Spln v Levovi v slnečnom znamení Vodnára v roku Venuše

Aký máte zatiaľ rok 2018? Dnes je spln Luny v Levovi.

Zásadné veci sa vám dejú, že? A testujú vašu bdelosť, schopnosť nadhľadu, udržania si rovnováhy a pohody, schopnosť tvorby vlastného života a plody doterajšej práce na sebe. Roku 2018 vládne Venuša a Luna, je to rok renesancie ženského princípu v ženách, mužoch i prírode. Jeho témami sú preto: vzťahy, partnerstvo, sebahodnota a sebaláska.

Rozvážny, brilantne mysliaci a cieľavedomý Kozorožec je za nami. Zmyslom jeho obdobia na prelome rokov bolo nájsť a zamerať sa na svoj ozajstný cieľ v práci i v živote. Stále sa máme čo učiť v umení, ako krok po kroku prakticky a trpezlivo realizovať svoje sny, plány a vízie. Ako s ľahkosťou dennodenne naplniť čas, ktorý nám je daný. Ak ste si urobili v sebe i okolo seba poriadok, ste pripravení postúpiť ďalej.
Znova po roku sme pred 10 dňami vhupli do dní slobodo – revolučného, priateľsko – uvoľneného vizionára – Vodnára. V astrológii je jedenástym znamením zvieratníka, ktoré dostalo meno podľa súhvezdia Vodnár. Ide o pomyselný obdĺžnik na oblohe 30° dlhý a 15° široký a Slnko ním prechádza od 21. januára do 19. februára. V tomto čase nás Vesmír podporuje v tom, aby sme naplno zapojili a uplatnili našu tvorivú energiu. Slobodne, s radosťou, nadšením a pokrokovo. Začnite teda v týchto dňoch pracovať na novom nápade, veľkej vízii, prianí či zámere. Pokiaľ sú dobrou správou a prínosom pre vás a všetkých zúčastnených, maximálny úspech máte zaručený.

K udalostiam dnešného splnu o 14,26 h podstatnou mierou prispela Luna v ohnivom Levovi. Až do tretej hodiny popoludní sa čakalo na nové aspekty a vhľady, ktoré sú o samostatnosti, nezávislosti, identite, sebauvedomení, unikátnosti, zrelosti a ľudskej dospelosti každého z nás. Súčasná hviezdna konštelácia je vstupným portálom do novej kvality nášho života cez prebiehajúce procesy intenzívneho čistenia našich vzťahov, odhaľovanie účelových klamstiev, manipulácií a nečistých zámerov s úmyslom ovládať a ubližovať. Verte vašej vnútornej múdrosti, nasledujte váš vnútorný hlas a urobte konkrétny čin smerom k tomu, aby boli vaše slová a vaša bytosť brané vážne. Ako v práci, tak v súkromí. Klopte a bude vám otvorené, žiadajte a dostanete. Veď vesmíru je jedno, či veľa či málo – podstatné pre výsledok je to, či ste s ním v harmónii a či ste už na novú kvalitu života dorástli.
Nevyhnutné pre pozitívne zmeny je, aby ste bez strachov pustili starý spôsob myslenia, vzorce posudzovania, programy a formy správania. Zaberajú totiž vo vašom hardisku príliš veľa miesta láske, ktorá jediná je výživou života, esenciou božského plánu, rastu a tvorby života, po ktorých vaša duša prahne. Verte si a žite svoj sen! Veď preto ste sem v tejto dobe prišli. Aby ste našli vašu stratenú sebalásku a tým konečne zastavili zážitky bolesti. Ak ešte stále trpíte, tak iných uprednostňujete pred sebou a nepochopili ste zákon lásky a nutnosť prijatia seba so všetkým, čo k vám patrí, na prvom mieste.
Slnko nám ukazuje cestu, svetlo, skutočnú sebarealizáciu a sebavedomie. Kde je vôľa a láska, tam je riešenie, naplnenie. Tam, kde láska a prijatie seba, iných a života takých, akí sú, chýba, tam je len trápenie.

Láska nám dáva krídla, silu prekonávať prekážky a má moc previesť nás aj tou najťažšou situáciou. Láska dokáže odpúšťať a zázračne uzdraviť veci, situácie a ľudí. Láska je večná, je podstatou bytia.
Tým, čo lásku odmietajú, skutočne nič nepomôže. Ak sa cítia byť zranení, ďalej zraňujú. Sú slepí, odpojení a zablokovaní pred liečivým prúdením božskej lásky. Sú mimo božského plánu rozkvetu života a vedomia skrze lásku v nich. Kde vládne strach a snaha ovládať, láska nemá miesto. Takí ľudia sa nedokážu vyvíjať, meniť, byť vďační a dávať, aby mohli aj dostávať.
Vodnár nám dnes teda láskavo nadeľuje vyjasnenie stavu vecí, pochopenie kto je kto. Prináša oslobodzujúcu harmóniu a nadhľad, objektivitu a pokoj v duši. Lev zasa dodáva chuť kráľovsky si život užívať a tvoriť. Tiež prijímať a rozdávať lásku všade, kam vás život zaveje.
Súčasne s dnešným popoludňajším, druhým januárovým splnom, nastáva úplné zatmenie Mesiaca nad Tichým oceánom. Je možné, že v období 3 dni pred a 3 dni po splne k vám dorazí moment pochopenia, uvoľnenia a odpustenia vecí z minulosti. A do uvoľneného priestoru príde „skratka“ k naplneniu vašich dôležitých potrieb. Aby nastal skutočný nový štart v tom, čo je pre vás osobne kľúčové. Aký bude teda váš ďalší krok v novovznikajúcom svete?

Afirmácia: Slobodne tvorím a s nadšením manifestujem moje jasné zámery a životné sny.

SILVIA MARISI

Článok bol zverejnený na blogu vydavateľstva Eugenika a facebooku.