SPLN na osi Škorpión – Býk A ÚPLNÉ ZATMENIE LUNY

SPLN V BÝKOVI A ÚPLNÉ ZATMENIE MESIACA

Drahí priatelia,

iste sa cítite v týchto dňoch inak a dejú sa vám zaujímavé veci… Dôvodom je, že sa nachádzame v hlboko transformačnom období astrologického znamenia Škorpióna a v období dvoch zatmení – 8. 11. 2022 úplného zatmenia Luny a súčasne splnu Mesiaca na osi Škorpión – Býk, čo spôsobuje veľký obrat a posun udalostí v nás aj mimo nás. Účinky zatmenia pôsobia ešte pol roka.

Spln v Býkovi 8.11. vrcholí presne napoludnie. Zatmenie je pozorovateľné v iných častiach zemegule – konkrétne v Ázii, Austrálii, Tichom oceáne a Amerike, ale vplýva veľmi silno aj na nás v strednej Európe a na Slovensku.

Slnko je v znamení Škorpióna od 23.10. do 22.11. Toto obdobie je ideálne na spojenie so samým sebou, na hlboký ponor do svojho vnútra a spojenie sa so svojou osobnou silou. Vnútorne silný, vášnivý až precitlivelý Škorpión nám dodáva transformačnú silu, na úrovni vedomia sa posunúť ďalej, dovoliť si vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, nechať odísť spomienky a nepotrebné záťaže, nechať staré zomrieť.

Škorpión je nekompromisný a v tom, čo najviac tlačí a bolí, pomáha ľuďom vymaniť sa zo starých foriem, zovretí a obmedzení. Tento proces nie je prechádzka ružovou záhradou, no ak prijmeme túto možnosť a pozrieme sa na seba, iných a okolnosti pravdivými očami, dôjde k hlbokému liečeniu, osobnej aj kolektívnej regenerácii, obnove, renesancii, návratu k našej esencii, pôvodným zámerom a napĺňaniu svojho poslania. Prvým krokom je, že treba opustiť, prepustiť a odpustiť všetko, čo nás ťaží…

Na uvoľnené miesto v nás a okolo nás až potom môže prísť nová kvalita toho, čo si skutočne prajeme v živote žiť, tvoriť, vychutnávať a užívať, nielen nevedome pre-žívať zo dňa na deň. Býk je pevné zemské znamenie a učí nás nastaviť si našu pravú sebahodnotu, naplno s nadšením a vášňou si užiť krásny tohto sveta a súčasne si byť vedomý jeho premenlivosti a pominuteľnosti.

Ak si dovolíte dnes meditovať, kontemplovať, vyjsť do prírody alebo sa (rôznymi spôsobmi) spojiť sami so sebou, so svojim vnútorným hlasom, srdcom a dušou, môžete uvidieť absolútnu pravdu o sebe a o vašom pravom životnom nastavení a správnom smerovaní.

Afirmácia: Žijem tu a teraz naplno, s radosťou a nadšením.

www.StastnaRovnovaha.sk

Foto: https://app.project-stars.com/kap…/teoria/zatmenie-mesiaca