Decembrový spln je bránou k vedomej ľudskej dospelosti

Decembrový spln je bránou k vedomej ľudskej dospelosti
Milí priateľky a priatelia, tento blog je na prvý pohľad asi dosť vážny 🙂, ale tak mi to prišlo… Prajem Vám príjemné čítkanie 🙂
V stredu 12. 12. 2019 o 6:14 h ráno sa naplnia vplyvy a energie významného splnu Luny v znamení vzdušných Blížencov pre Zem. Slnko je do zimného slnovratu 22. 12. v astrologickom znamení ohnivého Strelca. Je to skvelá kombinácia pre dovŕšenie ostatných udalostí. Celý tento rok pod vládou Merkúra bol veľmi rýchly a jeho záver o to viac. Deje sa tak preto, aby sme sa doslova vytriasli a bez blokujúceho premýšľania zbavili všetkých starých foriem nánosov z obdobia končiacich starých čias.
Približne od 9. 12. do 15. 12. môžete na sebe pozorovať silný vplyv tohto splnu. Ide o celkové spomalenie schopnosti vhodne reagovať, o rýchlejšiu únavu, miernu podráždenosť alebo bolesti v rôznych častiach tela. Aj Vy vnímate silnú potrebu ísť do lesa, byť v spojení s prírodou alebo túžbu – len tak byť a „hybernovať“ ? Kombinácia Blížencov a Strelca prináša pozitívny pohľad na život, ale ťažšiu schopnosť sústredenia, tendenciu k triešteniu síl a chuti odskakovať od jednej myšlienky a činnosti k druhej, veci dokončovať s väčšou námahou, potrebu častejšie oddychovať alebo práve robiť to, čo nás baví.
Naše telo, srdce i myseľ sa prelaďujú na vibrácie nových časov a iný náhľad na život a bytie, na ich zmysel a podstatu. Všetko sa mení a my tiež. Máme slobodnú voľbu povedať tomu áno, alebo nie. Preto si treba dopriať dostatok času na spánok a vhodný relax, vedomý dych a fyzické cvičenie, láskyplné dotyky a objatia s blízkymi ľuďmi, zmysluplnú prácu, dostatočný pobyt na čerstvom vzduchu, kvalitnú stravu a dostatok tekutín. Je veľmi dôležité – popri tom, čo sa nám teraz v živote deje – odhaľovať, uvedomovať si a citlivo prepúšťať posledné fragmenty a súvislosti starých, obmedzujúcich programov, blokov a vzorcov ega, myslenia, cítenia a správania. Dočistiť potlačené a vytesnené zvnútornené bolesti a zranenia bez pocitu obete a viny (pretože všetko má patričný dôvod), a s prijatím zodpovednosti dospelého a vďačnosti za každý nový deň.
Prechádzame veľkou očistou a premenou cez nové Svetlo sveta. V tomto období, keď staré vývojové cykly končia a nové otvárame, máme veľkú osobnú i kolektívnu šancu sa oslobodiť a zbaviť všetkých foriem strachov, necitlivosti, odpojenosti, bolesti a utrpenia. Keď okolo nás tlejú obavy z ohrozenia a prichádzajúcich zmien, ktoré plodia fyzické choroby a psychické poruchy, agresivitu a prinášajú ľuďom, ktorí im podľahnú, nešťastia a nehody, jedinou cestou je vnútorný pokoj, pokora a súcit. To je ono očakávané osobné znovuzrodenie a dozrievanie. Potrebujete to jasnejšie uchopiť? Tu je trojica zásad, ktorá každého prenesie cez úskalia súčasnej prelomovej doby: všímanie si a rozlišovanie nového, ktoré neustále tvoríme našimi myšlienkami a emóciami, ďalej nastavenie sa na otvorenosť a prijímanie toho ďalšieho nového, ktoré zatiaľ nepoznáme, a napokon spojenie sa s hlbokou dôverou, že všetko sa deje pre naše najvyššie dobro.
Chcete praktický návod? Buďte s tým, no zbytočne nad tým nedumajte, radšej sa tešte z maličkostí, pripravujte (si) adventné prekvapenia a vianočné darčeky, veľa sa smejte a hýbte, vyhýbajte sa nákupným centrám a médiám, hlavne televízii, a tak vedome postupujte malými krokmi do veľkej budúcnosti 🙂.
Vidíte to sami, žijeme čas, keď sa oddeľuje zrno od pliev. Scitlivovaním nášho sveta a obnovou úcty k Zemi ako ľudia dospievame a spoločne si svietime na cestu. Ako je to možné? Cez každodenné prejavy vzájomnej podpory a lásky bez akýchkoľvek očakávaní a bez akýchkoľvek podmienok. Cez vedomé pestovanie pozitívnych pocitov, predovšetkým radosti a nadšenia, ktoré nám spevňujú roztrasenú pôdu pod nohami. Najdôležitejšia práca, akú tu teraz máme robiť, je práca na sebe. Najvýznamnejšou úlohou tohto života je prísť na to, kto vlastne sme.
Afirmácia: Uvedomujem si plnú zodpovednosť za to, čo a ako tvorím a preciťujem.

Odkaz šamanky Alicie Hamm: Pripravte sa na NOVÝ ZAČIATOK

Alicia Hamm je indiánska šamanka z Argentíny. Pracuje s tradičnými rituálmi kmeňov Hopi a Lakota. Najmä s lakotským medicínskym kruhom a jeho štyrmi posvätnými smermi a časťami duše – vnútorné dieťa, muž, žena a duša. Na seminároch uprednostňuje kyvadlo, kryštály, čistenie aury, otváranie čakier, lokalizáciu duše a meditácie. Robí to tradičným spôsobom – k úcte duchov, k liečeniu a rešpektu k Matke Zemi. Semináre riadi formou chanellingu. Pri liečení čistí ľuďom bloky, uvádza ich do stredu, do spojenia so silou prírody a ich prirodzenosťou. Náš rozhovor vznikal postupne – pri jej návšteve Českej republiky a Bratislavy.

Tam, kde je strach, nie je miesto pre prúdenie lásky.“ Alicia Hamm

Všetko sa mení. Celá Zem a my s ňou. V roku 2019 končíme starú paradigmu a rokom 2020 otvárame novú kvalitu života ľudstva.

My sme ju ukončili už v roku 2012, ale ľudia potrebujú pochopiť, uvedomiť si a prepustiť staré nánosy a programy, otvoriť sa a pripraviť na Novú Dobu. Takže obdobie 2012 až 2019 bolo a je prechodnou fázou príprav k Novému Začiatku.

Súčasná civilizácia žije v dostatku a pohodlí, ako snáď nikdy predtým. A navyše si teraz môžete život tvoriť slobodne. Prišiel čas priať si niečo nové. To, kým vlastne chcete byť. Vybočiť zo starých koľají a byť voľní. Blížime sa k dvojitej dvadsiatke. Stojíme pred Novým Začiatkom, či sa vám to páči, alebo nie!

Napriek tomu to niektorí nechcú prijať a boja sa prevziať zodpovednosť. Radšej sa bránia zmenám, alebo možno netušia, ako majú žiť inak.

Zmysluplne tvoriť život sa učíte. Občas ste nespokojní: v rodine, v partnerstve, s deťmi, so zdravím, v práci či v materiálnom zabezpečení… Na jednej strane robíte mnohí všetko pre to, aby ste si tvorili vaše dni vedome, slobodne, v hojnosti a harmónii. Hlboko v sebe nosíte túto túžbu. Ale občas to ešte zaškrípe a neviete, ako sa pohnúť z miesta. Ste pripútaní.. Vtedy je dôležité si uvedomiť – čo vás viaže k starému? Necítite slobodu v rozhodovaní? Alebo prosto neviete, čo robiť so slobodou, ktorú máte?

Hlavnou stopkou a dilemou je vždy strach. Vývoj na všetkých rovinách je možný, ale strach nám podsúva otázku: „Nebude to horšie, keď toto opustím?“ Tak často zvíťazí obava z nového: „Radšej sa budem držať toho, čo mám – toho „istého“…!“ Preto zostávate v práci, kde nie ste šťastní a vo vzťahoch, ktoré vám nesedia…

Pochopiteľne, nové nie je isté. Tvoje prednášky obsahujú veľa rád, ako naložiť so strachom.

– Chce to preskočiť úroveň strachu a vykročiť s odvahou, že to môže byť už len lepšie… V prvom rade strach opustiť, vzdať sa ho – vedome. V mysli vám môžu chodiť vety ako: „Hm, nové požiadavky. Mám vnímať, tvoriť a robiť nové veci. Môžu prísť noví priatelia, ale tiež nová bolesť!?“ A práve preto sa deje toľko toho okolo vás, čo každého individuálne tlačí vystúpiť zo starých rolí, vzorcov, programov, drám… Zmena iste môže bolieť. Ale nič nebolí viac, než zostať tam, kam človek nepatrí. Strach je jed života. A taktiež negatívna energia, ktorú buď pestujeme, alebo eliminujeme.

Strach nedovolí človeku vidieť nové veci a rozpoznať ďalšie možnosti, absolútne ho zastaví. Vtedy je dobré si povedať: „A čo by sa stalo, keby som sa nebála, keby som radšej dôverovala?“ Dôvera život úplne mení.

Je úžasné žiť bez strachu. Strach vám postaví vlasy dupkom, zavrie srdce i myseľ… Dôverujte vášmu telu a robte to, čo chce robiť vaše telo. Cezeň k vám prehovára vaše vnútorné zviera. Ono vás privedie na bezpečné miesto. Chráni vás, lebo disponuje inštinktmi. Keď ste stále v bezpečí, nepoznáte všetko bohatstvo, ktoré nosíte v sebe.

Nový začiatok nám klope na dvere. Ako asi bude vyzerať?

Rok 2020 je nový začiatok, čas znovuzrodenia. Je to príležitosť… Tak ako rodičia po deviatich mesiacoch prijímajú nového neznámeho človiečika. Dieťa je vždy nepoznané. Ak si prajete novú kvalitu života, do konca roka 2019 musíte byť prázdni… Inak ste závislí na tom, čo sa deje. V súčasnosti sa treba spoľahnúť na spojenie veľkého Ducha, matky Zeme a Vesmíru. Mám jeden slogan: „Nerobte si starosti, neponáhľajte sa. Pochybnosti poháňajú neúspech, dôvera poháňa úspech.“

Vibrácia roku 2020 je kľúčová pre prechod k novému a ešte nepoznanému. Od januára pôjdeme po nových cestách. Zem sa rozdelí na dve úrovne. Pripravení pôjdu do novej paradigmy, nepripravení zostanú v starom systéme a prejdú si svoj vývoj znova od začiatku. Vzniknú ďalšie paralelné svety na Zemi a dôjde k predefinovaniu dimenzií. V týchto dňoch a týždňoch sme vo finále vstupu do Nového času. Starý čas je minulosť – už sa nevracajte späť. Matka Zem je vo svojej podstate Svetlo a my sme svetelné bytosti. S ňou sa vyvíjame vo svetlo v porozumení a vzájomnom pochopení. Ľudia sú na Zemi preto, aby sa tu učili a posúvali. A cez zmeny v nás sa aj vonkajší svet mení. Postupne sa z nás stávajú ľudské bytosti.

S príbehom Zeme je spojený príbeh samotnej ľudskosti. Previbrovanie Zeme začalo v roku 1993. Zem je teda na nový vek už pripravená a preladená. Všetky ostatné stvorenia okrem človek sú s ňou v harmónii a menia sa súčasne s ňou. Človek má slobodnú vôľu, pre prerod sa musí rozhodnúť.

Dobre, takže prvým krokom k vstupu do nového je vyprázdnenie.

– Koncept nuly priviezli do Európy Arabi, hlboko spirituálni ľudia, ktorí žili pôvodne v kruhoch. Kruh je základná forma spoločnosti, v ňom sú všetci na rovnakej úrovni. Navyše kruh je v strede prázdny. Koncept nuly je koncept prázdnoty – pre priestor na Nové, na to, čo nepoznáme. A všetko je možné…

Od možností sa odrezávajú samotní ľudia. Všetko, o čom dokážu snívať, sú schopní aj dosiahnuť. Preto je skvelé, keď v nich niečo umiera… Bez vyprázdnenia to nepôjde. Je to krásne byť prázdni, zastaviť čas a všetko prijať, uvedomiť si, že v tomto okamihu ste nikdy doteraz neboli, že tento moment je jedinečný. To je spôsob, ako prežiť akékoľvek bolesti, katastrofy, vojny či väzenie. Slovo apokalypsa pochádza zo slov „calypso“, čo značí závoj a „apo“ je bez. Takže apokalypsa je odhrnutie závoja – ilúzie.

Musíte sa kompletne zmeniť. V každom tele je iba jedna duša. Každý kráča sám po vlastnej ceste. A každý môže zmeniť seba i svet. Podmienkou je vyčistiť staré. Všetky negatívne programy, ktoré boli do vás vložené. Iste viete, že myšlienky, slová, pocity a emócie sa manifestujú – zhmotňujú v realite.

Druhým krokom k posunu je zbavenie sa strachu.

– Je jasné, že na to, aby človek zažil niečo nové, sa musí úplne oslobodiť od strachu. Inak to nejde. Bezpečie nedovolí ľuďom sa v živote hýbať, ani napredovať. V súčasnej spoločnosti prebieha obchod s bezpečím. My, prírodní ľudia, nemáme nič isté. Žijeme v harmónii – a o to ide. Skúste sa, ako my, spojiť s veľkým Duchom a matkou Zemou v dôvere. Pretože nie odvaha, ale dôvera je opakom strachu. Je to pokoj mysle, ktorý dáva možnosť (pre)pustiť. Dôvera je most k večnosti. Je to pohyb od jedného stavu mysle k druhému – ako malá smrť. Zmena kvality.

Poraď nesmelým, ako sa z pocitu strachu preklopiť do dôvery a viery?

– Je to pohyb a vývoj. Pri tréningu Silvovej metódy ovládania mysle sa presúvame z jednej strany mozgu do druhej, čiže z jednej pozície do druhej. Pri strachu a dôvere je to rovnaké – vedomie sa pohybuje z jedného do druhého stavu mysle.

Napríklad sa v noci stratíš sama v lese. Si úplne paralyzovaná, všetko vyzerá hrozne a strašidelne. Srdce ti búši, pokúsiš sa zhlboka dýchať a tým upokojiť. No sú tam len sovy, malé zvieratká a matka Zem. Skús urobiť prvé kroky, modliť sa a mať dôveru, že si vedená zhora. Pozeraj sa do tej hlbokej tmy a pokús sa rozoznať obrysy. Tvoje oči sa po chvíli prepnú a začneš vidieť auru všetkého okolo. Uvidíš obrysy stromov, tvoju cestu a dôjdeš po nej tam, kde nájdeš pomoc.

Ja dokážem vidieť v tme ako mačka. Som jednoducho tam, koncentrujem sa a po chvíli začnem vidieť všetko. Toto dokážete aj vy, ale bežní ľudia netrávia v tme dostatok času. Kvôli žiarovkám a svetlu okolo vás nevidíte svetlo vo vás. Hlúpy strach vás obmedzuje v tom, aby si ste si neverili a báli sa života. No taký strach nepotrebujete. Strach človeka uzatvára a blokuje od toho, aby uvidel iné možnosti. Ak je nová situácia vonku, aj vy sa obnovíte vo vnútri.

Dôvera náš život úplne mení. Nech robíte čokoľvek, bez dôvery sa vám to nepodarí. Potom urobíte aspoň niečo pre to a uvidíte, čo sa stane. Ako sa cítite v tejto novej situácii? Zistíte, že máte schopnosti, ktoré ste doteraz nemali možnosť objaviť.

Kedy nám hrozí naozajstné nebezpečenstvo?

– Skutočný strach, ak nám niečo hrozí, sprevádza: paralýza tela, zástava srdca, stiahnutie brucha a plytké dýchanie. No keď sa človek riadi inštinktmi, nemá myšlienky ani emócie. Až po príchode do bezpečia sa začne triasť. Dôverujte múdrosti vášho tela. Pre váš rozvoj potrebujete tento typ divokých skúseností. Keď ste stále v bezpečí, nepoznáte všetko bohatstvo vo vašej duši a tele, čo v sebe nosíte. Nemôžete sa poznať inak.

V južnej Amerike som napríklad „iná Alicia“ ako v Európe. Po príchode do Nemecka som mala pocit, že mi niekto nasadil na hlavu helmu – a začala som rozmýšľať. Uvedomila som si, že v Latinskej a Južnej Amerike nepremýšľam. Tam žijem z môjho srdca a brucha. Takže keď idete na iné miesto, ste iní a tú osobu – vás – nepoznáte.

Je to vždy o dôvere, že to bude úžasné. Chce to riskovať a urobiť prvé rozhodnutie. Je krásne žiť bez strachu. Hlúpy strach, ktorý plodí obavy a obmedzuje vás, vám neslúži. Pretože keď ste v skutočnom nebezpečenstve, telo vám dá potrebné signály. Vtedy reaguje úplne inak a v správnej chvíli vás nepustí tam, kam nemáte ísť. Vaše vnútorné zviera vás varuje. Má inštinkty a privedie vás na bezpečné miesto – ako pes alebo kôň. Mám to vyskúšané, moje vnútorné zviera mi už veľakrát zachránilo život. Keď telo nereaguje, strach nie je skutočný.

Ako sa vlastne treba zmeniť?

– Zmeňte všetky programy, ktoré nepatria k vašej povahe. Dôležité je každý deň sa „nudiť“ – aspoň pol hodinu denne byť v tichu a cítiť sám seba. Preciťujte sami seba! Je to dôležité. Podobne ako cestovať po krajine, ktorú nepoznáte a zažívať vedomie byť na novom mieste. Kultivovať svoj pocit „tu“ a „teraz“. Lebo keď robíte veci, ktoré už poznáte a prebývate na známych miestach, nemusíte byť ani bdelí, ani vedomí. Vaše istoty vám kradnú život. Máme ísť do projektov a do vzťahov inak! To je ten nový čas.

Každý deň všetko zastavte. Začnite robiť veci pomaly, aby ste si všimli, čo robíte a čo sa deje. Čas je elastický 🙂 Ak naháňate čas, nedobehnete ho. Ak si vezmete váš čas, zastavíte ho. Kľúčové je byť za všetko vďační a oceňovať to. Bohatý je ten, kto vie, kedy je dosť. Milióny ľudí žijú tak, že sú vďační aj za máličko, čo majú – za hlt vody a kúsok chleba.

Množstvo ľudí prežíva v tomto období veľkú krízu.

– Pochopiteľne, lebo zmena prichádza a mnoho ľudí stále používa staré vzorce na to nové. A to im nefunguje! Nejde im to ani tak, ani tak. Takže výsledok, ktorý očakávajú, sa nedostaví. Staré riešenia sa už nedajú použiť na súčasné situácie, otázky, výzvy a problémy. Prežité vzorce sú proste nefunkčné. Ľudia vtedy dostávajú záchvaty paniky… Panika je strach, ktorý živí sám seba strachom. Čo s ním? Treba ho zastaviť – tým, že sa mu postavíte čelom. Pozrite sa naň a porozprávajte sa s ním. Každý strach je vlastne strachom zo smrti. Spýtajte sa vášho strachu: „Zabije ma to?“ Ak nie, tak je to v poriadku. Pokým trvá život, je nádej.

Panika atakuje srdce. Plytký dych vtedy treba vedome prehĺbiť a všetko sa v nás upokojí. Spýtajte sa paniky: „Prečo si tu? Čo môžem pre teba urobiť? Ohrozuje ma niečo?“ Nech sa deje okolo vás čokoľvek, vyjdite von z pocitu paniky, lebo paralyzuje celé telo a vysiela jed do nervovej sústavy. Vtedy je najdôležitejšie nerobiť nič, len čeliť tomu. Poviem príklad: ak ste v dôvere a zodvihnete zo zeme hada v domnení, že je to palica, on vás nepoštípe… Dôvera spája, strach oddeľuje. Keď sa akémukoľvek zvieraťu pozriete do očí, tak vám neublíži. Nezožerie vás ani vtedy, keď je hladné. Zvieratá reagujú strachom a útokom len vtedy, keď cítia strach aj vo vás.

«Dôvera je rozhodnutie. Buď vstúpiš do strachu, alebo dôvery.» Alicia Hamm

Láska je Boh – Boh je láska. Ako lásku vnímajú prírodné národy?

– Všetky perverznosti v spoločnosti boli spôsobené tým, že sexualita a láska boli oddelené. Pretože tam, kde je láska, prichádza Boh. Bez ohľadu na okolnosti. Boh sa nemení, je stále vo Večnosti. Mení sa spôsob, ako my s ním máme kráčať.

Zdravá láska neobsahuje žiadnu morálku ani pravidlá, zahŕňa len srdce a pocity. Ak je s vašou milovanou osobou vaše srdce, nemáte dôvod držať v náručí iného/ú partnera/ku… Ak stretnete veselého muža s detskými očami, je isté, že má za sebou veľa dobrodružstiev. Lebo pokiaľ nežijete oheň lásky v mladosti, v starobe budete zatrpknutí. Takže radšej neskôr, ako nikdy, je treba tento rest dobehnúť.

To, čo žijete, musí byť pravda srdca. Medzi partnermi v láske je Boh. Najdôležitejšia v živote je láska. A to bez strachu riskovať. Láska je vždy risk. No riskovať v živote je dôležité… objavíte v sebe netušené schopnosti a nebudete sa nudiť :-). S rastúcim vekom prichádzajú nové formy lásky a je veľmi dôležité byť k nim otvorení. Nie je ľahké dozrievať, pretože všetko plynie. My sme v kruhu a svet sa točí v nekonečne.

Naše spôsoby treba meniť v súlade s Duchom. Rastieme s Vedomím a Láskou. Boh sa nemení. Boh neprichádza do nového času. Boh je vo večnosti. Je to stále náš «starý dobrý Boh». Ale mení sa spôsob, akým s ním ľudia kráčajú.

Môžeš v skratke opísať Medicínsky kruh kmeňa Lakota?

V strede duše sídli vaše JA. To sa má starať o ďalšie časti vašej duše – vnútornú ženu, vnútorného muža a vnútorné dieťa. Ak to tak je, potom je človek v harmónii a spojený so všetkými jeho súčasťami. S dieťaťom ste vtedy, keď sa prejaví, podobne s ďalšími časťami. Keď sú v rovnováhe a človek je vo svojom strede – centre, je bdelý – sústredený.

Dieťa zastupuje našu dôveru a nevinnosť. Práve strach je nepriateľom rozletu vnútorného dieťaťa. Každý človek, žijúci v obavách, má problémové vnútorné dieťa. Naše dospelé časti sa neboja.

Prírodná múdrosť nás vedie. Zem a všetko na nej – okrem ľudstva – je už previbrované.

– Zem je živá bytosť. Ide nám príkladom. Tak ako sa pohla Matka Zem, tak sa každý človek musí zmeniť, posunúť a pokúsiť sa byť úplne bez strachu – pre vstup do nového. Matka Zem posunula os – a Eskimáci sa už nemôžu orientovať podľa hviezdnej oblohy tak ako doteraz, pretože už vidia na nej iné hviezdy. Tiež sa musia zmeniť, prejsť bránou do nového, začať pozorovať iné hviezdy a kráčať novým spôsobom.

Aj moja meditácia sa mení – už nemeditujem tak ako pred desiatimi rokmi. Všetko sa mení – keď v máji prídu chladné dni, treba si navariť teplý čaj, dobre sa obliecť, zatancovať si na zahriatie a zapnúť kúrenie:-). Takže čo je dôležité? Meniť spôsoby života v súlade s veľkým Duchom. Každý človek sa mení. Spôsob lásky sa mení. Rastieme vo vedomí. Rastieme s láskou.

Ak ste otvorení skúsenostiam lásky, každý deň je úžasný. No ak skutočne milujete, nemôžete trpieť. Ak sa uzavriete, lebo sa bojíte utrpenia, vaše srdce neexpanduje, nerozširuje sa, ale chradne, chladne a tvrdne ako kameň. Je dôležité vedieť a vidieť, čo vám do života prichádza. Nutné je urobiť obrat vo vašich hlavách, aby ste v pokoji vstúpili do Novej Doby. Prajem Vám všetkým všetko najlepšie.

Veľká vďaka za rozhovor.

Čo je podstatné pre Nový Začiatok?

Ľudia sa musia vyprázdniť, očistiť od rôznych foriem strachu, pripraviť a zharmonizovať s novými vibráciami Zeme

a miesta vo Vesmíre, kam sa za posledné roky spolu s našou galaxiou a Mliečnou dráhou naša planéta posunula.

Text: Silvia Marisi Www.StastnaRovnovaha.sk, Foto: archív A. H. www.AliciaHamm.blackeye.cz. Rozhovor vyšiel v časopise VITALITA 11/2019.

Optimistické novolunie v znamení ohnivého Strelca

V piatok 22. novembra sme sa s úľavou rozlúčili so slnečným znamením komplikovaného Škorpióna a privítali podstatne veselšieho Strelca. Vládne mu ohnivý živel a planéta Jupiter, takže sme uvideli nové svetlo a s optimizmom sa vyšvihli do nadhľadu nad veci, ktoré nám doteraz dávali zabrať. Sľubne sa blýska na lepšie časy :-). Negatívne priťahuje negatívne, pozitívne pozitívne, takže ruka v ruke so Strelcom prišli aj: nádej a viera, humor a radosť, optimizmus a pozitívny uhol pohľadu, rast a rozvoj, expanzia a prosperita, hojnosť a štedrosť. Skvel

V utorok 26. novembra o 16:08 h nastane v našom časopriestore novolunie. Slnko a Luna sa ocitnú na obežnej dráhe vedľa seba a znova sa vydajú na zvyčajnú mesačnú obežnú púť. Keďže sa to teraz udeje v Strelcovi, pocítime príliv jeho pozitívnej energie vo všetkých oblastiach. Načerpajte si jej teda toľko, koľko potrebujete a osvojte si podporujúci prístup k životu. Je ho tu dosť pre všetkých 🙂


Nov Mesiaca je lákavá vesmírna ponuka – zužitkovať tento okamih na rozhodnutie všímať si a dávať dôraz na všetko pozitívne v živote. Okolnosti sú totiž vždy neutrálne, to my z nich našou pozornosťou, energiou a ocenením tvoríme to, čo sa nám potom následne deje.
Do vienka sme dostali slobodnú vôľu, je preto na každom osobne, čo sa rozhodne v živote a svete posilňovať. Máme výsostné právo nepreberať cudzie drámy na seba. Trpieť nie je síce zakázané, ale v súčasnosti už konečne nie je povinné 🙂 Až za týmto míľnikom osobného uvedomenia je skutočná živná pôda pre vnášanie vnútorného pokoja, tichého nadšenia a hrejivej radosti – onoho vrúcneho ohňa božskej iskry v nás – do každodennosti.

Energie novolunia v znamení Strelca budú samozrejme najviac vplývať na Strelcov. No nielen pre nich vytvoria silnú podporu pre správne rozhodovanie a posilnia optimizmus s pohľadom vpred. Môže sa stať, že riešenie pre to, čo sa vám nedarilo dlhší čas uzavrieť, alebo ste to odkladali, teraz jednoducho príde.

Afirmácia: Cítim sa veľmi dobre. Mám sa krásne. Ladím sa na životnú pozitivitu.

NOVEMBROVÝ SPLN ako lekcia vedomého prepúšťania

V utorok 12. novembra o 14,37 h nastane novembrový spln na osi Škorpión – Býk. Jeho energie ovplyvňujú vnímanie a preciťovanie živých bytostí na Zemi tri dni pred a tri dni po tomto okamihu. Prepojenie kvalít a postojov vášnivého škorpióna i býka sa bude týkať našich schopností na jednej strane niečo vlastniť a na strane druhej dokázať (pre)púšťať zo života. Ak sme schopní čohosi sa vzdať, alebo si to odriecť, v zmysle vedomej skromnosti, je isté, že niečo nové získame a dostaneme šancu si to aj naplno užiť a vychutnať. Nová kvalita môže prísť až na vyprázdnené miesto po starej kvalite. Pokiaľ to zatiaľ nedokážeme, tento čas je výzvou naučiť sa to. Ľudí, udalosti a veci sme schopní si v živote skutočne naplno užiť len vtedy, keď im dáme slobodu a prijmeme ich pominuteľnosť. Keď ich nepotrebujeme vlastniť a mať na nimi moc, aby sme dokázali uvidieť v nich krásu a obdivovať ich – a bez toho, aby nás to zranilo. Tento spln nám znova pripomína, že každá chvíľa je jedinečná a už sa nezopakuje. Preto treba žiť a byť naplno v prítomnom okamihu.
Ešte na niekoľko dní sa ponoríme do hlbokej transformácie v energiách Škorpióna a potom privítame pozitívnejšie vibrácie ohnivého Strelca.
Do 20. novembra bude retrográdny Merkúr, takže sa nám najmä komunikácia, cestovanie, nové projekty a dohody môžu trochu komplikovať. Zastavte sa teda na chvíľu, otočte sa späť a dokončite to, čo vám doteraz pretieklo pomedzi prsty. To, čo ste nestihli uzavrieť.
Všetci pozorujeme, že žijeme jedinečné obdobie prechodu z doterajšieho veku do nasledujúceho. To, čo platilo, už nefunguje a ľudia i spoločnosť začínajú upadať do chaosu, stresu až paniky. Staré štruktúry sa rozpadajú a tomu, čomu sme verili, sa už veriť nedá. Dôsledok našich slov a myšlienok sa ihneď zhmotňuje, následok našich činov sa nám obratom vráti. Život od nás vyžaduje brať veci také, aké naozaj sú, nutná je očista myšlienok a konania. Klamy, ilúzie a manipulácie sú nahé a odhalené. Stávame sa vnímavejšími, citlivejšími, ušľachtilejšími a čistejšími bytosťami, zvyšuje sa nám intuícia. Zhora sme vedení k hlbšiemu pochopeniu a nutnosťou vývoja tlačení k prehodnocovaniu spôsobu života. Dostávame priestor na uplatnenie našej osobnej zrelosti, praktickosti, múdrosti a triezvosti. Ako bytosti máme možnosť konečne sa zbaviť detských bolestí a chorôb a – ľudsky dospieť.
Teraz je ten pravý čas na osobný posun do sveta otvorených sŕdc a myslí, pravdy, lásky a slobody. Iba každý sám za seba a pre seba. Rokom 2020 podľa duchovných vodcov a prírodných národov vstupujeme do Nového veku ľudstva – Novej Zeme, preto je na každého osobnom rozhodnutí, ako, kde a s kým doň vstúpi. Najdôležitejšie je vyprázdniť sa, zbaviť sa strachu, obáv a negatívnych emócií, blokov a nefunkčných programov, upratať si v sebe a okolo seba najlepšie, ako je to možné. Pre to, aby uvoľnené miesto v nás mohla zaplniť úplne nová kvalita života – Radosť, Hojnosť, Hravosť, Láska, Prajnosť, Súcit, Zdravie, Pokoj, Šťastie, Mier, Svetlo… Každý je dôležitý a nenahraditeľný, pretože spoluvytvára náš svet. Proste teraz platí 1000-násobne: Ako si ustelieme, tak budeme od roku 2020 spať.
Celým vesmírom, najvyššou inteligenciou, naším božským otcom a matkou sme podporovaní v rozhodnutí oslobodiť sa od toho, k čomu sme boli doteraz pripútaní a na čom sme závislí. Všetko je už inak. Stojíme pred kvantovým skokom vedomia. Nesnažme sa tomu rozumieť, stačí, že život cítime a vnímame. Základom zmeny je nový uhol pohľadu a nové životné postoje. Inak zostaneme väzňom v kolotoči doterajších ilúzií a v mixéri zrýchleného času. Keď sme sa do tejto doby narodili, máme všetky predpoklady jej výzvy a zmeny zvládnuť. Otvárame sa novej pravde a posunu v našom vedomí.
Prajem Vám v týchto prelomových dňoch a týždňoch šťastnú ruku a odvážne srdce pri výbere osobných aktivít v prospech zmysluplného posunu a napredovania v súlade s duchom doby… Sme pri zrode nového Svetla nášho sveta.
Afirmácia: Otváram sa novému poznaniu a uvedomeniu.

Závislosti zrkadlia nenaplnenú potrebu pozornosti a lásky

Poradňa časopisu VITALITA

Príbeh prvý:

Mám 45 rokov a 7 rokov pracujem v Rakúsku ako opatrovateľka. Som slobodná a bezdetná. Tu som stretla moju životnú lásku – Andreasa. Má 56, za sebou jedno manželstvo, z ktorého má dcéru Ester (30 rokov) a dve nevlastné deti (syn 38, dcéra 35). Jeho manželstvo skončilo asi pred 10 rokmi. Spolu bývame v jeho byte asi rok. Našťastie už sami. Je to najláskavejší a najlepší človek, akého som v živote doteraz mala. Rada by som si ho vzala za manžela a žila s ním až do smrti, ale mám pocit, že jeho vážne chorá dcéra na mňa žiarli. Túžim mať s ním aj dieťa, ale on sa tomu bráni. Mám náročný život, veľa pracujem a ešte študujem. Nerada spomínam na detstvo, ktoré poznačila trpiaca matka hľadajúca životnú útechu v kostole a večne opitý otec. Nikto mi doteraz nedal toľko lásky, pozornosti a starostlivosti ako Andreas. Som s ním veľmi šťastná. Akoby som nemala už dosť vlastnej bolesti, pred pár dňami mu našli zhubný nádor. Vôbec neviem, čo mám robiť. Som z toho totálne zúfalá a smutná. Mám strach z budúcnosti, vôbec si nedokážem môj život bez neho predstaviť. Prosím, poraďte. Zuzana

Milá Zuzanka,

podľa Vašich slov a opísanej situácie Vám v detstve najviac chýbala pozornosť a minimálne citová výživa. Na prvý pohľad to je vážna situácia, život Vás skúša na maximum. Akonáhle ste zakúsili šťastný a láskyplný život, dosiahli Ste vysnívaný partnerský vzťah, rodinné a ľudské teplo a zázemie, jeho budúcnosť i Helmutov život sú v ohrození. Nie Ste jediná, takto prežili detstvo milióny iných ľudí na Zemi. Táto skúška Vám v tejto trasformačnej dobre neprišla náhodou. Vo vzťahu hráte rolu závisláka, čo znamená, že je treba sa duchovne znova narodiť.

Príbeh druhý:

Mám 32 rokov a doteraz som plávala životom hladko. Chodím do práce a žijem sama. Dosť si zakladám na tom, že som atraktívna a štíhla. Ľudia na mne obdivujú, že som vždy vkusne nalíčená, žensky oblečená a nastajlovaná. Možno aj preto som doteraz nemala problém s mužmi. Väčšinou prejavovali o mňa záujem cudzinci. Bez problémov som vzťahy s nimi nadväzovala a ukončovala. Nikdy netrvali dlhšie ako tri-štyri mesiace. Často sa stávalo, že som mala dve známosti súbežne. Tak sola som spokojná. No vlani nastal u mňa veľký zlom. Pocítila som zrazu veľkú prázdnotu a zatúžila po vlastnej rodine. Práve v tom čase som ho stretla. Dárius je Talian, starší o 4 roky, ktorý na Slovensku už nejaký čas žije a pracuje ako kuchár. Tak ako ja nemal doteraz vlastnú rodinu, ani deti. Už ma predstavil aj jeho rodičom. Pravidelne sa stretávame a máme sa veľmi radi. Krásne sa mi venuje, je džentlmen. No trápi ma, že je nespoľahlivý. Ja som zvyknutá fungovať ako hodinky. Mama je lekárka a otec top manažér. Moje detstvo bolo perfektne zorganizované a strávila som ho prakticky sama v detskej izbe. Dáriov « divoký » prístup k životu mi vadí. Napríklad mu dlho trvalo, pokým si našiel novú prácu. Často zabúda, na čom sme sa dohodli. Pripadá mi byť nezodpovedný. Odhalila som, že keď pocíti napätie, ide si zahrať hazardné hry a stratí pojem o čase. Trápi ma to. Viackrát som skúšala, ale nedokážem sa s ním rozísť. Vyzerá to tak, že som závislá na vzťahu s ním. Nemám sa s kým o tom porozprávať, mama si rozumie viac s bratom, priateľky nemám. Cítim sa ako v začarovanom kruhu. Dana

Milá Danka,

je zrejmé, že s Dáriom Ste sa nestretli náhodou. Aj keď Ste na prvý pohľad iní, v určitých veciach Ste si podobní ako vajce vajcu. Navzájom si zrkadlíte to, čo nosíte v sebe, aby Ste sa toho zbavili. Z Vašich riadkov je zrejmé, že Vám v detstve chýbala pozornosť a vrelosť rodičov, prosto teplo domova. Z toho dôvodu Ste spadli do pasce typického závislého vzťahu. Podobne jemu chýbal zdravý mužský vzor, podpora, uznanie a ocenenie jeho kvalít. Pomery v rodine a rode, do ktorých sa rodíme, predurčujú naše prežívanie situácií v živote. Programy nedostatočnosti či nehodnosti sa v rode odovzdávajú z generácie na generáciu. Preto Vám nezostáva nič iné iba oprieť sa sama o seba a za Vašich nevedomých rodičov pracovať viac a viac na Vašom osobnom bezpodmienečnom sebaprijatí, sebaúcte a sebaláske.

Príbeh tretí:

Mám 27 rokov. Som najmladší syn a mám ešte 8 starších súrodencov. Do Bratislavy som prišiel za prácou zo severného Slovenska. Pochádzam z rodiny, kde otec bol vlastne neprítomný. Nielen, že bol stále niekde na cestách na kamióne, ale keď sa občas doma vyskytol, utiekol s kamarátmi na ryby alebo do krčmy. Mame síce dával celú výplatu, no musela sa o všetko starať. Bola často nervózna a vyčerpaná. Keď od nás odišiel, pomáhal som jej, koľko som vládal. Aj keď som dosť citlivý, najmä s mužskými prácami. Nebolo to ľahké – dedo z otcovej strany už nežil a mamin bol príliš ďaleko, no naučil som sa. Trápi ma, že som doteraz sám a som dosť hanblivý. Nemám priateľku, pretože mladé dievčatá mi pripadajú povrchné, vyfintené a pohodlné. Ani neviem, ako sa im mám prihovoriť. Priťahujú ma oveľa staršie a zrelé ženy, ale to som si zakázal. Postupne som sa začal prejedať a pribral som 30 kíl. Takže už úplne strácam odvahu niekoho osloviť. Mám v sebe asi nejaké bloky. Neviem, čo s tým. Juraj

Takýchto príbehov si v mojej praxi konštelárky, terapeutky, lektorky, koučky a inšpirátorky vypočujem mnoho a v rôznych obmenách. Väčšina z nich má šťastný koniec, chvíľu to ale trvá. Preto sa zameriam v spoločnej odpovedi na to, čo je – nielen pre ne – spoločné…

Príčiny závislostí

Závislosť je stroskotanie lode na plytčine. Je to stav, ktorý vedie k strate esencie a podstatných kvalít osobnosti. Spôsobuje dodatočnú honbu za tým, čo človeku v detstve a mladom veku chýbalo. Alebo čo doteraz zafungovalo pri zaháňaní a riešení pocitov nepohody a vnútornej bolesti.

Závislosť vzniká z nedostatku lásky, náklonnosti, pozornosti, blízkosti, uznania a ocenenia. V období pocitu frustrácie sa v dieťati vytvorí takmer bezodná energetická a emočná diera. Nech do nej dávame koľkokoľvek, zaplní sa len dočasne.

Spúšťačom chorobnej závislosti je nespokojnosť a vnútorná prázdnota, no predovšetkým pocity hanby a viny, buď zdedené, alebo vyvolané okolím. Následkom závislosti sú najmä problémy a poruchy identity, uspokojovania základných potrieb a medziľudských vzťahov.

Aktivity a látky

Súčasná psychoterapia rozlišuje látkové a nelátkové závislosti:

  1. látkové sú alkoholizmus, závislosť na liekoch, na jedle, atď.
  2. nelátkové sú workoholizmus, gamblerstvo, mentálne anorexia, závislosť na internete, sociálnych sieťach, PC, telefonovaní, športovaní, súťažení, nakupovaní, sexe, televízii, ezoterike, atď.

Možnosť uzdravenia

Uzdravenie závislého človeka možno v skratke rozdeliť na štyri fázy:

  • poprenie
  • bolesť, zúfalstvo, hnev
  • aktívne spracovanie smútku (prvotnej bolesti) a prevzatie zodpovednosti
  • integrácia a duchovný prerod

Závisláspoločnosť

V konzumnej spoločnosti majú ľudia oveľa viac možností, ako dieru z nenaplnených potrieb z ich detstva vyplniť. Pomáha im v tom nielen alkohol, drogy, práca či cestovanie, autá, motorky, oblečenie, elektronika a internet, ale aj úspech, uznanie, pochvala, šport, sex, či samota, obdiv, lenivosť….

Závislí ľudia sú nositelia symptómov závislej spoločnosti, ktorá má permanentný hlad a smäd, stále nemá dosť a potrebuje viac a viac. Problém chorobnej závislosti nájdeme vo všetkých spoločenských vrstvách. Závislosť teda hrozí každému.

Strata zmyslu

Chorobná závislosť nesie v sebe potlačenú alebo vytesnenú zlosť. Napríklad alkoholizmus vzniká vtedy, keď bol jeden z rodičov závislý a dieťa bolo zanedbávané alebo emočne zneužívané. Najrozšírenejšou závislosťou je práve chorobná závislosť na rodičoch, na partnerovi/partnerke, či dieťati.

Závislosť je typická choroba straty zmyslu. Človek sa zavesí alebo prilepí k objektu závislosti a svoj život čiastočne alebo úplne vzdáva. Je to stav akejsi rezignácie a prázdna. Beznádej a bezperspektívu prežívajú so závislým aj členovia jeho rodiny a blízki, ktorí sa ho snažia zachrániť.

Spoluzávislosť blízkych

Závislosť je veľmi nebezpečná preto, že človeku vezme životnú ľahkosť a schopnosť skutočne milovať. Samozrejme ohrozuje a zasahuje aj rodinných príslušníkov a najbližších v podobe spoluzávislosti. Aj tým treba venovať špeciálnu pozornosť a terapiu.

Chorobná závislosť a spoluzávislosť je bolestné upozornenie duše, že je čas dozrieť. Závislý človek potrebuje pestovať plnohodnotné vzťahy, milovať a prežívať životné šťastie. Byť čo najviac v spojení s prírodou, jej silami, živlami a cyklami. Podobne ako prírodné národy, ktoré pestujú silné korene.

Zmysluplné východisko

Riešením je nájsť cestu k spokojnosti, radosti, naplneniu a blaženosti. Nový život začína vymedzením hraníc, a súčasne tvorbou snov a vízií. Uvedomením si: Čo mám najradšej? Čo si do života prajem? Čo je blízke môjmu srdcu a duši?

Zmysel života je odpoveďou duše. Krídla mu dávajú nadšenie a motivácia. Sila pre naše vízie a predsavzatia prichádza vtedy, keď ich prijme aj naše srdce.

Práca na sebe je celoživotný proces. Závislosť sa stáva minulosťou, keď sa človek otvorí zdravej sebaláske. Rozvíjanie lásky k sebe samému je predpokladom, že už dokážeme skutočne a bez podmienok milovať aj iných. To je pravá cesta osobného rozvoja.

Autorka: Silvia Marisi, www.StastnaRovnovaha.sk , www. ProfitMedia.sk