NOVOLUNIE V BÝKOVI, osobné potreby a priania

NOVOLUNIE V BÝKOVI nám dáva možnosť zamerať pozornosť na NAŠE osobné POTREBY A PRIANIA
Novolunie v Býkovi, ktoré vrcholí 8. mája nad ránom, nám dáva v týchto dňoch možnosť uzemniť sa, prakticky sa poohliadnuť okolo seba i do seba a zamerať pozornosť na naše potreby a priania.
K vytiahnutiu našich tieňov z podvedomia, teda presne toho, čo nechceme vidieť, k uvedomeniu si starých zranení a prepusteniu minulých nánosov bolestí, ktoré nám bránia pohnúť sa z miesta v oblastiach: moci a bezmoci, sexuality, utajovaných udalostí a skutkov, pocitov zlyhania, či vrstiev negatívnych emócií ako sú hanba, vina či stud (ktoré ležia skryté pod hnevom, strachom, smútkom a traumou), nám pomáha retrográdne Pluto.
Slnko vstúpilo do astrologického znamenia Býka pod supervíziou Venuše 20. apríla. Po dynamickom a intenzívnom štarte do jari pod nadvládou sebastredného, ohnivého a mužského astrologického znamenia Barana prichádza mierne upokojenie. Býčie témy sú totiž: kľud, spoľahlivosť, vyrovnanosť, istoty, zakorenenosť, spokojný domov, hojnosť, Zem, pôda, hmota, zodpovednosť, vytrvalosť, láska, sebaocenenie, sebahodnota, užívanie si života, ale aj pomalosť a pohodlnosť, majetníckosť a tvrdohlavosť. V negatívnej polarite sú to: lakomosť, zhŕňanie majetku, závislosť na majetku a sexe, využívanie, manipulácie až parazitovanie na iných pre osobný prospech. atp. Tieto témy sú teraz v povetrí, pripravené na optimálnu integráciu a harmonizáciu nášho života.
NOVOLUNIE je stav, keď, keď Slnko a Luna stoja na oblohe vedľa seba v Býkovi a Luna sa vydáva svojim tempom na ďalšiu obežnú 29,5-dňovú púť okolo Zeme v ďalšom lunárnom cykle. Prinášajú na stôl: – na jednej strane témy hodnoty, ceny, hojnosti, prosperity, bohatstva a peňazí – a ak ich nemáte pevne v živote uchopené a integrované, teraz je na to správny čas. Na strane druhej sú to témy lásky, vášne, milostných citov a zmyselnosti – ak ich nemáte v živote dostatočne zažité, je osožné zužitkovať na vyrovnanie ich restu extatický čas lásky a jarné májové opojenie, ktoré prírode i ľuďom vlieva do žíl novú krv.
Témou novolunia v Býkovi je preto vedomá tvorba novej kvality lásky a novej kvality prioritných hodnôt do ďalšieho života. Je ideálny čas na posilnenie sebauvedomenia a ozdravenie sebavedomia cez meditácie v spojení so srdcom. Na prežitie prijatia, odpustenia a pochopenia. Na integráciu milujúcej láskavosti ako základného životného postoja.
Ďalšie aktuálne rozhodujúce hviezdne konštelácie sú podporujúce v tom, aby čo najviac ľudí vystúpilo z roly obete, vinníka a záchrancu iných. Aby si uvedomili svoje osobné talenty, dary, možnosti, schopnosti, kompetencie a prakticky uchopili svoju osobnú zodpovednosť, moc a silu do vlastných rúk. Jedno-ducho povedali ÁNO ich božskej iskre, stali sa ľudsky dospelými, aktívnymi spolu-tvorcami vlastného života a kolektívneho diania. V každom okamihu je len na jednotlivcovi, ako zareaguje a aký postoj zaujme na celospoločenské udalosti, ktoré sú väčšie ako on, čím postupne svojim dielom mení vývoj situácie a celkovú životnú realitu. Každý z nás má veľkú moc, keď aktívne spolu-určuje, čo si praje a čo si nepraje prežívať v živote. Nie je to úplne ľahké, ale je to možné. Čo k tomu, treba? Ako učil Ježis Kristus a ďalší duchovní avatari a učitelia národov – byť plne bdelý. Pozorovať v prítomnej chvíli v nadhľade, vnímať nekonečné pole možností vývoja a tým aspektom života, ktoré sú podporujúce a zveľaďujúce, povedať «ÁNO» a ostatným povedať «NIE, ďakujem», bez ohľadu na to, čo si myslia alebo povedia iní..
Aj pri tvorbe novolunového zámeru je nanajvýš vhodná presná a jasná formulácia, pretože on sa skutočne splní – zhmotní. A ak si zámer nedáte, dostanete a zožnete to, čo chcú a zasiali do kolektívneho vedomia iní pre ich, a nie pre Váš prospech a blaho… Ako tvoriť a manifestovať zámery, sa môžete naučiť a zažiť napríklad na mojich vedomých dovolenkách, seminároch alebo na online webinároch.
Keď sa deje veľa zmien, určité situácie a ľudia môžu spôsobiť vyčerpanosť, preťaženosť, napätie až stres. Preto je dobré dostatočným odpočinkom a pobytom v prírode, záhrade a na čerstvom vzduchu čeliť týmto nástrahám, dovoliť si a dopriať si čas na premyslenie a navnímanie situácie, pevne sa ukotviť v bruchu (hare) a srdci – a uvedomiť si, čo mi prospieva a čo si prajem ja osobne pre mňa, a nie to, čo chcú iní. Stretávať sa len s ľuďmi, ktorí vás nestiahnu dolu.. Pritom byť aktívna/y a vykonávať činnosti, s ktorými som vnútorne v súlade. Nebojovať, ani neprovokovať, strážiť hranice svoje, aj iných a dávať svoju energiu len tomu, čo mi dáva zmysel a úžitok.
Žijeme prelomovú dobu. Stará civilizácia umiera a novú vytvárame. Postupujeme krok po kroku, aby sme sa kvôli obavám alebo strachu z nastávajúcich zmien nezablokovali na jednom mieste, alebo aby sme nevyliali s vaničkou aj dieťa. Je to súčasne duchovné cvičenie aj osobný tréning – napriek vonkajšiemu chaosu a pokusom o vyvolávanie strachov, neistoty, nedostatku a ohrozenia – tieto provokácie ignorovať.
Základom je veriť si, spoľahnúť sa sám/sama na seba, byť pevne spojený/á so svojim srdcom a dušou, byť ukotvený/á vo svojom strede a počúvajúc svoj vnútorný hlas byť spojený/á sám so sebou. Odmena predčí naše predstavy…
AFIRMÁCIA: MÁM SA RADA, OTVÁRAM SA HOJNOSTI A LÁSKE.