TRANSFORMAČNÝ SPLN OČISTí PRECIŤOVANIE ŽIVOTA

SILNÝ TRANSFORMAČNÝ SPLN VYPLAVÍ DISHARMÓNIE A OČISTÍ PRECIŤOVANIE ŽIVOTA

Vďaka aktuálnemu astrologickému znameniu Kozorožca by sme mali byť v období praktických činov a koncentrácie na ciele. Avšak v utorok 18.1. o 00,46 h vyvrcholí a karty prežívania v tomto období nám zamieša významný spln Mesiaca v znamení citlivého vodného Raka. Je to čas osvetlenia nedoriešených a nesúladných tém a aspektov, ktoré sa týkajú rodiny, domova, matky, rodičovstva, lásky, rodinných a partnerských vzťahov. Ide súčasne o dozrievanie a zhmotnenie nových nápadov, aktivít, krásnych projektov či splnených snov v ďalších račích témach – ženskosti, pocitov, citlivosti, emočnej výživy a starostlivosti o blízkych. Rakovi vládne Luna…

Tento spln nám prináša šancu na ľudskú zrelosť, tvorbu nového poriadku v sebe i vonku a skúšku našej životnej múdrosti a nadobudnutých skúseností v každodennosti. Pretože len láska, súcit, vďačnosť a múdrosť žitá v bežnom živote manifestuje vedomé bytie v Láske. Tento spln sprevádza obdobie nedorozumení, nejasností a nesúladných vplyvov, myšlienkových prúdov či problémov. Dovoľte si maximálny vnútorný pokoj vo svojom srdci a strede bez strachu a negatívnych postojov do 20. januára, keď nastúpia spolupracujúce, spájajúce, odvážne vibrácie Vodnára, prinášajúce dostatočný nadhľad, odhalenie súvislostí a pochopenie pravdy. Taktiež odpovede na otázky: Ako to teda celé je? Aké mám v tom miesto a možnosti? Prečo sa to deje?

Ak ste verní sami sebe, svojim citom a pocitom, cca od 24. januára za odmenu dostanete elán, nový vietor do plachiet a nadšenie zvládnuť aj tie najväčšie prekážky, ktorých ste sa doteraz obávali. Dovoľte si byť úprimní, slabí a zraniteľní, teraz máte šancu otvorene sa pozhovárať a urovnať napríklad partnerské rozpory, rodinné, susedské alebo akékoľvek medziľudské problémy. Využite vašu emočnú inteligenciu, empatiu a súcit. Pretože ako ste si iste všimli, od 7.1. následkom retrogradity Merkúra vo Vodnárovi je naše myslenie preťažené, paralyzované a rozbité. Ale vďaka konjunkcii Slnka a Merkúra sa od 20. januára naše myslenie prepojí s vedomím a príde k veľkým uvedomeniam a aha momentom.

Osudovosť tejto doby zrkadlia aj ďalšie hviezdne konštelácie splnu Luny 18. januára na osi Kozorožec – Rak, ktorý je spojený s karmickými uzlami. Okolo seba vidíme stále viac absurdít, nepokoja, nesúladu a chaosu. Je to preto, že stará realita a svetský poriadok sa definitívne rozpadá a borí. Účelové lži, šírenie strachu a manipulácie mocných sú odhaľované a viditeľné zo dňa na deň viac a viac. Väčšina ľudí už médiá nesleduje – alebo len cez filter vlastných úsudkov – a prestáva veriť doterajším spoločenským autoritám, neomylnosti vedeckých poznatkov a dobrým úmyslom propagovaných tvárí, pretože vidí, že ich vedú do „pekla“.

Známy univerzálny zákon hovorí – Ako hore, tak dolu: Urán je nekompromisný, odvážny a priamy revolucionár, prináša zmeny, mnoho uvedomení a právd o živote, rozpad starých foriem a vytvorenie priestoru na novú paradigmu – úplne novú kvalitu prežívania – Novú Zem, zlatý vek ľudstva. Ako sopka otriasa človekom a jeho vedomím, aby sa prebudil do čistej božskej lásky a nedával pozornosť a teda svoju životnú energiu silám zla, ktoré ho teraz účelovo obmedzujú, ale aby sa zameral na zdroj Lásky a Svetlo v ňom. Aby sa zbavil pripútanosti a závislosti ako Lótova žena, aby si ponechal len to najdôležitejšie pre život ako Noe…keď sa zbaví nadvlády ega a rozumu, všetko pre jeho nový ďalší život vo svetle mu príde.

Mocenské divadlo okolo nás spojené s K.O. vírusom je tu na to, aby človek nemal kapacitu zamerať sa na starostlivosť o seba a blízkych v čase zásadných zmien a prelomových energií v jeho živote a vo svete. Aby si neuvedomil, že teraz ide o všetko – je to boj o dušu a osud človeka a Zeme na ďalších 26,5-tisíc rokov. Mimochodom, akú cenu má pre vás vaša nesmrteľná duša – vaša božská iskra a spojnica so Stvoriteľom – Matkou a Otcom v jednom? „Buďte bdelí a majte sviece zapálené, keď sa Pán pre vás vráti.“ Venuša v Kozorožcovi prejavuje city vážne a zodpovedne, najmä činmi bez veľkých rečí. Mnohí sa teraz rozhodnú svoje súkromie posunúť vpred a urobiť v ňom jasno oficiálnym krokom – zásnubami, sobášom, počatím dieťaťa, alebo odchodom či rozchodom. Ak totiž láske chýba spoločný základ, môže vás prekvapiť uvedomenie, že jej vo vašom vzťahu už niet.

Významne v týchto dňoch nastúpia na scénu aj témy sebalásky, sebahodnoty a sebaúcty. Tento spln najviac transformuje a premení život ľudí narodených v znamení alebo v ascendente Raka. Tri dni pred a tri dni po splne sú vždy náročné na zdravie a pozornosť. Vyhnite sa operáciám, alkoholu, fajčeniu, ťažkým jedlám a mäsu. Lepšie vám urobí bylinkový čaj a prechádzka v prírode. Oslobodenie od napätia, chaosu a frustrácie tohto obdobia vám poskytne predovšetkým fyzický pohyb, športové aktivity a návšteva prírody. Doprajte si čas na meditácie a modlitby – rýchlo sa naladíte na pokoj a rovnováhu, predídete poruchám spánku a bolestiam hlavy. Doprajte si aj očistnú návštevu kúpeľov alebo domácu voňavú vaňu s relaxačnou soľou. Výdatne polejte bytové rastliny a kvety, prospeje im to.

Roku 2022 vládne Jupiter a jeho vplyv zviditeľňuje aj tento spln. Celoročnou témou je naša schopnosť naskočiť na vlnu šťasteny, rozkvetu, hojnosti, duchovného rozvoja. Priaznivé energie nás sprevádzajú pri neľahkej očiste Zeme a tohto sveta, aby vyššie vedomie v nás rástlo a viedlo nás po našej ceste správnym smerom. Každý z nás tu má nejaké úlohy a dohody, ktoré sme si pred príchodom na Zem vybrali. Keďže rok 2022 prináša nové hodnoty a ďalšie veľké zmeny vo svete, januárový spln nás cez empatiu, súcit a lásku doladí a posilní zvnútra, aby sme doň vstúpili vnútorne pevní, sebaistí, ľudsky zrelší a láskavejší.

Pre stanovenie jasnosti zámerov je nutné byť k sebe a iným úprimný a nové ciele vám budú na dosah. Stále viac záleží na energiách čistoty mysle, pokojného vnútorného stredu aj v čase vonkajšieho chaosu a správneho rozhodovania v dobe prechodu a premeny. Urobte si novoročnú splnovú revíziu: čo podporujete a na čom sa spolupodieľate vaším myslení a konaním – v súkromí, v práci, v prostredí, v ktorom žijete a tým celkove vo svete? Pracujete vo firme, ktorá vyrába zbrane, alebo chlieb? Ktorá zdravie a život ľudí ničí alebo podporuje. Jete mäso alebo zeleninu? Kupujete plastové obaly alebo ekologické? Podporujete manipulácie, konflikty a lož, alebo pravdivosť, úprimnosť, čistotu a jasnosť?

Sme vysielače a prijímače. Na základe daru našej slobodnej vôle si vyberáme to, čo vysielame – a podľa toho sa nám rovnaká kvalita situácií a frekvencií do života vracia. Úroveň a hĺbka vernosti samému sebe, zdravej sebalásky, sebarešpektu, sebadôvery a sebaúcty nás posúva ďalej. Zastavte sa a uvedomujte si preto každý deň, ako sa cítite a čo práve prežívate. Nasledujte svoj jazyk a navigáciu vašej duše – svoje pocity – ona vie, čo je správne. Ak si to nedovolíte, nečudujte sa, keď vás iní ľudia alebo celý systém budú považovať za nehodných ich úcty, lásky, obdivu, dôvery, atp. Veď aby sme uvideli, akí naozaj sme, potrebujeme iných. Vďačíme im za to, že nám denne nastavujú zrkadlo a zviditeľňujú to, čo my sami v sebe vidieť nemôžeme.

Spln nás preto vyzýva vážiť si každého človeka v našom živote, ktorý nám túto službu prišiel slobodne poskytnúť. A práve blízke vzťahy sú najrýchlejšou a najefektívnejšou cestou osobného rastu k vyššej kvalite. Využite teda múdro tento krásny a vzácny čas, ktorý je ideálny na harmonizáciu vzťahov. Všetci sme zrodení a utkaní z lásky. Každý človek koná v každej chvíli najlepšie ako dokáže podľa jeho úrovne vedomia. Ak to pochopíte, dokážete sa pozrieť aj na toho najodpornejšieho človeka s láskou a súcitom, a vaše trápenie postupne pominie.

Láska je najmocnejšou tvorivou silou Vesmíru. Nielen spln Mesiaca, ale aj konštelácie ostatných kľúčových planét teraz podporujú objavenie a uvedomenie si rozmerov Lásky. Ten, kto veľa miluje, veľa dostane a poslaním pokročilých duší je milovať všetkých bez podmienok a očakávaní, pri stanovení si zdravých hraníc… Aby sme prešli do éry Zlatého veku, prechádzame v tomto období náročnou lekciou lásky, skutočných hodnôt a harmónie. Ak dokážete odpustiť, vaše staré zranenia vyliečiť a karmické záťaže rozpustiť, nájdete odvahu pozrieť sa na svoje tiene, čaká vás nová energia, elán, chuť tvoriť a počať nový vedomý šťastný život. Budú vás sprevádzať vaši duchovní sprievodcovia a anjelské bytosti, podporovať vaše vyššie Ja a duchovná rodina – prosto to, čo vás presahuje. Dôverujte každý sám za seba, predovšetkým sami sebe a tomuto vesmírnemu procesu prerodu a transformácie.

Afirmácia: S láskou a vďakou prepúšťam všetko, čo mi bráni v raste a rozvoji. Som v spojení so silou môjho ľudského ducha.

S Láskou a Svetlom Silvia Marisi Monnot

NOV 2. januára 2022 ako podpora VYTRVALOSTI A BDELOSTI

Na vlastné oči vidíme, že staré štruktúry a realita sú procese hlbokého rozpadu a na ich troskách pomaly, ale isto, klíči nový, krajší život v Novej Zemi. Potvrdzuje to aj prvé tohtoročné novolunie, ktoré pripadlo na nedeľu – deň Slnka, stvoriteľa, jasnosti, požehnania a božského vedomia. Slnko prebýva od 21.12.2021 v znamení Kozorožca a teraz je v ňom navyše aj Mesiac – Luna, ktorá symbolizuje našu dušu, podvedomie, matku, atp..

Príchod prvého Novu Mesiaca v novom roku 2022 hneď 2.1. o 19:36 h v nedeľu nám na základe dôrazných kozorožích vlastností pripomína a seriózne zdôrazňuje, že si svoj osobný život aj náš spoločný svet tvoríme my sami. Jeho posolstvo je konanie, vytrvalosť, bdelosť a držanie sa svojho smeru v živote. Tieto kvality práve teraz potrebujeme ako soľ. Tri dni pred a tri dni po 2. januári nás pozýva naskočiť na mega vlnu obnovy, inovácie a regenerácie, nových, prekvapivých až zázračných riešení a iných zásadných príležitosti.

Nositelia silného ženského zemského znamenia Kozorožca sú húževnatí, praktickí, spoľahliví, organizačne zdatní, cieľavedomí a tvrdohlaví. Postavenie a rešpekt sú pre nich veľmi dôležité, vládnuca planéta Saturn im dodáva serióznosť, sebadisciplínu a pocit zodpovednosti. Preto tento nov slávnostným a vážnym spôsobom nastoľuje a ponúka chopiť sa týchto aspektov a posilniť sa nimi do nového roka, aby sme ďalej pevne kráčali po ceste svojej duše a pravdy, krok po kroku slobodne, pokojne a vytrvalo. Hviezdy a nebo nás sledujú a sú nám plne naklonené.

Pred niekoľkými hodinami sme odštartovali rok 2022 pod záštitou planéty Jupiter, ktorý je nositeľom rozvoja, expanzie, šťastia, úspechu, zdravia, prosperity a hojnosti. Kombinácia týchto vplyvov nám dáva istotu, že naše nové plány a zhmotnené zámery budú stáť na kvalitných a pevných základoch. Je dobré oprieť sa pritom aj o naše silné stránky a hlbokú múdrosť predkov. Príchod ďalšieho roka je úplne nový začiatok v spojení so silou prítomnej chvíle a čistým bytím TU a TERAZ. Minulosť je mŕtva a budúcnosť si tvoríme teraz spolu s prítomnosťou. Preto môžete vždy vystúpiť zo starých vzorcov, programov, vzťahov, bydliska, pracoviska,… Iba Vy osobne zodpovedáte za to, koho a čo máte, alebo nemáte, práve teraz vo Vašom živote.

Na vplyvy novu výrazne spolupôsobí retrográdna Venuša (od 19.12.2021 do 28.1.2022). Prináša nám nutnú inventúru a prehodnotenie našich vzťahov a životných hodnôt. Prejavuje sa to tým, že nás prirodzene zamestnávajú naše pocity a vyplavujú sa nám rôzne emócie, v kontexte spomienok na minulosť, keď sme určité situácie nezvládli a vtedy ešte nepochopili, keď sme pocítili zranenia, zrady, krivdy a obmedzenia v raste. Prináša nám to veľa uvedomení a podporu v procese oddeľovaní zrna od pliev.

Karty mieša aj harmonická konštelácia Slnka a Uránu (do 9.1.), ktorá napomáha a podporuje v tom, aby sme ako jednotlivci i ľudstvo dokázali vyššie vedomie nielen dosiahnuť, ale si ho i udržať. Nov v Kozorožcovi je bohatý aj na impulzy k odvahe, pracovitosti a trpezlivosti. Zacieľte tieto vlastnosti správnym smerom, keďže tento čas nám otvára bránu k novému začiatku a šanci vylepšenia života a sveta. Ak sa následkom prechodu zo starého do nového roka a naladenia na potrebný zimný spánok prírody, ktorej sme súčasťou, cítite unavení a zahĺbení viac do seba, potrebujete detoxikáciu a očistu tela i duše. Tento čas je na to ideálny, pomáha dovoliť si vedome odpočívať, meditovať, kontemplovať, veľa spať a byť v tichej, radostnej samote. Nechoďte teraz do spoločnosti či nákupných centier.

Ak máte veľa energie, vrhnite sa na rutinné a servisné práce, ktoré môžu byť tiež dynamickou meditáciou. Predovšetkým sa s ľahkosťou a nadhľadom vyhnite konfliktným situáciám, problémovým vzťahom a ľuďom. Aktuálny Mars so Vodnárovi podporuje vyššie ideály, nové ušľachtilé vízie pre jednotlivcov i Zem. Napriek vonkajším okolnostiam tohto obdobia vnímame odvahu a ľahkosť bytia. Je ideálny čas na nové prevratné vízie, plány a projekty. Tvorbu nových aspektov a atmosféry, fungovanie spoločnosti podľa nových zákonov a pravidiel.

Treba sa pritom držať zodpovednosti, pravdy, úprimnosti, poctivosti, lásky a svetla. A šíriť ich našimi myšlienkami, zámermi, slovami a skutkami. S ohľadom na kozoroží aspekt nezabúdajte, že iba cez nás a našu aktivitu je možné ich zhmotniť. Zamerajme sa teda predovšetkým na to, čo nám prináša radosť, presahuje nás a napĺňa naše srdce. Teraz máme príležitosť úspešne priložiť ďalšie základné kamene nášho vysnívaného života… Vesmír a obloha nás plne podporujú. Tak do toho, priatelia!!

Afirmácia: Vedome si vyberám a tvorím krajší a šťastnejší život na šťastnej planéte.

OSUDOVÝ novembrový SPLN A ZATMENIE Mesiaca

Energia hlbokej transformácie tohtoročného splnu na osi Škorpión – Býk v kombinácii s takmer úplným zatmením Mesiaca je prelomová. V piatok 19. novembra o 10:00 h sa Slnko na oblohe v astrologickom znamení Škorpión ocitne oproti Mesiacu v uzemnenom a praktickom Býkovi a vytvorí silný spln. Aby toho nebolo málo v tomto päťkovom roku 2021 plnom zmien, hlbokú transformáciu spoločnosti aj jednotlivcov v tomto čase posilní aj silné zatmenie Mesiaca. Iste cítite, že druhá polovica novembra je v mnohých ohľadoch náročná, akonáhle prestanú Zem osvetľovať slnečné lúče, ovzdušie je ťažké a treba vynakladať viac energie na bežné úkony. Je nanajvýš vhodné dávať si na seba pozor a dobre sa o seba starať. Podporovať svoj vlastný imunitný systém – kvalitnými teplými čajmi a polievkami, čerstvým bio ovocím a zeleninou, uprednostňovaním pozitívnych, láskavých ľudí, pocitov, emócií a aktivít, dostatkom čerstvého vzduchu a intenzívneho kontaktu s prírodou, ako aj oddychu a spánku.

Vstupujeme do obdobia sumarizácie roka 2021. Škorpión každoročne prináša obdobie veľkej vnútornej transformácie, odumierania starých foriem, rozpad doterajšej reality, prevratnej regenerácie, a tým pádom liečenia. Do 21. decembra bude narastať presila tmy, aby sme sa mohli obrátiť a ponoriť hlboko do seba a nájsť božskú iskru v nás – večné svetlo, ktoré nosíme stále v sebe.

K tomu, aby sme počuli a videli skutočnú pravdu o nás a o živote, je treba sa v pokoji a rozvahe spojiť so sebou a svojou dušou. Pre to je nevyhnutné úplne ignorovať všetky televízne, rozhlasové a novinové lživé a manipulatívne hry. A tak zabrániť ich lepkavým a jedovatým obsahom vstúpiť do nás, lebo ich účelom je šíriť strach, bezmoc, obavy, boj, úzkosť a agresivitu. Keď budeme sami sebou, dokážeme sa spojiť s hlbokou múdrosťou nás a našich predkov a postaviť sa sami za seba.

Témy, ktoré v dni okolo splnu prichádzajú, môžu byť dramatické a môžu aj bolieť. Je to preto, že city a emócie prežívame v tomto čase veľmi intenzívne. Škorpión je silný, vo vnútri precitlivelý, ale navonok tvrdý. Je nekompromisný, dokáže sa veľmi ovládať a svoje pocity a zranenia skrývať, aj keď ním lomcujú túžba, vášeň a ego. Podobne ako zviera-škorpióna chráni pancier, ktorý rastie s ním, keď prejde do ďalšej etapy vývoja, starého sa zbaví a vytvorí si nový. Tieto prechody sú vždy chúlostivé. Vtedy je najzraniteľnejší, a preto má v zásobe jed a zákerné ťahy. Len čo nový pancier stvrdne, zviera-škorpión sa opäť stane silným, neskrotným a nezlomným. Ukazuje nám, že vďaka prijatiu straty starej kvality je schopný premeniť ju na silu v novej kvalite.

Táto vnútorná i vonkajšia premena sa nedá kontrolovať, vlastniť ani uchopiť, je ju možné iba prežiť, precítiť – a uvedomiť si, že staré musí odísť, aby vznikol priestor na nové, zdravšie, lepšie a krajšie. Tak je to aj v spoločnosti. Žijeme v hektických časoch, keď sa deje v nás i okolo nás veľa hlbokých a rýchlych zmien. Vnímame s tým spojený nepokoj a stres zvonka. Tlak na nás sa neustále zvyšuje a my sme nútení sa rozhodovať, čoho sa z toho, čo sme mali doteraz v živote, dobrovoľne vzdáme, čo vyhodíme a čo pustíme.

Ide to ťažko, lebo spoločnosť sa zmieta vo víre nových energií, aby sa oddelilo zrno od pliev. Z chaosu vždy povstane nová spoločnosť, plevy odveje vietor času a zrno pri dotyku s pôdou vzklíči. Aspekty a zameranie novej spoločnosti závisí od každého jednotlivca bez rozdielu. Od jeho každodenných rozhodnutí, či si volí v danej chvíli dobro, pozitívne hodnoty a svetlo, alebo zlo, negatívne stránky života a tmu. Taktiež od toho, čo jednotlivec svojou osobnou pozornosťou a energiou živí. Pretože základný univerzálny zákon hovorí, že tam, kam zameriame našu osobnú pozornosť, tam tečie naša životná energia a TO potom zákonite RASTIE, bujnie, kvitne a prináša plody v našom živote i vo svete. To je kľúč k vedomého spôsobu života: v každej chvíli sa zastaviť a bez ovplyvňovania zvonka sa slobodne, zodpovedne a uvedomele rozhodnúť, čo si vyberám pre seba a pre tento svet. Aké to má súvislosti a dôsledky.

Po sametovej revolúcii 17. novembri 1989 na území dnešnej Českej republiky a Slovenskej republiky, ktorá nám mala priniesť slobodu a svojprávnosť, vstupujeme do kristovského veku 33 rokov – veku duchovnej dospelosti jednotlivca, štátu, národa. Je na nás, či si čisté energie a svetlo Krista v sebe ukotvíme a budeme ich žiť aj na kolektívnej úrovni.

V čase apokalypsy je nutné otvoriť svoje osobné témy a rozhodnúť sa, ako ďalej. Je jasné, že už nemôžeme mať ani osobne, ani na planéte to všetko, čo doteraz. Zem je vyčerpaná, aj keď kompetentní to zatajujú. Končí doba výkonných spotrebiteľov a závislých zberateľov vecí. Našťastie budúcnosť nám prinesie iné zdroje energie. Vstupujeme do éry mierumilovných tvorcov, pre ktorých sú dôležité zážitky, radosť a láska. K tomu je treba poďakovať a prepustiť všetky staré formy a obmedzujúce presvedčenia, rozlúčiť sa s negatívnymi ľuďmi a zbytočnými predmetmi, ktoré už len zaťažujú – a vzdať sa aj zbytočnej obavy, že sa môžeme pri rozhodovaní zmýliť. Strach je možné prekonať a prekročiť len dôverou a vierou. Odvážne dôverujme a zdravo verme, že keď budeme počúvať svoju intuíciu a srdce – nie okolie, alebo myseľ – všetko sa bude vyvíjať pre naše najvyššie dobro.

Zatmenie Mesiaca sa udeje súčasne so splnom 19. novembra 2021 v Býkovi, pevnom a silne uzemnenom znamení. Energia Býka je o istote, bezpečí a hodnotách – praktických, materiálnych, finančných aj ľudských. Preto sa počas zatmenia Mesiaca v Býkovi môžeme pozrieť do očí neistoty a nestability, a to v rôznych oblastiach. Ide o to, ako sa k tomu postavíme – posilní nás to, alebo oslabí? Do zimného slnovratu spracovávame a rozpúšťame vnútorné strachy, takže práve vďaka zatmeniu Luny sa konečne môžeme postaviť a dospieť do svojej osobnej sily. Pretože strach je ilúzia nepoznaného.

Transformácia sa vlastne deje stále, pokiaľ my sami seba neblokujeme a náš vlastný vývoj nesabotujeme. Napokon neustála zmena je zákonom a prirodzeným prejavom života a sveta, ktorého sme súčasťou. Ak cítime občas záťaž na hrudi a náročné dni, je to úplne v poriadku, otvára sa nám srdečné centrum a vstupujeme do Novej Zeme, ktorej stredom je srdce. Je preto liečivé a posilňujúce obklopiť sa ružovými a zelenými kryštálmi, ktoré majú pevnú štruktúru a nesú silu, harmóniu a stabilitu: ruženín, ružový beryl, achát a turmalín, jahodový kryštál, rodochrozit či kunzit, ďalej jadeit, aragonit, avanturín, zelený kalcit a achát, avanturín, olivín, vltavín, smaragd, malachit, atp. Ak nemáte spoľahlivý zdroj, môžete sa na mňa obrátiť.

Z hľadiska vývoja kolektívneho vedomia sme dospeli do štádia, keď je nutné, aby sa muži stali znova mužmi – prebudili sa do svojej prirodzenej vnútornej múdrosti, zodpovednosti, sily, statočnosti, rytierskosti a odvahy. Množstvo žien na sebe v ostatných rokoch významne zapracovalo – aby sa stali znova láskyplnými a vyživujúcimi partnerkami a citlivými ženami – a teraz je nutné, aby sa ruka v ruke v rovnocennosti a spolupráci s mužmi posunuli do novej úrovne partnerských vzťahov. Pretože muž a žena sú zárodkom jednoty ľudstva. A keď sa skutočne bez-podmienečne milujú, doplňujú a podporujú, tvoria pevný a neprekonateľný celok. Čo myslíte, prečo mocnári za pomoci masmédií a filmového priemyslu vymývajú ľuďom mozgy, vytvárajú falošné informácie a ideály, pahodnoty, nereálne túžby a umelé vzory? Prečo je toľko útokov na ľudské cnosti, na zdravú rodovú identitu mladých ľudí, na partnerstvá a manželstvá? Prečo sú podceňovaní ľudia, ktorí žijú v súlade so Zemou, skromne, nezávisle, bez hypoték, pokojným a prirodzeným spôsobom?

Počas dlhých vekov tí, ktorí tu chceli a ešte chcú vládnuť, si vytvárali stratégiu, ako ovládať a zotročovať iných pre ich osobný prospech. Za odrobinky z koláča a za pomyselný podiel na moci si kupovali zradcov, ktorí im zapredali svoje duše a ich plány pretláčali a vnášali do spoločnosti. Pochopiteľne, každý má právo rozhodnúť sa slobodne v každej chvíli, čím si tvorí svoj ďalší osud. O to sa stará univerzálny božský zákon príčiny a následku – zákon karmy, ktorá sa nedá podliezť ani preskočiť. Božie mlyny melú a všetko sa každému raz vráti – každá myšlienka, emócia, slovo, čin.

Pýtate sa, čo je teraz dôležité?

1. Riadiť sa jazykom duše – našimi pocitmi.

2. Ukotviť sa vo svojom strede, v srdci a tvoriť si vedome svoj vlastný život pre svoje najvyššie dobro v súlade s najvyšším dobrom iných.

3. Dávať svoju životnú energiu, pozornosť a čas len tomu, čo/koho chcem ňou podporiť, teda čo si prajem, aby rástlo. Naša pozornosť a energia je naša moc. Náš najväčší kapitál a dar. Zaobchádzajme s ňou vedome a múdro.

4. Uvedomiť si, že o tom, čo tvoríme / spolutvoríme, rozhoduje čistota a jasnosť nášho zámeru – úmyslu a sprievodné emócie.

5. Napriek pocitom preťaženosti a neistoty oprieť sa o bdelosť, vytrvalosť, odhodlanie, vnútorný pokoj a ľudskú dospelosť s prijatím zodpovednosti za všetky svoje rozhodnutia.

6. Keď pôjde každý sám za seba a so sebou – postupne krok po kroku – ten ďalší krok nám medzitým príde. V spojení s pokorou, vďačnosťou, súcitom, láskou a našim vyšším JA to zvládneme.

7. Naša sila je v jednote, stále viac a viac je dôležité spojiť sily a prepájať vedomie ľudí, prestať sa venovať tým a tomu, čo ľudí rozdeľuje a konečne žiť pravdu. Až potom môže prísť ku skutočnému posunu v kolektívnom vedomí a ukončeniu celosvetovo riadeného účelového divadla na blokovanie vývoja ľudstva.

8. Začína to uvedomením si, kto som, prečo som tu, čo sa deje, čoho som súčasťou, kam kráčam a ako si prajem ďalej žiť.

9. Pokračuje to spojením sa s inými ľuďmi – bez rozdeľovania na takých a onakých – do väčšieho celku a vytvorením zárodkov jednoty ľudstva – pri plnom rešpekte a úcte k nim a ich názorom.

10. Neochvejná viera a vnútorné presvedčenie, že môj vnútorný kompas je zdravý, že žijem spravodlivý život v súlade so skutočným univerzálnym poriadkom a najvyššími božími zákonmi.

Afirmácia: Beriem si svoju silu späť. Kráčam vpred s čistým zámerom. Spoluvytváram ľudskú jednotu. Boh nám žehná.