PETRA NEL SMOLOVÁ: Rok 2019 v znamení odhalenia ilúzie

Začíname rok 2019 pod vládou planéty Merkúr, ktorá je spojovateľom Neba a Zeme. Jej esenciálnymi energiami sú rýchlosť, výber a prijímanie informácií, ich spracovávanie a komunikovanie. Kvalitami Merkúra sú aj výmena tovarov a služieb, teda podpora obchodu, cestovania a intenzívnejší pohyb. Na posolstvá tohto prelomového transformačného obdobia aj v spojitosti s ďalšími súvislosťami a hviezdnymi aspektmi sme sa bližšie pozreli
spolu s poprednou českou astrologičkou Petrou Nel Smolovou.

Petra Nel Smolová o sebe: „Mojou doménou je porozumenie vesmírnym a pozemským zákonitostiam, ktoré sa stretávajú v astrológii. Aby pomohli v človeku prebudiť jeho pravý potenciál, ktorý ho dovedie k prebudeniu vlastného božstva v sebe. Nachádzame sa v strede vesmíru („v míru“) a vesmír je zároveň v nás. Sme vzájomne prepojení a to, čo sa deje vo hviezdach, sa zároveň deje aj v našom vnútri. V nás samotných je teda celý vesmír, a preto rezonujeme na pohyby planét. Astrológiu študujem od roku 1997 a od 2005 sa jej venujem
profesijne. Od roku 2000 som bola žiačkou duchovnej učiteľky Ernestíny Velechovskej. Prešla som najskôr sebarozvojom prostredníctvom očistných seminárov rôznych zameraní a následne som absolvovala terapeutický výcvik. Konstelačné techniky som študovala u Jana Bílého. S ľuďmi pracujem na seminároch, a to pomocou meditácií, konštelácií a rituálov. Viac o mojej práci sa dozviete na www.astrologiepetranel.cz.“

Rok 2018 bol pre každého veľmi výživný a náročný, doslova nabitý lekciami a skúškami. Vydýchneme a oddýchneme si aspoň trochu v najbližšom období do 31. decembra 2019?
– Bohužiaľ nie. Ale rok 2019 náš bude viesť k tomu, ako v bežnom živote lepšie používať našu myseľ. Zameriavať ju na TU a TERAZ. Tak, aby nám slúžila, a nie naopak. Viac našu pozornosť nasmerujeme na silu myšlienok, ktoré sa nám následne zhmotnia. Tým sa budeme učiť vidieť súvislosti medzi našimi myšlienkami a prejavenou realitou.

Čo všetko prináša Merkúr do životov a ich prežívania ľuďom na Zemi?
– Astrologický vládca roka 2019 Merkúr je vládcom komunikácie, spracovávania informácií a projekcií… To znamená, že podľa nastavenia nášho myslenia si vytvárame spôsob, ako veci vidíme, vyhodnocujeme a ako sa na základe toho rozhodujeme.

Na čo sa máme tešiť a pripraviť v tomto kalendárnom roku? Aké budú jeho hlavné trendy vývoja, pozitívne a negatívne tendencie, dary a riziká?
– Merkúra môžeme pokojne nazvať kúzelníkom. Práve prostredníctvom neho totiž vnímame realitu. A to, čo vidíme, je naša projekcia. Keď zmeníme uhol pohľadu, zmení sa aj realita. Zároveň si cez myseľ vytvárame predstavy, ako by veci mali byť. Tvorivá myseľ prináša inšpiráciu a nápady.
V roku 2019 sme teda vedení k správnemu používaniu mysle. K využívaniu našich myšlienok na tvorbu a tvorivosť – s detskou hravosťou a inšpiráciou. K prepojeniu nižšej a vyššej mysle, ktorá vedie človeka k schopnosti vidieť za obraz a uvidieť široké súvislosti vecí a diania. Vyššia myseľ je spojená s vierou, univerzálnymi zákonmi, ktoré súvisia s fungovaním stvorenia sveta – vesmíru. Nižšia myseľ je spojená s vypočítavosťou, prospechárstvom a hľadaním výhod jednoduchších ciest. Na to je treba dávať si pozor.

Ktoré ďalšie aspekty života a planéty našej slnečnej sústavy budú rozhodujúce pre ďalší vývoj udalostí?
– V tomto roku je dôležité vedome sa odpútať od tiaže bytia, viac sa otvoriť citom, prežívaniu, súcitu a hravosti. Ľudia sú až príliš zavalení starosťami, rutinou, povinnosťami, zodpovednosťou a tak podobne, čo vedie k strachu zo zlyhania a k strate radosti zo života. Konjunkcia Saturnu, Pluta a Mínusového uzla v Kozorožcovi bude pôsobiť vo februári až júli 2019. Vtedy má dôjsť k odpojeniu starých systémov. Na
verejnosť sa budú dostávať informácie o rôznych katastrofách s cieľom umelého vzbudzovanie strachu. Môže sa to prejaviť tiež ako finančná kríza. Dôležité je uvedomiť si, že práve stotožnením sa s obavami a strachmi ich vytvárame, aby sa naozaj zhmotnili a naplnili. Treba byť v bdelosti, akékoľvek informácie a podsúvané fakty dokázať rozlišovať a všímať si, z akého zdroja prichádzajú. Ľudia sú v tejto dobe manipulovaní práve cez informácie.

Porekadlo: „Dôveruj, ale preveruj!“, platí preto v súčasnosti dvojnásobne. Podľa myslenia a prežívania ľudí sa zapisujú do kolektívneho vedomia všetky zážitky a emócie, ktoré sa potom prejavia v okolnostiach sveta. Sme preto každý svojim dielom zodpovedný za to, ako myslíme a čo prežívame. Mysľou a emóciami skutočne ovplyvňujeme dianie. Keď vedome zameriame pozornosť na silu svojich pozitívnych myšlienok a emócií, tak vytvoríme priaznivé okolnosti. Pokiaľ prežijeme negatívne myšlienky a emócie, pritiahneme problematické okolnosti a bolesti rôzneho druhu. V tomto roku bude transparentne a jasne možné uvidieť, ako rýchlo sa nám zhmotňujú naše vlastné myšlienky. Deje sa tak preto, aby sme sa naučili používať pozitívny vplyv našej tvorivej mysle.

Aké hviezdne konštelácie budú ešte v tomto roku miešať karty? A čo ich dôsledky?
– Do 2. mája vnímajte nové vízie a nápady, ktoré budú k vám prichádzať. Pokiaľ vás nadchnú a prebudia vo vás radosť, tak ich realizujte. Prepojenie mysle a srdca radosťou a nadšením je zárukou úspechu k pretvoreniu do hmotnej reality. Pokiaľ budete len premýšľať, nič do reality neuvediete. Zostanete iba teoretikom a „snílkom“, ktorý sa vyhýba životu vo vedomej prítomnosti.                                                                Od 3. mája prijímajte veci také, aké sú. Čierna Luna, ktorá vstupuje práve v tento deň do znamenia Rýb, bude pôsobiť na hlbšej rovine. Objaví sa „stav NEVIEM“, pretože myseľ nie je schopná uchopiť energiu, ktorá nás presahuje. Nepoznáme skutočné pôsobenie celého sveta, a tam patrí i ten nehmotný. V živote môžeme preto začať viacej vnímať pôsobenie „jemnojemných“ energií a bytostí cez rôzne znamenia a zázraky.
Budeme viac citliví, občas sa dostaneme do stavu precitlivenosti a pocitu stratenia sa. V tej chvíli sa vyplatí držať sa cyklu prírody. Veď každé ráno vychádza Slnko.
Druhým dlhodobým aspektom roka 2019 je Jupiter v dynamickom postavení na Neptúna, a to v období od januára do októbra. Prináša to určitú zmätenosť a roztrieštenosť – akoby sedenie na dvoch stoličkách… Jupiter v znamení Strelca – teda vo svojom znamení – podporuje pravdu, rast, pocit naplneného života a nájdenie zmyslu bytia, ktoré bude – s Neptúnom v Rybách – preverené do tej najhlbšej podstaty. Človek je vždy vedený vyššou múdrosťou, intuíciou. Dôležité bude držať sa svojho zámeru, smeru, kurzu a hlboké sústredenie sa na cieľ. Len tak sa nestratíme…

V týždenných a ročných horoskopoch dôsledne popisuješ vývoj vedomia a zmeny správania ľudí na Zemi. Aký je globálny predpoklad na tento rok?
– V priebehu celého roka sú aspekty veľmi premenlivé, okrem tých dvoch spomenutých, dlhodobých, aspektov. Ostatné nás ovplyvnia vždy len na dva až tri týždne. Preto bude tento rok celkove veľmi premenlivý, rýchly a rozmanitý. Keď si to rozmeníme na drobné, práve dianie roka 2019 vnímam ako kľúčovú výzvu na vytvorenie nových podmienok pre život. Na otvorenie novej úrovne myslenia a zásadnú zmenu svojich postojov. Máme slobodnú vôľu – voľbu, kam zameriame našu pozornosť a kam potečie naša energia. Preto bola pre vloženie našej sily mysle, myšlienky a zážitkov vytvorená ponuka zapojiť sa a podporiť 25-hodinové meditačné naladenie, aby sme do kolektívneho vedomia
preniesli pozitívnu silu mieru. Táto spoločná svetová meditácia sa uskutoční 25. – 26. mája 2019, aby nás naplnil vnútorný mier a rozlial sa po celej Zemi. Aby sme spoluvytvorili novú matricu „nového sveta“, ktorá vedie k odpojeniu sa od starých a už nefunkčných spôsobov života. Bližšie informácie o tejto akcii sú uvedené na webovej stránke Via Harmonia, https://viaharmonia.com/.

Ktorý mesiac roka 2019 bude najzásadnejší pre posun ľudstva?
– V septembri sa objavia silné aspekty k prejaveniu sa. Je to čas zberu úrody a aj z pohľadu hviezd ide o veľmi zásadný mesiac. Čierna Luna v konjunkcii s Neptúnom v Rybách v septembri a októbri ukazuje na odhalenie tajomstva. Môže sa objaviť nejaký verejný škandál a ukáže sa pravda. Zároveň pôsobí veľmi silno klam, ilúzia, lož a na druhej strane milosť, zázrak a odpustenie. Sú to dve strany jednej mince. Nejasnosti sa majú ukázať v pravom svetle. Ľudia budú veľmi citliví až precitlivení. Veľmi opatrne preto s alkoholom, liekmi a drogami, ktoré budú pôsobiť oveľa silnejšie. Tým, že ľudia sú viac a viac citliví, na nich oveľa silnejšie pôsobí všetko, čo skresľuje, potláča a otupuje vnímanie.
No na druhej strane ľudia otvorení a schopní vnímať jemnejšie energie môžu prežiť určitý mystický zážitok. Silný dotyk prežitku božskej esencie, ktorý povedie k rýchlemu prebudeniu. Je teda veľmi pravdepodobné, že aj tí neveriaci začnú v tomto roku veriť, že ich niečo presahuje. Aj oni začnú veriť vo svoju tvorivú silu a vedomie, že sú spolutvorcovia svojho života.
Keď nebudete vôbec rozumieť, že čo sa to deje a čo cítite, tak si položte ruku na srdce. Tam si predstavte svoje Slnko a prepojte ho so Slnkom vonku. Slnko je zhmotnené svetlo, Kristovo vedomie. Do vášho života potom môže vstúpiť Jasnosť.   

Od novembra sa opakuje konjunkcia Saturna s Plutom. Bude prebiehať prerod a transformácia spoločenských štruktúr, čo je konštelácia pôsobiaca až do februára 2020. V tomto čase narábajte opatrne so svojimi strachmi a mocenskými princípmi v sebe. Ľahko by ste mohli podľahnúť ťažkostiam. Každý „problém“ má totiž riešenie. Dôležitá je ochota nechať staré veci minulosti, urobiť hrubú čiaru a vykročiť do nového života.

Ľudia smerujú k životu v srdci a vo svetle. V prijímaní, pravde a láske bez podmienok, očakávaní, posudzovaní, manipulácií a strachu. Ako sa to odzrkadlí na našej oblohe v presahu rokov 2019 a 2020?
– Rok 2019 končí krásnou konjunkciou Slnka, Jupitera a Merkúra, ktorá symbolizuje šťastenu, naplnenie a nádej. A v akej kvalite bude starý rok končiť, v takej bude nový rok začínať.
Vďaka tejto konštelácii je vidieť, že príležitosti v roku 2019 dokážeme využiť a premeniť do spokojnejšieho života. Harmonický aspekt Jupitera a Uránu ukazuje na otvorenie nového vedomia a poznania. To nás bude sprevádzať aj v roku 2020.

Práve v tomto roku 2020 sa má z viacerých hľadísk udiať niekoľko významných udalostí a prelomových zmien. Ako sa máme k nim aj vďaka podpore Merkúra vedome postaviť a na ne pripraviť?
– Rok 2020 bude pre nás zásadný už len tým, že obsahuje dve dvadsiatky vedľa seba. (Podľa tarotu je to karta Súdu – Aeon, čo symbolizuje prekonanie toho, čo nás v živote brzdí a obmedzuje.) Tým, že Neptún – planéta božského vedomia – Kristovho vedomia (súcitu, bezpodmienečnosti, spolupatričnosti a milosrdenstva) prechádza svojím znamením Rýb 2011 – 2025, téma Kristovej cesty sa vracia späť. V kolektívnom vedomím sú zaktivované matrice príbehov z tejto doby. Príbehy Ježiša, Veľkej Márie Matky, sv. Márie Magdalény a apoštolov sa premietajú do životov dnešných ľudí. Nie je to o tom, že sme nimi boli. Len vstupujeme do matrice príbehov, aby skrz naše vedomie došlo k pochopeniu a prepísaniu toho, čo nebolo v tej dobe naplnené a využité.
Možno to bude znieť veľmi trúfalo, ak tvrdíme, že to, čo sa nenaplnilo pred dve tisíc rokmi, sa teraz vracia, aby sa v plnej sile mohlo naplniť a zostúpiť do ľudských sŕdc. Ale tak to je. Bolo mi dovolené vidieť kolektívne a kozmické vedomie, ako a čo má byť naplnené. Aktivuje sa silné pôsobenie Božskej Matky – príbeh Ježišovej matky Panny Márie, aby mohla svoju lásku – čistú a bezpodmienečnú – vniesť do ľudských sŕdc. Jej nepoškvrnenosť sa týka duše, je to čistá božská duša v ľudskom tele.

Čo to podľa Teba znamená, byť v prežitku láskavosti, súcitu a milosrdenstva voči druhým, sebe a Bohu?
– Učenie Ježiša Krista správne pochopili ženy okolo neho. No tým, že v tej dobe ženy neboli brané vážne a nikto ich nepočúval, zostalo toto poznanie pre ľudstvo nenaplnené. Dokonca ženy museli toto ich poznanie tajiť. Preto sa v tejto dobe prejaví niekoľko významných duchovných žien, aby bolo cez ne prejavené Kristovo vedomie.
Dnes je čas, keď ženy majú iné spoločenské postavenie. Veľa z nich si osobne prešlo príbeh Márie Magdalény – boli ponížené, odsúdené a zostali samy s deťmi. Museli sa postaviť na vlastné nohy, do svojej sily a prejsť si skúsenosťou, že dokážu uživiť seba aj svoje deti. Tým rozvinuli svoju samostatnosť, silu a sebadôveru. Teraz ženy už dokážu vytvoriť rovnocenný vzťah z mužom.

Je vo hviezdach napísané aj to, ako sa bude ďalej vyvíjať kolektívne vedomie mužstva?
– Muži sa teraz dotýkajú príbehov apoštolov – Kristových učeníkov. Objavuje sa u nich pocit strachu zo zlyhania a pocit viny, že neuchránili a nenaplnili učenie. Muži si teraz prechádzajú prijatím svojej bolesti, pocitu viny a zlyhania, čo sa často prejavuje v rozpade rodiny či skrachovaní firmy. No tým sa blokuje ich odvaha a nájdenie osobného poslania. Zasvätenie ich života niečomu väčšiemu ich vnútorne veľmi volá a v tomto čase to volanie môžu naplniť.
Nastal čas, keď si žena a muž prešli svoje príbehy, naplnili vedomie samých seba a už sa konečne môžu v rovnocennosti navzájom podporovať a pozdvihovať. A manifestovať a zhmotniť to, čo bolo hlásané a zviditeľnené Kristom – rovnosť medzi mužom a ženou. To, čo bolo pred 2000 rokmi zapreté a odsunuté.

Dokáže astrológia z postavenia hviezd a planét vyčítať a predpovedať, aký posun a ďalšie skúšky Zem smerom k Jednote čakajú?
– Prechádzame si dobou, keď má byť skrz vedomie ľudí prežité pochopenie a odpustenie sebe i druhým. Vnímanie vzájomnej prepojenosti, jednoty a spolunáležitosti. Prekročenie mocenských prvkov v sebe a strachov, ktoré človeka blokujú a ženú do nepríjemného správania.
V roku 2020 budeme vyskúšaní, či vieme žiť vo svojej sile a pevnosti. Či zvládneme vystúpenie z rolí obete a vinníka. Tým rozpustíme starý spôsob – zub za zub, oko za oko – a objavíme inú možnosť. Žiť v pochopení, spolupatričnosti, odpustení a milosti. To, čo sa týka druhého, týka sa aj mňa. Keď to začne žiť dostatočný počet ľudí na Zemi, kolektívne vedomie sa preklikne do vyššej roviny.

Ďakujeme Ti za prekrásny, inšpiratívny rozhovor a nádejné posolstvá.
– S láskou a hlbokou úctou ku každému ľudskému príbehu tu na Zemi, prajem nám všetkým, nech si prežijeme v našich srdciach raj lásky. Potom nájdeme v našej duši kráľovstvo nebeské.

Rozhovor vyšiel v časopise VITALITA 1/2019