MÁJOVÝ SPLN v Strelcovi ROZPOHYBUJE UDALOSTI

MÁJOVÝ SPLN ROZPOHYBUJE UDALOSTI
V pondelok 20. mája vstúpilo Slnko do astrologického znamenia Blížencov. Ich doménami sú bohatá komunikácia, myslenie, informácie, vzdelávanie, ale aj rozpoltenosť – dve tváre, hravosť, ľahkosť až humor. Na prelome mája a júna prichádza obdobie radosti a nadhľadu. No netreba zabúdať na to, že si treba vedome vyberať myšlienky aj slová, pretože tvoria našu budúcnosť. Taktiež pobývať čo najviac VO SVOJOM SRDCI A V SPOJENÍ S NÍM, pretože tam sídli naša duša a osobná pravda.
DNES 23. mája o 15:55 h je vyvrcholenie SPLNU na osi Slnko v Blížencoch a Luna v Strelcovi, ktorý spája kvality Blížencov a Strelcov. Je to extra dôležitý a transformačný spln v roku, keďže nám otvára cestu k našej budúcnosti. Hľadajme cesty a možnosti, plánujme, vizualizujme, meditujme…
Strelci sú väčšinou veční optimisti a nadšení hráči, radi riskujú a dosahujú úspechy. Kombinácia vzdušných Blížencov a ohnivého Strelca nám dáva možnosť plánovať, snívať a vizualizovať si v období toho splnu veľké sny, bohatstvo, projekty, podnikanie a zámery.
V tomto týždni je veľmi užitočné vyhradiť si dostatok času na komunikáciu so sebou a zamerať sa na rozpoznanie svojich potrieb a osobnej pravdy. Pozorovať a harmonizovať v radosti, hravosti a ľahkosti svoje myšlienky, slová, skutky… Spln vynáša na svetlo disharmónie v nás, venujme im dostatočnú pozornosť a tam, kde je treba, nebojme sa zmien. Neodporúča sa žiadny lekársky zákrok a už vôbec nie operácia – pre hroziace komplikácie až život ohrozujúce krvácanie (čo som už zažila).
Ideálny je teraz aktívny alebo pasívny odpočinok v májovej prírode, vypísanie sa z emócií do listov, ktoré spálite, alebo intuitívne kresby, odborné odbloky, terapie, liečenie a osobná integrácia. Je nutné naučiť sa – aj napriek všeobecnému chaosu – priebežne si vyberať optimálne myšlienky a slová, tie ostatné slovom alebo vo svojej predstave mazať. Pretože naše myšlienky a slová sa v tejto dobe (takmer) okamžite zhmotňujú. Nehovorte si (ani sami pre seba, ani v duchu) nič negatívne. Maximálne obmedzte stretnutia a komunikáciu s negatívnymi a toxickými ľuďmi.
Hviezdne a planetárne konštelácie sú v tomto období veľmi zaujímavé a podporujúce vykročiť zo začarovaných kruhov pomyselných istôt, v ktorých nám bolo doteraz „dobre“. Spln na 3. stupni, v podporujúcom trigóne a sextile je Pluto vo Vodnárovi v retrográdnom chode… Navyše Jupiter je v sextile s Neptúnom. Nechajme si na rozmyslenie zopár dní a potom už konajme. Ukazuje sa nám stále viac radikálna pravda o nás a o tomto svete. Buďme preto pri všetkých tých hlbokých procesoch k sebe aj iným láskaví.
AFIRMÁCIA na tento týždeň:
Moje myšlienky a slová smerujem IBA na to, čo si v živote prajem.
PRIATELIA, MÁM PRE VÁS VOĽNÉ TERMÍNY NA INDIVIDUÁLNE TERAPIE, KONŠTELACIE A KOUČING ŠŤASTIA – OSOBNE ALEBO ONLINE do odvolania LEN za 70 eur. Teším sa na Vás 🙂

NOVOLUNIE V BÝKOVI, osobné potreby a priania

NOVOLUNIE V BÝKOVI nám dáva možnosť zamerať pozornosť na NAŠE osobné POTREBY A PRIANIA
Novolunie v Býkovi, ktoré vrcholí 8. mája nad ránom, nám dáva v týchto dňoch možnosť uzemniť sa, prakticky sa poohliadnuť okolo seba i do seba a zamerať pozornosť na naše potreby a priania.
K vytiahnutiu našich tieňov z podvedomia, teda presne toho, čo nechceme vidieť, k uvedomeniu si starých zranení a prepusteniu minulých nánosov bolestí, ktoré nám bránia pohnúť sa z miesta v oblastiach: moci a bezmoci, sexuality, utajovaných udalostí a skutkov, pocitov zlyhania, či vrstiev negatívnych emócií ako sú hanba, vina či stud (ktoré ležia skryté pod hnevom, strachom, smútkom a traumou), nám pomáha retrográdne Pluto.
Slnko vstúpilo do astrologického znamenia Býka pod supervíziou Venuše 20. apríla. Po dynamickom a intenzívnom štarte do jari pod nadvládou sebastredného, ohnivého a mužského astrologického znamenia Barana prichádza mierne upokojenie. Býčie témy sú totiž: kľud, spoľahlivosť, vyrovnanosť, istoty, zakorenenosť, spokojný domov, hojnosť, Zem, pôda, hmota, zodpovednosť, vytrvalosť, láska, sebaocenenie, sebahodnota, užívanie si života, ale aj pomalosť a pohodlnosť, majetníckosť a tvrdohlavosť. V negatívnej polarite sú to: lakomosť, zhŕňanie majetku, závislosť na majetku a sexe, využívanie, manipulácie až parazitovanie na iných pre osobný prospech. atp. Tieto témy sú teraz v povetrí, pripravené na optimálnu integráciu a harmonizáciu nášho života.
NOVOLUNIE je stav, keď, keď Slnko a Luna stoja na oblohe vedľa seba v Býkovi a Luna sa vydáva svojim tempom na ďalšiu obežnú 29,5-dňovú púť okolo Zeme v ďalšom lunárnom cykle. Prinášajú na stôl: – na jednej strane témy hodnoty, ceny, hojnosti, prosperity, bohatstva a peňazí – a ak ich nemáte pevne v živote uchopené a integrované, teraz je na to správny čas. Na strane druhej sú to témy lásky, vášne, milostných citov a zmyselnosti – ak ich nemáte v živote dostatočne zažité, je osožné zužitkovať na vyrovnanie ich restu extatický čas lásky a jarné májové opojenie, ktoré prírode i ľuďom vlieva do žíl novú krv.
Témou novolunia v Býkovi je preto vedomá tvorba novej kvality lásky a novej kvality prioritných hodnôt do ďalšieho života. Je ideálny čas na posilnenie sebauvedomenia a ozdravenie sebavedomia cez meditácie v spojení so srdcom. Na prežitie prijatia, odpustenia a pochopenia. Na integráciu milujúcej láskavosti ako základného životného postoja.
Ďalšie aktuálne rozhodujúce hviezdne konštelácie sú podporujúce v tom, aby čo najviac ľudí vystúpilo z roly obete, vinníka a záchrancu iných. Aby si uvedomili svoje osobné talenty, dary, možnosti, schopnosti, kompetencie a prakticky uchopili svoju osobnú zodpovednosť, moc a silu do vlastných rúk. Jedno-ducho povedali ÁNO ich božskej iskre, stali sa ľudsky dospelými, aktívnymi spolu-tvorcami vlastného života a kolektívneho diania. V každom okamihu je len na jednotlivcovi, ako zareaguje a aký postoj zaujme na celospoločenské udalosti, ktoré sú väčšie ako on, čím postupne svojim dielom mení vývoj situácie a celkovú životnú realitu. Každý z nás má veľkú moc, keď aktívne spolu-určuje, čo si praje a čo si nepraje prežívať v živote. Nie je to úplne ľahké, ale je to možné. Čo k tomu, treba? Ako učil Ježis Kristus a ďalší duchovní avatari a učitelia národov – byť plne bdelý. Pozorovať v prítomnej chvíli v nadhľade, vnímať nekonečné pole možností vývoja a tým aspektom života, ktoré sú podporujúce a zveľaďujúce, povedať «ÁNO» a ostatným povedať «NIE, ďakujem», bez ohľadu na to, čo si myslia alebo povedia iní..
Aj pri tvorbe novolunového zámeru je nanajvýš vhodná presná a jasná formulácia, pretože on sa skutočne splní – zhmotní. A ak si zámer nedáte, dostanete a zožnete to, čo chcú a zasiali do kolektívneho vedomia iní pre ich, a nie pre Váš prospech a blaho… Ako tvoriť a manifestovať zámery, sa môžete naučiť a zažiť napríklad na mojich vedomých dovolenkách, seminároch alebo na online webinároch.
Keď sa deje veľa zmien, určité situácie a ľudia môžu spôsobiť vyčerpanosť, preťaženosť, napätie až stres. Preto je dobré dostatočným odpočinkom a pobytom v prírode, záhrade a na čerstvom vzduchu čeliť týmto nástrahám, dovoliť si a dopriať si čas na premyslenie a navnímanie situácie, pevne sa ukotviť v bruchu (hare) a srdci – a uvedomiť si, čo mi prospieva a čo si prajem ja osobne pre mňa, a nie to, čo chcú iní. Stretávať sa len s ľuďmi, ktorí vás nestiahnu dolu.. Pritom byť aktívna/y a vykonávať činnosti, s ktorými som vnútorne v súlade. Nebojovať, ani neprovokovať, strážiť hranice svoje, aj iných a dávať svoju energiu len tomu, čo mi dáva zmysel a úžitok.
Žijeme prelomovú dobu. Stará civilizácia umiera a novú vytvárame. Postupujeme krok po kroku, aby sme sa kvôli obavám alebo strachu z nastávajúcich zmien nezablokovali na jednom mieste, alebo aby sme nevyliali s vaničkou aj dieťa. Je to súčasne duchovné cvičenie aj osobný tréning – napriek vonkajšiemu chaosu a pokusom o vyvolávanie strachov, neistoty, nedostatku a ohrozenia – tieto provokácie ignorovať.
Základom je veriť si, spoľahnúť sa sám/sama na seba, byť pevne spojený/á so svojim srdcom a dušou, byť ukotvený/á vo svojom strede a počúvajúc svoj vnútorný hlas byť spojený/á sám so sebou. Odmena predčí naše predstavy…
AFIRMÁCIA: MÁM SA RADA, OTVÁRAM SA HOJNOSTI A LÁSKE.

Dramatický RUŽOVÝ SPLN V ŠKORPIÓNOVI

Dramatický RUŽOVÝ SPLN MESIACA V ŠKORPIÓNOVI
V stredu 24. apríla cca 90 minút po polnoci nastáva spln na osi Býk – Škorpión. Tento takzvaný Ružový spln je mimoriadne transmutačný a transformačný. Už 3 dni pred a 3 dni po 24.4. vyťahuje na svetlo naše najhlbšie strachy, vášne, neduhy, emócie, závislosti, tiene a bloky, aby sme sa na ne pozreli zblízka a rozpustili náš odpor k tomu, čo prichádza, čo je pre nás nové, zatiaľ nezažité a nepreskúmané. Keď upadneme do nejakej emócie, je to znamenie, kde máme na sebe popracovať.
Napríklad, keď v dôsledku retrográdneho Merkúru nie sme plne prítomní, zamyslení, niečo stratíme, popletieme, skomplikujeme či na niečo zabudneme, je dôležité neupadnúť do zlej nálady. Merkúr má v kompetencii obchod, dopravu, komunikáciu, vzdelávanie, myslenie – a jeho spätný chod je skvelé obdobie na upratanie starých vecí, zranení a spomienok. Ten, kto prejde týmto dramatickým splnovým obdobím v úplnom nadhľade, rovnováhe a pohode, je na tom fakt veľmi dobre a tvrdo na sebe doteraz „makal“. Slnko a Mesiac sú teraz totiž aj v napäťovej kvadratúre k Plutu a okrem toho karty udalostí miešajú tiež dozvuky doterajších náročných aprílových konštelácií – zatmenie Slnka, konjunkcia Marsu so Saturnom a Jupitera s Uránom v Býkovi.
Krátke resumé – 19. apríla vstúpilo Slnko do znamenia Býka, ktorý po raketovom štarte jari pod taktovkou Barana priniesol spomalenie a pokoj. Býk je totiž pomalý, zakorenený, miluje domov, hojnosť, zem, pôdu, hmotu a rád si užíva život naplno. V tomto období je užitočné nastaviť si zdravý vzťahu k peniazom, hmotnému zabezpečeniu a k ľudským pôžitkom – jedlu, sexualite, pohodliu a miestam, kde sa cítime dobre. To znamená dovoliť sebe aj iným vychutnávať si život.
Hneď potom nastala spomenutá konjunkcia spoločenských planét Jupitera a Uránu v Býkovi 20. apríla, ktorá bude mať na nás vplyv ešte ďalších 14 rokov. Jupiter prináša šťastie a hojnosť, rast a rozmach, liečenie a zázraky. Urán je nekompromisný revolucionár, vládne pravde, slobode, novinkám, obratom, vývojovým prelomom a evolučnej sile. Po ich spojení môžeme očakávať naše „zasvätenia“ a „zázraky“ vo vonkajšej realite cez duchovnú rovinu. Prísť môžu vo forme veľkých zmien, kvantových skokov, náhlych posunov, mnohých prebudení a uvedomení, vyriešení minulosti, skvalitnenia vzťahov či nových možností, objavov a nápadov.
V súkromí je veľmi užitočné si uvedomiť, čo vnímam na osobnej ceste ako zaťažujúce/blokujúce a čo potrebujem odvážne posunúť a zmeniť, aby som sa z vplyvu toho oslobodil/a. Čo vidím teraz ako perspektívne, prinášajúce radosť, energiu a nadšenie, ako a kedy k tomu vykročím a čo pre to urobím. Aké a kde sú moje zdroje pozitívneho naladenia, uplatnenia mojich darov a sebarealizácie. Je skvelé spísať si na papier svoje sny, priania a zámery, dovoliť si ich odvážne snívať a vizualizovať vo veľkom. Tým je vaša „kuchárska kniha“ na nový život hotová. Vesmír totiž teraz podporí všetko, čo je pre najvyššie dobro vaše a iných.
Spln 24. 4. 2024 o 1:49 hodine so Slnkom v Býkovi a Lune v Škorpiónovi je najmä o transformácii hmoty a o nastavení správneho vzťahu a miery k vonkajšiemu svetu. Býk nás učí stáť nohami pevne na zemi, užívať si život a poznať svoju hodnotu a hodnotu vecí. Škorpión zasa intenzívne prežívať každý okamih a emócie, uvedomovať si konečnosť a pominuteľnosť všetkého i života. Krásny a plodný splnový čas, priatelia!
Afirmácia: Dovoľujem si užívať život TU a TERAZ podľa mojich prianí a snov.

„SNEŽNÝ“ SPLN NÁS SCITLIVIE A PODNIETI K PORIADKU

„SNEŽNÝ“ SPLN NÁS SCITLIVIE A PODNIETI K PORIADKU

Februárový spln na osi Ryby (Slnko) – Panna (Mesiac), tzv. snežný, nastáva v sobotu 24.2.2024 o 13:30 hodine. Po tom, ako sme sa rozlúčili s avantgardným, slobodným, priateľským a vzdušným Vodnárom, nás Slnko – ako vládca oblohy aj tohto kalendárneho roka – privítalo vo vodnom, tichom a hĺbavom astrologickom znamení Rýb.

Preto je dôležité urobiť si teraz vo veciach poriadok a prečistiť energie zvonka aj zvnútra (Panna). Znova prichádza príležitosť na detox – očistný deň a celé obdobie (pôst) a (seba)liečenie (Ryby).Nechávame za sebou staré pravidlá a minulosť. Ladíme sa na prijatie, súcit a lásku ku všetkému živému.

Spočinieme v jednote – bez očakávaní, posudzovaní, kritizovaní a podmienok. Dovolíme si byť citliví a cítiaci, uvedomiť si pocity a navnímať emócie, ukotvíme sa v srdci, necháme sa unášať našimi snami a popustíme uzdu hravej fantázii… Panna a Ryby sú ženské znamenia, a tak všetko, čo sa od nás teraz chce je, dať priestor veciam, nech sa dejú. Okrem toho ešte vďačnosť, otvorenosť a dôveru – že do života dostávame v každej chvíli to najlepšie pre náš rast a vývoj. Aby mohla v zápätí prísť požehnaná chvíľa, keď sa kruh uzavrie a hmotní sa náš zámer, ktorý sme si vytvorili v ostatné novolunie.

Panna je praktická, slúžiaca, analytická, má rada poriadok a dôraz kladie na detaily. Počas splnu v znamení Panny si uvedomíme nevyhnutnosť urobiť si vo svojich veciach poriadok a v záležitostiach bežného života jasno. Môže prísť vnútorný popud vyriešiť si svoje záťaže, nedokončené úlohy a problémy. Ale aj vypovedať svoju pravdu, vystúpiť zo závislého či nevýhodného postavenia, postaviť sa lajdákom a obhájiť sa pred kritikmi. Taktiež byť v oblasti, na ktorej nám záleží, perfektní. Dôležité je zostať v pozitívnom nastavení a vnútornej rovnováhe.

Panna ovplyvňuje slinivku, dvanástorník, konečník, črevá a tráviacu sústavu, ako aj zmyslové orgány oči a uši. Odporúča sa ich teraz nezaťažovať, ale naopak čo najlepšie sa o ne postarať. Je verejne známe, že v období splnu sa treba lekárskym zákrokom dôsledne vyhýbať kvôli zvýšenému riziku komplikácií a krvácavosti rán. V záhrade teraz len odpočívajme, nemajú sa strihať živé ploty, ani orezávať konáre stromov, ani strihať kríky.

Účinky splnu na všetko živé aj neživé (príliv vody v moriach a oceánoch) na Zemi pôsobia najmä 3 dni pred a 3 dni po vyvrcholení splnu. Preto je v tieto dni vhodné: meditovať, kontemplovať, tancovať, stavať konštelácie, dopriať si Motýliu terapiu, vedome prepustiť staré programy, niekomu odpustiť, vyložiť kryštály do okna na nabitie mesačným svetlom, urobiť niečo konkrétne pre svoje zdravie, postarať sa o telo i dušu, počúvať srdce a dovoliť si byť citlivý/á (začať smerom dovnútra – k sebe a pokračovať von – k ostatným). Ak ste nestihli na Valentína prejaviť lásku niekomu, na kom Vám záleží, ešte sa to dá dobehnúť 🙂.

AFIRMÁCIA: Milujem život, moje telo i dušu. Som súčasťou božskej Jednoty.

Výzva decembrového splnu je – ŽIARME ZVNÚTRA

Slnko je od 22. novembra v astrologickom znamení Strelca a zostane v ňom až do zimného slnovratu 21. decembra. Tento čas je súčasťou adventného obdobia, keď je treba zameriavať našu pozornosť čo najviac do seba, ladiť sa na vnútorné ticho a pokoj, a tak umožniť v sebe objaviť a rozžiariť svoje Svetlo a dušu.
Pravdepodobne od pondelka cítite zvýšenú únavu a bolesti hlavy. Dôvodom je SPLN v Blížencoch, ktorý vyvrcholí vo štvrtok 8. decembra o 5. hodine 8. minúte rannej. Spojením energií ohnivého Strelca a vzdušných Blížencov dostávame možnosť definitívne spáliť a nechať za sebou všetky staré aspekty, ktoré nám už neslúžia, ani nás v ničom nepodporujú, ba práve naopak: závislosti, zranenia, krivdy, zlozvyky, disfunkčné vzťahy a správanie, i to, čomu sme verili a čím sme žili. Keďže ide o posledný spln v roku, súčasne môžeme bilancovať a pripravovať si zámery na rok nový.
Spln na osi Strelec – Blíženci nám uľahčuje napojenie na naše vyššie múdre JA a jeho zakomponovanie do rozhodovania a udalostí bežných dní. Zúžením priestoru pre nadvládu nášho nižšieho JA – ega a jeho mocenského nástroja mysle – prostredníctvom ponoru do seba, do srdca a nášho stredu sa môžeme dozvedieť viac o sebe, svojom poslaní, talentoch, daroch a o tom, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme.
Decembrový spln po náročných novembrových energiách a zatmeniach zachytáva Slnko v znamení pozitívneho, hravého, ohnivého Strelca v opozícii na Lunu vo svetlých, vzdušných, komunikatívnych Blížencoch. Tak ako pri iných splnoch (a ani v čase 3 dni pred a 3 dni po nich) nedovoľte žiadny zdravotný zákrok či operáciu, pretože energie splnu prinášajú komplikácie, ťažké hojenie, zvýšenú krvácavosť a nepozornosť – buďte bdelí aj na cestách.
Transformačné sily a vibrácie nás v posledných mesiacoch, týždňoch a dňoch tohto šesťkového roka riadne vyobracali. Riešili sa predovšetkým vzťahy, rodina, rod, korene, krása, umenie, harmónia, životné zmeny, priority a hodnoty. Na druhej strane po zvládnutí lekcií a skúšok ľuďom do života prišli skutočne veľké a zázračné premeny a uvedomenia.
Takže konečne prichádza zaslúžený čas vydýchnutia a tlak vstupom do finále roka 2022 poĺavuje. Pracovné termíny niektorých síce ešte tlačia k sústredeniu síl do maximálnej produktivity, aby stihli, čo si naplánovali, do Vianoc… No nátlakom sa nič neurýchli, lebo všetko ide takým tempom, ako má. Ľudia a veci prosto dozrievajú v pravý čas.
Kĺúčové je, ako sa k prichádzajúcim výzvam postavíme – či si dovolíme slobodne prejaviť skutočné pocity a emócie – a či zmeny, ktoré prichádzajú, vítame a chápeme. Skúsme stále viac a viac objavovať múdrosť v prichádzajúcich životných situáciách, zvoľnime tempo, ďakujme za to, čo všetko máme, smejme sa a radujme zo života – bez ohľadu na preplnené predvianočné obchody a zámerne negatívne vyberané a interpetované správy v médiách, ktoré usilujú o oslabovanie ľudí.
Prežiarme naše životy zvnútra a prežime si naplno krásy a hojnosť tohto čarovného obdobia – a stihneme všetko podstatné v správny čas. Buďme vďační aj za maličkosti a precíťme v blízkosti našich najbližších v hĺbke srdca pokoj, mier, dôveru, lásku a pohodu. Čo viac si môžeme priať?
AFIRMÁCIA: Hovorím, myslím, konám a žijem v láske, súcite a svetle.
www. StastnaRovnovaha.sk

SPLN na osi Škorpión – Býk A ÚPLNÉ ZATMENIE LUNY

SPLN V BÝKOVI A ÚPLNÉ ZATMENIE MESIACA

Drahí priatelia,

iste sa cítite v týchto dňoch inak a dejú sa vám zaujímavé veci… Dôvodom je, že sa nachádzame v hlboko transformačnom období astrologického znamenia Škorpióna a v období dvoch zatmení – 8. 11. 2022 úplného zatmenia Luny a súčasne splnu Mesiaca na osi Škorpión – Býk, čo spôsobuje veľký obrat a posun udalostí v nás aj mimo nás. Účinky zatmenia pôsobia ešte pol roka.

Spln v Býkovi 8.11. vrcholí presne napoludnie. Zatmenie je pozorovateľné v iných častiach zemegule – konkrétne v Ázii, Austrálii, Tichom oceáne a Amerike, ale vplýva veľmi silno aj na nás v strednej Európe a na Slovensku.

Slnko je v znamení Škorpióna od 23.10. do 22.11. Toto obdobie je ideálne na spojenie so samým sebou, na hlboký ponor do svojho vnútra a spojenie sa so svojou osobnou silou. Vnútorne silný, vášnivý až precitlivelý Škorpión nám dodáva transformačnú silu, na úrovni vedomia sa posunúť ďalej, dovoliť si vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, nechať odísť spomienky a nepotrebné záťaže, nechať staré zomrieť.

Škorpión je nekompromisný a v tom, čo najviac tlačí a bolí, pomáha ľuďom vymaniť sa zo starých foriem, zovretí a obmedzení. Tento proces nie je prechádzka ružovou záhradou, no ak prijmeme túto možnosť a pozrieme sa na seba, iných a okolnosti pravdivými očami, dôjde k hlbokému liečeniu, osobnej aj kolektívnej regenerácii, obnove, renesancii, návratu k našej esencii, pôvodným zámerom a napĺňaniu svojho poslania. Prvým krokom je, že treba opustiť, prepustiť a odpustiť všetko, čo nás ťaží…

Na uvoľnené miesto v nás a okolo nás až potom môže prísť nová kvalita toho, čo si skutočne prajeme v živote žiť, tvoriť, vychutnávať a užívať, nielen nevedome pre-žívať zo dňa na deň. Býk je pevné zemské znamenie a učí nás nastaviť si našu pravú sebahodnotu, naplno s nadšením a vášňou si užiť krásny tohto sveta a súčasne si byť vedomý jeho premenlivosti a pominuteľnosti.

Ak si dovolíte dnes meditovať, kontemplovať, vyjsť do prírody alebo sa (rôznymi spôsobmi) spojiť sami so sebou, so svojim vnútorným hlasom, srdcom a dušou, môžete uvidieť absolútnu pravdu o sebe a o vašom pravom životnom nastavení a správnom smerovaní.

Afirmácia: Žijem tu a teraz naplno, s radosťou a nadšením.

www.StastnaRovnovaha.sk

Foto: https://app.project-stars.com/kap…/teoria/zatmenie-mesiaca

Transformačný NOV v Škorpiónovi a čiastočné ZATMENIE SLNKA

PRIATELIA A PRIATEĽKY,

už ste sa dnes boli pozrieť na Slnko, ktoré na jeho vrchole (čiapočke) až do 1/4 zatmel Mesiac? Môj muž ma pred chvíľou vytrhol z práce na počítači a doniesol mi špeciálne tmavé sklo, cez ktoré sa jedinečný vesmírny okamih – úkaz zatmenia Slnka dá krásne pozorovať aj u nás. Zatmenie je viditeľné v Európe, severovýchodnej Afrike, na Strednom Východe a v západnej Ázii. 

Moje pocity pri tom boli mimoriadne, keďže Slnko je náš vesmírny otec a Mesiac – Luna naša kozmická matka. Ešte máte chvíľku čas, zatmenie vrcholí o 11,51 h a bude pozorovateľné cca necelé 2 hodiny. Pozor, nedívajte sa do Slnka teraz priamo, mohli by Ste si vážne poškodiť zrak.

Zatmenia vždy prinášali ľudstvu posun vo vedomí a vývoji. Navyše dnes máme aj novolunie v astrologickom znamení hlboko transformačného Škorpióna, ktoré otvára silné obdobie premien na osobnej aj spoločenskej úrovni. Potrvá do 8. novembra pri súčasnom splne Luny na osi Škorpión – Býk a sprevádzať ho bude zatmenie Mesiaca.

V tomto SILNOM období je veľmi podporujúce a zmysluplné zahĺbiť sa do seba, meditovať, kontemplovať, venovať sa svojim potrebám, svojmu vnútornému svetu, myšlienkam, pocitom a emóciám bez ohľadu na to, čo vravia iní a nezačínať nové projekty. Ide o možnosť osobného rozvoja, osobnostného rastu, duchovného vývoja a posun na úrovni vedomia.

Prajem Vám krásny zážitok precítenia a navnímania jednoty života a úzkeho spojenia s Vesmírom – našim božským otcom na našej kozmickej matke – planéte Zemi 🙂

Foto https://app.project-stars.com/kapitola5/teoria/zatmenie-slnka?fbclid=IwAR35qFPRWLo1Sk4i4XyvXIvpG6rhWxagVsZbAoqq7L6R-ZB9xBPdK35H91Q

Októbrový spln na osi VÁHY – BARAN pohne veci vpred

Októbrový spln na osi VÁHY – BARAN pohne veci vpred

V nedeľu 9. októbra o 22:54 h tu máme dôrazný spln v ohnivom mužskom astrologickom znamení Barana, ktorý vedome či nevedome ovplyvňuje celú prírodu, teda aj človeka. Slnko v znamení ženských vzdušných Váh otvára na osobnej i kolektívnej úrovni témy zdravej sebahodnoty, súladu, rovnováhy, harmónie, krásy, nehy, podpory a starostlivosti o naše partnerstvo. Vďaka tomu, že od 3. októbra už nie je Merkúr retrográdny, skončilo obdobie problémov v komunikácii, cestovaní, obchodoch či počítačovom svete.
Mesiac má vplyv na naše emócie, preto počas splnu v Baranovi (plus 3 dni pred ním a 3 dni po ňom) môže dochádzať k emočným výbuchom, zmenám nálady, slovným nedorozumeniam, útokom či hádkam, skratovému správaniu, nesústredenému mysleniu a chybným krokom. Na mieste je pokojný nadhľad a pobyt strávený v prírode. Pozor pri šoférovaní a vyššom pracovnom nasadení. Spln vždy zvyšuje nepozornosť, agresivitu a nervozitu. Základné pravidlo je nereagovať rovnako podráždene, ale s plnou sebadôverou a sebaúctou si obhájiť svoju pravdu. Baran je síce priamočiary, výkonný a cieľavedomý, no veľmi sebastredný, arogantný, egoistický, nenásytný a útočný.
Spln na osi Váhy – Baran je teda šancou na hľadanie harmónie a hlbšie prepojenie kvalít spomínaných znamení a celkove protikladov v živote, ako aj vytvorenie stavu rovnováhy v našich vzťahoch všeobecne. Je skúškou a možnosťou nastavenia zdravých hraníc, ukončenia ustupovania alebo nadmerného prispôsobovania sa iným. Spln nám môže priniesť poruchy spánku či hlboký spánok a intenzívne sny. Spln spôsobuje príliv, zvýšené krvácanie, komplikácie pri operáciách, úrazy a nehody – zvýšená opatrnosť a vedomá starostlivosť o seba a iných je preto namieste. Ak plánujete bábätko, spln zvyšuje úspešnosť počatia. Do okna si vyložte kryštály, aby sa vyživili plným mesačným svetlom – budú Vám dobre slúžiť.
Spln sprevádza opozícia na Lunu v Baranovi, Slnko je v pozitívnej konštelácii s Venušou vo Váhach, Mesiac s Chironom v Baranovi. Slnko aj Mesiac sú našťastie v harmonických aspektoch na Saturn vo Vodnárovi a na Mars v Blížencoch. Tento spln má najväčší vplyv na narodených v znameniach Barana a Váh. Ak človek túž po živote v harmonických , láskyplných, naplnených, slobodných a funkčných vzťahoch, v prvom rade je treba si takýto vzťah vybudovať k sebe.
Mars v Blížencoch v napätí na Neptún v Rybách spôsobuje únavu, nedorozumenia, mierny chaos, nerozhodnosť a zmätenosť. Preto je vhodné všetky prioritné rozhodnutia odložiť a sústrediť sa na hry, radosť, pobyt v prírode a rodinnú pohodu.
Konštelácia Saturna vo Vodnárovi v kvadratúre na Urán v Býkovi rozhýbe naše staré zlozvyky a otvorí predovšetkým programy pasivity, kopírovania, nezodpovednosti a lenivosti, či roly poslušnej, ustráchanej obete a slepého nasledovania iných.
AFIRMÁCIA: Láska a odvaha mi umožňuje žiť slobodne a harmonicky.

Nov vo Váhach umocňuje dary 1. jesenného dňa

NOVOLUNIE VO VÁHACH UMOCŇUJE DARY JESENNEJ ROVNODENNOSTI

Dva dni po jesennej rovnodennosti (1. jesenného dňa), presne v nedeĺu 26.9. o 23.58 h nastáva novolunie vo Váhach. Vzdušné astrologické znamenie Váhy nám do života prináša ideálny čas na venovanie pozornosti harmónii, kráse a vďačnosti v našom živote, návrat do rovnováhy vo všetkých aspektoch bytia, starostlivosť o naše partnerské, rodinné a medziĺudské vzťahy, rozjímanie a ukončovanie projektov a záležitostí ku kĺúčovému bodu zimného slnovratu 21.12.2022.

Pre narodených v znamení Váh je to okrem dňa ich narodenín veľmi dôležitý okamih pre úspešnú tvorbu zámerov, plánov a aktivít do budúcnosti, keďže začínajú ďalší ročný cyklus. Nov je pre všetkých okamih začiatku nového mesačného cyklu, keď Slnko a Luna sa na oblohe ocitnú vedĺa seba, preto je Mesiac ako satelit planéty Zeme tmavý a vydajú sa každý po svojom na ďalšiu cca 29,5-dňovú púť. Sú to obrovské kozmické telesá s veĺkou gravitačnou silou, takže vplyv na človeka a všetky súčasti prírody je zrejmý. Slnko (mužský princíp) je náš základný zdroj energie a života na Zemi. Mesiac (ženský princíp) stabilizuje polohu osi našej planéty tak, aby na obežnej dráhe okolo Slnka bol na matičke Zemi zachovaný a kvitol Život.

Do 3. októbra nám retrográdny Merkúr komplikuje komunikáciu, cestovanie a obchod. Čo na jednej strane vyvoláva výmenu názorov a zaujímavé situácie, na druhej strane prenastavenie vecí do väčšieho súladu, pravdivosti a zmyslu-plnosti. Pokiaĺ sme vo Svetle uvedomenia, teda správne informovaní, pripravení a pracujeme s tým konštruktívne, pomáha nám to k do-čisteniu, do-ladeniu, do-riešeniu a do-končeniu doterajších záležitostí. Až keď pochopíme a správne uchopíme nielen straty a náročné situácie, ale aj obohatenie o nové schopnosti vďaka tomu, čo sme prežili, nemusíme to opakovať a môžeme vykročiť svojim správnym smerom vpred – lepšie a múdrejšie, citlivejšie a vedomejšie, viac harmonicky a láskyplne k sebe, iným a svetu.

Afirmácia: Žijem v šťastnej rovnováhe a vo svetle vedomia.

Pozdravujem Vás z prenádhernej – slnečnej i daždivej – výživnej cesty po sladkom južnom a východnom Francúzsku 2022.