Vedomé NOVOLUNIE v Kozorožcovi a ŽIVOTNÉ INOVÁCIE

NOVOLUNIE V KOZOROŽCOVI A NAŠE INOVÁCIE

Na oblohe nad Slovenskom v stredu 13. januára 2021 o 6,02 hodine nastáva nov Mesiaca – Luny v astrologickom znamení Kozorožca. Ide o zemské pevné znamenie so ženskou polaritou. Luna a Slnko sú na nebi v Kozorožcovi vedľa seba a Mesiac sa znova vydáva na ďalšiu obežnú púť okolo našej materskej planéty Zem. Kozorožcovi vládne planéta karmy, času, prekážok a životných lekcií Saturn. Je to prísny, a spravodlivý učiteľ, ktorý nedáva nič zadarmo. Inšpiruje k poctivej príprave nášho ďalšieho ľudského plynutia a vedomej starostlivosti s prevzatím zodpovednosti o osobné a kolektívne potreby, nutné k nášmu rastu, rozkvetu a pohode.

Aké kvality si v tomto čase do našich osudov a životov votkávame a iniciujeme?

Kombinácia energií viacpočetných jednotiek v dátumoch týchto dní a novolunia v Kozorožcovi, ktoré posobia tri dni pred a tri dni po novoluní, možu byť pre niektorých ľudí transformačne veľmi silné a náročné. Vo vonkajšom prežívaní možu prísť bolesti hlavy a zvýšená únava, vo vnútornom vnímaní prinášajú indície, impulzy a zrkadlenia k zvedomeniu, prehĺbeniu a posilneniu aspektov nášho osobného životného poslania a kódov duše. Osobného prebudenia do božskej lásky a vedomia, prepojenia nášho nižšieho a vyššieho JA. Pravého nasmerovania v úsilí, projektoch, aktivitách, profesii, podnikaní a spoločenskom uplatnení.

Ide o najmenej pocitový a emocionálny nov v roku. Ľudia narodení v znamení Kozorožca sú praktickí, zdržanliví, dôkladní a vytrvalí. Sú si vedomí toho, že nič trvalé a stabilné bez práce a námahy nedosiahnu. Majú zmysel pre povinnosť, prvoradá je pre nich pevná vôĺa a práca. Pôsobia doveryhodne, vážne, ambiciózne a trpezlivo. Ich život býva v podstate veľmi jednoduchý a uzavretý. Rozhodujú sa pomaly a po získaní potrebných informácií.

Tohtoročný januárový nov nám však prináša aj ďalšie možnosti – vďaka príspevku planéty osudu Pluto. Teraz totiž – vedome alebo nevedome – začíname a pripravujeme si pre seba a nás inú a úplne novú budúcnosť. Budujeme základy toho, čo bude mať dlhodobé trvanie na našej púti na Zemi i na ceste duše. Týka sa to predovšetkým stability a zmyslu pre povinnosť, ako aj zdravia a podmienok pre vzostup vedomia na individuálnej a kolektívnej úrovni.

Uvedomíme si doležitosť a hodnotu nášho súkromia a osobného zázemia, ktoré spolu s nami vytvárajú naši najbližší: partner/ka, deti, rodina – tá povodná pokrvná i novodobá duchovná‚ ďalej príbuzní a priatelia.

Ak čakáte na priaznivé podmienky na nájdenie a posilnenie nového smerovania v štúdiu, uplatnenia v práci, profesii, v spoločnosti a podnikaní, tvorbe nových plánov a projektov, ten správny vesmírny okamih je teraz. Kozorožec symbolizuje húževnatosť, rast, vývoj i vášeň bez veľkých fráz a emócií, koncentráciu na cieľ a napĺňanie zámerov.

Novolunie prináša energetickú vlnu realizácie a správneho rozhodovania cez jednotlivé praktické kroky dobrej prípravy a organizácie v súlade s rytmami prírody a života. S rešpektom k tvorivej sile prítomného okamihu tu a teraz, k dodržiavaniu disciplíny a k univerzálnym zákonom vesmíru. S praktickosťou Kozorožca súvisí aj šťastná striedmosť a vedomá materiálna skromnosť, ktorá sa stáva trendom budúcnosti v prospech mieru, radosti, pokoja a dostatku času na seba, v prospech vnútornej rovnováhy a zmysluplnej činnosti v našom povolaní a poslaní. Ak máte tieto oblasti úspešne vytvorené a uchopené, tak nov prináša ďalšie a nové možnosti kultivácie toho, čo vám už v živote funguje.

Čo je pre to treba prakticky spraviť?

• Odpojiť sa od ďalších starých nefunkčných modelov, ktoré nám bránili žiť šťastne a nájsť lepšiu cestu životom.

• Dovoliť si a dopriať meditáciu a ponor do seba na objavenie a vizualizáciu toho, čo nám pomože k úspešnému naplneniu zámerov.

• Vytvoriť si rebríček – zoznam priorít a toho, čo si prajeme, aby v našom živote bolo prítomné – nielen v roku 2021, ale v celom ďalšom živote.

• Všetko nastaviť v súlade s našim srdcom a najvyšším dobrom pre nás aj iné živé bytosti.

• Zhotoviť si nástenku vízií so zameraním na to podstatné – jasný predobraz so symbolmi nášho ďalšieho vysnívaného života na Zemi.

Afirmácia: Otváram sa naplno mojmu poslaniu a šťastnému životu.

Silvia Marisi Shanti

www.StastnaRovnovaha.sk