Slnečné LEVIE NOVOLUNIE a oslava levej brány 2022

Ako sa počas týchto dní cítite, priatelia? Unavení, podráždení, smutní, netrpezliví, ospalí, zmätení alebo s bolesťami hlavy? Máte na to dôvod. Vo štvrtok 28. júna pár minút pred ôsmou večer nastáva novolunie v srdečnom, odvážnom, slnečnom a ohnivom astrologickom znamení Leva a od 26. júla do 12. augusta prežívame obdobie Levej brány. O čo ide? Levia brána je svetelný energetický posun, ktorý na Zemi nastáva vďaka slnečnému prechodu cez konšteláciu Leva v spojení s hviezdou Sirius, s veľkým centrálnym Slnkom, Slnkom našej slnečnej sústavy, zemskej svetelnej mriežky, Orionom a Veľkou pyramídou v egyptskej Gíze. Takzvaná Levia Brána sa aktivuje, keď sa Zem a Slnko spoja so Síriom, ktorý je mohutnejší a vysiela na Zem oveľa vyššie vibrácie než naše Slnko, čím je považovaný za tzv. spirituálne Slnko. V tomto období vďaka spomínanej konštelácii hviezd na oblohe vzniká portál medzi fyzickým a spirituálnym svetom. Kvantá svetelných vĺn so vzostúpenými kódmi zo Síria k nám prinášajú božskú múdrosť z vyšších sfér, podporujú nás do nového života, prebúdzajú nás do božského vedomia, prirodzene aktivujú našu DNA a urýchľujú náš osobný rozvoj a duchovný rast.

NOVÁ ZEM

Ako? Pobádajú jednotlivcov i ľudstvo: prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia a činy, čeliť negativite, manipuláciám a nátlaku, vystúpiť z davu a stáť si za svojou pravdou, spájať sa do Jednoty a podporovať sa vzájomne pre spoločnú vec a dobro, postaviť sa za osobnú slobodu, uvedomele tvoriť, lepšie sa o seba starať, pozorovať a zaujímať sa, čo sa deje vo mne a okolo mňa. Ďalej nechať rozpustiť staré štruktúry a realitu, vnímať odkiaľ prichádzam, kto som a kam kráčam, prečo konám tak ako konám, dovoliť si odvážne riskovať, spojiť sa so svojou dušou, so svojou božskou iskrou a svojim srdcom. Spaľovať ego, staré strachy, prežité postoje a obavy. Lev nám dáva k tomu silu a odvahu, ako kráľ zvierat nás korunuje a pomáha nám v tvorivosti a spojení s našim srdcom, ktoré sú pre náš život v Novej Zemi kľúčové. Dovoľme si vykročiť majestátnym krokom leva do novej etapy nášho života a Zlatého veku ľudstva.

NOVÉ ĽUDSTVO

Stará paradigma konči a rozpadá sa. Stará zem 3 D – to je nevedomie, oddelenosť, boj, tma, ego a všetky jeho prejavy a aspekty. Konanie zo strachu a nízkej úrovne vedomia, nedôvera a nevedomosť, rola obete a vinníka, nerovnováha a disharmónia, vojny, utrpenie a bezcitnosť, vykorisťovanie a manipulácia, parazitovanie a obmedzovanie, neúcta a bolesť, peňažný systém a moderné otroctvo. Smerujeme viac a viac k šťastnej rovnováhe polarít a k životu v pravde. Taktiež k neustálej obnove kvality života, novým zážitkom a skúsenostiam. Bez pripútaností, závislostí a a hromadenia. Naším ľudským osudom je vytvoriť, zažiť si to a ísť ďalej. Tým sa naša duša obohacuje, rastie, zväčšuje sa a kvitne. Sme ruky najvyššieho stvoriteľa a deti božského tvorcu, máme jeho plný potenciál a v tom ho nasledujeme. Je umenie žiť svoj život a byť doň plne zapojený osobnostne, pocitovo, ľudsky – a súčasne dokázať vnímať udalosti v ňom z láskavého odstupu bez zbytočných emócií. Teda vnímať svoj život ako hru, kde sme hercom, režisérom, kulisárom, scenáristom… a ešte aj pozorovateľom toho, čo spolu-vytvárame. Vedomý tvorca dokáže rozlíšiť, čo môže zmeniť a čo nie – a je nevyhnutné to prijať. Každý máme svoj podiel na spoločnom božskom diele. Je dôležité naučiť sa rozlišovať, do akej miery toto ešte je moje a kedy to už ku mne nepatrí a nechať to byť.

AKO ĎALEJ

Takže čo máme robiť teraz? Byť pokojní a pevní v smerovaní, postojoch a presvedčeniach. Naladiť sa pozitívne – s istotou, že každý si tvorí svoj osud v zmysle: to, čo vysielam von, sa mi vracia. Dostatočne relaxovať a spať. Ukotviť sa vo svojom strede, udržiavať sa vo svete príjemných myšlienok a pocitov, nezapájať sa do konfliktov. Úplne vypnúť televíziu a všetky médiá, ktoré na vás chrlia negatívne správy. Namiesto toho počúvať harmonizačnú hudbu, predstavovať si vlny žiarivej energie, ktoré k vám prúdia z neba a prestupujú do vás cez korunnú čakru – vašu energetickú bránu na vrchole hlavy – a vstupujú do vášho srdečného centra. Srdce je vstupná brána do Novej Zeme. Keď sa cez srdcia zosieťujeme a ukotvíme kryštalickú mriežku s vysokými vibráciami, naše telá sa pretvoria na hmotu s kremíkovým základom, zatiaľ čo stará zem beží na báze uhlíka. V nej zostanú tí, ktorých duše sa rozhodli podporovať starý systém a starú zem za odrobinky istôt a vágne výhody. Rok 2022 je rokom zásadného prelomu a na každého rozhodnutí duše veľmi záleží… Keď spočítame 2+2+2 dostaneme číslo 6, ktoré nesie vibrácie harmónie, láskavosti, domova, čistej lásky a krásy. Takže sme v štádiu vývoja, keď je tu pre nás pripravený kvantový príliv duchovnej múdrosti s možnosťami a zdrojmi tvoriť si šťastný rozkvet na osobnej aj kolektívnej rovine.

NECH SA DEJE SVETLO

Sírius vychádza každoročne na oblohu 26. júla a prináša na Zemi prelom – nové začiatky: kvalitu svetla, uvedomenia, spôsob myslenia a života, novú úroveň vnímania a vedomé prebúdzanie do pravdy a našej božskej podstaty. Energetický vrchol dosahuje 8. 8. V tomto období je ideálny čas na každodennú rannú a večernú meditáciu či vizualizáciu, príchod nových vhľadov, tvorbu nových projektov a spôsobu života. Na našu planétu dopadajú diamantovo-zlaté a adamantínové trblietavé hviezdne častice so vzostúpenými svetelnými kódmi. Je na každom z nás, či im povieme ÁNO. Dovoľme si nasávať ich do svojho tela, dovoľme, aby nami pretekali a cez nás sa ukotvovali do matky Zeme. Kúpme sa v ich svetelných vibráciách, nech spália všetko staré a zaťažujúce, energetické bloky a tiene, traumy a zranenia, čipy a parazity, deštruktívne vzorce a programy. Odpustime a prepustime všetky aspekty nášho bytia a života, ktoré si v našom žití už neprajeme. Pracujme s vedomým zámerom a nastavme sa na šťastie, radosť, vďačnosť, zdravie, hojnosť a všeobjímajúcu lásku – bez podmienok, posudzovaní a očakávaní. Integrujme sa denne so silou kryštálov, uzemňujme sa, prepojme sa s prírodou a so živlami Zeme.

NECH SA DEJE LÁSKA

8. 8. 2022 to sú dve osmičky a tri dvojky. Výsledné číslo je fyzická štvorka, ktorá nesie energie fyzickej aktivity v hrubej hmote, uzemnenia, praktickosti, organizačných schopností, práce cez telo a činorodosti. Pripomenutie o.i. toho, že človek je tu tvorca a prostredníctvom jemnohmotných energií, teda svojimi myšlienkami, pocitmi, vnemami, emóciami, slovami, spevom, úmyslami, zámermi a rozhodnutiami tvorí. Výsledok sa potom prejaví v hrubej hmote, ale musí byť prítomná aj naša fyzická prítomnosť a aktivita.

„Odvaha je polovica úspechu,“ povedal Tomáš Baťa. Odvážny a chrabrý lev tvorí cez srdce a akciu. Vedomý lev dokáže rozlíšiť, kedy ním máva ego a kedy rozhoduje srdce, ktoré nasleduje. Pretože ego nás oddeľuje a rozdeľuje, a srdce svet spája. Nás samotných ako dokonalú božskú bytosť a dieťa najvyššej inteligencie. Semienko božskej tvorby, súčasne tvorkyňu alebo tvorcu svojho sveta. Takže teraz je to správne obdobie naskočiť na najvyššie energie slnečného otca. A k tomu skvelá podporujúca konštelácia ďalších planét, aby ste sa pevnejšie spojili a navnímali si srdce. Pretože Nová zem je život v srdci, cez srdce a so srdcom. S ľahkosťou, slobodne a vedome s prijatím súvislostí a dôsledkov voľby.

SLOBODA A TVORBA

Navyše sila tohtoročného levieho obdobia je umocnená tým, že vo štvrtok 28.7. o 19,58 h nastáva novolunie v ohnivom astrologickom znamení Leva, ktoré pôsobí 3 dni pred a 3 dni po tomto okamihu. Slnko a Mesiac zaujímajú susedskú pozíciu a spolu štartujú do ďalšieho mesačného, vibračne mimoriadne silného cyklu. Patrónom Leva je samotné Slnko – šéf našej slnečnej sústavy, ktoré predstavuje seba-vedomie, seba-uvedomenie a našu identitu. Posolstvom augustového novolunia je pravé seba-poznanie a seba-prijatie osobnej sily, tvorivosti a jedinečnosti. Hlboké uvedomenie, že každý z nás má právo dané stvoriteľom vytvárať si životnú cestu podľa osobných potrieb Duše.

AFIRMÁCIA: V každej chvíli som vedomým tvorcom/vedomou tvorkyňou môjho života.

Júnový SPLN na osi Blíženci – Strelec prináša OHEŇ a VÝBUŠNOSŤ

V utorok 14. júna cca o 13,52 h počas Splnu znova po približne 29,5 dňoch vyvrcholí vplyv energií Luny na nás a odnesie so sebou ďalšie nánosy zážitkov, programov a spomienok, pripravených na prepustenie k posunu do vyššej úrovne vedomia. Ide o silne emocionálny spln, ktorý osvetlí posolstvá ostatného novolunia. Prepojením ohnivého živlu Strelca a vzdušného živlu Blížencov môžu nastať zaujímavé zvraty, posuny až výbuchy dlho potlačovaných emócií.
Čas sa zrýchľuje a pred vyvrcholením astronomickej jari smerom k letnému slnovratu 21. júna nám dni doslova letia, keď procesy, ktoré započali ešte v období zimného slnovratu, dozrejú a vyvrcholia. Dostaneme odpovede na otázky, kto sme a kam smerujeme. Dôležité bude pevné spojenie sa so svojou zdravou sebahodnotou, ocenením svojich talentov a darov. Aktuálne hviezdne konštelácie – predovšetkým retrográdny Merkúr v napäťovom aspekte na Saturn – podporujú prečistenie našich tráum, potlačených a vytesnených emócií. Až do slnovratu sa dramaticky navyšujú vibrácie energií a vďaka pôsobeniu Pluta sa naše myšlienky s ľahkosťou prakticky ihneď zhmotňujú do nášho života. Preto pozor, ako a na čo myslíme, akým myšlienkam venujeme pozornosť, tým pádom ich živíme svojou životnou energiou a manifestujeme do našej osobnej a kolektívnej reality. Čo vysielame, to sa nám vracia.
Čo s tým? Keď príde problém alebo záťažová situácia, zamerajte myslenie na riešenie e rozuzlenie. K tomu potrebujete STÁLE UKOTVENIE V POZITÍVNYCH POSTOJOCH. Napríklad vďačnosti, prijímaní, harmónii, vnútornom pokoji, uvoľnení… V tomto období je to výzva k naštartovaniu sebadisciplíny a pevnej vôle k dostatočnému vytvoreniu nových, pozitívnych a podporujúcich zvykov a programov. Napríklad cez vedomý tanec, vedomý dych, spojenie s telom, vedomý dotyk, masáž, cez pobyt v prírode.
Slnko – mužský princíp moci, nadvlády a kontroly je vo vzdušných Blížencoch a Luna – nesúca ženský princíp intuície, prírody a Zeme je v ohnivom živle Strelca. Strelec nesie živel oheň, jeho kvalita je pohyblivá a polarita mužská. Mars podporí mužský tvorivý božský princíp do prerodu bojovníka na budovateľa a ochrancu. Venuša a ženský princíp sa prejaví cez ženy v bezbrehosti, chaose a emóciách. Turbulencie sú potrebné preto, aby došlo k prenastaveniu a zmene hodnôt. Teraz je vhodný čas na tvorbu plánov do budúcna.
Spln zviditeľní kvality znamenia Strelca, ktorému vládne planéta šťasteny Jupiter. Preto majú narodení v tomto znamení väčšinou pokojnú povahu a sú naklonení k náboženským, vedeckým či teoretickým úvahám. Milujú nezávislosť a spravodlivosť, sú optimisti, konajú bezstarostne. Poslanie napĺňajú s vedomím budúceho úspechu. Majú radi dobré jedlo, pitie, prírodu a sú dobrými športovcami. Dokážu sa rýchlo rozhodovať a dať presné inštrukcie ostatným. Neboja sa nebezpečenstva, sú sebaistí, ctižiadostiví a majú zmysel pre telesný výkon. Spravidla sa rozhodujú skôr citom než rozumom, čo niekedy spôsobuje sklamanie. Vedia si pre svoje zámery získať okolie a priateľov. K ich slabým stránkam patrí, že v stave podráždenia alebo neúspechu dokážu veľmi zraniť, pretože vystihnú vaše najcitlivejšie miesto. Ich neúspech môže tiež zapríčiniť prílišnú impulzívnosť, ktorá vedie k prešľapom. Práca im prináša potešenie. Dokážu neúnavne pracovať, sú podnikaví a odvážni. Hodia sa pre všetky povolania, kde majú pohyb. Vo vzťahu nemajú veľké šťastie. Takže sa prevažne ženú hneď do niekoľkých manželstiev. Vernosť Strelcov závisí na partnerovi, lebo keď je s nimi správne zaobchádzané, je na nich spoľahnutie.
Kombinácia komunikatívnych Blížencov s dvomi tvárami a ohnivého bezstarostného Strelca spôsobí, že teraz je možné všetko, a preto je pomerne ťažké byť v úplnej rovnováhe – mysle, srdca, ducha a tela – so sebou i svojim okolím. Nová kvalita sa rodí z popola starého. To, čo sme doteraz pred sebou alebo inými tajili, vyjde bez servítky na povrch. Najviac sa pritom odhalí naše ego, o ktorom si viacerí – aj tí navonok erudovaní a osvietenejší – namýšľajú, že už ho poznajú, že ho nepotrebujú, že ho majú pod palcom a už vedomí :-). Rastieme a silnieme novými poznaniami – a občas i kotrmelcami. Takže výzva týchto dní je návrat do celostnej rovnováhy a harmónie vo svojom životnom priestore cez prerod do novej integrity.
Posolstvo a úloha splnu je nastaviť zrkadlo nášmu vnútornému svetu v tom vonkajšom. Zrkadlenie napomáha sebapoznaniu. Preto je dôležité všímať si udalosti, ľudí a vzťahy, ktoré sa nám opakujú, alebo ich dlhšiu dobu máme v našom živote. Takisto prijať ich a uvedomiť si, že to, čo som premietol/la na okolie, je najmä moja téma. A čím viac ma to rozčuľuje alebo zamestnáva, je to o to viac moje – to, čo mám teraz spracovať a integrovať. Zmeny sú nanajvýš potrebné a posun mimo našu zónu komfortu je nutný. Najdôležitejšie v tomto čase je teda uvedomovať si, čo cítim a kráčať krok po kroku vedome v jedno-duch-osti, pri-rod-zen-osti, ľahkosti, vtipe a radosti.
Zaobchádzajme teda počas splnu so svojimi slovami a energiami múdro a láskavo. Prajem nám všetkým šťastný a radostný vietor do plachiet :-).
AFIRMÁCIA: Moje myšlienky zameriavam na to, čo si prajem. Som k sebe a iným láskavý/á.

NOVOLUNIE V BLÍŽENCOCH a retrográdny Merkúr

V sobotu 21. mája vstúpilo Slnko do Blížencov. Je to prvé z troch astrologických znamení zverokruhu živlu vzduch. Symbolizuje ľahkosť, dych, ducha, bytie, pohyb, plynutie, vývoj smerom k spojeniu a harmonizácii protikladov. Blíženec otvára taktiež témy komunikácie, cestovania, životného prostredia a priestoru – v živote, bývaní, práci a poslaní. Tieto kvality budú výzvou i pozvánkou (predovšetkým, no nielen pre ľudí narodených v Blížencoch) až do 21. júna. Preto pravdepodobne cítite osobné a kolektívne energetické a myšlienkové odľahčenie a nadhľad, zhodenie doterajších bremien z pliec, príchod svetlých a radostných chvíľ. Zelenú dostala nielen príroda, no i veselosť, radosť, detinskosť a humorné iskrenie. Máme chuť vzdať sa všetkých doterajších starých pohľadov, tráum, obyčajov a spomienok. Niečo v nás nás núti práve v tomto novolunovom čase začať naplno počúvať len hlas duše a vedenie srdca. Nech sa deje okolo nás čokoľvek, skúsme vypnúť všetky informačné kanály, rušiace náš osobný priestor a ticho, partnerský súlad a rodinný pokoj a ticho. Rozhodnite sa žiť jedno-duchý, pravdivý, čistý a úchvatný životný príbeh. Ako predpovedal duchovný učiteľ Ježiš: tichým a pokorným srdcom bude patriť Zem.

Novolunie v Blížencoch 30. mája tento trend posilní. Nov Mesiaca – Luny je časopriestorová brána k veľkému nádychu úplne nových inšpirácií, možností, projektov a výziev, ktoré si dobrovoľne vedome vyberáme alebo nevedome priťahujeme podľa toho, ako myslíme, cítime, konáme a ako sa rozhodujeme. Je to okamih, keď sa na božskej oblohe stretnú Slnko s Mesiacom, aby si navzájom odovzdali kvalitatívnu i kvantitatívnu vesmírnu štafetu. A vzápätí odštartujú každý po svojom na okružné púte na ďalších 29,5 dní nového lunárneho cyklu. Nov Luny v Blížencoch nastane na 9. stupni v pondelok 30. mája o 13:30 hodine. Pôsobí tri dni pred a tri dni po tomto okamihu.

Keďže tohtoročný blíženecký nov sprevádza retrográdny Merkúr v Býkovi, naša myseľ sa potrebuje vrátiť dozadu a zmeniť postoje, prehodnotiť starý spôsob uvažovania a následného konania. Keď sa človeku vyplavia staré bolesti a krivdy, je treba ísť do prírody či kúpeľov, a je dobré ich najskôr pozorovať, navnímať si súvislosti a meditovať. Nedorozumenia treba vhodným spôsobom komunikovať a vyjasniť, a nastaviť zdravé hranice. Ideálne je požiadať skúseného a overeného človeka alebo terapeuta o sedenie, či navštíviť seminár konštelácií. Alebo kvantovými opravami ošetriť staré a vyliečiť pokrivené. Do 16. júna máme vďaka tejto retrogradite možnosť uchopiť viac svoju osobnú silu. Býk nás podporuje zdravým sedliackym rozumom prejsť krok po kroku túto cestu očisty.

K tomu sa pridáva harmonická konštelácia Merkúra a Pluta, ako aj konjunkcia Jupitera a Marsu, ktorá spôsobuje expresne rýchle zhmotňovanie myšlienok a tvorbu zámerov. Takže buďte maximálne bdelý pri tom, keď si niečo prajete, pretože všetko, čo vysielame a robíme, to sa nám vráti. Práve stav prítomnosti TU a TERAZ nám pomôže uvoľniť sa od starých foriem, zapletení a väzieb.

Potešiteľné je, že sa stále viac posúvame do rovnováhy ženského a mužského princípu na Zemi, teda aj mužov a žien. Venuša v Býkovi v harmónii na Čiernu lunu podporuje tento trend – z patriarchátu, ktorý posledné tisícročia ženy a ženské kvality ničil, sa posunúť do spolupráce a rovnocennosti mužov a žien. Dajme teda ženám prirodzenú úctu a rešpekt, a podporme tak ich silu a schopnosť liečiť zranené a zdegenerované mužstvo, ktoré s touto vývojovou etapou života na Zemi súvisí.

Pri splne a novoluní sa nedoporučuje vykonávať ani podstupovať žiadne lekárske zákroky, lebo to prináša časté komplikácie. Blíženci ovplyvňujú fungovanie ramien, paží a rúk, dýchacích orgánov, priedušiek a pľúc, nervových dráh pre senzoriku a motoriku, ako aj krvné kapiláry. Tieto orgány budú najviac citlivé, preto sa treba v tomto čase o ne postarať a zbytočne ich nezaťažovať. S prácami v záhrade ešte počkajte, lebo pôda má v tomto čase len odpočívať. Je zbytočné presádzať či sadiť, semená by vám mohli zle vzísť. Ošetrite len nadzemné časti rastlín.

Blíženci sú vzduch, duch, dych, myslenie, nápady, komunikácia… Pozrime sa teda bližšie, čo nám v roku 2022 prinášajú? Výzvu pustiť zo života nezdravé mentálne zvyky, vzorce a programy mysle. Možnosť spojiť naše malé osobnostné JA s našim vyšším JA (nesmrteľnou dušou a našimi duchovnými sprievodcami). Šancu zlúčiť a zharmonizovať naše vnútorné rozpory a nájsť celistvé riešenia. K posunu v týchto oblastiach je podstatné stretnutie, komunikácia, kontakt, dialóg či diskusia. Prosto nezostať sám/sama s otázkami, plánmi a nejasnosťami. Výsledok snáh a akcií záleží na našom spôsobe spracovania, prístupu a uhle pohľadu. Uvedomení si aktuálnych parametrov, prijatí reality a uzavretí dohôd.

Ak túžime naskočiť na vibračnú vlnu šťastia, je teda práve v tomto čase nevyhnutné pracovať s hlavou a mysľou. Osedlať naše myšlienkové voľby a mentálne postoje. Uvedomovať si, čo podporujeme, aby rástlo a tým, že tomu dávame našu osobnú pozornosť.

Blíženci nás učia stať sa tou osobnosťou, ktorá naozaj riadi náš život. Keďže všetko začína v hlave, spôsobom myslenia si vyberáme alebo nevyberáme súvisiace emócie a reakcie na okolité dianie.

Novolunie v Blížencoch je ideálny okamih na výmenu negatívnych obmedzujúcich presvedčení za podporujúce a láskyplné. Na výrazný posun ku konkrétnej spolupráci, hlbokému porozumeniu a jasnej spoločnej vízii.

Afirmácia: Mám jasno v tom, s kým, ako a kam s radosťou a ľahkosťou kráčam životom.