VITAJ nový rok, nový mesačný cyklus a NOVÝ ŽIVOT :-)


Dnes máme niekoľko dôvodov popriať si šťastný nový rok 2019 ešte raz! Po prvé preto, že sa lúčime s čínskym rokom – verného a oddaného psa, ktorý preosial naše vzťahy, aby preveril ich hĺbku a kvalitu. Po druhé preto, že od zajtra sa na nás bude usmievať čínske Prasiatko. Bude to rýchly rok pohody, zdravia, prosperity a bohatstva, pokiaľ pochopíme výzvy doby, dokážeme sa vzdať doterajších istôt a našu pozornosť budeme vkladať iba do toho, čo si v živote skutočne želáme. Pokiaľ každú myšlienku a slovo naladíme pozitívne a nasmerujeme správne.
Tretím, najvýznamnejším dôvodom – popriať si šťastný rok a privítať nový život – je dnešné nočné novolunie (4. 2. 2019 o 22 hod. 04 min. 58 sec.). Slnko aj Mesiac si totiž na túto hviezdu konšteláciu vybrali vizionárske, originálne, avantgardné, slobodné a revolučné znamenie Vodnára. Vodnár symbolizuje vyššie vedomie, univerzálne zákony a pravdu, ktorá občas zostúpi k nám na Zem. Vodnár v sebe nesie čistotu, veľký potenciál, novú energiu, nápady, vízie, sny a najmä ideály. Hlavným motívom novolunia je odpútanie sa – a pokračovanie – tam, kde sme súčasťou, kam patríme a kde sme už mali byť..
Vezmite teda do rúk čistý nepopísaný papier a napíšte naň to, čo si naozaj v hĺbke duše a srdca do tohto života a svojho sveta prajete. A nebuďte malicherní. Egoistické ciele a potreby, ilúzie a bolesti, emócie strachu, hnevu a odporu, či póza obete sa už nenosia a vám už neprejdú. Na tie začína, pomaly ale isto, padať prach minulosti. S dôverou v múdrosť Stvoriteľa prevezmite zodpovednosť za svoj život, oprite sa o intuíciu a buďte vďační – a veľkorysí 😊 Prajte (si) všeobecné dobro, blaho, lásku, súcit, hojnosť, radosť a mier. Pozerajte sa z nadhľadu a dlhodobej perspektívy… Iba tak uvidíte veci v súvislostiach a jasno.
Hviezdy na oblohe totiž napovedajú, že nás v tomto roku čaká veľmi dôležité, rozhodujúce obdobie, ktoré zásadným spôsobom ovplyvní našu budúcnosť – osobnú i kolektívnu. Bude plné osudových „náhod“, príležitostí, rozhodnutí a zmien… Tí, ktorí ešte pochybujú a neveria (si), že sú (dokonalé, citlivé a zraniteľné) božie deti Svetla, si to uvedomia. To, čo sme doteraz ponižovali – teda odmietali a nevážili si – a na druhej strane, čo sme v živote povyšovali a preceňovali, nám bude odhalené. Siahneme si na svoje najcitlivejšie miesta, na osobné pravdy a méty.
Vodnár je síce individualista, ale zároveň reprezentuje aj prekročenie svojich záujmov – teda hodnoty bratstva, podriadenia sa vyšším záujmom a prácu pre blaho všetkých. Preto je teraz osudovo dôležité sa dívať ďalej ako na špičku svojho nosa…
Ak ešte niekde zostal karmický dlh, na prvý pohľad absurdné situácie ho spravodlivo vyrovnajú. Niekde môžeme získať a niekde stratiť. Ako sa k udalostiam tejto doby postaviť? So súcitom, zmierením, pokojom a láskou. Vtedy nám božia milosť dovolí prejsť bránou do „nového sveta“ Svetla a Lásky. Každý sám za seba, každý s tým svojim. Skúste teda teraz reagovať inak, pozitívne, láskyplne a dôverovať, že váš život je požehnaný, a že ste v tých najlepších rukách. Nenechajte sa vyhodiť z rovnováhy, rýchlo, odvážne a bez zbytočného zdržovania riešte iba podstatné veci… Teraz to už ide…
Dnešným novoluním vstupujeme do významného obdobia, keď je dôležité prekročiť svoj tieň a v pokore si uvedomiť, že sme oveľa viac, ako sme si mysleli, alebo ako nám tvrdili… Že každou našou myšlienkou a činom presahujeme našu realitu a ovplyvňujem dianie v celom Vesmíre. Verte si a ľúbte, sme jednota. Aj vy prídete na to, že „všehomír“ (Vesmír – Stvoriteľ) nemrhá časom a energiou zbytočne.
Ak ste na sebe a pre seba pracovali málo, a ešte máte v sebe nánosy starých programov, neprijatí, neodpustení, nepochopení či iné vírusy ega, tak vedzte, že nie je vo vás priestor na nový, čistý a láskyplný život.
Systemické a rodinné konštelácie sú preto v tomto roku kľúčovou metódou, ako sa odbremeniť a znovu narodiť pre vstup do Novej Zeme (Zlatého veku – Kráľovstva nebeského na Zemi – Nového Jeruzalema…) Pre to je proste nutné sa nekompromisne vzdať starých foriem a záležitostí, pochopiť a uzavrieť minulosť. A ak je treba, poopraviť, zmeniť a vytýčiť si nový životný kurz a toho sa potom držať. Dovoľte si preto: započúvať sa do vášho vnútorného hlasu a stráviť s ním dnešný, zajtrajší alebo pozajtrajší večer – namiesto sedenia pri počítači alebo televízore – a odčleniť ho od dotieravých myšlienok – meditáciou, vizualizáciou, prechádzkou či vedomým fyzickým pohybom. Pretože Vy ste najdôležitejším hrdinom vášho života .
Afirmácia: Oslobodzujem sa od minulosti. Som čistý/á a sám/sama sebou.

Článok zverejnený na Facebooku a blogu vydavateľstva Eugenika