OSUDOVÝ novembrový SPLN A ZATMENIE Mesiaca

Energia hlbokej transformácie tohtoročného splnu na osi Škorpión – Býk v kombinácii s takmer úplným zatmením Mesiaca je prelomová. V piatok 19. novembra o 10:00 h sa Slnko na oblohe v astrologickom znamení Škorpión ocitne oproti Mesiacu v uzemnenom a praktickom Býkovi a vytvorí silný spln. Aby toho nebolo málo v tomto päťkovom roku 2021 plnom zmien, hlbokú transformáciu spoločnosti aj jednotlivcov v tomto čase posilní aj silné zatmenie Mesiaca. Iste cítite, že druhá polovica novembra je v mnohých ohľadoch náročná, akonáhle prestanú Zem osvetľovať slnečné lúče, ovzdušie je ťažké a treba vynakladať viac energie na bežné úkony. Je nanajvýš vhodné dávať si na seba pozor a dobre sa o seba starať. Podporovať svoj vlastný imunitný systém – kvalitnými teplými čajmi a polievkami, čerstvým bio ovocím a zeleninou, uprednostňovaním pozitívnych, láskavých ľudí, pocitov, emócií a aktivít, dostatkom čerstvého vzduchu a intenzívneho kontaktu s prírodou, ako aj oddychu a spánku.

Vstupujeme do obdobia sumarizácie roka 2021. Škorpión každoročne prináša obdobie veľkej vnútornej transformácie, odumierania starých foriem, rozpad doterajšej reality, prevratnej regenerácie, a tým pádom liečenia. Do 21. decembra bude narastať presila tmy, aby sme sa mohli obrátiť a ponoriť hlboko do seba a nájsť božskú iskru v nás – večné svetlo, ktoré nosíme stále v sebe.

K tomu, aby sme počuli a videli skutočnú pravdu o nás a o živote, je treba sa v pokoji a rozvahe spojiť so sebou a svojou dušou. Pre to je nevyhnutné úplne ignorovať všetky televízne, rozhlasové a novinové lživé a manipulatívne hry. A tak zabrániť ich lepkavým a jedovatým obsahom vstúpiť do nás, lebo ich účelom je šíriť strach, bezmoc, obavy, boj, úzkosť a agresivitu. Keď budeme sami sebou, dokážeme sa spojiť s hlbokou múdrosťou nás a našich predkov a postaviť sa sami za seba.

Témy, ktoré v dni okolo splnu prichádzajú, môžu byť dramatické a môžu aj bolieť. Je to preto, že city a emócie prežívame v tomto čase veľmi intenzívne. Škorpión je silný, vo vnútri precitlivelý, ale navonok tvrdý. Je nekompromisný, dokáže sa veľmi ovládať a svoje pocity a zranenia skrývať, aj keď ním lomcujú túžba, vášeň a ego. Podobne ako zviera-škorpióna chráni pancier, ktorý rastie s ním, keď prejde do ďalšej etapy vývoja, starého sa zbaví a vytvorí si nový. Tieto prechody sú vždy chúlostivé. Vtedy je najzraniteľnejší, a preto má v zásobe jed a zákerné ťahy. Len čo nový pancier stvrdne, zviera-škorpión sa opäť stane silným, neskrotným a nezlomným. Ukazuje nám, že vďaka prijatiu straty starej kvality je schopný premeniť ju na silu v novej kvalite.

Táto vnútorná i vonkajšia premena sa nedá kontrolovať, vlastniť ani uchopiť, je ju možné iba prežiť, precítiť – a uvedomiť si, že staré musí odísť, aby vznikol priestor na nové, zdravšie, lepšie a krajšie. Tak je to aj v spoločnosti. Žijeme v hektických časoch, keď sa deje v nás i okolo nás veľa hlbokých a rýchlych zmien. Vnímame s tým spojený nepokoj a stres zvonka. Tlak na nás sa neustále zvyšuje a my sme nútení sa rozhodovať, čoho sa z toho, čo sme mali doteraz v živote, dobrovoľne vzdáme, čo vyhodíme a čo pustíme.

Ide to ťažko, lebo spoločnosť sa zmieta vo víre nových energií, aby sa oddelilo zrno od pliev. Z chaosu vždy povstane nová spoločnosť, plevy odveje vietor času a zrno pri dotyku s pôdou vzklíči. Aspekty a zameranie novej spoločnosti závisí od každého jednotlivca bez rozdielu. Od jeho každodenných rozhodnutí, či si volí v danej chvíli dobro, pozitívne hodnoty a svetlo, alebo zlo, negatívne stránky života a tmu. Taktiež od toho, čo jednotlivec svojou osobnou pozornosťou a energiou živí. Pretože základný univerzálny zákon hovorí, že tam, kam zameriame našu osobnú pozornosť, tam tečie naša životná energia a TO potom zákonite RASTIE, bujnie, kvitne a prináša plody v našom živote i vo svete. To je kľúč k vedomého spôsobu života: v každej chvíli sa zastaviť a bez ovplyvňovania zvonka sa slobodne, zodpovedne a uvedomele rozhodnúť, čo si vyberám pre seba a pre tento svet. Aké to má súvislosti a dôsledky.

Po sametovej revolúcii 17. novembri 1989 na území dnešnej Českej republiky a Slovenskej republiky, ktorá nám mala priniesť slobodu a svojprávnosť, vstupujeme do kristovského veku 33 rokov – veku duchovnej dospelosti jednotlivca, štátu, národa. Je na nás, či si čisté energie a svetlo Krista v sebe ukotvíme a budeme ich žiť aj na kolektívnej úrovni.

V čase apokalypsy je nutné otvoriť svoje osobné témy a rozhodnúť sa, ako ďalej. Je jasné, že už nemôžeme mať ani osobne, ani na planéte to všetko, čo doteraz. Zem je vyčerpaná, aj keď kompetentní to zatajujú. Končí doba výkonných spotrebiteľov a závislých zberateľov vecí. Našťastie budúcnosť nám prinesie iné zdroje energie. Vstupujeme do éry mierumilovných tvorcov, pre ktorých sú dôležité zážitky, radosť a láska. K tomu je treba poďakovať a prepustiť všetky staré formy a obmedzujúce presvedčenia, rozlúčiť sa s negatívnymi ľuďmi a zbytočnými predmetmi, ktoré už len zaťažujú – a vzdať sa aj zbytočnej obavy, že sa môžeme pri rozhodovaní zmýliť. Strach je možné prekonať a prekročiť len dôverou a vierou. Odvážne dôverujme a zdravo verme, že keď budeme počúvať svoju intuíciu a srdce – nie okolie, alebo myseľ – všetko sa bude vyvíjať pre naše najvyššie dobro.

Zatmenie Mesiaca sa udeje súčasne so splnom 19. novembra 2021 v Býkovi, pevnom a silne uzemnenom znamení. Energia Býka je o istote, bezpečí a hodnotách – praktických, materiálnych, finančných aj ľudských. Preto sa počas zatmenia Mesiaca v Býkovi môžeme pozrieť do očí neistoty a nestability, a to v rôznych oblastiach. Ide o to, ako sa k tomu postavíme – posilní nás to, alebo oslabí? Do zimného slnovratu spracovávame a rozpúšťame vnútorné strachy, takže práve vďaka zatmeniu Luny sa konečne môžeme postaviť a dospieť do svojej osobnej sily. Pretože strach je ilúzia nepoznaného.

Transformácia sa vlastne deje stále, pokiaľ my sami seba neblokujeme a náš vlastný vývoj nesabotujeme. Napokon neustála zmena je zákonom a prirodzeným prejavom života a sveta, ktorého sme súčasťou. Ak cítime občas záťaž na hrudi a náročné dni, je to úplne v poriadku, otvára sa nám srdečné centrum a vstupujeme do Novej Zeme, ktorej stredom je srdce. Je preto liečivé a posilňujúce obklopiť sa ružovými a zelenými kryštálmi, ktoré majú pevnú štruktúru a nesú silu, harmóniu a stabilitu: ruženín, ružový beryl, achát a turmalín, jahodový kryštál, rodochrozit či kunzit, ďalej jadeit, aragonit, avanturín, zelený kalcit a achát, avanturín, olivín, vltavín, smaragd, malachit, atp. Ak nemáte spoľahlivý zdroj, môžete sa na mňa obrátiť.

Z hľadiska vývoja kolektívneho vedomia sme dospeli do štádia, keď je nutné, aby sa muži stali znova mužmi – prebudili sa do svojej prirodzenej vnútornej múdrosti, zodpovednosti, sily, statočnosti, rytierskosti a odvahy. Množstvo žien na sebe v ostatných rokoch významne zapracovalo – aby sa stali znova láskyplnými a vyživujúcimi partnerkami a citlivými ženami – a teraz je nutné, aby sa ruka v ruke v rovnocennosti a spolupráci s mužmi posunuli do novej úrovne partnerských vzťahov. Pretože muž a žena sú zárodkom jednoty ľudstva. A keď sa skutočne bez-podmienečne milujú, doplňujú a podporujú, tvoria pevný a neprekonateľný celok. Čo myslíte, prečo mocnári za pomoci masmédií a filmového priemyslu vymývajú ľuďom mozgy, vytvárajú falošné informácie a ideály, pahodnoty, nereálne túžby a umelé vzory? Prečo je toľko útokov na ľudské cnosti, na zdravú rodovú identitu mladých ľudí, na partnerstvá a manželstvá? Prečo sú podceňovaní ľudia, ktorí žijú v súlade so Zemou, skromne, nezávisle, bez hypoték, pokojným a prirodzeným spôsobom?

Počas dlhých vekov tí, ktorí tu chceli a ešte chcú vládnuť, si vytvárali stratégiu, ako ovládať a zotročovať iných pre ich osobný prospech. Za odrobinky z koláča a za pomyselný podiel na moci si kupovali zradcov, ktorí im zapredali svoje duše a ich plány pretláčali a vnášali do spoločnosti. Pochopiteľne, každý má právo rozhodnúť sa slobodne v každej chvíli, čím si tvorí svoj ďalší osud. O to sa stará univerzálny božský zákon príčiny a následku – zákon karmy, ktorá sa nedá podliezť ani preskočiť. Božie mlyny melú a všetko sa každému raz vráti – každá myšlienka, emócia, slovo, čin.

Pýtate sa, čo je teraz dôležité?

1. Riadiť sa jazykom duše – našimi pocitmi.

2. Ukotviť sa vo svojom strede, v srdci a tvoriť si vedome svoj vlastný život pre svoje najvyššie dobro v súlade s najvyšším dobrom iných.

3. Dávať svoju životnú energiu, pozornosť a čas len tomu, čo/koho chcem ňou podporiť, teda čo si prajem, aby rástlo. Naša pozornosť a energia je naša moc. Náš najväčší kapitál a dar. Zaobchádzajme s ňou vedome a múdro.

4. Uvedomiť si, že o tom, čo tvoríme / spolutvoríme, rozhoduje čistota a jasnosť nášho zámeru – úmyslu a sprievodné emócie.

5. Napriek pocitom preťaženosti a neistoty oprieť sa o bdelosť, vytrvalosť, odhodlanie, vnútorný pokoj a ľudskú dospelosť s prijatím zodpovednosti za všetky svoje rozhodnutia.

6. Keď pôjde každý sám za seba a so sebou – postupne krok po kroku – ten ďalší krok nám medzitým príde. V spojení s pokorou, vďačnosťou, súcitom, láskou a našim vyšším JA to zvládneme.

7. Naša sila je v jednote, stále viac a viac je dôležité spojiť sily a prepájať vedomie ľudí, prestať sa venovať tým a tomu, čo ľudí rozdeľuje a konečne žiť pravdu. Až potom môže prísť ku skutočnému posunu v kolektívnom vedomí a ukončeniu celosvetovo riadeného účelového divadla na blokovanie vývoja ľudstva.

8. Začína to uvedomením si, kto som, prečo som tu, čo sa deje, čoho som súčasťou, kam kráčam a ako si prajem ďalej žiť.

9. Pokračuje to spojením sa s inými ľuďmi – bez rozdeľovania na takých a onakých – do väčšieho celku a vytvorením zárodkov jednoty ľudstva – pri plnom rešpekte a úcte k nim a ich názorom.

10. Neochvejná viera a vnútorné presvedčenie, že môj vnútorný kompas je zdravý, že žijem spravodlivý život v súlade so skutočným univerzálnym poriadkom a najvyššími božími zákonmi.

Afirmácia: Beriem si svoju silu späť. Kráčam vpred s čistým zámerom. Spoluvytváram ľudskú jednotu. Boh nám žehná.

Priebeh globálnej konštelácie AKTUÁLNY VÝVOJ NA ZEMI

AKTUÁLNY VÝVOJ NA ZEMI
Kazuistiku globálnej konštelácie zachytila konštelárka Silvia Marisi Monnot


ZÁMER: Čo je treba urobiť alebo čo sa musí stať, aby sa spojili vedomí a nevedomí
ľudia do Jednoty a vstúpili sme do Novej Zeme.

Do konštelačného poľa staviam: zástupcu za skupinu nevedomých a negatívne
nastavených ľudí (ďalej uvádzam ako NEGATÍVNI ĽUDIA) a postavu za skupinu
vedomých ľudí s pozitívnymi postojmi (POZITÍVNI ĽUDIA). Ďalej našu planétu, kde
žijú (ZEM). Zhodou okolností to do všetkých postáv privolalo ženy.

Stav k 11.7.2021
NEGATÍVNI ĽUDIA vravia: „Stojíme pevne, okrem seba nás nikto nezaujíma a nikoho
nevidíme. V hrudníku máme betón a nesieme v sebe veľkú tvrdosť.“ Vidia len seba,
sú odpojení od Zeme, od seba, od ostatných, od lásky a majú zatvorené srdce.
POZITÍVNI ĽUDIA: „Vidíme seba, negatívnych ľudí, aj Zem, na ktorej žijeme. Cítime
lásku. Súcitime so Zemou a vnímame, ako trpí.“ (Sú spojení so sebou, s ostatnými
ľuďmi, s Jednotou, so Zemou a cítia jej bolesť.)
ZEM: „Ja som tu, a nie je mi vôbec dobre. Cítim, že pozitívni ľudia ma chcú uzdraviť.“
Do konštelácie pridávam zástupný symbol (žena) toho, čo je medzi pozitívnymi a
negatívnymi ľuďmi, ako sa k sebe vzťahujú/nevzťahujú a nazvala ho ASPEKT.
ASPEKT sa dlho a pomaly posúva v poli, hľadá si miesto a skúmavo pozerá do očí
všetkým zástupcom. Hovorí: „Veľmi mi záleží, aby ma všetci videli. Pozitívni ľudia
ma vidia. Negatívni ľudia ma buď nevidia, alebo nechcú vidieť.“
Do konštelácie pridávam postavu MATRIX, zástupcu za doterajší systém fungovania
ľudskej spoločnosti. Vraví: „Som pevný v kolenách, držím vo svojich spároch časť
ľudí a som tu pánom. Dobre vidím na Negatívnych ľudí a som s nimi spojený. Kvôli
ASPEKTu vôbec nevidím na Pozitívnych ľudí. Zem vidím a vnímam, že trpí, ale mi to
nevadí.“
ZEM: „Keď prišiel MATRIX, podlomili sa mi nohy. Cítim sa slabšia.“
NEGATÍVNI ĽUDIA: „Sme spokojní, máme svoje istoty. Cítime oporu Matrixu.“

Stav k 8. 8. 2021 – Levia brána
Do konštelácie pridávam rolu najvyššej inteligencie – božského otca a matky v
jednom. Zástupcom je muž a nazývame ho STVORITEĽ. Stavia sa na stoličku a vidí
všetkých.
Materská planéta ZEM: „Cítim príliv silnej energie prerodu a nátlak zo strany ľudí.
Neuvedomujú si, že vývoj je proces a veci sa nedajú zmeniť len tak. Som z toho
celého unavená.“
POZITÍVNI ĽUDIA: „Máme záujem pomôcť matke Zemi. Prišlo nám, že na to sa
musíme spojiť s Negatívnymi ľuďmi.“
NEGATÍVNI ĽUDIA: „Odpojili sme sa od Matrixu a vzápätí nás zalialo ego, ale iné –
duchovné. Zrazu všetkému rozumieme. Už vidíme aj Zem a chceme jej hneď veľmi pomôcť. Keď povedala, že cíti tlak, zarazilo nás to, lebo my sme už napojení. Začali sme to prepočítavať, aby sme jej neublížili a premýšľame, že možno má pravdu.“
MATRIX: „Pri vyslovení dátumu 8.8.2021 mi stvrdli mi črty tváre. Cítim veľkú
aroganciu a zlosť. Mám zovreté prsty a päste, nohy vrastené do podlahy a stojím
pevne. Keď prišiel Stvoriteľ, trochu som zmäkol.“
NEGATÍVNI ĽUDIA: „Až teraz sme si všimli Pozitívnych ľudí. Začíname sa tu
rozhliadať a vidieť aj ostatných.“
POZITÍVNI ĽUDIA A NEGATÍVNI ĽUDIA sa na seba otočia a navzájom si povedia:
„Vidíme vás a rešpektujeme vás.“
ASPEKT: „Som k dispozícii ako prepojenie a zárodok Jednoty. Keď prišiel Stvoriteľ,
zmenšil som sa.“
ASPEKT Stvoriteľovi: „Si tu najväčší. Som tvojou súčasťou.“ Chce k nemu vzhliadať
a súčasne byť ním podporovaný.“
NEGATÍVNI ĽUDIA: „Silne nás to ťahá pomáhať Zemi, a vôbec nevieme, ako. Podľa
Pozitívnych ľudí jej pomôžeme, keď sa zmeníme aj my. Myslíme si, že keď sme
veľmi akční, sadíme plodiny a kydáme hnoj, aby bola úrodná pôda, tak sa o Zem
staráme. Ale asi sme to celé nepochopili. “
MATRIX: „Keď Negatívni ľudia uvideli aj ostatných, musel som si hľadať nové miesto.
Arogancia a sebaistota sa vytratili. Všetko okolo sa zmenilo a oslabilo moju stabilitu.“
Celý systém a všetky jeho prvky sú v procese premeny. Do konštelácie teda staviam
postavu FORMA TRANSFORMÁCIE, ktorá má ukázať, čo sa musí stať (udalosť)
alebo zmeniť (čo treba urobiť), aby sme vstúpili do Novej Zeme. (Ďalej ju uvádzam
ako FORMA.) Na moju otázku „Koho tu vidíš – ku komu sa vzťahuješ?“ postava
FORMA odpovedá: „Zaujíma ma predovšetkým Matrix. Vidím jeho hnev, snahu
kontrolovať a ovládať. Ak sa nedá do pohody a harmónie, tak to nepôjde. Ostatné
prvky vidím a som s nimi v súznení.“
ZEM sa medzitým cíti stále viac vyčerpaná a takmer kolabuje.
NEGATÍVNI ĽUDIA sú usmievaví a pripravení na veľké zmeny. Už nie sú negatívni.
MATRIX sa prezentuje stále ako šéf celého diania. Snaží sa uzatvoriť a zablokovať v
celej konštelácii životný priestor a ľuďom vraví: „Mne dávajte pozornosť a energiu!
Nepozerajte sa inam!“ Robí všetko možné aj nemožné, je extrémne aktívny, aby
zaujal a strhol na seba pozornosť postáv FORMA a NEGATÍVNI. Bráni im v pohybe.
ASPEKT si sadá na podlahu ako dieťa k nohám Stvoriteľa.
STVORITEĽ na všetkých láskavo žiari a Zem zalieva svetlom. Je tu a pôsobí.

STAV k 23. 9. 2021 – Jesenná rovnodennosť
ASPEKT spojil skupinu Pozitívnych ľudí a Negatívnych ľudí, stal sa Jednotou a
súčasťou Stvoriteľa.
ZEM: „Konečne môžem voľne dýchať. Cítim sa lepšie, aj keď som stále unavená.
Vidím všetkých. Najviac som spojená s Formou transformácie. Na nej mi veľmi
záleží.“
NEGATÍVNI ĽUDIA (už nie sú negatívni) sa usmievajú, stoja vedľa Pozitívnych ľudí a
hovoria: „Potrebujeme byť blízko nich. Pozorujeme ich a nasledujeme.“
Negatívni ľudia už nie sú negatívni, preto ich meníme na skupinu PREBUDENÍ ĽUDIA a pozitívnych ľudí na skupinu VEDOMÍ ĽUDIA.
MATRIX: „Veľmi ma zaujímajú Vedomí ľudia. Rozmýšľam, čo treba urobiť, aby som
získal ich pozornosť. Niečo s tým treba spraviť! Prebudení ľudia nie sú teraz dôležití.“
Prichádza postava, ktorá súvisí s Formou transformácie – jej ŠTARTÉR, t. j. Spúšťač
transformácie. Ten hovorí: „ Vidím tu len Formu transformácie. Zdá sa mi byť smutná
a bez života, potrebuje objatie a pohladenie. Som veľká, dokážem jej dať pocit
bezpečia, opory a všetko, čo potrebuje.“
MATRIX: Sledujem Spúšťač, nepáči sa mi. Cítim nenávisť a zlobu.“ Blokuje prístup
Spúšťača k Stvoriteľovi.
ŠTARTÉR: „Súvisím s príchodom veľkej prírodnej katastrofy zvonka, ktorá je
nezávislá od Matrixu. Ponúkam ľuďom bezpečie a úkryt. Prejavujem sa láskou,
prijatím a podporou ako jaskyňa, ktorá chráni.“ Keď sa jej čas naplnil, vystupuje z
konštelácie. Postava Forma transformácie v nej zostáva.

Stav k 1. 11. 2021
MATRIX: „Potrebujem oddeliť od seba Formu a Zem. Nechcem dovoliť, aby sa
prepojili a nastala Nová Zem. S Prebudenými a Vedomými ľuďmi už nič nenarobím, tí
sú v spojení.“
VEDOMÍ ĽUDIA: „Sme oslobodení od Matrixu a starého systému, ale vnímame našu
pasivitu. Cítime sa izolovaní, vyčkávame a nevieme, ako ďalej. Je to medziobdobie,
keď sme sa odpojili od starého a nové ešte nie je. Izolácia Matrixu je v tomto smere
účinná.“
PREBUDENÍ ĽUDIA: „Cítime veľkú neistotu. V Matrixe aspoň nejaké istoty boli. Tak
ako doteraz, to už nejde a chceme to inak. Čakáme nejakého Spasiteľa alebo Lídra.
No obávame sa, aby to nebol len prevlečený vlk. Sme pasívni, premýšľame ako
ďalej, pozorujeme Matrix a sme pripravení na zmenu. Nechceme sa k nemu vrátiť,
máme z neho ťažký žalúdok a bolesti hlavy. Hľadáme novú cestu.“
Kladiem otázku, čo by Vedomí ľudia a Prebudení ľudia potrebovali, aby sa cítili
lepšie. Odpoveď je nájsť nejakú zmysluplnú aktivitu. Do konštelácie teda vstupuje
postava NOVÁ AKTIVITA.
VEDOMÍ ĽUDIA: „S nami to nesúvisí. Nám Nová aktivita nič nehovorí.“ Vedomí ľudia
si idú svoje a veria, že sa situácia posunie.
NOVÁ AKTIVITA: „Vidím tu len Negatívnych ľudí a Matrix.“ Ide o ďalší medzistupeň
vývoja.
MATRIX: „Nová aktivita so mnou nesúvisí, vidím v nej ohrozenie. Sledujem ju.“
PREBUDENÍ ĽUDIA: „Nám sa Nová aktivita páči. Konečne sa niečo deje. To je
čokoládka podľa našej chuti.“ Ukazuje sa, že si Novú aktivitu pritiahli myšlienkami a
logickým uvažovaním – ako modlu alebo falošného spasiteľa, náhradu za Matrix.
NOVÁ AKTIVITA: „Teší a vyživuje ma záujem Prebudených ľudí a Matrixu. Stačí mi,
že sa ho nebojím a cítim sa dôležito. Oni mi ukazujú návody, ako tu byť a pôsobiť.“
ZEM: „Som veľmi ospalá. Jediný, kto mi teraz dáva energiu, je Stvoriteľ. Potrebujem
spojenie s Formou a Vedomými ľuďmi, ale keď tomu Matrix bráni, mňa to dáva dolu.
Som takmer bez energie a sily. Držím sa s vypätím všetkých síl, nemôžem to vzdať.“                                    FORMA (dlhší čas sedí smutne na podlahe): „Chýbali mi tu životný priestor a
spojenie s ľuďmi. Trvá im to dlho. Som z toho vyčerpaná a nemám prísun energie.“

Stav k 21. 12. 2021 Zimný slnovrat
NOVÁ AKTIVITA: „Cítim sa byť väčšia ako Matrix. Prakticky ho nahrádzam.“
PREBUDENÍ ĽUDIA: „Vidíme v nej niečo ekologické, čo sa blíži až k eko-terorizmu.
Napríklad radšej vyrúbeme lesy, aby sme mohli plasty nahradiť drevom.“
ZEM: „Mňa to nabíja energiou. Potia sa mi ruky a som celá spotená. Horí mi celé telo
a mám konečne dostatok sily. Postavilo ma to pevne na nohy – som späť.“
VEDOMÍ ĽUDIA: „Začíname vidieť jasný smer – spojiť sa priamo s tými najvyššími
vibráciami.“ Približujú sa tesne k Stvoriteľovi a pozerajú mu do očí.
STVORITEĽ im vraví: „Vidím vo vašich očiach starosti a smútok. Žiadne obavy, som
stále s vami. Budúcnosť je vaša.“ Akonáhle je Stvoriteľ v kontakte s Vedomými
ľuďmi, Nová aktivita sa úplne rozpúšťa.
PREBUDENÍ ĽUDIA: „Asi sme to zase pos.ali´. Nerozumieme tomu, veď Vedomých
ľudí stále nasledujeme a sme im v pätách. A sme nepretržite v hlave.“
MATRIX už nikoho v konštelácii nezaujíma: „Ešte tu mám miesto! V mysli mi chodia
nadávky.. Síce tu už nemám spojencov, ale ešte vymýšľam, ako zaujať pozornosť.“
VEDOMÍ ĽUDIA: „Spojením so Stvoriteľom sme v sebe objavili potenciál tvorcu. Prišli
sme na to, že máme skutočnú moc tvoriť realitu.“ Začínajú pred ich srdcom jemne a
pomaly pohybovať rukami oproti sebe, dlaňami dovnútra a tvoriť. Ich pohyb vychádza
zvnútra. Prebudení ľudia to po nich mechanicky opakujú, aj keď nepreciťujú ako oni.
FORMA stojí v strede poľa a podporuje celé dianie. Je spojená s vedomou tvorbou a
voľnou energiou, ktorú Vedomí ľudia objavili, ako jej súčasť. Podporuje ich v tom.
ZEM je nabitá novou energiou. A postupne je viac a viac vo svojej sile.
Ľudia ani Zem už nepotrebujú žiadne pravidlá, žiadny systém a žiadnych šéfov.
MATRIX je unavený a znudený, sedí na podlahe na okraji konštelácie.

Stav k 1. 1. 2022 Nový rok
PREBUDENÍ ĽUDIA sa potrebujú ukazovať, že predbehli Vedomých ľudí, ktorí
vedome tvoria – pokojne a v skrytosti. Prebudení ľudia opakujú rukami rovnaký pohyb
pred srdcom a tvoria po svojom bez starých obmedzení a programov. Radostne pri
tom tancujú a tešia sa v spojení so Stvoriteľom.
MATRIX nikoho nezaujíma. Zaspáva na podlahe.
VEDOMÍ ĽUDIA: „Ostošesť tvoríme vedome realitu a novú energiu. Sme napojení na
Zem aj na Nebo. Prepájame ich energeticky a vedome.“ Počas celej konštelácie
hovorili málo a boli vážni, o to viac boli TU a TERAZ.
PREBUDENÍ ĽUDIA: „Život je pohyb, menej myslíme a viac fyzicky pracujeme a
tvoríme cez ruky a nohy.“
FORMA splynula so Stvoriteľom a Zem sa cíti veľmi dobre. Matrix odchádza z
konštelácie.

Stav k 21. 3. 2022 – Jarná rovnodennosť
VEDOMÍ ĽUDIA tvoria vedome cez srdce napojení na Stvoriteľa, spájajú všetkých a celé ľudstvo.                                        PREBUDENÍ ĽUDIA už nepotrebujú istoty, pohyb vnímajú ako súčasť života. Majú menej
intelektuálnej práce a viac manuálnych zručností.
ZEM je vo svojej sile, čerpá zo všetkých energiu, má znova chuť točiť sa.
Menovaní sa s postavou FORMA a STVORITEĽ chytia za ruky a spájajú do kruhu.
(Možno nie náhodou pripomínajú päť lupeňov ruže alebo dráhu Venuše, planéty
lásky, okolo Slnka).

Globálnu konšteláciu sme postavili na záver Komplexného intenzívneho certifikovaného výcviku systemických skupinových konštelácií 2020/21 11.7.2021, trvala 49 minút a vo všetkých zúčastnených
zanechala pocit dobre vykonanej práce.