Výzva decembrového splnu je – ŽIARME ZVNÚTRA

Slnko je od 22. novembra v astrologickom znamení Strelca a zostane v ňom až do zimného slnovratu 21. decembra. Tento čas je súčasťou adventného obdobia, keď je treba zameriavať našu pozornosť čo najviac do seba, ladiť sa na vnútorné ticho a pokoj, a tak umožniť v sebe objaviť a rozžiariť svoje Svetlo a dušu.
Pravdepodobne od pondelka cítite zvýšenú únavu a bolesti hlavy. Dôvodom je SPLN v Blížencoch, ktorý vyvrcholí vo štvrtok 8. decembra o 5. hodine 8. minúte rannej. Spojením energií ohnivého Strelca a vzdušných Blížencov dostávame možnosť definitívne spáliť a nechať za sebou všetky staré aspekty, ktoré nám už neslúžia, ani nás v ničom nepodporujú, ba práve naopak: závislosti, zranenia, krivdy, zlozvyky, disfunkčné vzťahy a správanie, i to, čomu sme verili a čím sme žili. Keďže ide o posledný spln v roku, súčasne môžeme bilancovať a pripravovať si zámery na rok nový.
Spln na osi Strelec – Blíženci nám uľahčuje napojenie na naše vyššie múdre JA a jeho zakomponovanie do rozhodovania a udalostí bežných dní. Zúžením priestoru pre nadvládu nášho nižšieho JA – ega a jeho mocenského nástroja mysle – prostredníctvom ponoru do seba, do srdca a nášho stredu sa môžeme dozvedieť viac o sebe, svojom poslaní, talentoch, daroch a o tom, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme.
Decembrový spln po náročných novembrových energiách a zatmeniach zachytáva Slnko v znamení pozitívneho, hravého, ohnivého Strelca v opozícii na Lunu vo svetlých, vzdušných, komunikatívnych Blížencoch. Tak ako pri iných splnoch (a ani v čase 3 dni pred a 3 dni po nich) nedovoľte žiadny zdravotný zákrok či operáciu, pretože energie splnu prinášajú komplikácie, ťažké hojenie, zvýšenú krvácavosť a nepozornosť – buďte bdelí aj na cestách.
Transformačné sily a vibrácie nás v posledných mesiacoch, týždňoch a dňoch tohto šesťkového roka riadne vyobracali. Riešili sa predovšetkým vzťahy, rodina, rod, korene, krása, umenie, harmónia, životné zmeny, priority a hodnoty. Na druhej strane po zvládnutí lekcií a skúšok ľuďom do života prišli skutočne veľké a zázračné premeny a uvedomenia.
Takže konečne prichádza zaslúžený čas vydýchnutia a tlak vstupom do finále roka 2022 poĺavuje. Pracovné termíny niektorých síce ešte tlačia k sústredeniu síl do maximálnej produktivity, aby stihli, čo si naplánovali, do Vianoc… No nátlakom sa nič neurýchli, lebo všetko ide takým tempom, ako má. Ľudia a veci prosto dozrievajú v pravý čas.
Kĺúčové je, ako sa k prichádzajúcim výzvam postavíme – či si dovolíme slobodne prejaviť skutočné pocity a emócie – a či zmeny, ktoré prichádzajú, vítame a chápeme. Skúsme stále viac a viac objavovať múdrosť v prichádzajúcich životných situáciách, zvoľnime tempo, ďakujme za to, čo všetko máme, smejme sa a radujme zo života – bez ohľadu na preplnené predvianočné obchody a zámerne negatívne vyberané a interpetované správy v médiách, ktoré usilujú o oslabovanie ľudí.
Prežiarme naše životy zvnútra a prežime si naplno krásy a hojnosť tohto čarovného obdobia – a stihneme všetko podstatné v správny čas. Buďme vďační aj za maličkosti a precíťme v blízkosti našich najbližších v hĺbke srdca pokoj, mier, dôveru, lásku a pohodu. Čo viac si môžeme priať?
AFIRMÁCIA: Hovorím, myslím, konám a žijem v láske, súcite a svetle.
www. StastnaRovnovaha.sk

SPLN na osi Škorpión – Býk A ÚPLNÉ ZATMENIE LUNY

SPLN V BÝKOVI A ÚPLNÉ ZATMENIE MESIACA

Drahí priatelia,

iste sa cítite v týchto dňoch inak a dejú sa vám zaujímavé veci… Dôvodom je, že sa nachádzame v hlboko transformačnom období astrologického znamenia Škorpióna a v období dvoch zatmení – 8. 11. 2022 úplného zatmenia Luny a súčasne splnu Mesiaca na osi Škorpión – Býk, čo spôsobuje veľký obrat a posun udalostí v nás aj mimo nás. Účinky zatmenia pôsobia ešte pol roka.

Spln v Býkovi 8.11. vrcholí presne napoludnie. Zatmenie je pozorovateľné v iných častiach zemegule – konkrétne v Ázii, Austrálii, Tichom oceáne a Amerike, ale vplýva veľmi silno aj na nás v strednej Európe a na Slovensku.

Slnko je v znamení Škorpióna od 23.10. do 22.11. Toto obdobie je ideálne na spojenie so samým sebou, na hlboký ponor do svojho vnútra a spojenie sa so svojou osobnou silou. Vnútorne silný, vášnivý až precitlivelý Škorpión nám dodáva transformačnú silu, na úrovni vedomia sa posunúť ďalej, dovoliť si vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, nechať odísť spomienky a nepotrebné záťaže, nechať staré zomrieť.

Škorpión je nekompromisný a v tom, čo najviac tlačí a bolí, pomáha ľuďom vymaniť sa zo starých foriem, zovretí a obmedzení. Tento proces nie je prechádzka ružovou záhradou, no ak prijmeme túto možnosť a pozrieme sa na seba, iných a okolnosti pravdivými očami, dôjde k hlbokému liečeniu, osobnej aj kolektívnej regenerácii, obnove, renesancii, návratu k našej esencii, pôvodným zámerom a napĺňaniu svojho poslania. Prvým krokom je, že treba opustiť, prepustiť a odpustiť všetko, čo nás ťaží…

Na uvoľnené miesto v nás a okolo nás až potom môže prísť nová kvalita toho, čo si skutočne prajeme v živote žiť, tvoriť, vychutnávať a užívať, nielen nevedome pre-žívať zo dňa na deň. Býk je pevné zemské znamenie a učí nás nastaviť si našu pravú sebahodnotu, naplno s nadšením a vášňou si užiť krásny tohto sveta a súčasne si byť vedomý jeho premenlivosti a pominuteľnosti.

Ak si dovolíte dnes meditovať, kontemplovať, vyjsť do prírody alebo sa (rôznymi spôsobmi) spojiť sami so sebou, so svojim vnútorným hlasom, srdcom a dušou, môžete uvidieť absolútnu pravdu o sebe a o vašom pravom životnom nastavení a správnom smerovaní.

Afirmácia: Žijem tu a teraz naplno, s radosťou a nadšením.

www.StastnaRovnovaha.sk

Foto: https://app.project-stars.com/kap…/teoria/zatmenie-mesiaca

Transformačný NOV v Škorpiónovi a čiastočné ZATMENIE SLNKA

PRIATELIA A PRIATEĽKY,

už ste sa dnes boli pozrieť na Slnko, ktoré na jeho vrchole (čiapočke) až do 1/4 zatmel Mesiac? Môj muž ma pred chvíľou vytrhol z práce na počítači a doniesol mi špeciálne tmavé sklo, cez ktoré sa jedinečný vesmírny okamih – úkaz zatmenia Slnka dá krásne pozorovať aj u nás. Zatmenie je viditeľné v Európe, severovýchodnej Afrike, na Strednom Východe a v západnej Ázii. 

Moje pocity pri tom boli mimoriadne, keďže Slnko je náš vesmírny otec a Mesiac – Luna naša kozmická matka. Ešte máte chvíľku čas, zatmenie vrcholí o 11,51 h a bude pozorovateľné cca necelé 2 hodiny. Pozor, nedívajte sa do Slnka teraz priamo, mohli by Ste si vážne poškodiť zrak.

Zatmenia vždy prinášali ľudstvu posun vo vedomí a vývoji. Navyše dnes máme aj novolunie v astrologickom znamení hlboko transformačného Škorpióna, ktoré otvára silné obdobie premien na osobnej aj spoločenskej úrovni. Potrvá do 8. novembra pri súčasnom splne Luny na osi Škorpión – Býk a sprevádzať ho bude zatmenie Mesiaca.

V tomto SILNOM období je veľmi podporujúce a zmysluplné zahĺbiť sa do seba, meditovať, kontemplovať, venovať sa svojim potrebám, svojmu vnútornému svetu, myšlienkam, pocitom a emóciám bez ohľadu na to, čo vravia iní a nezačínať nové projekty. Ide o možnosť osobného rozvoja, osobnostného rastu, duchovného vývoja a posun na úrovni vedomia.

Prajem Vám krásny zážitok precítenia a navnímania jednoty života a úzkeho spojenia s Vesmírom – našim božským otcom na našej kozmickej matke – planéte Zemi 🙂

Foto https://app.project-stars.com/kapitola5/teoria/zatmenie-slnka?fbclid=IwAR35qFPRWLo1Sk4i4XyvXIvpG6rhWxagVsZbAoqq7L6R-ZB9xBPdK35H91Q

Októbrový spln na osi VÁHY – BARAN pohne veci vpred

Októbrový spln na osi VÁHY – BARAN pohne veci vpred

V nedeľu 9. októbra o 22:54 h tu máme dôrazný spln v ohnivom mužskom astrologickom znamení Barana, ktorý vedome či nevedome ovplyvňuje celú prírodu, teda aj človeka. Slnko v znamení ženských vzdušných Váh otvára na osobnej i kolektívnej úrovni témy zdravej sebahodnoty, súladu, rovnováhy, harmónie, krásy, nehy, podpory a starostlivosti o naše partnerstvo. Vďaka tomu, že od 3. októbra už nie je Merkúr retrográdny, skončilo obdobie problémov v komunikácii, cestovaní, obchodoch či počítačovom svete.
Mesiac má vplyv na naše emócie, preto počas splnu v Baranovi (plus 3 dni pred ním a 3 dni po ňom) môže dochádzať k emočným výbuchom, zmenám nálady, slovným nedorozumeniam, útokom či hádkam, skratovému správaniu, nesústredenému mysleniu a chybným krokom. Na mieste je pokojný nadhľad a pobyt strávený v prírode. Pozor pri šoférovaní a vyššom pracovnom nasadení. Spln vždy zvyšuje nepozornosť, agresivitu a nervozitu. Základné pravidlo je nereagovať rovnako podráždene, ale s plnou sebadôverou a sebaúctou si obhájiť svoju pravdu. Baran je síce priamočiary, výkonný a cieľavedomý, no veľmi sebastredný, arogantný, egoistický, nenásytný a útočný.
Spln na osi Váhy – Baran je teda šancou na hľadanie harmónie a hlbšie prepojenie kvalít spomínaných znamení a celkove protikladov v živote, ako aj vytvorenie stavu rovnováhy v našich vzťahoch všeobecne. Je skúškou a možnosťou nastavenia zdravých hraníc, ukončenia ustupovania alebo nadmerného prispôsobovania sa iným. Spln nám môže priniesť poruchy spánku či hlboký spánok a intenzívne sny. Spln spôsobuje príliv, zvýšené krvácanie, komplikácie pri operáciách, úrazy a nehody – zvýšená opatrnosť a vedomá starostlivosť o seba a iných je preto namieste. Ak plánujete bábätko, spln zvyšuje úspešnosť počatia. Do okna si vyložte kryštály, aby sa vyživili plným mesačným svetlom – budú Vám dobre slúžiť.
Spln sprevádza opozícia na Lunu v Baranovi, Slnko je v pozitívnej konštelácii s Venušou vo Váhach, Mesiac s Chironom v Baranovi. Slnko aj Mesiac sú našťastie v harmonických aspektoch na Saturn vo Vodnárovi a na Mars v Blížencoch. Tento spln má najväčší vplyv na narodených v znameniach Barana a Váh. Ak človek túž po živote v harmonických , láskyplných, naplnených, slobodných a funkčných vzťahoch, v prvom rade je treba si takýto vzťah vybudovať k sebe.
Mars v Blížencoch v napätí na Neptún v Rybách spôsobuje únavu, nedorozumenia, mierny chaos, nerozhodnosť a zmätenosť. Preto je vhodné všetky prioritné rozhodnutia odložiť a sústrediť sa na hry, radosť, pobyt v prírode a rodinnú pohodu.
Konštelácia Saturna vo Vodnárovi v kvadratúre na Urán v Býkovi rozhýbe naše staré zlozvyky a otvorí predovšetkým programy pasivity, kopírovania, nezodpovednosti a lenivosti, či roly poslušnej, ustráchanej obete a slepého nasledovania iných.
AFIRMÁCIA: Láska a odvaha mi umožňuje žiť slobodne a harmonicky.

Nov vo Váhach umocňuje dary 1. jesenného dňa

NOVOLUNIE VO VÁHACH UMOCŇUJE DARY JESENNEJ ROVNODENNOSTI

Dva dni po jesennej rovnodennosti (1. jesenného dňa), presne v nedeĺu 26.9. o 23.58 h nastáva novolunie vo Váhach. Vzdušné astrologické znamenie Váhy nám do života prináša ideálny čas na venovanie pozornosti harmónii, kráse a vďačnosti v našom živote, návrat do rovnováhy vo všetkých aspektoch bytia, starostlivosť o naše partnerské, rodinné a medziĺudské vzťahy, rozjímanie a ukončovanie projektov a záležitostí ku kĺúčovému bodu zimného slnovratu 21.12.2022.

Pre narodených v znamení Váh je to okrem dňa ich narodenín veľmi dôležitý okamih pre úspešnú tvorbu zámerov, plánov a aktivít do budúcnosti, keďže začínajú ďalší ročný cyklus. Nov je pre všetkých okamih začiatku nového mesačného cyklu, keď Slnko a Luna sa na oblohe ocitnú vedĺa seba, preto je Mesiac ako satelit planéty Zeme tmavý a vydajú sa každý po svojom na ďalšiu cca 29,5-dňovú púť. Sú to obrovské kozmické telesá s veĺkou gravitačnou silou, takže vplyv na človeka a všetky súčasti prírody je zrejmý. Slnko (mužský princíp) je náš základný zdroj energie a života na Zemi. Mesiac (ženský princíp) stabilizuje polohu osi našej planéty tak, aby na obežnej dráhe okolo Slnka bol na matičke Zemi zachovaný a kvitol Život.

Do 3. októbra nám retrográdny Merkúr komplikuje komunikáciu, cestovanie a obchod. Čo na jednej strane vyvoláva výmenu názorov a zaujímavé situácie, na druhej strane prenastavenie vecí do väčšieho súladu, pravdivosti a zmyslu-plnosti. Pokiaĺ sme vo Svetle uvedomenia, teda správne informovaní, pripravení a pracujeme s tým konštruktívne, pomáha nám to k do-čisteniu, do-ladeniu, do-riešeniu a do-končeniu doterajších záležitostí. Až keď pochopíme a správne uchopíme nielen straty a náročné situácie, ale aj obohatenie o nové schopnosti vďaka tomu, čo sme prežili, nemusíme to opakovať a môžeme vykročiť svojim správnym smerom vpred – lepšie a múdrejšie, citlivejšie a vedomejšie, viac harmonicky a láskyplne k sebe, iným a svetu.

Afirmácia: Žijem v šťastnej rovnováhe a vo svetle vedomia.

Pozdravujem Vás z prenádhernej – slnečnej i daždivej – výživnej cesty po sladkom južnom a východnom Francúzsku 2022.

OSLAVA jesennej rovnodennosti a BOHATEJ ÚRODY

OSLAVA JESENNEJ ROVNODENNOSTI

Jesenná rovnodennosť nastáva v piatok 23.9. pár minút po 3. hodine rannej, keď Slnko vstupuje do vzdušného znamenia Váhy. Prichádza správny čas na návrat do rovnováhy, na určité spomalenie, ponorenie sa do seba, upokojenie a harmonizáciu našich vzťahov, ako aj vonkajších a vnútorných aspektov života. Jesenná rovnodennosť je čas definitívnej rozlúčky s letom a štartom k príprave na zimu.
Choďte do prírody, k vode, do lesa, k moru a bosí sa prepojte s matkou Zemou. Pokiaľ nás Slnko láska a dobíja energiou, užite si babie leto a načerpajte si ho dostatok na zimu. Začína jeseň, dĺžka dňa a noci / svetla a tmy sú rovnako dlhé – a preklápame sa do temnejšej polovice roka. V keltskej tradícii sa tento sviatok nazýva Mabon – oslavuje úrodu (predovšetkým ovocia), hojnosť darov Zeme a posledné teplé, slnečné, príjemné dni roka. Je to jedinečná príležitosť k poďakovaniu sa za všetku tú krásu a za dostatok všetkého – materiálneho i duchovného – čo k žitiu potrebujeme. Sila prírody sa sťahuje dovnútra, pestrofarebné listy padajú zo stromov na pôdu, aby ju chránili pred zimnými mrazmi a obohatili o humus. Symbolom jesene a života je jablko.
Pokiaľ úprimne poďakujeme prírode za jej dary, vedome sa spojíme s esenciou tohto vesmírneho sviatočného okamihu, dokáže umocniť naše zámery, ciele a podporí nás v bilancii tretiny roka a pri plánovaní aktivít na zvyšné tri mesiace. Práve teraz je možné urobiť rozlúčkový rituál a efektívne uzavrieť a prepustiť určitú kapitolu nášho života, zaťažujúce vzťahy, aktivity, zlozvyky, programy, emócie, strachy… Napísaním na papier, poďakovaním sa za skúsenosti, životné lekcie a následným spálením, zakopaním popola do zeme, roztrúsením vo vetre či rozptýlením do tečúcej vody.
Sviatok nás spája s našimi predkami, ktorí v tomto čase žehnali poliam, sadom a viniciam, aby im o rok priniesli dostatočnú úrodu. Preto aj moderným súčasníkom pripomína vinobranie, hody, sviatky piva či slivovice. Mabon je tiež časom potrebného odpočinku po zbere a uskladnení úrody. Tradícia u nás spája sviatok jesennej rovnodennosti s bohyňou Mokoša, ktorá je synonymom vlhkej, úrodnej a plodnej zeme. Mokoša je našou spoločnou milujúcou matkou Zem.
Ak máte záhradu alebo sad, obíďte ho a nahlas alebo v duchu mu požehnajte a poďakujte. Priložte dlane na pôdu, pobozkajte ju a/lebo sa jej pokloňte za všetko, čo vám od jari poskytli – pokoj, relaxáciu, načerpanie síl, odpočinok, úrodu, ticho, súkromie, domov. Pri tomto rituáli môžete darovať miestu darčeky: sušené jabĺčka, lupene ruží, oriešky, atp.
Ďalším spôsobom, ako osláviť tento sviatok, je zhotoviť si domáci oltár alebo výzdobu v dome, byte či záhrade. Uvítajte vďaka nemu jeseň a dary Matky Zeme. Na oltár dajte sviečku a misku s ovocím – chýbať by nemali jablká, hrozno či víno – a tradičné symboly jesene, ako sú posvätné žalude, gaštany, šišky, šípky, halúzky… Ladené do oranžových, hnedočervených a gaštanových odtieňov. Všetko v súlade s archetypmi kráľa a kráľovnej, ktorí zberajú, čo zasiali.
Najjednoduchšou alternatívou osláv pre rodinu a priateľov je hostina. Aranžovať môžete domáci chlieb, všetky druhy dýň, semená, orechy, pripraviť jablkový koláč, mrkvu, zemiaky, kukuricu, kapustu, jablčný alebo hroznový mušt, víno či medovinu, podľa svojej chuti. Je veľmi dôležité, aby sa každý svojim spôsobom a slovami na jej začiatku poďakoval Zemi za hojnosť a dary, ktorými nás zahŕňa. Pretože len vďačnosť robí ľudí skutočne bohatí.
Afirmácia: Srdečne ďakujem matke Zemi za hojnosť jej darov.

Septembrový spln Mesiaca o PREPOJENÍ PROTIKLADOV

Septembrový spln Mesiaca je o PREPOJENÍ PROTIKLADOV

Po portáli 9. 9. 2022 – v sobotu 10. septembra presne na obed nastáva spln na osi Panna a Ryby. Praktickosť a systematickosť Panny (Slnko), sa prepája s láskavosťou a tajomnosťou Rýb (Luna).

Témy tohto splnu sú vnútorná a vonkajšia očista a liečenie, sebastarostlivosť, sebazdokonaľovanie a odpustenie. K tomu, aby sme sa posunuli a ďalšie staré nánosy a bloky v nás prepustili, treba podniknúť konkrétne kroky.

Spln je o jednotlivcoch – keď ste na vlne, prídu vám nové projekty, vhľady, nápady a posilnenie vašej sebahodnoty, sebavedomia a sebalásky. Zbystrí sa nám vnímanie a otvorí kanál intuície. Spln pôsobí 3 dni pred a po jeho vyvrcholení a najviac vplýva na ľudí narodených v znamení Rýb a Panny.

Obdobie Panny potrvá do jesennej rovnodennosti a podporuje nás po všetkých stránkach si usporiadať svoj život. Uvedomiť si, čo treba zmeniť, oddeliť dôležité od nedôležitého a urobiť niečo zmysluplné pre to, aby v ňom bol poriadok. Nápomocnými planétami sú v tomto procese Venuša a Merkúr. Budeme riešiť predovšetkým otázky rodiny, komunikácie, cestovania a práce.

Keď si dáme sami sebe čas, uvoľníme tok harmónie, priestor pre výmeny názorov, ďalší posun do svojej sily, nové spôsoby sebarealizácie, iné pracovné postupy, nových priateľov i kolegov.

Afirmácia:
Vďaka hlave tvorím a vďaka srdcu žijem a milujem.

Nov v Panne pomôže upratať a dokončiť všetko potrebné

V sobotu 27. augusta o 10:17 hodine vyvrcholí novolunie v astrologickom znamení zemskej Panny, v napäťovej kvadratúre s Marsom v Blížencoch. Jeho účinky cítime najmä posledné dni pred týmto vesmírnym okamihom a dojazd počas celého mesačného cyklu do ďalšieho novolunia vo vzdušných Váhach 25. septembra.
Panna je nositeľom impulzov k čistote, liečeniu, službe a poriadku – vnútorného aj vonkajšieho – nabáda nás k upratovaniu, dokončovaniu zásadných záležitostí, finalizácii projektov, zberu úrody, napĺňaniu svojich potrieb, zmysluplnému tráveniu všetkých aspektov svojho života… Aj vplyvom konštelácií iných planét môžeme teraz vnímať oveľa jasnejšie až konfliktne všetky nesúlady a disharmónie v nás a okolo nás, a preto ich vyriešiť.
V období Panny od 23. augusta nás hviezdy každý rok po týždňoch letných radovánok podporujú v ujasnení, generálnom uprataní, detailnom naplánovaní toho, čo je treba urobiť čim skôr. Je to čas na naladenie a harmonizáciu so svojim vnútorným poriadkom, ktoré by mali smerovať ku konkrétnym krokom a činom pre šťastnú rovnováhu v živote – bez ohľadu na vonkajšie okolnosti.
Tento nov je silne očistný, preto je veľmi prínosné sa v sobotu postiť alebo aspoň odľahčiť stravu. Úplne sa vyhnúť mäsu, cukru a sladkostiam, alkoholu, presoleným, ostrým, údeným a konzervovaným jedlám, či priemyselne vyrobenej (p)otrave. Namiesto toho si dopriať čerstvú a živú stravu, pripravenú s láskou, bylinkové čaje, dostatok čerstvej zeleniny a ovocia, štiav z nich a čistej pramenitej «živej» vody.
Toto obdobie je taktiež veľmi vhodné na tesnejšie prepojenie so svojim fyzickým telom. Na poďakovanie za jeho dlhoročné služby, vyjadrenie úcty, obdivu a vnútornému úsmevu, ideálne každému orgánu zvlášť. Zaťažená je teraz näjmä slinivka, črevá a celá tráviaca sústava, treba viac odpočívať, starať sa o seba, nielen o iných a v záhrade nič nesadiť. Podporí nás v tom vedomé cvičenie, dychové techniky, tanec, joga, meditácia a uzemnenie.
Kvadratúra Marsu v Blížencoch má tendenciu k podráždenosti, vnútornému napätiu, nedorozumeniam, konfliktom až výbuchom. Na druhej strane je Mars v harmonickom sextile s Jupiterom v Baranovi, takže v hre sú aj pozitívne a harmonizujúce vplyvy. Ide o to, ako zareagujeme a do čoho sa zapojíme. Venuša v Levovi v kvadratúre na Urán v Býkovi môže priniesť partnerskú hádku či dramatický prerod nesúladných tém vo vzťahu na súladné. Všetko sa deje podľa postojov a úrovne vedomia človeka.
Predovšetkým v sobotu sa neodporúča živiť svojou pozornosťou, nebodaj aktivitou problematické debaty, ani otvárať konfliktné témy. Aký začiatok si vytvoríme, tak budeme fungovať po celý cyklus. Novolunie je proces ukončenia starého, vnútorného posunu a nového štartu. Vytvára priestor na nové, žiaduce impulzy a nápady, ukazuje iné možnosti a potenciál. Je na každom, čo si vyberie a aký ďalší život si vytvorí. K tomu je treba byť spokojný, pokojný, uvoľnený, bdelý, pozorný a na niektoré ponuky odpovedať ÁNO a na iné NIE. Každé rozhodnutie je správne – s tým, že jeho dôsledky si ponesie a prežije ich autor ako ďalšiu potrebnú lekciu a životnú skúsenosť. Je to podstata ľudskej cesty.
Afirmácia:
V súlade s mojou zdravou sebaláskou sa po všetkých stránkach o seba dobre starám. Vonkajšia a vnútorná očista je pre mňa potešením.

Dnes oslavujeme ďalší SVIATOK V KOLE ROKA – DOŽINKY

Dnes oslavujeme ďalší sviatok v Kole roka – Dožinky/Lammas

Štart augusta patrí v mnohých kultúrach sviatku Dožinky, tradične Lammas, ktorý je spojený s archetypom matky a Zeme živiteľky. Oslavujeme prvú úrodu a žatvu, hojnosť a plodnosť, silu Slnka a ohňa, bohatstvo darov matky Zeme a plodov ľudskej práce. Ide o čas v polovici medzi letným slnovratom a jesennou rovnodennosťou. Vrcholí levia brána a horúca časť roka.

Kelti slávili Lammas bohatou hostinou, ktorá trvala niekoľko dní. Slovania spojili sviatok s oslavou bohyne ŽIVA v podobe zrelej krásnej ženy. Dožinky ukončovali obradom posledného snopu v stodole, ktorý mal zaistiť o rok veľkú úrodu a žatvu. V žiadnom dome nesmel chýbať dožinkový veniec, ktorý plietli dievčatá z obilia, lúčnych kvetov a byliniek, prípadne klasov kukurice. Symbolizoval silu Slnka a ukotvoval plodnosť prírody a hojnosť života.

Môj muž dnes na oslavu Dožiniek upiekol dva domáce kváskové chleby z čerstvo namletej bio celozrnnej ražnej a pšeničnej múky. A pri obede sme si ich maximálne vychutnali. Obaja sme veľkými zástancami návratu lásky a úcty k matke Zemi. Zem nás všetkých napája a živí…

Dožinky môžete osláviť taktiež vytvorením veľkej kytice zo snopov obilia alebo domáceho oltárika so symbolmi hojnosti darov Matky Zeme – v prevládajúcej zlatej farbe so sviečkami a čímkoľvek, čo vo vašom ponímaní predstavuje energiu materstva a najslnečnejšej časti roka. Poďakujte sa za všetko, čo v živote máte a oslávte krásy a bohatstvo života na matke Zemi.

Krásnu oslavu, drahé priateľky a priatelia <3

Augustový SPLN vo VODNÁRovi je o náhlych ZMENÁCH

Augustový SPLN vo VODNÁRovi je o náhlych ZMENÁCH a POSUNOCH

Spln na osi ohnivého astrologického znamenia Leva a vzdušného Vodnára vytvorí výbušnú zmes, vytiahne z nás a osvetlí ďalšiu várku našich tieňov a nezvedomených aspektov – a vyvrcholí v posledný deň otvorenej LEVEJ BRÁNY 12. 8. 2022 o 03,38 h. 

Vesmír nám narežíroval letnú hru hektických dní a týždňov neustálych i protichodných zmien a prívalu vysokých vibrácií silných energií počas otvorenej Levej brány, ktoré vrcholia 8. 8. a pôsobia do 12. 8., aby boli naše programy pripútanosti, podmienenosti, porovnávania a očakávania ega poctivo preosiate. Prišiel čas hlbokého oslobodenia od zbytočných strachov a bolestí, od starých emócií, vzorcov, modelov a od nevhodných návykov, ktoré nám už neslúžia a blokujú našu prirodzenú cestu k sebe, svojej sile a podstate. Procesy veľkého letného upratovania a opúšťania minulosti, našich zvykov a vecí, pohodlnosti a stereotypov sú neúplatné: čo vám patrí a je vašou súčasťou, vám nikto nevezme, a čo nie je vaše, to už dlhšie neudržíte. Je čas pripraviť si odpoveď na otázku: čo vlastne potrebujem k životu a čím nahradím to, čo mi už neprospieva?

Eskaláciu energie ostatných horúcich dní vyčistí vlna vodnej očisty letných búrok. Vibrácie splnu zosilňujú 3 dni pred a doznievajú 3 dni po splne 12. 8. Dobre sa o seba postarajte a buďte k sebe nežní. Odpustite si aspoň teraz nadmernú záťaž, alkohol, tabak, drogy, lieky, úraz, operáciu, návštevu nákupných centier, opaľovanie na priamom slnku, atp.

Súčasná unikátna hviezdna konštelácia opozície Slnka a Mesiaca otvorí jeho ubúdajúcu fázu, keď nám Slnko v Levovi dodáva odvahu a žiari na cestu do budúcej krajiny našich snov a zámerov. Dostali sme slobodnú vôľu a dar tvoriť podľa aktuálnej úrovne nášho vedomia. Držím vám palce, aby ste sa rozhodli správne, úprimne a odvážne, s dôverou v samých seba a vybrali si smer podľa navigácie vášho srdca a intuície. Navonok chladné astrologické znamenie Vodnára nám do života prináša kvality ako sú: schopnosť urobiť prevratné zmeny, nadhľad, sloboda, individualizmus, kreativita, intelekt a vedenie, priateľskosť, humanizmus, ušľachtilosť, originalita, oslobodenie, vizionárstvo až rebelstvo.

Dramatické ohnivé astrologické znamenie Leva/Levice kladie dôraz na: oslavu života, srdečnosť, tvorivosť, spontánnosť, vášnivosť, individualita, sebavedomie, žatva, humor, veľkorysosť, radosť, vitalita, talenty, jedinečnosť, úspech, hravosť a umenie vládnuť – predovšetkým samým sebe a držať opraty svojho žitia v rukách.

Spln 12. augusta vytvorí spojením živlu ohňa a vzduchu výbušnú zmes, je to čas uvoľnenia, radosti a oslobodenia vašej tvorivej sily, ktorá má schopnosť spáliť všetko, čo vám bráni tvoriť svoj život podľa osobných potrieb a predstáv. Uvedomte si ju, ako sa špecificky prejavuje, ako presne vyzerá – to vás robí jedinečným originálom. Prebuďte v sebe sebavedomie, hravosť, radosť a schopnosť zabávať sa vo veľkej  hre života. Bez ohľadu na to, čo by sa malo, čo si myslia alebo požadujú od nás iní, ktorí nás chcú mať pod kontrolou. Ovláda vás ten, kto vás dokáže vyhodiť z pohody a vášho stredu… Nikde nie je napísané, že musíte žiť pod enormným vonkajším tlakom a všetko zvládať, tým potláčať samých seba a vzdávať sa šťastia a rovnováhy.

Teraz máte možnosť uvidieť v zrkadle všetku tú frustráciu, hnev a odpor, ktorý v sebe nosíte. Prejavte teda vaše skutočné pocity a pravdu, ako to v živote máte. Pokiaľ si to dovolíte, vaša emočná škála bude úplne otvorená a vy budete mať možnosť precítiť rôzne pocity a kvality žitia. Tak si môžete vedome a slobodne vybrať, čo si prajete ďalej v živote prežívať. V bezpečí, bez hodnotenia a prívlastkov – taký či onaký… Každá skúsenosť nás obohacuje a posilňuje. Ak sa vám teda veci nedaria tak, ako ste si ich naplánovali, nedajte sa odradiť tohtoročnou letnou skúškou. Hľadajte iné riešenia, aktívne komunikujte, pozorujte, načúvajte a potom konajte, vaše veci dolaďujte, záležitosti vyjasňujte a nájdite váš nový životný kurz a zmysluplné smerovanie.

Zaberte a posnažte sa – sami za seba a za tých, ktorí patria k vám. Nech sa deje čokoľvek, žijem v šťastnej rovnováhe (uvoľnenom stave vnútornej vyrovnanosti). S plnou dôverou, vďačnosťou a potešením z každého dňa a z toho čo mi prináša.

Afirmácia: Môj život je originálne umelecké dielo a ja som jeho tvorca – kráľ/kráľovná. Mám sa zdravo rada a verím si.