Októbrový spln na osi VÁHY – BARAN pohne veci vpred

Októbrový spln na osi VÁHY – BARAN pohne veci vpred

V nedeľu 9. októbra o 22:54 h tu máme dôrazný spln v ohnivom mužskom astrologickom znamení Barana, ktorý vedome či nevedome ovplyvňuje celú prírodu, teda aj človeka. Slnko v znamení ženských vzdušných Váh otvára na osobnej i kolektívnej úrovni témy zdravej sebahodnoty, súladu, rovnováhy, harmónie, krásy, nehy, podpory a starostlivosti o naše partnerstvo. Vďaka tomu, že od 3. októbra už nie je Merkúr retrográdny, skončilo obdobie problémov v komunikácii, cestovaní, obchodoch či počítačovom svete.
Mesiac má vplyv na naše emócie, preto počas splnu v Baranovi (plus 3 dni pred ním a 3 dni po ňom) môže dochádzať k emočným výbuchom, zmenám nálady, slovným nedorozumeniam, útokom či hádkam, skratovému správaniu, nesústredenému mysleniu a chybným krokom. Na mieste je pokojný nadhľad a pobyt strávený v prírode. Pozor pri šoférovaní a vyššom pracovnom nasadení. Spln vždy zvyšuje nepozornosť, agresivitu a nervozitu. Základné pravidlo je nereagovať rovnako podráždene, ale s plnou sebadôverou a sebaúctou si obhájiť svoju pravdu. Baran je síce priamočiary, výkonný a cieľavedomý, no veľmi sebastredný, arogantný, egoistický, nenásytný a útočný.
Spln na osi Váhy – Baran je teda šancou na hľadanie harmónie a hlbšie prepojenie kvalít spomínaných znamení a celkove protikladov v živote, ako aj vytvorenie stavu rovnováhy v našich vzťahoch všeobecne. Je skúškou a možnosťou nastavenia zdravých hraníc, ukončenia ustupovania alebo nadmerného prispôsobovania sa iným. Spln nám môže priniesť poruchy spánku či hlboký spánok a intenzívne sny. Spln spôsobuje príliv, zvýšené krvácanie, komplikácie pri operáciách, úrazy a nehody – zvýšená opatrnosť a vedomá starostlivosť o seba a iných je preto namieste. Ak plánujete bábätko, spln zvyšuje úspešnosť počatia. Do okna si vyložte kryštály, aby sa vyživili plným mesačným svetlom – budú Vám dobre slúžiť.
Spln sprevádza opozícia na Lunu v Baranovi, Slnko je v pozitívnej konštelácii s Venušou vo Váhach, Mesiac s Chironom v Baranovi. Slnko aj Mesiac sú našťastie v harmonických aspektoch na Saturn vo Vodnárovi a na Mars v Blížencoch. Tento spln má najväčší vplyv na narodených v znameniach Barana a Váh. Ak človek túž po živote v harmonických , láskyplných, naplnených, slobodných a funkčných vzťahoch, v prvom rade je treba si takýto vzťah vybudovať k sebe.
Mars v Blížencoch v napätí na Neptún v Rybách spôsobuje únavu, nedorozumenia, mierny chaos, nerozhodnosť a zmätenosť. Preto je vhodné všetky prioritné rozhodnutia odložiť a sústrediť sa na hry, radosť, pobyt v prírode a rodinnú pohodu.
Konštelácia Saturna vo Vodnárovi v kvadratúre na Urán v Býkovi rozhýbe naše staré zlozvyky a otvorí predovšetkým programy pasivity, kopírovania, nezodpovednosti a lenivosti, či roly poslušnej, ustráchanej obete a slepého nasledovania iných.
AFIRMÁCIA: Láska a odvaha mi umožňuje žiť slobodne a harmonicky.