Štartujeme rok 2019 pod vládou planéty Merkúr. Aký bude?

Tradičná každoročná otázka, keď odchádzajúci starý rok sumarizujeme, lúčime sa s ním a s nádejou a plánmi vítame ten nový. Správna odpoveď je: „Taký, aký si ho urobíme.“ No na to, aby sme to dokázali najlepšie a zodpovedne, je treba byť správne informovaný o trendoch, energiách, výzvach a témach, ktoré budú počas nasledujúcich mesiacov „na stole“. Roku 2019 bude vládnuť Merkúr – planéta komunikácie, informácií, obchodu a pohybu. Jeho energie nám prinesú do života väčšiu pozornosť a úctu k vysloveným slovám. S uvedomením, že  my sami si myšlienkami a slovami tvoríme to, čo následne do života dostávame.

Merkúr je veľmi rýchly, čas nám bude plynúť ešte rýchlejšie ako doposiaľ a veci sa nám budú pred očami rýchlo vedome i nevedome zhmotňovať. Ľudia začnú viac chápať, že môžu regulovať a ovplyvňovať ich životné zážitky a postoje. Keď budú myslieť a hovoriť pozitívne, prídu im do života prichádzať šťastné situácie, dobrí ľudia a užitočné veci. Keď budú žiť v strachu, neprajnosti, výsmechu, závisti, odpore a podobných negatívnych emóciách, alebo budú používať slová ako „strašne, hrozne, príšerne…“ či „nikdy, všetko, každý….“, môžu očakávať osobné katastrofy.  

Vďaka kľúčovému vplyvu Merkúra budú v roku 2019 dominovať všetky druhy komunikácie, výmena informácií, poznávanie a získavanie nových skúseností, pohyb, cestovanie a obchod.  Na ľudí doľahne skúška ľahkého utrácania peňazí na zbytočnosti, úskalia povrchnosti a tlak časovej rýchlosti. Príval informácií bude obrovský, čím sa naďalej budú meniť pohľady na doteraz zaužívané spôsoby myslenia, správania a rôzne tradičné zvyklosti. Kľúčové podnety budú prichádzať z východu.

Vládnúca planéta roka 2019 je večným dieťaťom, preto budeme tesnejšie spojení so svojím vnútorným dieťaťom a jeho hravosťou. Budeme si spomínať na rozprávky z detstva a vidieť na vlastné oči, že dobro víťazí nad zlom. Taktiež budeme nabádaní k ľahkosti a mladosti bytia. Na druhej strane Merkúr podporuje originalitu, tvorivosť a vyjadrovanie sa písaným slovom či umením.

Merkúr je rýchla, vzdušná a svižná planéta. Prepája protikladné živly oheň a vodu. Niekedy môžeme byť trochu „vyhodení z konceptu“ a nebudeme vedieť, čo sa deje a čo si počať. Vtedy je dôležité:     

  • Zostať vo svojom strede a byť spojení sami so sebou. Zaujímať sa o to, čo a prečo sa deje. Selektovať si svoje informácie a zdroje, nenechať sa manipulovať a zastrašovať médiami, politikmi, lekármi, učiteľmi, duchovnými lídrami a inými autoritami a spoločenskými pákami.
  • Dôsledne si vyberať informácie, ktoré si do seba pustíme. Spoliehať sa na svoj vlastný zdravý úsudok a hlas duše. Naučiť sa rozoznávať ego a intuíciu. Všetky odpovede nosíme v sebe.
  • Keďže budeme zvonka bombardovaní informáciami, je veľmi dôležité strážiť si prednostné prijímanie tých, ktoré podporujú a vyživujú, a nie naopak. Takže dôležité je triedenie a selekcia informácií a schopnosť povedať NIE.
  • Taktiež naučiť sa udržiavať si pevné hranice a zdravý vzťah k informáciám a umenie zmysluplnej komunikácie. Slová, podobne ako myšlienky, majú veľkú moc a nimi tvoríme svoj osobný a náš spoločný svet. Je stále dôležitejšie byť prítomným a vedomým TU A TERAZ, lebo to je moment zrodov kvality našich zajtrajškov.
  • Pozor na nebezpečenstvá virtuálnej reality a komunikácie, na priveľa času stráveného na mobiloch, počítači, internete či TV. Pozorný, prajný a láskyplný rozhovor s blízkymi i neznámymi ľuďmi a vychádzka do prírody sú tie najkrajšie darčeky, aké si môžete sami sebe pravidelne darovať.
  • Slová sú nosiče energií, preto je dôležité učiť sa stále lepšie s nimi zaobchádzať. S plným vedomím, čo spôsobujú a aké to prináša dôsledky, keď ich z úst vypustíme. Ide teda o hľadanie kvality informácií, správnej miery, spôsobov a foriem životodarnej komunikácie. Pretože zdraví, šťastní a bohatí sú tí, ktorí majú informácie zo správnych
  • Myslite na to, že komunikácia je nielen o hovorení, ale aj o počúvaní a o pozorovaní iných. Aj o ich gestách, nielen slovách. Aké pocity vo vás vyvolávajú? Cvičte sa v tom.
  • V tomto virvare je dôležité sa stíšiť a ísť do seba aspoň na 10 minút denne, v pokoji a tichu meditovať alebo komunikovať sami so sebou. Úplne vypnúť, zacvičiť si jogu, vedomý dych, alebo počúvať relaxačnú hudbu.

Číslom roka 2019 bude trojka, nositeľka energií kreativity, zvedavosti a výrečnosti. Aby toho nebolo málo, tá tiež podporuje výmenu informácií, tovarov a cestovanie. Rok trojky nám zároveň prinesie mnohé invencie, inovácie a zmeny. Zavedené rutinné činnosti už ľuďom nebudú stačiť. Doteraz obľúbené istoty sa v tomto roku pre nich stále viac budú meniť na obmedzenia.

Trojka je taktiež číslom kreativity a vynaliezavosti. Môžete teda s plnou dôverou v seba a uvedomením si svojich osobných darov a schopností ukázať „veľkému svetu“ vašu jedinečnú osobnosť a originalitu.  Hviezdy vám budú naklonené.

Článok vyšiel na Blogu vydavateľstva Eugenika.