Trojkráľové novolunie umožňuje trvalé rozhodnutia

Začiatok tohto roka pod vplyvom postavenia Slnka a Saturnu v Kozorožcovi prináša všeobecnú spomalenosť a neschopnosť naštartovať sa do rutinnej práce. Hviezdna konštelácia a kvalita času nám tak umožňuje dôsledne si ujasniť naše plány a zámery na rok 2019 s presahom do polovice 2020, ktoré je prakticky možné uskutočniť a sú pre nás naozaj dôležité. Už vieme, že rýchlo bežiaci čas nás núti zodpovedne si vyberať to, do čoho, kde a s kým ideme.

Kozorožec nás v tomto období na prelome rokov podporuje urobiť si lepší systém a jasný poriadok vo veciach pracovných i osobných a náš vymedzený čas na Zemi si dobre zorganizovať. Vnímame, že súčasné udalosti a náš osobný príspevok k nim nás presahujú. Rozhodnutie, čomu budeme venovať našu pozornosť, a tým to našou energiou posilňovať, je preto kľúčové. Márnenie času už nie je možné. Preto je dôležité si veci ujasniť a správne nasmerovať. 

Nie náhodou nám práve teraz hviezdy prajú uvidieť nové možnosti a nájsť iné spôsoby riešení. Kozorožec je praktický a všemožne nás podporuje nájsť spôsoby, ako naše sny, nápady, vízie a zámery pretaviť do reality. Sebadôvera a vernosť sebe sú v súčasnosti základnými kameňmi. Taktiež láskavá tolerancia a nevnucovanie osobných názorov a ciest iným. Postupne chápeme viac a viac, že na spracovanie výziev tejto náročnej doby kolektívneho posunu je primárne udržiavať sa v harmónii mysle, ducha a tela. Aby sme neuleteli, je treba venovať pozornosť starostlivosti o fyzické telo. Pravidelne chodiť do prírody a primerane cvičiť.

K tomu všetkému prispieva 6. januára o pol tretej ráno novolunie v Kozorožcovi (Slnko i Mesiac), ktorý pociťujeme ako najmenej emočný nov Mesiaca v tomto roku. Ideálny moment (3 dni pred a po) na dokončenie odpojenia od starých nefunkčných programov, vzorcov a presvedčení, ktoré nám bránili žiť radostne a šťastne. Preto sú tieto hodiny predurčené na tvorbu nástenky vízií, celoročnej afirmácie a krátkodobých krokov i dlhodobých plánov a cieľov. Trojkráľový sviatok nám na to poskytuje ideálne energie a čas. Kozorožec nás vyzýva nastaviť sa na trpezlivosť, zamerať sa na to podstatné a naučiť sa koncentrovať na svoje životné poslanie. Nov Mesiaca je významná fáza, ktorá má silný účinok na osobný život. Je to etapa obnovy a reštartu po uvoľnení a jednoduchom zbavení sa zaťažujúcej minulosti. Konjunkcia Slnka a Saturnu premení všetko, pre čo sa teraz rozhodneme, na pevné, dlhodobé a trvalé. Držím Vám palce!

Afirmácia: Otváram myseľ pre lepšie sebapoznanie a sebarozvoj. Nasledujem moje poslanie.

Článok vyšiel na blogu vydavateľstva Eugenika.