22. júla OSLAVUJEME sviatok MÁRIE MAGDALÉNY

Drahí priatelia a priateľky,

22. júla slávime sviatok sv. Márie Magdalény, ktorá zohrala a dodnes nesie kľúčovú rolu v spasiteľskom diele človeka. Ako prvá apoštolka, žena, nasledovníčka, inšpirátorka, podporovateľka a kompatibilný doplňujúci ženský aspekt Ježiša Krista. Milujúce energie jej archetypu boli potrebné a aktuálne v čase jeho prvého príchodu na Zem, aj keď neboli prijaté, pochopené a realizované. A nanajvýš potrebné a aktuálne sú znova po dvoch tisícročiach. História je milosrdná, prichádza reparát a možnosť zložiť skúšku teraz. Žiadny krok v raste sa nedá preskočiť. Pápež František 17. mája 2017 vo Vatikáne oficiálne pred najvyššími predstaviteľmi Rímskokatolíckej cirkvi vyhlásil: „Magdaléna je apoštolka novej a najvýznamnejšej nádeje. Keď ho nazvala menom po jeho zmŕtvychvstaní, stala sa apoštolkou nádeje pre tento svet a ohlasovateľkou Spasiteľa.“ A pokračoval: „Mária: revolúcia jej života je určená na transformáciu existencie každého muža a ženy – a začína menom, ktoré sa ozýva v záhrade nad prázdnou hrobkou. Takže bola to žena – prvá, ktorá sa stretla s Ježišom a teraz je apoštolkou našej novej a najväčšej nádeje.“

Ľudský odpor k zmene a pripútanosť vývoj nezastavia. Mária Magdaléna je nositeľkou energií vyššieho stavu vedomia a uvedomenia, ktoré ego nepozná. Jej energie ukotvujú v Kristovskej mriežke na novej Zemi bezpodmienečnú lásku podľa jej slov: „Milujte seba, milujte ostatných a každú životnú situáciu. Bez ohľadu na to, ako vyzerajú zvonka.“ Náš život sa odohráva tam, kde sa nachádzame na úrovni vedomia. Venujme teda pozornosť len dobrému a povznesme sa nad ilúziu ostatného. Odpúšťajme a posielajme lásku všade, kam je to možné – ľuďom, situáciám, vzťahom, spomienkam. Nevenujme energiu tomu, čo si myslia alebo vravia ostatní. Archetyp Márie Magdalény nesie posolstvo, že duch i telo a všetky jeho časti a prejavy sú prirodzené, životodarné a posvätné. Sme tu na to, aby sme prúd života preciťovali cez fyzické telo v prepojení na Ducha cez vnemy, zážitky, pocity a city. Nezaspite dobu, je tu čas bezpodmienečnej lásky a druhého Kristovho príchodu cez posvätné ženstvo a duchovné učiteľky. Ženská vnímavosť a citlivosť zachráni náš svet. Viac sa dozviete, získate, uvidíte, zažijete a precítite na vedomých putovaniach a v našej škole Magdala. Ak s tým Vaša duša rezonuje, tešíme sa na Vás ❤

Bohyňa z evanjelií

Iste ste si všimli, že meno tejto výnimočnej svätice je predovšetkým v ostatnom desaťročí skloňované u vedomých, duchovne prebudených a prirodzene osvietených ľudí ❤. Mnoho ľudí i žien tomu nechápe. Takže prečo je tomu tak? Jej posolstvo bolo ešte donedávna zahmlené, prekrútené, úplne neodhalené, nepochopené a nedocenené. Ide o to, čo najtesnejšie sa prepojiť s jej posvätnými ženskými energiami. Aj keď bola dlhý čas mocnými patriarchami tŕňom v oku, vyhlásili ju za svätú a jej sviatok sa oslavuje 22. júla. Bola a je kľúčovou ohlasovateľkou kráľovstva bezpodmienečnej lásky a Novej Zeme – zlatého veku ľudstva.

Mária Magdaléna je veľmi široká téma, ktorá sa vyvíja. V kolektívnom vedomí sa postupne znova vynára, objasňuje, lieči a je aktuálna približne posledné štvrťstoročie. Má mnoho úrovní – historickú, faktickú, duchovnú, ženskú, náboženskú, očistnú, liečivú, transformačnú, židovsko-kresťanskú, atď. O postave Márie Magdalény bolo popísaných veľa rôznych kníh, viac či menej pravdivých a zmysluplných. V tomto článku sa pokúsim vystihnúť podstatné aktuálne posolstvo, ktoré nám tlmočí.
Zanechala nám evanjelium, ktoré nebolo cirkvou zaradené medzi oficiálne. Podľa historických spisov bola prvou apoštolkou a nasledovníčkou Ježiša Krista, blízkou duchovnou priateľkou Jeshuu ako žena, obdivovateľka, inšpirátorka, podporovateľka, dokonalá doplňujúca polovica a spolutvorkyňa jeho diela v ženskej polarite. Vzor hieros gamos v židovsko – kresťanskom poňatí. Milujúce energie jej archetypu boli potrebné a aktuálne v čase príchodu Ježiša v úlohe Mesiáša na Zem. Po jeho smrti na kríži boli umlčané, zavrhnuté a prenasledované, podobne ako osoba Márie Magdalény. Bola to veľmi hektická a prevratná doba, plná veľkých prísľubov a nádejí, podobne ako je tomu dnes. Vyvolený národ si tým pádom na jednej strane ukrižoval svojho dlho očakávaného a predpovedaného kráľa z rodu Dávida, na strane druhej aj vyhnal svoju kráľovnú, nositeľku kráľovskej krvi a zlatého grálu. Energie Márie Magdalény je dôležité zvedomiť a vzdať im úctu aspoň v súčasnosti.
Mária Magdaléna je po celé dve tisícročia ideálom vyššieho stavu vedomia a návodom pre láskyplný život v božom kráľovstve na Zemi. Jej pôsobenie, svedectvo a neustála prítomnosť nás presahuje. Vyžaruje a symbolizuje prijatie a všeobjímajúcu lásku bez podmienok, očakávaní, požadovaní, vynucovaní, obmedzení, hodnotení… A to nielen k sebe a ostatným ľuďom, a tým pádom svetu, ale aj ku každej situácii, ktorá nám prichádza do života. Bez ohľadu na to, ako veci vyzerajú zvonka. Učí nás „BYŤ TU A TERAZ V SRDCI“ a vyzýva nás, aby sme ju v tom nasledovali. Bez zvád, posudzovaní, žiarlivosti, bojov a chaosu, ktoré nás sťahujú dolu – na nižšie úrovne vedomia a energetických vibrácií.
Srdečné energetické centrum
Srdce má unikátnu schopnosť zlučovať rôzne typy energií. Iba v oblasti srdca sa spájajú vibrácie pozemskej reality z trojice dolných energetických centier (čakier) a kozmickej reality z trojice horných centier. Srdce je mostom medzi mysľou, ktorú reprezentuje hlava a medzi emóciami, ktoré sídlia v bruchu. Najjasnejšie vidíme srdcom. Len vďaka srdcu vieme prekonať ľudské ego, strach, pýchu – a rásť, zdokonaľovať sa a spájať sa do Jednoty.
Mária Magdaléna chápala a učila, že svätosť je možné dosiahnuť len vďaka naplnenému a celistvému životu rovnakou mierou v tele i v duchu. V našom tele je uložené všetko. Celé to je o spirituálnom majstrovstve – naplno všetko prežiť, nič nepotláčať a prebrať za to zodpovednosť. Kristovská energia sa ukotvuje na Zemi cez naše telá. Vytvára kolektívne energetické pole a Jednotu. Je modelom zrelej duše, ktorý môžeme dosiahnuť. Poskytuje nám priamy a jasný, nekompromisný návod, ako v harmonickom spojení ducha a tela žiť tu na Zemi svoju skutočnú podstatu a svoj plný potenciál – posvätnosť života v jedno-DUCH-osti a skromnosti .
Ak by bola prijatá do kolektívneho vedomia v čase jej života, významný rozkol medzi mužskou a ženskou božskou energiou z helénskeho a židovského obdobia by bol zahojený a zrastený o dvetisíc rokov skôr. V tom čase boli totiž ženy v Izraeli rovnoprávne, spoločensky aktívne, emancipované, bohaté a rozhľadené. Zo začiatku aktívne a masívne organizačne a materiálne pomáhali vzniku a rozvoju raných kresťanských centier. Avšak postupne bol ich životný priestor zminimalizovaný len na domácnosť alebo kláštor. Kresťanstvo sa stalo nástrojom politiky a moci – bolo povýšené na štátne náboženstvo. Nepochopenie, podozrievanie, krutá nadvláda a netoleracia voči ženám ako je známe, v dobe temna postupne rástla a viedla až na hranice inkvizície.
Vedomie vtelené do hmoty
Pre vysvetlenie – staroveké národy vnímali telo, dušu a ducha ako prepojené časti celku, čo hebrejský jazyk ešte reflektuje. Vedomie je vtelené do hmoty. To je zázrak a unikát života na Zemi. Indoeurópske jazyky sú už abstraktné. Helenistické, židovské myslenie a kresťanstvo sa od života „TU A TERAZ“ posúva na „INDE A POTOM.“
Dvetisíc rokov trvajúca lekcia o podstate sily a moci sa nedá vrátiť späť, jej mŕtve obete nie je možné oživiť. Bezpodmienečná láska na Zemi v prvom storočí ešte byť nemohla, pretože držitelia moci, ktorí si brali Boha do úst a stali sa jeho prostredníkmi, klesli vibračne príliš nízko. Ovládané masy uverili dogmám o ľudskej vine a úbohosti. Našťastie máme ešte jednu šancu spomenúť si a znova byť vedomí a slobodní.
Až dnes, keď žijeme dobu milosti a blížime sa k poznaniu skutočnej lásky a súcitu bez strachu, očakávaní a podmienok, je ľudstvo schopné pôvodnú paradigmu Márie Magdalény a Ježiša Krista skutočne poňať, pochopiť a so všetkým prijať. Osobná návšteva silových miest, kde Mária Magdaléna žila, kázala, liečila a pôsobila posledné desaťročia svojho života, prináša pútnikom zásadnú životnú zmenu, požehnanie a osobné i ľudské oslobodenie v mnohých smeroch. I keď to teraz vôli obmedzeniam pri cestovaní nie je možné, keď to bude možné, naše vedomé putovania na tieto miesta obnovíme. Viac na www.StastnaRovnovaha.sk
Archetyp milenky života
Archetypy predstavujú univerzálne pravzory a sú súčasťou kolektívneho nevedomia. Náš život ovplyvňujú v ohromnej miere. Mária Magdaléna je archetypom posvätnej kňažky – partnerky muža a spolu-tvoriteľky reality. Je esenciálnym archetypom duchovnej učiteľky, múdrej a vedomej, ktorá dokáže byť zároveň milenkou, manželkou i matkou.
Magdaléna bola plnohodnotná duchovná vodkyňa a Ježišova duchovná partnerka, ktorá mala po jeho smrti prevziať vedenie komunity apoštolov a nasledovníkov Ježiša. No po jeho smrti a zapudení apoštolom Petrom odišla z Izraela. Práve preto, že bola milovaná, krásna a bohatá, kompetentná a obľúbená, privilegovaná, musela ujsť pred smrťou. Bol to rovnaký paradox ako usmrtenie a ukrižovanie dlho očakávaného židovského kráľa a spasiteľa Jeshuu Židmi.
Bola to Mária Magdaléna, ktorá ho sprevádzala a aj materiálne podporovala spolu s komunitou osvietených Esénov na jeho životnej ceste, keď liečil, oživoval a konal zázraky, až po kríž a k hrobu, prvá ho videla po zmŕtvychvstaní.. I tak ju cirkevný koncil v roku 591 stotožnil s hriešnou Máriou, ktorá umývala Ježišovi nohy a utierala mu ich svojimi vlasmi, keď z nej vraj vyhnal sedem démonov ženskej zmyselnosti. Pritom išlo iba o vyčistenie a harmonizáciu čakier, ktorú liečitelia robia bežne aj teraz. To bolo práve 100 rokov po vypálení posledného chrámu Bohyne v Stredomorí – chrámu bohyne Artemis v Efeze. Mimochodom na energeticky silnom mieste jedného zo 7 divov starovekého sveta bol neskôr postavený kresťanský chrám zasvätený evanjelistovi Jánovi, kde má sv. Ján miesto posledného odpočinku. Sila ženského ducha a bohyne bola nielen tam zablokovaná inými témami.
Takže pravzor čistej panny a súčasne matky bohyne bol od roku 591 stotožnený s Ježišovou matkou Máriou, ktorá sa ako jediná stala spoločensky prijateľným a prípustným ženským archetypom na dlhé stáročia. Márii Magdaléne bola prisúdená rola hriešnej milenky. Nie živej, múdrej, krásnej, bohatej, radostnej, životaschopnej ženy a múdrej liečiteľky, ale úbohej hriešnice a kajúcnice.
Srdce, kotva, kríž
S Máriou Magdalénou sa spája známa trojica cností „viera, nádej a láska“. Dvetisíc rokov trvajúca lekcia o podstate sily a moci sa nedá vrátiť späť, jej mŕtve obete nie je možné oživiť. Ovládané masy uverili dogmám o ľudskej vine a úbohosti. Našťastie máme ešte jednu šancu spomenúť si a znova byť vedomí a slobodní.
Mária Magdaléna je nositeľkou energií vyššieho stavu vedomia a uvedomenia, ktoré ego nepozná. Náš život sa totiž odohráva tam, kde sa nachádzame na úrovni nášho vedomia. Skúsme venovať našu pozornosť len dobrému, a povznesme sa nad ilúziu ostatného. Odpúšťajme a posielajme lásku všade, kam je to možné – ľuďom, situáciám, vzťahom, spomienkam. Nevenujme sa tomu, čo si myslia alebo vravia ostatní.
Uzavretím veku Rýb, Ježiša a Márie Magdalény začína Nová Zem. Mária Magdaléna nesie v sebe energie mieru, lásky, odpustenia, súcitu, pokoja, múdrosti a svätého grálu vo svojom ženskom posvätnom lone. Ženské božstvo sa vracia na Zem a je znova v našom potenciáli, v našej nedokonalosti, v našej krvi, v nás. V kvantovom okamihu, ktorý trval akoby večnosť, zostane už len uvoľnenie, rozviazanie, oslobodenie, milosť a požehnanie.
Modrá a červená
Nie náhodou je Mária Magdaléna na obraze Leonarda Da Vinciho Posledná večera znázornená hneď vedľa svojho učiteľa. Sedí po pravej strane na čestnom mieste vedľa Ježiša a ich odevy sú vo farebnej kombinácii doslova zrkadlovými obrazmi. Ježiš mal na sebe červené rúcho a modrý plášť, zatiaľ čo Mária Magdaléna modré rúcho a červený plášť – čo pripomína princíp jin a jang.
Modrá symbolizuje vernosť, duchovno, zodpovednosť, spoľahlivosť, vážnosť, mier, vnútorný pokoj, nadhľad, je to mariánska farba. Jej opakom je červená, ktorá je spojená so srdcom – sídlom citov, emócií, lásky, priateľstva, bratstva, vášne, ale aj utrpenia, statočnosti, vytrvalosti, životaschopnosti, jednoty, činorodosti, úprimnosti, a samozrejme červená je spojená predovšetkým s krvou ako nositeľom života v tele, boja i smrti.
Obraz s Máriou Magdalénou v zeleno-červenom odeve po boku Krista v spoločnosti zboru ostatných učeníkov – mužov nájdete aj na Slovensku, napríklad na hlavnom oltári v rímsko-katolíckej bazilike v Hronskom Beňadiku.
MODLITBA k sv. Márii Magdaléne:
Drahá Mária Magdaléna,
dokonalá učiteľka Lásky
a apoštolka apoštolov.
Prosíme, nech je na lásku
odpovedané najväčšou láskou.
Amen.
Svätá žena
Mária Magdaléna – židovské dievča Miriam, Marjam – pochádzala z malebnej dedinky Magdala, neďaleko Genezaretského jazera na území dnešného Izraela. Môžeme ju stotožniť s Máriou z Betánie – okrajovej dedinky na úpätí Olivovej hry neďaleko časti Jeruzalema, sestrou Marty a Lazára, ako o tom píšu evanjelisti Lukáš a Ján. Bola bohatá a v jej žilách kolovala kráľovská krv.
Pri návšteve Ježiša s učeníkmi v ich dome práve táto urodzená Mária sedela učiteľovi zástupov pri nohách a vpíjala do seba každé jeho slovo, zatiaľ čo jej staršia sestra Marta prítomných obsluhovala. Mária Magdaléna potom pomazala Ježišove nohy olejom z nardu, ktorý mal v tom čase hodnotu celoživotného majetku. Preto je na obrazoch znázorňovaná ako žena s alabastrovou nádobou. V stredozemskej tradícii to znamenalo pomazanie na blížiaci sa pohreb a/alebo svadobný obrad. Lazar a jeho priatelia boli presvedčení, že Boh im poslal Dávidovho mesiáša, ktorý národ oslobodí z tyranie Rimanov a prinesie im éru prosperity a mieru, ktorú predpovedali proroci. Ich posvätný zväzok mal byť nástrojom zmierenia a spasenia Izraela.
V Novom zákone sprevádza Ježiša ako jeho verná učeníčka a spolu s inými ženami je prítomná pri jeho ukrižovaní na vrchu Golgota. Ako prvá za úsvitu prichádza k jeho hrobu a vidí ho prázdny. No práve jej sa vzkriesený Kristus v záhrade zjavuje. Ona je tá vyvolená a túto radostnú správu oznamuje apoštolom.
Útek do Egypta
Je známe, že oficiálna verzia kresťanstva i svätého písma vznikali postupne na základe dohody predstavených patriarchov a pod tlakom vládnuceho rímskeho cisára a iných politických okolností. Stredoveká inkvizícia akékoľvek múdre ženy prenasledovala a posielala na hranicu. V priebehu stáročí boli sväté spisy v záujme štátneho náboženstva alebo vyššieho záujmu upravované a redigované. Preto nečudo, že cirkevný koncil v roku 591 Máriu Magdalénu stotožnili s inou Máriou – kajúcnicou, ktorá v inom podobenstve umyla Ježišovi nohy a poutierala ich svojimi vlasmi.
Po smrti Ježiša z Jeruzalema si tajným útekom z územia Izraela Mária Magdaléna zachránila život. Jej ochranca Jozef z Arimatei v sprievode Marty, Maxima a Lazara, Márie Jakoby a Márie Salome zvolil cestu po púšti do Alexandrie, kde podľa niektorých prameňov porodila Ježišovu dcéru Sáru. Egypt bol tradične náhradným domovom pre Židov. V 1. storočí tu vznikla a dodnes prekvitá Koptská vetva kresťanstva. Mária Magdaléna sa po narodení dcéry Sáry so sprievodom vydala na púť po mori až do vzdialeného južného Francúzska, ktoré jej poskytlo slobodnejšiu, anonymnejšiu a oveľa prívetivejšiu náruč.
Vylodila sa v malom rybárskom mestečku Saintes-Maries-de-la-Mer spoločne so Sárou, ktorú ostatní považovali za jej slúžku. Multi-kultúrne mesto je známe aj ako centrum rybárov, kočovných cigánov, pocestných a tulákov. Dodnes je jeho symbolom srdce-kotva-kríž a dominuje mu kostol sv. Sáry. V jeho útrobách sú nádherné umelecké diela s vyobrazením sv. Márie Magdalény ako ženy s alabastrovou nádobou v sprievode Sáry. Má dve podlažia a ešte dodnes v ňom cítiť, že bol spolu s obyvateľstvom mesta pri útokoch stredovekých dobyvateľov opakovane vypálený.
Provence a Languedoc
Pamiatky na život a účinkovanie Márie Magdalény nájdete v celom Stredomorí, no najmä v južnom Francúzsku. Typické symboly, posvätná geometria v architektúre, umelecké diela, fontány, energia a duch miest. Sláva a genius loci Provensálska súvisí s tým, že bolo vždy nezávislé a tolerantné vzhľadom na svoju polohu aj k iným kultúram. Po celé stáročia bolo centrom osvietenstva. Dodnes sa tu verí, že Ježiš bol človekom, bol ženatý, a že jeho kráľovská krv stále koluje v žilách členov urodzených provensálskych rodín. Nie náhodou odtiaľto pochádzalo mnoho templárskych rytierov.
Provence a Languedoc boli po celé stáročia strediskom kultu Márie Magdalény, o čom vypovedá množstvo kaplniek, fontán, prameňov a ďalších miest s jej menom. Bola patrónkou záhrad a viníc, sprostredkovateľkou plodnosti, krásy a radosti zo života. Obyvatelia týchto končín žijú podľa jej vzoru – v prítomnosti a srdečne prijímajú to, čo je skutočné, inšpirujúce a obohacujúce.
Napriek dostatočnému materiálnemu zabezpečeniu Mária Magdaléna posledných tridsať rokov života žila, liečila a kázala pod priamou ochranou archanjela Michaela vysoko v horách v jaskyni La Sainte Baume. Na tomto mieste je dodnes kláštor a kostol, o ktorý sa vzorne starajú Dominikáni a život tu prúdi vďaka posvätnému prameňu Nans le Pins. Pri návšteve týchto miest nie je možné si nevšimnúť dvojicu susediacich tisícročných dubov Gog a Magog. Sú vraj inotajom aktuálneho stavu mužského a ženského princípu na Zemi
Kráľovská krv
V legendách i písomných zdrojoch je meno Márie Magdalény spájané s komunitou Esénov v Kumráne i v juhozápadnom Francúzsku v okolí hory Bugarach blízko Rennes-les- Bains. Eséni boli deti Svetla, ktorí žili čistým asketickým životom a energeticky spolupracovali a držali záštitu nad Jeshuom a Máriou Magdalénou. Aj preto v kraji Languedoc po smrti Márie Magdalény vznikli odnože Katarov a Albigénov. Pamiatky na jej účinkovanie sú na viacerých miestach Francúzska – napríklad vo Vézelay je bazilika Sainte-Marie-Madeleine, v katedrále v Chartres svetovo preslávené vitráže, sv. Márii Magdaléne je dokonca zasvätený malý románsky kostolík v prehistorickom Carnacu.
Najnavštevovanejšou a najslávnejšou je bazilika zasvätená sv. Márii Magdaléne v St. Maximin la Sainte Baume. Pravidelne v týždni okolo 22. júla sa tam schádzajú najvyšší cirkevní predstavitelia, veriaci a pomazané hlavy sveta, aby si na bohoslužbách a umeleckých podujatiach uctili a poklonili sa ostatkom a pamiatke tejto svätej ženy. Vstupné námestie do baziliky, masívna brána a výzdoba stavby obsahuje symboly posvätného ženstva a kráľovskej rodovej línie.
Podľa viacerých zdrojov Mária Magdaléna priniesla na stredomorské pobrežie Francúzska kráľovskú krv. Sangraal a gradales totiž v provensálčine znamená pohár, miska, tácka a keď sa sangraal rozloží na sang raal, v starofrancúzštine sa prekladá ako „kráľovská krv“. Podľa ďalších prameňov zomrela v historickom centre Efez na územní súčasného Turecka.
Históriu účelovo písali muži a víťazi. Preto je dnes ťažké a aj nepodstatné dať dohromady presný popis činov a detailov z jej života a nečudo, že jednotlivé pramene sa rôznia. Záleží na tom, s akým prúdom energií a zážitkov človek súznie. Pre oklamanie nepriateľa sa vždy králi chránili vytváraním dvojníkov a útekmi pred úkladnými nepriateľmi, ktorí ich ohrozovali na živote.
Od prvopočiatku existovalo niekoľko súbežných verzií kresťanstva a každé z nich malo vlastnú vieru a výklad posolstva evanjelia. Napríklad v dobách Ježiša bolo nemysliteľné, aby židovský muž nebol ženatý. Na druhej strane sa dodnes muži v Jeruzaleme ráno po prebudení horlivo modlia k Bohu s vďakou, že sa nenarodili ako ženy…
Posvätné ženstvo
Mnoho žien je v tomto období prebudenia, čistenia a rastu citlivých na posvätné ženské energie Márie Magdalény. Cesta k Márii Magdaléne aj na našom území, kde má pamiatky, je intenzívnou a výživnou púťou. K prepojeniu sa s energiami posvätného ženstva, k pochopeniu esencie bezpodmienečnej lásky. Tieto energie nás navigujú, podporujú, pomáhajú nám prepojiť sa s našou vnútornou bohyňou. Podstatné je ich pôsobenie, pocit, záblesk, zmena, zvnútornenie, posvätenie, obrátenie a napokon znovuzrodenie vďaka Márii Magdaléne, ktoré hlásal Ježiš.
Zem prechádza veľkými energetickými zmenami, posúvame sa z reality duality do reality srdca. Ľudstvo je duchovne prebúdza a naše Vyššie JA sa nás pýta, či to, čo žijeme, je v súlade s našou vnútornou pravdou. Tento proces začína obnovou posvätného ženstva. Cítime volanie po obnovení rovnováhy a harmónie na Zemi. Učenie Márie Magdalény nám pomáha odhaliť a zbaviť sa starého a otvoriť svoje srdcia skutočnej láske, z ktorej je utkaný Vesmír. Vinie sa ako červená niť nádherných energií v dušiach žien a zrkadlí sa v ich príbehoch a bunkovej pamäti. Zostáva nám poďakovať sa za všetko a poprosiť ju, aby bola aj naďalej sprievodkyňou na ceste objavovania posvätného ženstva a bohyne v ženách.
Ženy sú nositeľkami liečivých kvalít ako je láska, starostlivosť, výživa, spájanie a súcit, ktoré sú teraz na Zemi tak prepotrebné. Pretože len žena dokáže vytvoriť domov – v rodine i na celej planéte. Ženy dostali teraz silu urobiť túto prevratnú zmenu. Aj Zem a celá príroda ich k tomu silne vyzýva.
Vedomé putovanie
Vedomé putovanie k Márii Magdaléne je proces uzdravovania ženstva a jeho návrat do sŕdc, rodín a domovov pútnikov. Pre ženy je súčasne obnovou, znovunájdením samej seba, naladením sa na svoje ženské energie, ženskú dušu a telo. Precítenie, aké je to byť v srdci a súčasne v tele prepojená so svojou spiritualitou. Putovanie po silových miestach je vhodné pre ženy, mužov i deti a viaceré Vám neustále ponúkame. Je to silný moment návratu k sebe ako k žene a k bohyni v každej žene.
Mária Magdaléna predstavuje archetyp celistvosti ženy. Učí nás, aby sme nerozdeľovali svet a veci na dobré a zlé, ale aby sme aj naše tiene prijali s láskou a súcitom, a tak im dali svetlo na transformáciu. Cesta k Márii Magdaléne je aj cestou ku kráse a šťavnatosti života. K uvedomeniu si podstaty vecí a toho, čo je skutočne pre nás dôležité. Je to cesta k posilneniu sebadôvery, sebalásky, sebahodnoty, sebaúcty a k nasledovaniu intuície – svojho vnútorného hlasu. Pri vedomom putovaní je dôležité priamo sa napojiť na energiu krajiny a posvätných miest.
Posolstvo bezpodmienečnej lásky
Doteraz ešte stále úspešne rozšírená a spoločensky podporovaná podmienečná láska je založená na kritizovaní, obmedzovaní, kontrole, odsudzovaní. Spôsobuje kľúčové oslabenie človeka, ktoré ho vedie k potlačeniu jeho potenciálu a schopností. To sa potom prejaví vo forme hnevu, strachu, pocitov viny, hanby, pochybnosťami, pocitom nedôvery, podozrievaním či pocitom, že sa na vás všetko valí. Podmienečná láska dotlačí človeka do pozície potreby obetovať sa, k negatívnemu reaktívnemu rozhodovaniu, izolácii, nečinnosti až trpkej osamelosti. Netrvá dlho a človek sa stiahne do seba, do vnútornej bolesti a prichádza choroba – fyzická alebo psychická. Tento mechanizmus ústi do stavov apatie, depresie, deštrukcie a rôznych závislostí.
Čas bezpodmienečnej lásky je postavený na pochvale, povzbudení, vedení a prijatí. Človeka posilňuje a vedie ku celostnému aktívnemu sebavyjadreniu. Výsledkom sú prejavy vášne, sily, humoru, koncentrácie, pocity istoty a dôvery. Keď je človek milovaný bezpodmienečne, dokáže sa pozitívne, aktívne a samostatne rozhodovať. Výsledkom je jeho zmysluplné a plnohodnotné zapojenie do spoločnosti, uvedomenie, rastúca sila a dobré zdravie. V živote sa odváži robiť to, čo ho baví a to, na čo sem prišiel. Láska bez podmienok podnecuje aj tvorivú činnosť, budovanie, úspechy, nadšenie a sebadôveru.
Prebudenie cez telo
Naše duše prišli na Zem kvôli prežívaniu duality. Mária Magdaléna nás učí, ako z tej duality vystúpiť. Recept nie je v jej zrušení, aby sme boli bezcitní a prežívali len jednu stranu mince, ktorá sa nám hodí ako príjemnejšia či duchovnejšia. Nie je to ani o tom, že prejdeme do nejakej dimenzie, kde polarity zmiznú. Dualitu môžeme prekročiť tým, že ju prijmeme. A to obidva jej póly rovnako a s tou najväčšou láskou, akú sme schopní. To je nová, živá, tvorivá cesta – byť uprostred duality a zároveň nad ňou. Každý pól existuje totiž len vďaka tomu druhému. Prúd jemnej energie srdca nás vyzýva žiť v súlade so svojou jasnosťou a múdrosťou. A stará paradigma sa pod vplyvom lásky postupne zrúti.
Mária Magdaléna už v čase svojho pôsobenia tu na Zemi bola vzorom prebývania v stave vyššieho vedomia, v posvätnosti života a v srdci, ktoré jediné cíti a vidí správne. Pretože duchovné prebudenie na Zemi je možné len prostredníctvom tela. Aj keď na telesnej úrovni nie sme úplní. Žijeme ako muž alebo žena, to znamená, že vždy sme len polovicou celku. Preto sa prejavuje telesná túžba po spojení s opačnou energetickou polaritou. Jej koreňom je túžba ducha – snaha o návrat do stavu Jednoty. Podstatou Boha je bezpodmienečná láska, ktorá žiari, tvorí a ochraňuje bez očakávaní, posudzovania, kritiky, kontroly či vypočítavosti. Všetci sme nastavení tak, aby sme dávali a prijímali lásku bezpodmienečne. Stačí teda len BYŤ Láskou v Tichu. A ona sa bude šíriť sama ako vôňa kvetov levandule na rozkvitnutej lúke v Provence.
Milovaní, prajem Vám krásnu radostnú oslavu sviatku našej Panej ❤