok, posudzovaní a očakávaní v srdci. Pretože v každej chvíli nám osud nadelí to, čo najviac potrebujeme pre náš rast, a ak to nechceme vidieť, tak sa v tom budeme točiť dokola, až pokým to nepochopíme.
Opozícia Pluta v znamení Kozorožca môže skomplikovať vybavovanie na úradoch, v bankách či na hraniciach, môže priniesť prekážky, zákazy a príkazy. Spontánnosť sa teda teraz nemusí všetkým vyplatiť.
Keďže vibrácie novu sú vyživujúce, materské a emočné, doprajte extra starostlivosť, podporu a ochranu sebe a Vašim najdrahším. Dostatočne sa s nimi zhovárajte a pozorne bez polemizovania, domýšľania či domnienok len počujte, čo Vám hovoria. Dajte priestor aj Vašim potrebám, plánom, túžbam a víziám. To, čo sa Vám v tomto mesačnom cykle – až do augustového novolunia v Levovi zhmotní, Vám bude slúžiť dlhý čas.
Stále viac sa v každodennej praxi skúste starať o vlastné zdravie. Jeho základom je čistá voda a jedlo bez škodlivých prímesí, ktoré zaťažujú imunitu, telo, myseľ i dušu. Prijímajte predovšetkým organické produkty v bio kvalite alebo od overených pestovateľov. Prevenciou akýchkoľvek ochorení je zdravý pohyb a odpočinok. Alkohol a drogy nie sú pre vedomý život počas horúcich letných dní a večerov potrebné. Radšej vezmite do rúk vydymovadlo, soĺ, vodu či sviečku a energeticky a emočne nimi vyčistite Váš domov od starých nánosov a vyčerpaných vibrácií. Nové a čisté energie sú tu, tak ich chyťme za pačesy a buďme slobodnejší a šťastnejší.
Pri správnom uhle pohľadu do zrkadla teda už počas tohto novu nájdeme vhodný smer a návody, ako ďalej. Dôležité je, aby sme zostávali tu a teraz – bdelým spôsobom vo vedomej prítomnosti, ktorá jediná má tvorivú moc. A konali – rozhovormi, komunikáciou, tvorbou zámerov a jasných vízií.
Afirmácia: Citlivosť je veľkým darom a obohatením pre mňa i celý svet.

Slávnostne privítajme JARNÚ ROVNODENNOSŤ v nás a okolo nás

Slávnostne privítajme JARNÚ ROVNODENNOSŤ v nás a okolo nás
Drahé a drahí,
po dlhej a pomerne krutej zime vítame JAR 💜🌈😘 a prvý jarný deň 🙂. Vzácny energeticky vzostupný moment požehnanej a šťastnej rovnováhy svetla a tmy a ďalších polarít tohto sveta. Vyjdime si do prírody, meditujme tam a to najkrajšie a najjasnejšie, čo nám príde, si bez posudzovania, odmietania a premýšĺania jednoducho prajme – pre nás, pre všetkých ĺudí a pre našu spoločnú Zem.
Jarná ROVNODENNOSŤ nastáva v sobotu 20. 3. 2020 o 10:37 h a otvorí nám bránu do nového života v napojení na matku Zem. Tento jedinečný vesmírny okamih nesie nový život, nápady a projekty, nové/inovované vzťahy a ĺudí, nové postoje a skúsenosti, úplne nové zážitky a vhľady, ktoré sme doteraz nikdy nezažili… Keď sa vedome prepojíme s energiami jarnej rovnodennosti a v dokonalej harmónii svetla a tmy na planéte Zem, vkročíme do pozitívnej, viditeľnej a produktívnej časti roku 2021, prinesie nám to ovocie v podobe vačšej pohody, spokojnosti, radosti, vitality, harmónie, sily a zdravia. Živlom tohto sviatku je oheň, ktorý nám prinesie viac tvorivej sily, seba-vedomia, odvahy, vášne, akčnosti a zivotodarnej energie.
Na krídlach bájneho Fénixa sa povznesieme nad doterajšie obzory a nad popol našej minulosti do reality Novej Zeme, v ktorej prežije len to, čo je pravdivé a autentické. S obdivom, úctou a vďakou k prírode sa za veselého spevu vtáčikov, tichého jarného dažďa a pomaly sa prebúdzajúceho a silnejúceho Slnka rozlúčime s temnou Morenou a privítame pestrofarebnú voňavú a svetlú Vesnu. Je dôležité si všímať a uvedomovať tieto dary a byť v súlade s pulzom prírody 🙂….. lebo sme jej súčasťou.
Prajme si v rovnováhe, harmónii a jednote krásny, láskyplný, radostný a požehnaný jarný čas 🙂 minimálne do Veľkej noci… Baran je prvým a ohnivým znamením zverokruhu, ktorý otvára začiatok roka. Tak ako zo zeme rašia klíčky, tak sa naša energia posúva z vnútra von. Zamerajme pozornosť na to, čo si prajeme vytvoriť v realite. Starajme sa o svoje pozitívne pocity, pevné zdravie, útulné domovy a krásnu záhradu.
Keď sú noc a deň rovnako dlhé, ukotvujeme v sebe prirodzený stav rovnováhy polarít – svetla a tmy, dňa a noci, nádychu a výdychu, vnutorného a vonkajšieho, aktivity a oddychu, intuície a rozumu, rovnocennosti mužskej a ženskej esencie a princípu. Od 20. marca sa možeme tešiť na stále výživnejšiu prírodu, silnejšie slnko a dlhšie dni.
Tento kolektívny prechod do novej kvality oddávna symbolizuje vajce – nový život a znovuzrodenie. Farbenie vajíčok sa spája s príbehom germánskej Ostary, do ktorej sa zamiloval zajačik. Krásna bohyňa na to zbiera vajíčka, rozdáva farby a pestrosť života.
Po únose bohom podsvetia sa bájna Persefona tiež vracia späť na Zem, a vtedy jej matka Demeter namiesto smútenia začne sadiť novú tvorivú úrodu.
Legenda veľkonočných vajíčok sa spája aj s Máriou Magdalénou. Keď šírila zvesti o Ježišovom zmŕtvychvstaní a ostatní jej nechceli veriť, vzala do ruky biele vajce, a to sa zázrakom sfarbilo do červena. Silu jej lásky bez podmienok a očakávaní si dodnes pripomíname tradičným maľovaním a zdobením kraslíc. V kresťanstve sa oslavuje Veľká Noc hneď po prvom jarnom splne.
Jej symbolika nasledovala tú pohanskú – zmŕtvychvstanie a obnova života. Sumerský mýtus o bohyni Inane zasa hovorí o jej zostupe do podsvetia, kde ju jej temná sestra nechala popraviť. No po troch dňoch vstala z mŕtvych a bola mocnejšia, lebo prežila smrť ega.
Slovanská tradícia je u nás stále Živá – keď ľudia pochovajú bohyňu Morenu, može prísť na jej miesto Vesna. Pri jej stretnutí s Perúnom vraj preskočí iskra prvej jarnej búrky…
Jar je magický čas na obnovu síl a vstup do novej etapy života. Typickými farbami sú zelená, žltá a červená. Zelená farba rastlín symbolizuje vitalitu, zlatá energiu slnka, červená život a plodnosť. Oblečenie by malo tiež ladiť v jasných veselých farbách. Zelená patrí na stol, do záhrady a prináša fyzickú silu. Z rastlín sú typické fialky, prvosienky, narcisy či hyacinty, ďalej vŕbové a brezové prúty. Ľudia verili, že majú magickú moc a dodajú im obnovenú silu a pružnosť.
Ak máte záujem a chuť naskočiť na jarnú vlnu a získať energiu radosti a nadšenia do ďalších dní, vyhraďte si čas na doležité rituály:
– vydymenie obydlí od starých zimných energií bielou šalviou alebo zmesou byliniek
– generálne jarné upratovanie a výzdobu obydlia čerstvými kvetmi
– výrobu metly z brezových prútov a vyzametanie negatívnej energie z domu
– pitie brezovej vody
– vnímanie energií stromov, rastlín a kvetov
– zapálenie ohňa, bubnovanie, tanec a spievanie
– výber nových šiat, ktoré symbolizujú vaše obnovené ja
– prechádzku do prírody a vnímanie spojenia so živlami Zeme
– započúvanie sa do spevu vtáčikov
– sadenie semiačok, kvetov a byliniek
– prípravu jedál v zelenej farbe, s klíčkami a bylinami
– dekorovanie kvetináčov do žlto-červeno-farebného šatu
– očistu tela, mysle a duše od starých energií a ich transformáciu na nové zámery
– umývanie v jarnej rose alebo potoku
– farbenie vajíčok s vložením zámeru a zasadenia do záhrady, ktoré je spojené so spevom a tancom
– návštevu silových miest Zeme
Prajem Vám a nám radostnú, prekrásnu a šťastnú jar – plnú lásky, harmónie, rovnováhy a farieb prebúdzajúcej sa prírody, spevu vtáčikov, rastúcej sily a pevného zdravia – vďaka láskyplným objatiam a milým osobným stretnutiam. Nech sa kolobeh roka v nás a okolo nás točí naďalej pre naše najvyššei dobro 💝🍀🕊🌹👍🌳😀
Silvia Marisi Shanti

Prvý SPLN 2021 nás vedie k TVORIVEJ a hravej SLOBODE

Slnko vstúpilo v tomto rozhodujúcom roku premien na všetkých úrovniach života a ľudstva na planéte Zemi pred týždňom 21. januára do astrologického znamenia slobodomyseľného, idealistického a priateľského Vodnára. Ten bude na nás liať vodu úplne nového poznania, vzácnych vhľadov a uvedomení do 19. februára. Po období praktických činov a koncentrácie na ciele (Kozorožec) teda prichádza zmysluplná evolúcia a oslobodenie vnútornej aj vonkajšej tvorivosti (Vodnár).

Tento čas nám prináša ideálne možnosti, ako si dovoliť byť sám sebou, prehĺbiť vlastnú intuíciu a nájsť zdroje energie, ktoré potrebujeme k tvorivej činnosti a na nesebeckú službu celku – tvorbu Jednoty a Novej Zeme. K tomu je možné pristúpiť až vtedy, keď prestaneme trieštiť naše sily a pozornosť. Keďže energia nasleduje pozornosť, tvorivú energiu je možné nasmerovať na zhmotnenie našich vízií, teda na rozkvet aktuálnych projektov a celkový pokrok.

Zhrňme si to: vodnárske obdobie a vibrácie sú zamerané na slobodu, ľudskosť, nezávislosť, nadhľad, priateľstvo, humanitu, súcit, tvorbu nových komunít a Jednoty, tímovú prácu, zmysluplné vízie, idealizmus, rozkvet, intuíciu a všeobecný pokrok. Farba Vodnára je tyrkysovo modrá, vládne mu planéta Urán a živel vzduch (duch).

Lev je protiľahlé znamenie, vládne mu priamo šéf našej slnečnej sústavy – Slnko a jeho farba je oranžová. Je silný, odvážny, rozhodný, veľkorysý, tvorivý, hravý a neprehliadnuteľný. Potrebuje byť videný, rozdávať darčeky a radosť, oslavovať život, presadzovať seba, tvoriť a mať vysoké sebavedomie. Miluje život. Vládne mu otvorené srdce, niekedy jeho individualita/veľké ego, vrelosť, oheň a vášnivá láska. Cíti sa ako neohrozený tvorca svojho sveta a života.

Aké sú špecifické výzvy tohtoročného obdobia Vodnára?

• Vyhýbať sa televízii, ktorá pracuje z obrazmi a symbolmi, ktoré ovládajú ľudské podvedomie, teda to, ako sa jednotlivec a masy rozhodujú.

• Držať si bezpečný odstup od „lepkavých“ negatívnych informácií, energií a ľudí… • Prečisťovať fyzické telo zdravou stravou bez masa a našim obľúbeným druhom pohybu najlepšie na čerstvom vzduchu, prípadne kto to zvládne – otužovať sa.

• Čo najviac času tráviť v prírode bez dosahu elektrosmogu a 5G sietí. V spojení so živou, vyživujúcou a podporujúcou energiou voľne žijúcich, slobodných zvierat a rastlín. Kŕmiť vtáčiky, kačičky, srnky, atp., aby prežili zimu.

• Čo najviac odpočívať a meditovať na upokojenie mysle a udržiavaní sa v pokoji a rovnováhe.

• Udržiavať si vysoké vibrácie činnosťami, ktoré sú tvorivé, prinášajú prirodzenú radosť a hravosť.

• V hlbokej dovere v proces prerodu Zeme a ľudstva pozorovať dianie, viac počúvať ako rozprávať, naciťovať jazyk duše, absolvovať terapie aspoň online, vzdelávať sa, budovať si nadhľad, posilňovať intuíciu/ spájať sa so svojim vyšším Ja.

• Skúmať a uvedomovať si možnosti, hodnoty a hranice slobody a vzájomného prepojenia ľudí.

• Byť verný sám/sama sebe a zo dňa na deň byť lepšou verziou samého/samej seba. Držať si vibrácie bezpodmienečnej lásky, súcitu a pokoja v duši.

Spln nastáva vo štvrtok 28.1.2021 o 20,18 h. Slnko je vo Vodnárovi a Luna v Levovi. Januárový spln Mesiaca na osi Vodnár – Lev nám zrkadlí a osvetľuje našu osobnú schopnosť/neschopnosť radovať sa aj z malých darov života, oslavovať ho a tvoriť v prepojení s láskou Stvoriteľa a Božskej matky, s univerzálnym vedomím, s pocitom osobnej sily v každodennom živote a za každých okolností… Inšpiruje nás, aby sme objavili svoj osobný jedinečný dar a darovali ho svetu. A začali napríklad úsmevom 😊

Keď prevezmeme zodpovednosť za seba, slobodne sa budeme vyjadrovať, vystúpime z otrockého systému, prestaneme pracovať ako stroje, staneme sa sami sebou a všetci spolu sa spojíme, budeme nepremožiteľní. To je jediná cesta k nezávislosti. Navnímajte si to.

V dňoch splnu na osi Vodnár – Lev vyzerajú všetky prekážky ľahšie prekonateľné. No dávajte si pozor na srdce, chrbát, bránicu, krvný obeh a tepny. Na boľavý chrbát pomôžu mierne cviky. Masáž celého tela, na sucho a krúživými pohybmi, rozprúdi krvný obeh rovnako ako striedanie teplej a studenej vody pri sprche. Bielkoviny majú počas toho splnu zosilnený účinok. Vyberajte si tie rastlinné a chráňte tým zdravotne, fyzicky, psychicky a emočne seba, zvieratá i planétu… Ovocie vám dá teraz viac energie než inokedy.

Tento čas splnu, plus tri dni pred a po ňom, oslobodzuje našu tvorivú energiu. Vodnárske vhľady, vízie a projekty sú podporované tvorivou odvahou a silou leva. Ak máte nápad, víziu, prianie, sen, zámer, postačí oslobodiť sa od vnútorných obmedzujúcich presvedčení a začat konať. Pokiaľ je to prínosné pre najvyššie dobro naše a ďalších ľudí, zhora máme maximálnu podporu.

Afirmácia: Pre moje zámery a vízie mám dostatok energie a nadšenia. Tvorím s nadhľadom, úspešne a slobodne to, čo ma baví a slúži pre moje i spoločné dobro.

Silvia Marisi Shanti

www.StastnaRovnovaha.sk

Vedomé NOVOLUNIE v Kozorožcovi a ŽIVOTNÉ INOVÁCIE

NOVOLUNIE V KOZOROŽCOVI A NAŠE INOVÁCIE

Na oblohe nad Slovenskom v stredu 13. januára 2021 o 6,02 hodine nastáva nov Mesiaca – Luny v astrologickom znamení Kozorožca. Ide o zemské pevné znamenie so ženskou polaritou. Luna a Slnko sú na nebi v Kozorožcovi vedľa seba a Mesiac sa znova vydáva na ďalšiu obežnú púť okolo našej materskej planéty Zem. Kozorožcovi vládne planéta karmy, času, prekážok a životných lekcií Saturn. Je to prísny, a spravodlivý učiteľ, ktorý nedáva nič zadarmo. Inšpiruje k poctivej príprave nášho ďalšieho ľudského plynutia a vedomej starostlivosti s prevzatím zodpovednosti o osobné a kolektívne potreby, nutné k nášmu rastu, rozkvetu a pohode.

Aké kvality si v tomto čase do našich osudov a životov votkávame a iniciujeme?

Kombinácia energií viacpočetných jednotiek v dátumoch týchto dní a novolunia v Kozorožcovi, ktoré posobia tri dni pred a tri dni po novoluní, možu byť pre niektorých ľudí transformačne veľmi silné a náročné. Vo vonkajšom prežívaní možu prísť bolesti hlavy a zvýšená únava, vo vnútornom vnímaní prinášajú indície, impulzy a zrkadlenia k zvedomeniu, prehĺbeniu a posilneniu aspektov nášho osobného životného poslania a kódov duše. Osobného prebudenia do božskej lásky a vedomia, prepojenia nášho nižšieho a vyššieho JA. Pravého nasmerovania v úsilí, projektoch, aktivitách, profesii, podnikaní a spoločenskom uplatnení.

Ide o najmenej pocitový a emocionálny nov v roku. Ľudia narodení v znamení Kozorožca sú praktickí, zdržanliví, dôkladní a vytrvalí. Sú si vedomí toho, že nič trvalé a stabilné bez práce a námahy nedosiahnu. Majú zmysel pre povinnosť, prvoradá je pre nich pevná vôĺa a práca. Pôsobia doveryhodne, vážne, ambiciózne a trpezlivo. Ich život býva v podstate veľmi jednoduchý a uzavretý. Rozhodujú sa pomaly a po získaní potrebných informácií.

Tohtoročný januárový nov nám však prináša aj ďalšie možnosti – vďaka príspevku planéty osudu Pluto. Teraz totiž – vedome alebo nevedome – začíname a pripravujeme si pre seba a nás inú a úplne novú budúcnosť. Budujeme základy toho, čo bude mať dlhodobé trvanie na našej púti na Zemi i na ceste duše. Týka sa to predovšetkým stability a zmyslu pre povinnosť, ako aj zdravia a podmienok pre vzostup vedomia na individuálnej a kolektívnej úrovni.

Uvedomíme si doležitosť a hodnotu nášho súkromia a osobného zázemia, ktoré spolu s nami vytvárajú naši najbližší: partner/ka, deti, rodina – tá povodná pokrvná i novodobá duchovná‚ ďalej príbuzní a priatelia.

Ak čakáte na priaznivé podmienky na nájdenie a posilnenie nového smerovania v štúdiu, uplatnenia v práci, profesii, v spoločnosti a podnikaní, tvorbe nových plánov a projektov, ten správny vesmírny okamih je teraz. Kozorožec symbolizuje húževnatosť, rast, vývoj i vášeň bez veľkých fráz a emócií, koncentráciu na cieľ a napĺňanie zámerov.

Novolunie prináša energetickú vlnu realizácie a správneho rozhodovania cez jednotlivé praktické kroky dobrej prípravy a organizácie v súlade s rytmami prírody a života. S rešpektom k tvorivej sile prítomného okamihu tu a teraz, k dodržiavaniu disciplíny a k univerzálnym zákonom vesmíru. S praktickosťou Kozorožca súvisí aj šťastná striedmosť a vedomá materiálna skromnosť, ktorá sa stáva trendom budúcnosti v prospech mieru, radosti, pokoja a dostatku času na seba, v prospech vnútornej rovnováhy a zmysluplnej činnosti v našom povolaní a poslaní. Ak máte tieto oblasti úspešne vytvorené a uchopené, tak nov prináša ďalšie a nové možnosti kultivácie toho, čo vám už v živote funguje.

Čo je pre to treba prakticky spraviť?

• Odpojiť sa od ďalších starých nefunkčných modelov, ktoré nám bránili žiť šťastne a nájsť lepšiu cestu životom.

• Dovoliť si a dopriať meditáciu a ponor do seba na objavenie a vizualizáciu toho, čo nám pomože k úspešnému naplneniu zámerov.

• Vytvoriť si rebríček – zoznam priorít a toho, čo si prajeme, aby v našom živote bolo prítomné – nielen v roku 2021, ale v celom ďalšom živote.

• Všetko nastaviť v súlade s našim srdcom a najvyšším dobrom pre nás aj iné živé bytosti.

• Zhotoviť si nástenku vízií so zameraním na to podstatné – jasný predobraz so symbolmi nášho ďalšieho vysnívaného života na Zemi.

Afirmácia: Otváram sa naplno mojmu poslaniu a šťastnému životu.

Silvia Marisi Shanti

www.StastnaRovnovaha.sk

Novoročné OBRADY a trojkráľové INŠPIRÁCIE 2021

Drahí priatelia,

v novom roku 2021 pod vládou veľkého učiteľa Saturna nám všetkým prajem najma veľa radosti, pohody a zdravia, aby Sme sa správne rozhodovali z nášho srdca a stredu, aby sme integrovali všetky prichádzajúce zmeny s ľahkosťou a to, čo nám neprospieva, aby sme rozpoznali, minimalizovali a prestali živiť a podporovať- našou pozornosťou, energiou, časom, peniazmi, slovami, prítomnosťou a ďalšími zdrojmi. Začiatkom roka bude navyše čierna luna v Býkovi, takže pozor na zbytočné materiálne straty.

Rok 2021 preto pre tých, ktorí doteraz na sebe dostatočne nepracovali, alebo nepochopili výzvy a dary tejto doby, bude tvrdší ako tie minulé, pretože Saturn je prísny, ale spravodlivý vládca. A bude vlastne rozhodujúci. Staré vývojové cykly Zeme sú ukončené a nové sme otvorili, začíname a TVORÍME SI teda každý sám za seba i spoločne úplne nový svet a zážitky. Energie roka sa budú niesť v znamení čísla 5, čo znamená zmeny. Na osobnej i kolektívnej úrovni. Rok kovového byvola bude tlačiť všetkých k tomu, aby dočistili posledné staré nánosy vzorcov myslenia, programy správania a zvykov, aby sme si vytvorili úplne nové, ktoré nás vovedú do éry mieru, súcitu, svetla, hojnosti, zdravia a lásky. Dobrou správou je, že ďalší rok 2022 v znamení Jupitera a šestky bude už podstatne priaznivejší a šťastnejší.

Stará doba temna je chvalabohu konečne za nami a Nová Zem – Nový Jeruzalem, Vek Vodnára, Zlatý vek ľudstva – nás víta s otvorenou náručou. Od každého z nás bez rozdielu zavisí, či prechod zo starej do novej doby bude trvať napríklad 20 alebo 200 rokov… Je treba vziať do úvahy, že démoni temnoty sa budú ešte cez ľudí a určité udalosti, cez staré štruktúry, systém a inštitúcie, snažiť aspoň na pár rokov si predĺžiť svoju moc na Zemi a taktiež vziať so sebou do ich nového tmavého domova v inej časti Vesmíru čo najviac duší… Bude preto bdelí a nenechajte vyhasnúť svetlo vo vašich lampách, ako nás učil Ježiš. Verte, že všetko sa vyvíja priaznivo a pre naše najvyššie dobro.

Pýtate sa, čo je k tomu treba?

 • Udržiavať si pozitívny náhľad na všetko, čo sa deje a plne doverovať, že víťazstvo Svetla a oslobodenie Zeme je blízko.
 • Uzavrieť staré záležitosti, vzťahy, dohody, prácu, projekty…
 • Prepustiť staré veci, spojené s nepríjemnými ľuďmi alebo traumami.
 • Bez váhania opustiť miesto a bývanie, ktoré nás nepodporuje. Nekompromisne sa presťahovať – ak treba, aj do zahraničia.
 • Pravidelne sa vhodným sposobom stále stretávať a komunikovať s podobne naladenými ľuďmi, v žiadnom prípade neupadať do izolácie alebo osamelosti.
 • Aktívne spolutvoriť nové spoločenstvá – komunity podpory, súcitu, tvorivosti, mieru, krásy, harmónie, svetla a lásky.
 • Peniaze a svoju energiu investovať po dobrom zvážení a vedome. Nakupovať iba to, čo naozaj spotrebujem, a to buď priamo od výrobcu, alebo v tom obchode, kde to podporí známych či domácich.
 • Rozumne recyklovať odpady a kreatívne obnovovať staršie veci.
 • Spoločne zdieľať dopravu, vymieňať si knihy, obrazy, domáce produkty a ubytovacie kapacity.
 • Denne navštevovať a komunikovať s prírodou, kde je náš spoločný zdroj energie a prírodnej múdrosti.
 • Denne sa spájať s naším Vyšším JA – vnútorným hlasom, intuíciou, duchovnými sprievodcami a múdrosťou duše, ktorá vie…

V prípade Vašich otázok pripravím ďalšie podporné rady. A už som ich čiastočne aj pripravila.. Vzhľadom na korona opatrenia a vďaka mojmu novému štúdiu, posunu, online výcviku a práci si Vám dovoľujem ponúknuť tieto 3 novinky:

I. ONLINE systemické TERAPIE – posobia podobne ako individ. system. konštelácie

Akýkoľvek starý problém alebo nepríjemnú opakujúcu sa situáciu je možné rozpustiť prácou s Vaším nevedomím – podvedomím a nahradiť ho novým životným pocitom a situáciou priaznivou pre Vás – aj v pohodlí Vášho domova. Stačí na to inteligentný telefón, alebo akýkoľvek iný počítač s malou kamerou a mikrofónom. Viac tu: https://www.stastnarovnovaha.sk/program-sebarozvoja/…

Energetické vyrovnanie: 50 eur/90 minút

Pri uvoľnení opatrení v súlade s aktuálnou situáciou pracujem s individuálnymi klientmi v našich centrách celostného osobného rozvoja Šťastná rovnováha v Bratislave a SHANTI v Zruči nad Sázavou pri Prahe. Viac tu: https://www.stastnarovnovaha.sk/program-sebarozvoja/

II. ONLINE VZDELÁVANIE – KURZY A PROGRAMY

Predovšetkým počas núdzového stavu a obmedzenia stretávania sa sú pre Váš efektívny sebarozvoj a prácu na osobnom a duchovnom raste k dispozícii hodnotné ONLINE PROGRAMY A KURZY:

I. AKO BYŤ V PSYCHICKEJ POHODE (v čase prerodu ľudstva)

II. ŠŤASTNÉ SEBA-UVEDOMENIE – kľúče k vnútornej rovnováhe

III. UNIVERZÁLNE ZÁKONY HOJNOSTI a finančného dostatku

IV. UZDRAV svoje VNÚTORNÉ DIEŤA a ži SVOJ život

V. NÁVOD NA ZDRAVÚ SEBA-HODNOTU a naplnený život

VI. SILA VEDOMEJ KOMUNIKÁCIE – „Na počiatku bolo Slovo…“

Obsah je prehľadne rozdelený do 7 častí, ktoré tvoria video a audio – nahrávky, skriptá, praktické testy, príklady a príbehy zo života.

Energetické vyrovnanie: 58 eur/kurz

III. Zážitková akadémia ŠŤASTNÁ ROVNOVÁHA

Od 12.2.2021 je každá/ý z Vás srdečne vítaná/ý v našej akadémii, ktorá Vám poskytne správnu navigáciu a orientáciu vo všetkých doležitých aspektoch tejto prevratnej doby. Zmysluplne a plnohodnotne – s podporným Kruhom a vedomým súladným spoločenstvom – komunitou v centre Šťastná rovnováha na Lýcejnej 4 v Bratislave + online.

Praktické vzdelávanie a vedomé spolu-tvorenie Novej Zeme bude prebiehať 5 víkendov v roku.

Termíny: 12.-14.2.2021, 16.-18.4.2021, 2.-4.7.2021, 1.-3.10.2021 a 10.-12.12.2021

Témy: srdce a ego, odpojenie od starého, tvorba nového, radikálne odpustenie, práca s pocitmi, ako opustiť rolu obete/vinníka, ochrana pred manipuláciou, vedomá komunikácia, emocionálna inteligencia, ako tvoriť zámery, sila slova, hľadanie poslania, ako vizualizovať, život vo svetle, ako si správne priať, harmonizácia priestoru, základy numerológie a astrológie, viera a presvedčenie, vina/nevina a svedomie, časti duše a vnútorné dieťa, aura – biopole, čakrový a energetický systém človeka, radikálna úprimnosť a život v pravde, osudy civilizácií Zeme, Akášické záznamy, ekologické staviteľstvo, divoké jedlé záhrady, zdravá voda, vedomý dych, strava pre telo i dušu, atp.

Obsah bude prisposobený aktuálnym otázkam času a zloženiu skupiny. Zúčastniť sa možete aj jednotlivých víkendov. K dispozícii je nocľah a parkovanie. Viac na www.StastnaRovnovaha.sk

P. S. Ak máte záujem dostávať viacemenej pravidelne kľúčové informácie o tom, čo sa deje a ako sa k tomu postaviť, pošlite mi do správy Váš mailík. Čakajú Vás tipy na zaujímavé videá, články, audionahrávky, rady, atp.

P.F. 2021

S Láskou a Svetlom

Silvia Marisi Shanti

a tím programu osobného rozvoja

ŠŤASTNÁ ROVNOVÁHA

www.StastnaRovnovaha.sk