Motýlia terapia vnútorného dieťaťa obnovuje radosť zo života

Motýlia terapia obnovuje radosť zo života

Motýlia terapia je súhrn techník na rozpustenie energetických blokov, starých nefunkčných programov a vzorcov myslenia a správania v tele človeka. Tie sú uložené na reflexnej dráhe chrbtice na končatinách a hlave. Jej súčasťou sú súvisiace metódy na liečenie vnútorného dieťaťa, nakoľko čistí a hojí celé obdobie vývoja plodu a detstva – od počatia cez pôrod až do dovŕšenia siedmeho roka. Je to príjemná relaxačná metóda s vysokou účinnosťou pre osobný rozvoj a spirituálny rast s rodovými a karmickými presahmi. Tak ako pri iných technikách a metódach sú i tu kľúčové – kvalita osobnosti terapeuta a pripravenosť klienta na pozitívnu zmenu života.

„Láska? Človek sa mení z húsenice na motýľa. Ak miluje.“ Sigmund Freund

Ako to funguje? Princíp…

Počas deviatich mesiacov medzi počatím a narodením je naša duša napojená na matku. Všetky vnemy a pocity, ktoré matka prežíva, sa prenášajú na nenarodené dieťa. Do jeho bunkovej pamäti sa ukladajú emocionálne stavy matky a stávajú sa základom pre prežívanie jeho budúceho života. Takto vytvorené radosti, traumy a telesné pocity poskytnú dieťaťu a neskôr dospelému človeku informačnú matricu pre vzorce jeho myslenia a správania. Prenatálne zážitky totiž predurčujú, ako následné životné udalosti každý človek vníma.

Čo to prináša? Účinky…

Z hľadiska ľudského rozvoja je oslobodenie od zbytočných bremien zásadné. Metamorfná technika rozpúšťa psychické a citové bloky nahromadenej energie z obdobia deviatich mesiacov v tele matky a získané životné vzorce premieňa jednoduchým, účinným, príjemným a relaxačným spôsobom. Aplikáciou veľmi jemnej masáže – akoby dotykom krídiel motýľa – na reflexných zónach chodidiel, dlaní a zátylku hlavy človek dostáva možnosť zbaviť sa negatívnych programov a tráum a rozpustiť ich. Tým dosiahnuť kľúčový obrat v živote – začať využívať svoj plný potenciál a žiť poslanie, pre ktoré na tento svet prišiel.

Kedy to vzniklo? Trochu histórie…

Vedec Robert St. John pred približne 60 rokmi objavil takzvanú Metamorfózu. O 20 rokov neskôr ju rozvinul jeho nástupca – reflexológ Gaston San-Pierre. Mechanizmus účinku terapie potvrdzujú aj výskumy biológa novej éry Bruce Liptona. Metóda je často prirovnávaná k procesu premeny z húsenice na larvu, z ktorej po transformácii vyletí nádherný pestrofarebný motýľ.

Čo je za tým? Energetické bloky…

Ľudská bytosť bez energetických blokov je jasná a vyžaruje priesvitné pulzujúce svetlo. Miesta, kde energetické zhluky vzniknú, zanesú negatívne skúsenosti, emócie a pocity, a preto potom stmavnú. Voľnému prúdeniu životnej energie bránia, a tým znížia celkovú vibráciu človeka a jeho vyžarovanie.
PODSTATA: Ak matka v priebehu tehotenstva trpí nepriaznivými okolnosťami, komplikovanými vzťahmi, negatívnymi skúsenosťami či
pocitmi, odzrkadlí sa to na základnom životnom pocite dieťaťa v celom jeho následnom živote. Aj keď ich matka potlačila do podvedomia, dieťa to bude prežívať nevedome a neustále, až pokým sa toho nezbaví. Ideálny spôsob riešenia je Motýlia terapia. Staroveké národy tieto metódy poznali a používali. Napríklad starí Egypťania bežne vyťahovali z podvedomia človeka technikami na rozšírenie vedomia
neželané vzorce z čias vývoja v matkinom tele, aby mohli byť následne spracované. Čím skôr sa zranenia a traumy podarí rozpustiť, tým väčšia je šanca žiť v atmosfére bezpečia, sebaistoty a fyzického zdravia. Človek nadobudne životnú silu a radosť, získava možnosť využívať vnútornú inteligenciu, múdrosť a byť sám sebou. Kvalita života je úplne iná.


Uzavretie minulosti? S láskou…
Motýlia terapia má okrem vyriešenia prvotného problému aj pridanú hodnotu – energeticky vygumuje nepriaznivé vzorce, ktoré sa prenášali z generácie na generáciu. Keďže myslenie a správanie nielen matky, ale aj otca, vplýva na rozvoj plodu v tele matky a tieto skúsenosti sa prenášajú v bunkovej pamäti naprieč generáciami. Taktiež okolnosti pôrodu a prvých rokov detstva. Dieťa v tom čase nemá plne vyvinuté vedomie, a tak vníma dianie v živote, ktorého je súčasťou, ako v hypnóze. Všetky zážitky si nahráva do podvedomia. Potom podľa nich žije, myslí, správa sa a rieši ich po celý život.
Zjednodušene povedané, motýlia terapia poskytuje elegantné oslobodenie sa o všetkých týchto programov v podvedomí. Je to uvoľnenie sa od minulosti, ktorá už človeku neslúži, ani ho nechráni, ale ho iba brzdí a príliš zaťažuje.
Komu sa odporúča? Všetkým…
Motýlia terapia premeny je určená pre deti i dospelých v každom veku a stave. Ideálna je pre tehotné mamičky a pre deti s rôznymi problémami. Efektívne a natrvalo rieši i problémy takzvaných nechcených detí. Energetické bloky v tele na seba upozorňujú a volajú po rozpustení najčastejšie vo forme porúch správania, hyperaktivitou, agresivitou, depresiami, ADD, ADHD, autizmom, a tak podobne. Taktiež civilizačnými chorobami a zdravotnými problémami veľmi starého pôvodu – takzvanými „dedičnými“ ochoreniami.
Terapia. Prvá pomoc i prevencia…

Je veľmi účinná aj pri akútnych životných a psychických krízach, ako sú rozvod, rozchod, smrť v rodine, odchod z práce, starostlivosť o ťažko chorého člena rodiny a podobne.
Taktiež veľmi pomáha pri vážnych psychických a fyzických ochoreniach, predovšetkým pri depresii, ale aj pri hraničnej poruche osobnosti, pri rakovine, stave po mozgovej príhode a infarkte, zmierňuje cukrovku a astmu, úplne vylieči alergie, opakujúce sa zápaly a celý rad ďalších chorôb.
Kde sa aplikuje? Na fyzickom tele…
Pôsobeniu energie svetla a lásky je klient prostredníctvom končekov prstov terapeuta vystavený 60 minút. U dieťaťa je to 30 minút. Oblasti pôsobenia sú na okrajoch dlaní, chodidiel a vo vlasatej časti hlavy. Je teda možné zostať pri nej oblečený po celý čas v sede alebo ľahu. Celý priebeh terapie je veľmi príjemný a nežný. Keď sa človek otvorí, je po nej dokonale oddýchnutý. Niektorí pri nej aj
zaspia, čo nie je na škodu.
Osobnosť terapeuta je pri aplikácii Motýlej terapie kľúčová, pretože on je kanálom a filtrom pôsobiacich liečivých energií. Najskúsenejší a najúčinnejší terapeut dokáže na ošetrovaných miestach pozdĺž reflexných dráh chrbtice načítať a nacítiť hlavné výzvy, bloky a problémy klienta, ktoré treba riešiť aj iným podporujúcim spôsobom. Je dôležitým poslom významných správ pre každého, kto sa rozhodne pracovať na svojom osobnom rozvoji.
Treba ju opakovať? Áno…
Na vyčistenie a rozpustenie všetkých blokov z fyzického a jemnohmotných tiel človeka treba Motýliu terapiu aplikovať minimálne 3-krát. Účinkuje postupne a nezaťažuje. Pri ťažkých stavoch (fyzických alebo psychických ochoreniach, stav po nehodách a podobne) treba terapiu vybrať s prestávkami minimálne 10 krát. Ideálne až cca 30-krát. Klient postupne cíti väčšiu a väčšiu úľavu. Napätie, nepríjemné pocity a emócie vymiznú. Zanesené miesta sa pôsobením svetla cez dotyky terapeuta uvoľnia. Súčasťou každej terapie je 15-25 minútové poradenstvo.


Výsledok pôsobenia? Emócie…
Človek je počas terapie citlivejší. Môže sa rozosmiať, rozplakať alebo pocítiť strach, uvidieť farby, byť trochu zmätený či unavený, uvidieť obrazy, pocítiť vône a rôzne emócie… Prejavy pôsobenia sú rôzne, ale sú vždy uvoľnujúce a príjemné. Zablokované skúsenosti a spomienky z minulosti môžu vystúpiť do jeho vedomia aj cez sny a vízie. Približne do týždňa od terapie nastúpi oslobodzujúci výsledok pohody a životnej radosti.
V obdobiach medzi terapiami sa bunkové štruktúry organizmu usporadúvajú po novom. Ak je transformácia danej témy uzatvorená, dôjde na mieste predtým stuhnutej energie znova k jej prúdeniu, rozvinie sa ľahkosť bytia a pozitívne vlastnosti človeka dostanú zasa priestor. Nový, harmonický životný pocit sa prejaví ako vďačnosť, láska, úcta, sila, či uzemnenie. Takto je možné sa prepracovať až k svojmu plnému potenciálu.

Príbehy klientov
Pani Jana ma vyhľadala v období, keď jej hrozil rozvod kvôli manželovej milenke. Bola nahnevaná, urazená a vystresovaná. Netušila, čo si počne bez muža a bez práce s dvoma deťmi a hypotékou. Po piatich sedeniach sa upokojila a začala prakticky uvažovať. Jej nový postoj zmenil správanie manžela a situácia sa dala do poriadku.
– Pani Božena prišla s diagnózou rakoviny prsníka. Cítila sa plná energie a aj keď zvoľnila tempo, stále pracovala. Lekári jej našli nádor a po operácii ju strašili, že jej život je na konci. Po dvanástich terapiách už ďalšiu návštevu nepotrebovala. Detox tela, mysle a práca na sebe jej priniesla zaslúžené ovocie v podobe zdravia.
– Pani Zuzana priviedla so sebou tínedžerku, ktorá sa pripravovala na talentové prijímačky na strednú školu. V tehotenstve nemala na ružiach ustlané a prežila množstvo trápení. Nebola si istá, ako to na ešte nenarodenú dcérku vplývalo. Súčasne jej záležalo na tom, aby ju na školu prijali a v živote sa jej darilo. Terapiu dcérka podstúpila sedem krát. Viac nebolo treba. Potom sa dokázala oveľa lepšie sústrediť, bola kreatívnejšia a na školu ju prijali.- Pani Dáša prekonala mozgovú príhodu. Po pobyte v nemocnici sa rozhodla nenechať veci na náhodu a vedome sa začala starať o svoju pohodu a zdravie. Motýliu terapiu opakovala pätnásťkrát.
– Pani Júlia prišla kvôli opakovaným obdobiam depresií. Stačili tri sedenia a jej pohľad na život sa rozjasnil.
– Pani Oľga prišla s dvoma dcérkami. Troj– a päťročnou. Dievčatká počas terapií počúvali rozprávky, alebo sa hrali s bábikami. Motýliu terapiu absolvovali postupne všetky. Matka sa zbavila veľkého strachu o dievčatká. Dievčatká sa majú skvele.
– Pánovi Jozefovi po opakovaných Motýlích terapiách úplne vymizli všetky druhy a prejavy alergií na prach, roztoče, mlieko aj lepok.
– Pani Soňa prišla v piatom mesiaci tehotenstva a terapiu si vybrala ako prevenciu, aby sa s väčšou radosťou mohla tešiť z nadchádzajúceho materstva a zo zdravého bábätka.
To je všetko? Nie… V spomínaných medziobdobiach je veľmi efektívne pracovať s vnútorným dieťaťom klienta. Ak sa totiž v živote chce sám so sebou cítiť dobre, predovšetkým sa s ním musí dobre cítiť jeho vlastné vnútorné dieťa. Platí pravidlo, že tak, ako s ním zaobchádzali a k nemu pristupovali, keď bol malý, tak zaobchádza sám so sebou a inými, keď už dospel. Preto tak, ako by chcel, aby sa s ním zachádzalo v detstve, musí sám k sebe pristupovať v dospelosti. Jediný, kto je dnes schopný jeho vnútornému dieťaťu doplniť jeho chronický emocionálny dlh, je on sám. Motýlia terapia vnútorného dieťaťa spočíva predovšetkým v nácviku zručností, aký postoj zaujať sám k sebe a ako so sebou zaobchádzať vľúdne, nežne a láskavo.

Motýliu terapiu je možné zažiť a naučiť sa ju na kurzoch v Bratislave 18.-19. mája a 26.-27. októbra, v Košiciach 16.-17. novembra 2019, prípadne v ďalších termínoch. Bližšie informácie sú na stránke www.StastnaRovnovaha.sk.

Silvia Marisi

Článok vyšiel v časopise Balans 3/2019.