PORTÁL 5.5., ZATMENIE A SPLN LUNY na osi Býk – Škorpión

PORTÁLOVÝ DEŇ, SPLN A ZATMENIE LUNY 5.5.

Obdobie kvitnúcich čerešní a jabloní signalizuje, že sme v zemskom astrologickom znamení Býka, ktoré je o stabilite, láske, matérii a pohode. Večer o 19,33 h nastane spln Mesiaca na osi Býk – Škorpión (Slnko v Býkovi a Luna v Škorpiónovi) o optimálnom nastavení vzťahu k hmote, transformácii a emóciám. Spln v škorpiónovi je ideálny na hlboké emocionálne liečenie, prácu s tieňmi a meditácie – aj v nadväznosti na nedávne zatmenie Slnka, ktoré ešte pôsobí.
Bez ohľadu na to, čo sa deje okolo nás, dôležité je nepretržite si udržiavať dobré pocity a starať sa o seba, pozorovať a prepúšťať staré programy, vzorce a nastavenia, vedome si tvoriť nové aspekty života a robiť veci krok po kroku inak ako doteraz. Ideálne s chuťou radostne objavovať, vo vďačnom nastavení a pozitívnom myslení. Je treba veľa odpočívať, dostatočne piť čistú vodu, nealko nápoje a meditovať.

Všetko nové, čo sme sa doteraz naučili v rámci osobného rozvoja, je treba naplno žiť TU a TERAZ. Keď obrátime tvár k slnku, všetky tiene padnú za nás. To, ako bude život na Zemi ďalej fungovať, je na nás a záleží na každom rozhodnutí, ktoré uskutočníme v srdci, kde sídli náš najväčší poklad, múdrosť a sila. K tomu je treba zbaviť sa záťaží – vyhodiť všetky vrecia s pieskom, ako keď letíme balónom – a ponechať si len to, čo potrebujeme ku každodennému jedno-duchému a pri-rod-zenému bytiu. V priamom a citlivom spojení so živou prírodou – pretože my SME príroda.

Zatmenie Luny (Mesiaca) na 14° vodného Škorpióna je intenzívne, z podvedomia sa nám vynárajú negatívne zážitky, pocity a obrazy. Predovšetkým v súvislosti so vzťahmi žien navzájom, ako aj mužov a žien, a ich hrami na úctu – neúctu, rešpekt – nerešpekt, moc a bezmoc. Luna predstavuje matku, emócie, podvedomie, ženstvo a naše tiene. Kvôli 14° pozor na podvody, intrigy, lži a manipulácie na osobnej aj kolektívnej úrovni.

Tento spln nás učí, ako stáť nohami pevne na Zemi a poznať svoju sebahodnotu. Ako sa zbaviť závislostí a pripútaností všetkého druhu, aby sme boli schopní sa povzniesť nad utrpenie, ktoré ľuďom spôsobujú, do oslobodzujúceho nadhľadu a jednoty s duchom. Až keď pochopíme a prijmeme pominuteľnosť hmotných vecí a prítomnej chvíle, dokážeme si naplno vychutnávať zázrak života a všetko, čo nám je dané. Jediná istota na živote je jeho je plynutie, a preto je naším údelom užiť si, získať skúsenosť, zážitok, vedenie, uvedomenie, múdrosť – a ísť ďalej. Len to si odnesieme ako náš najväčší poklad na druhý svet, nič iné. V čase okolo splnu – cca od pondelka do pondelka – sa učíme spojiť protichodné kvality Býka a Škorpióna – zameranie na hmotné zabezpečenie, harmóniu a radosti života s intenzívnym, hlbokým a naliehavým prežívaním emócií a vnútorných procesov.

Pretože Býk je znamenie miernej povahy, citovo vyrovnané a výnimočne silné. Z pohody sa nenechá len tak vyviesť a jeho kroky sa dajú predvídať. Ženské znamenie Býka je späté s planétou lásky, krásy a vášne Venušou. Jeho nositelia sú stáli, odolní, vytrvalí, pomalí, pohodlní, trpezliví, konzervatívni a pôžitkárski. Potrebujú mať istotu a stabilitu vo všetkých oblastiach života. Sú zaťažení na majetok a peniaze.

Škorpión je najkomplikovanejšie a najmenej zrozumiteľné znamenie zvieratníka. Jeho zrodenci sú ľudia originálni a tvrdohlaví, s vynikajúcou pamäťou a nápadmi, logickým a analytickým myslením, ktorí vedia byť starostliví a nápomocní. Ich vládnucou planétou je záhadné Pluto, ktorá im dodáva nepredvídateľnosť a nevyspytateľnosť. Dôležitá je pre nich sila, húževnatosť a moc. Býk a Škorpión sú považované za sexuálne najdôraznejšie a najcitlivejšie zo všetkých znamení.
Aby toho k dátumu 5.5. nebolo málo, je to aj portálový deň. Okrem toho sme v čase retrográdneho Pluta a Merkúra. Merkúr sa otočí do priameho chodu 15.5., Pluto až v októbri. Merkúr má vplyv na komunikáciu, obchody a cestovanie. Môžu sa nám vynárať situácie z minulosti, aby sme ich dodatočne spracovali.
Pluto má v kompetencii hlbokú premenu všetkých oblastí života, kde sa posúvame od starého spôsobu bytia k novému. Pomáha nám teda opúšťať staré, už neaktuálne a zaťažujúce presvedčenia, názory a hodnoty.

A na takýchto vlnách sa ponesieme až do 19.5., kedy nastane novolunie v Býkovi a my budeme mať možnosť otvoriť sa láske a hojnosti na všetkých úrovniach, oceniť sami seba a všetko okolo nás, vrátane krás sveta a našej planéty.

AFIRMÁCIA: Žijem šťastný, zdravý, boh-atý a lásky-plný život.
www.StastnaRovnovaha.sk