Prechodový RITUÁL a vedomý novoročný VINŠ na prahu roku 2021

Rozhovor so Silviou Marisi: TRANSFORMÁCIA NA KRÍDLACH ŠŤASTIA A ROVNOVÁHY

Júlový spln a zatmenie Mesiaca prináša šťastné obdobie

Júlový spln a zatmenie Mesiaca prináša VNÚTORNÚ ROVNOVÁHU a šťastné obdobie

NOVOLUNOVÉ ODĽAHČENIE ŽIVOTNÉHO POCITU

NOVOLUNOVÉ ODĽAHČENIE ŽIVOTNÉHO POCITU
Vo štvrtok 21. mája vstúpilo Slnko do Blížencov. Je to prvé z troch astrologických znamení zverokruhu živlu vzduch. Symbolizuje ľahkosť, dych, ducha, bytie, pohyb, plynutie, vývoj smerom k spojeniu a harmonizácii protikladov. Blíženec otvára taktiež témy komunikácie, cestovania, životného prostredia a priestoru – v živote, bývaní, práci a poslaní. Tieto kvality budú výzvou i pozvánkou (predovšetkým, no nielen pre ľudí narodených v Blížencoch) až do 21. júna. Preto začalo postupné individuálne aj kolektívne energetické a myšlienkové odľahčenie a nadhľad, zhodenie doterajších bremien z pliec, príchod svetlých a radostných chvíľ. Zelenú dostala nielen príroda, no i veselosť a humorné iskrenie.
Dnešné večerné novolunie v Blížencoch tento trend posilní. Nov Mesiaca – Luny je časopriestorová brána k veľkému nádychu úplne nových inšpirácií, možností, projektov a výziev, ktoré si dobrovoľne vedome vyberáme alebo nevedome priťahujeme podľa toho, ako myslíme, cítime, konáme a ako sa rozhodujeme. Je to okamih, keď sa na božskej oblohe stretnú Slnko s Mesiacom, aby si navzájom odovzdali kvalitatívnu i kvantitatívnu vesmírnu štafetu. A vzápätí odštartujú každý po svojom na okružné púte na ďalších 29,5 dní nového lunárneho cyklu.
Nov Luny v Blížencoch nastane v piatok 22. mája o 19:41 hodine. Pozrime sa ešte bližšie, čo nám v roku 2020 prináša? Výzvu pustiť zo života nezdravé mentálne zvyky, vzorce a programy mysle. Možnosť spojiť naše malé osobnostné JA s našim vyšším JA (nesmrteľnou dušou a našimi duchovnými sprievodcami). Šancu zlúčiť a zharmonizovať naše vnútorné rozpory a nájsť celistvé riešenia.
K posunu v týchto oblastiach je podstatné stretnutie, komunikácia, kontakt, dialóg či diskusia. Prosto nezostať sám/sama s otázkami, plánmi a nejasnosťami. Výsledok snáh a akcií záleží na našom spôsobe spracovania, prístupu a uhle pohľadu. Uvedomení si aktuálnych parametrov, prijatí reality a uzavretí dohôd.
Ak túžime naskočiť na vibračnú vlnu šťastia, je nevyhnutné pracovať s hlavou a mysľou. Osedlať naše myšlienkové voľby a mentálne postoje. Uvedomovať si, čo podporujeme, aby rástlo a tým, že tomu dávame našu osobnú pozornosť. Blíženci nás učia stať sa tou osobnosťou, ktorá naozaj riadi náš život. Keďže všetko začína v hlave, spôsobom myslenia si vyberáme alebo nevyberáme súvisiace emócie a reakcie na okolité dianie.
Novolunie v Blížencoch je ideálny okamih na výmenu negatívnych obmedzujúcich presvedčení za podporujúce a láskyplné. Na výrazný posun ku konkrétnej spolupráci, hlbokému porozumeniu a jasnej spoločnej vízii.
Afirmácia: Mám jasno v tom, s kým, ako a kam s radosťou a ľahkosťou kráčam životom.

Býčie novolunie 2020 otvára brány k láske a hojnosti dokorán

Býčie novolunie 2020 otvára brány k láske a hojnosti dokorán
Novolunie ako koniec starého a začiatok nového lunárneho cyklu je ideálnym časom na tvorbu budúcnosti cez tvorivú vizualizáciu žiadaných zámerov a životných snov. Každý z nás si – vedome alebo nevedome – vyberá a priťahuje myšlienky, pocity a emócie na základe zákona príťažlivej sily, v zmysle podobné rezonuje s podobným. Ich – uvedomelou alebo netušenou – sejbou do úrodnej kozmickej pôdy kvantového poľa nekonečných možností si tak v časovom úseku Mesiaca v nove zásadne nastavuje prichádzajúce udalosti a kvalitu zážitkov minimálne na ďalších 29,5 dní – až do momentu nového novolunia. Jednoducho povedané, až pokiaľ sa Mesiac (ženský princíp) a Slnko (mužský princíp) znova ocitnú pri obežnom putovaní oblohou jeden vedľa druhého. Avšak tento nov vidí a siaha oveľa viac dopredu.
Zemské astrologické znamenie Býka pod taktovkou Venuše avizuje, že jar sa rozbehla na plné obrátky a je čas si vychutnávať hmotné dary, potešenia, pôžitky a krásy života. Býkovi ide v prvom i poslednom rade o skutočné hodnoty, teda v osobnom ponímaní o vzťah k sebe a o nastavenie vlastnej zdravej sebahodnoty v živote. Súčasne je jeho doménou zameranie na hmotu, telo, peniaze, majetky, zdravie, sexualitu a medziľudské vzťahy. Tieto aspekty budú v nasledujúcich dňoch ako pre Býkov, tak ostatných prvoradé. Totiž kvalitu tohto novolunia významným spôsobom umocní sila kolektívnej planéty Urán v Býkovi – a to tak, že bude pôsobiť na ich zásadnú premenu. Nech vás teda neprekvapia prebiehajúce vnútorné i vonkajšie rozpory sprevádzajúce aktuálne dianie. Nutná je zmena myslenia a vnímania všetkého, čo sa deje. To, čo sa osvedčilo, skorigovať a prispôsobiť novej dobe. To, čo doslúžilo, s vďakou a rešpektom odložiť na smetisko dejín.
Magický, zásadný manifestačný okamih novolunia, keď Slnko i Mesiac konštelujú v Býkovi, nastáva v tomto prelomovom roku 2020 vo štvrtok 23. apríla o 4. hodine a 28. minúte nad ránom. Máme príležitosť otvoriť sa láske, zdraviu, hojnosti a pravým hodnotám. Je nám daná možnosť ukončiť hry vnútorného odporu, osedlať vzdorovité ego a prijať tieto životné pra-hodnoty na všetkých úrovniach. Zahodiť za hlavu staré presvedčenia, zbaviť sa nefunkčných spôsobov života, ktoré nám – až do súčasnej éry korunovácie nášho vedomia vďaka stretnutiu s corona-vírusom – bránili žiť v radosti, jasnosti a hojnosti. Buďme pokojne pozitívne aktívni. Zjednodušujme, detoxikujme, búrajme, očisťujme, zbavujme sa pozostatkov starých časov a všetkého, čo nás ťaží a bráni vykročiť v novom eláne a nadšení. Držme si pozitívne myšlienky a vzletné city, vráťme sa ku skutočným ľudským cnostiam a pravým hodnotám. Uvedomme si našu vysokú osobnú hodnotu a doprajme si v každom okamihu nádychu a výdychu vychutnávanie toho najväčšieho daru, aký sme mohli dostať – života. Prepojme sa s naším otcom Vesmírom a našou matkou Zemou na hlbšej úrovni bytia, oceňujme krásu živej prírody a všímajme si poklady sveta v nás i okolo nás. Pretože len to, čomu dávame pozornosť a našu energiu, rastie. Medzi bojom so starým a bolestným si teda vyberme výživu láskyplnému, podporu novému a otvorenie sa harmonickému. Kvadratúra na Saturn vo Vodnárovi nám s tým efektívne pomôže. Nevyhnutná potreba nášho osobného rozvoja a spoločenského posunu nám velí skočiť do neznáma a s doteraz nadobudnutou múdrosťou v hrsti riskovať. Buďte bez obáv a bdejte. Isté je, že sme pod ochranou, a že bude oveľa lepšie ako doteraz.
Afirmácia: Vyberám si lásku, zdravie, krásu a bohatstvo života na všetkých úrovniach bytia.