Slávnostne privítajme JARNÚ ROVNODENNOSŤ v nás a okolo nás

Slávnostne privítajme JARNÚ ROVNODENNOSŤ v nás a okolo nás
Drahé a drahí,
po dlhej a pomerne krutej zime vítame JAR 💜🌈😘 a prvý jarný deň 🙂. Vzácny energeticky vzostupný moment požehnanej a šťastnej rovnováhy svetla a tmy a ďalších polarít tohto sveta. Vyjdime si do prírody, meditujme tam a to najkrajšie a najjasnejšie, čo nám príde, si bez posudzovania, odmietania a premýšĺania jednoducho prajme – pre nás, pre všetkých ĺudí a pre našu spoločnú Zem.
Jarná ROVNODENNOSŤ nastáva v sobotu 20. 3. 2020 o 10:37 h a otvorí nám bránu do nového života v napojení na matku Zem. Tento jedinečný vesmírny okamih nesie nový život, nápady a projekty, nové/inovované vzťahy a ĺudí, nové postoje a skúsenosti, úplne nové zážitky a vhľady, ktoré sme doteraz nikdy nezažili… Keď sa vedome prepojíme s energiami jarnej rovnodennosti a v dokonalej harmónii svetla a tmy na planéte Zem, vkročíme do pozitívnej, viditeľnej a produktívnej časti roku 2021, prinesie nám to ovocie v podobe vačšej pohody, spokojnosti, radosti, vitality, harmónie, sily a zdravia. Živlom tohto sviatku je oheň, ktorý nám prinesie viac tvorivej sily, seba-vedomia, odvahy, vášne, akčnosti a zivotodarnej energie.
Na krídlach bájneho Fénixa sa povznesieme nad doterajšie obzory a nad popol našej minulosti do reality Novej Zeme, v ktorej prežije len to, čo je pravdivé a autentické. S obdivom, úctou a vďakou k prírode sa za veselého spevu vtáčikov, tichého jarného dažďa a pomaly sa prebúdzajúceho a silnejúceho Slnka rozlúčime s temnou Morenou a privítame pestrofarebnú voňavú a svetlú Vesnu. Je dôležité si všímať a uvedomovať tieto dary a byť v súlade s pulzom prírody 🙂….. lebo sme jej súčasťou.
Prajme si v rovnováhe, harmónii a jednote krásny, láskyplný, radostný a požehnaný jarný čas 🙂 minimálne do Veľkej noci… Baran je prvým a ohnivým znamením zverokruhu, ktorý otvára začiatok roka. Tak ako zo zeme rašia klíčky, tak sa naša energia posúva z vnútra von. Zamerajme pozornosť na to, čo si prajeme vytvoriť v realite. Starajme sa o svoje pozitívne pocity, pevné zdravie, útulné domovy a krásnu záhradu.
Keď sú noc a deň rovnako dlhé, ukotvujeme v sebe prirodzený stav rovnováhy polarít – svetla a tmy, dňa a noci, nádychu a výdychu, vnutorného a vonkajšieho, aktivity a oddychu, intuície a rozumu, rovnocennosti mužskej a ženskej esencie a princípu. Od 20. marca sa možeme tešiť na stále výživnejšiu prírodu, silnejšie slnko a dlhšie dni.
Tento kolektívny prechod do novej kvality oddávna symbolizuje vajce – nový život a znovuzrodenie. Farbenie vajíčok sa spája s príbehom germánskej Ostary, do ktorej sa zamiloval zajačik. Krásna bohyňa na to zbiera vajíčka, rozdáva farby a pestrosť života.
Po únose bohom podsvetia sa bájna Persefona tiež vracia späť na Zem, a vtedy jej matka Demeter namiesto smútenia začne sadiť novú tvorivú úrodu.
Legenda veľkonočných vajíčok sa spája aj s Máriou Magdalénou. Keď šírila zvesti o Ježišovom zmŕtvychvstaní a ostatní jej nechceli veriť, vzala do ruky biele vajce, a to sa zázrakom sfarbilo do červena. Silu jej lásky bez podmienok a očakávaní si dodnes pripomíname tradičným maľovaním a zdobením kraslíc. V kresťanstve sa oslavuje Veľká Noc hneď po prvom jarnom splne.
Jej symbolika nasledovala tú pohanskú – zmŕtvychvstanie a obnova života. Sumerský mýtus o bohyni Inane zasa hovorí o jej zostupe do podsvetia, kde ju jej temná sestra nechala popraviť. No po troch dňoch vstala z mŕtvych a bola mocnejšia, lebo prežila smrť ega.
Slovanská tradícia je u nás stále Živá – keď ľudia pochovajú bohyňu Morenu, može prísť na jej miesto Vesna. Pri jej stretnutí s Perúnom vraj preskočí iskra prvej jarnej búrky…
Jar je magický čas na obnovu síl a vstup do novej etapy života. Typickými farbami sú zelená, žltá a červená. Zelená farba rastlín symbolizuje vitalitu, zlatá energiu slnka, červená život a plodnosť. Oblečenie by malo tiež ladiť v jasných veselých farbách. Zelená patrí na stol, do záhrady a prináša fyzickú silu. Z rastlín sú typické fialky, prvosienky, narcisy či hyacinty, ďalej vŕbové a brezové prúty. Ľudia verili, že majú magickú moc a dodajú im obnovenú silu a pružnosť.
Ak máte záujem a chuť naskočiť na jarnú vlnu a získať energiu radosti a nadšenia do ďalších dní, vyhraďte si čas na doležité rituály:
– vydymenie obydlí od starých zimných energií bielou šalviou alebo zmesou byliniek
– generálne jarné upratovanie a výzdobu obydlia čerstvými kvetmi
– výrobu metly z brezových prútov a vyzametanie negatívnej energie z domu
– pitie brezovej vody
– vnímanie energií stromov, rastlín a kvetov
– zapálenie ohňa, bubnovanie, tanec a spievanie
– výber nových šiat, ktoré symbolizujú vaše obnovené ja
– prechádzku do prírody a vnímanie spojenia so živlami Zeme
– započúvanie sa do spevu vtáčikov
– sadenie semiačok, kvetov a byliniek
– prípravu jedál v zelenej farbe, s klíčkami a bylinami
– dekorovanie kvetináčov do žlto-červeno-farebného šatu
– očistu tela, mysle a duše od starých energií a ich transformáciu na nové zámery
– umývanie v jarnej rose alebo potoku
– farbenie vajíčok s vložením zámeru a zasadenia do záhrady, ktoré je spojené so spevom a tancom
– návštevu silových miest Zeme
Prajem Vám a nám radostnú, prekrásnu a šťastnú jar – plnú lásky, harmónie, rovnováhy a farieb prebúdzajúcej sa prírody, spevu vtáčikov, rastúcej sily a pevného zdravia – vďaka láskyplným objatiam a milým osobným stretnutiam. Nech sa kolobeh roka v nás a okolo nás točí naďalej pre naše najvyššei dobro 💝🍀🕊🌹👍🌳😀
Silvia Marisi Shanti