OSUDOVÝ novembrový SPLN A ZATMENIE Mesiaca

Energia hlbokej transformácie tohtoročného splnu na osi Škorpión – Býk v kombinácii s takmer úplným zatmením Mesiaca je prelomová. V piatok 19. novembra o 10:00 h sa Slnko na oblohe v astrologickom znamení Škorpión ocitne oproti Mesiacu v uzemnenom a praktickom Býkovi a vytvorí silný spln. Aby toho nebolo málo v tomto päťkovom roku 2021 plnom zmien, hlbokú transformáciu spoločnosti aj jednotlivcov v tomto čase posilní aj silné zatmenie Mesiaca. Iste cítite, že druhá polovica novembra je v mnohých ohľadoch náročná, akonáhle prestanú Zem osvetľovať slnečné lúče, ovzdušie je ťažké a treba vynakladať viac energie na bežné úkony. Je nanajvýš vhodné dávať si na seba pozor a dobre sa o seba starať. Podporovať svoj vlastný imunitný systém – kvalitnými teplými čajmi a polievkami, čerstvým bio ovocím a zeleninou, uprednostňovaním pozitívnych, láskavých ľudí, pocitov, emócií a aktivít, dostatkom čerstvého vzduchu a intenzívneho kontaktu s prírodou, ako aj oddychu a spánku.

Vstupujeme do obdobia sumarizácie roka 2021. Škorpión každoročne prináša obdobie veľkej vnútornej transformácie, odumierania starých foriem, rozpad doterajšej reality, prevratnej regenerácie, a tým pádom liečenia. Do 21. decembra bude narastať presila tmy, aby sme sa mohli obrátiť a ponoriť hlboko do seba a nájsť božskú iskru v nás – večné svetlo, ktoré nosíme stále v sebe.

K tomu, aby sme počuli a videli skutočnú pravdu o nás a o živote, je treba sa v pokoji a rozvahe spojiť so sebou a svojou dušou. Pre to je nevyhnutné úplne ignorovať všetky televízne, rozhlasové a novinové lživé a manipulatívne hry. A tak zabrániť ich lepkavým a jedovatým obsahom vstúpiť do nás, lebo ich účelom je šíriť strach, bezmoc, obavy, boj, úzkosť a agresivitu. Keď budeme sami sebou, dokážeme sa spojiť s hlbokou múdrosťou nás a našich predkov a postaviť sa sami za seba.

Témy, ktoré v dni okolo splnu prichádzajú, môžu byť dramatické a môžu aj bolieť. Je to preto, že city a emócie prežívame v tomto čase veľmi intenzívne. Škorpión je silný, vo vnútri precitlivelý, ale navonok tvrdý. Je nekompromisný, dokáže sa veľmi ovládať a svoje pocity a zranenia skrývať, aj keď ním lomcujú túžba, vášeň a ego. Podobne ako zviera-škorpióna chráni pancier, ktorý rastie s ním, keď prejde do ďalšej etapy vývoja, starého sa zbaví a vytvorí si nový. Tieto prechody sú vždy chúlostivé. Vtedy je najzraniteľnejší, a preto má v zásobe jed a zákerné ťahy. Len čo nový pancier stvrdne, zviera-škorpión sa opäť stane silným, neskrotným a nezlomným. Ukazuje nám, že vďaka prijatiu straty starej kvality je schopný premeniť ju na silu v novej kvalite.

Táto vnútorná i vonkajšia premena sa nedá kontrolovať, vlastniť ani uchopiť, je ju možné iba prežiť, precítiť – a uvedomiť si, že staré musí odísť, aby vznikol priestor na nové, zdravšie, lepšie a krajšie. Tak je to aj v spoločnosti. Žijeme v hektických časoch, keď sa deje v nás i okolo nás veľa hlbokých a rýchlych zmien. Vnímame s tým spojený nepokoj a stres zvonka. Tlak na nás sa neustále zvyšuje a my sme nútení sa rozhodovať, čoho sa z toho, čo sme mali doteraz v živote, dobrovoľne vzdáme, čo vyhodíme a čo pustíme.

Ide to ťažko, lebo spoločnosť sa zmieta vo víre nových energií, aby sa oddelilo zrno od pliev. Z chaosu vždy povstane nová spoločnosť, plevy odveje vietor času a zrno pri dotyku s pôdou vzklíči. Aspekty a zameranie novej spoločnosti závisí od každého jednotlivca bez rozdielu. Od jeho každodenných rozhodnutí, či si volí v danej chvíli dobro, pozitívne hodnoty a svetlo, alebo zlo, negatívne stránky života a tmu. Taktiež od toho, čo jednotlivec svojou osobnou pozornosťou a energiou živí. Pretože základný univerzálny zákon hovorí, že tam, kam zameriame našu osobnú pozornosť, tam tečie naša životná energia a TO potom zákonite RASTIE, bujnie, kvitne a prináša plody v našom živote i vo svete. To je kľúč k vedomého spôsobu života: v každej chvíli sa zastaviť a bez ovplyvňovania zvonka sa slobodne, zodpovedne a uvedomele rozhodnúť, čo si vyberám pre seba a pre tento svet. Aké to má súvislosti a dôsledky.

Po sametovej revolúcii 17. novembri 1989 na území dnešnej Českej republiky a Slovenskej republiky, ktorá nám mala priniesť slobodu a svojprávnosť, vstupujeme do kristovského veku 33 rokov – veku duchovnej dospelosti jednotlivca, štátu, národa. Je na nás, či si čisté energie a svetlo Krista v sebe ukotvíme a budeme ich žiť aj na kolektívnej úrovni.

V čase apokalypsy je nutné otvoriť svoje osobné témy a rozhodnúť sa, ako ďalej. Je jasné, že už nemôžeme mať ani osobne, ani na planéte to všetko, čo doteraz. Zem je vyčerpaná, aj keď kompetentní to zatajujú. Končí doba výkonných spotrebiteľov a závislých zberateľov vecí. Našťastie budúcnosť nám prinesie iné zdroje energie. Vstupujeme do éry mierumilovných tvorcov, pre ktorých sú dôležité zážitky, radosť a láska. K tomu je treba poďakovať a prepustiť všetky staré formy a obmedzujúce presvedčenia, rozlúčiť sa s negatívnymi ľuďmi a zbytočnými predmetmi, ktoré už len zaťažujú – a vzdať sa aj zbytočnej obavy, že sa môžeme pri rozhodovaní zmýliť. Strach je možné prekonať a prekročiť len dôverou a vierou. Odvážne dôverujme a zdravo verme, že keď budeme počúvať svoju intuíciu a srdce – nie okolie, alebo myseľ – všetko sa bude vyvíjať pre naše najvyššie dobro.

Zatmenie Mesiaca sa udeje súčasne so splnom 19. novembra 2021 v Býkovi, pevnom a silne uzemnenom znamení. Energia Býka je o istote, bezpečí a hodnotách – praktických, materiálnych, finančných aj ľudských. Preto sa počas zatmenia Mesiaca v Býkovi môžeme pozrieť do očí neistoty a nestability, a to v rôznych oblastiach. Ide o to, ako sa k tomu postavíme – posilní nás to, alebo oslabí? Do zimného slnovratu spracovávame a rozpúšťame vnútorné strachy, takže práve vďaka zatmeniu Luny sa konečne môžeme postaviť a dospieť do svojej osobnej sily. Pretože strach je ilúzia nepoznaného.

Transformácia sa vlastne deje stále, pokiaľ my sami seba neblokujeme a náš vlastný vývoj nesabotujeme. Napokon neustála zmena je zákonom a prirodzeným prejavom života a sveta, ktorého sme súčasťou. Ak cítime občas záťaž na hrudi a náročné dni, je to úplne v poriadku, otvára sa nám srdečné centrum a vstupujeme do Novej Zeme, ktorej stredom je srdce. Je preto liečivé a posilňujúce obklopiť sa ružovými a zelenými kryštálmi, ktoré majú pevnú štruktúru a nesú silu, harmóniu a stabilitu: ruženín, ružový beryl, achát a turmalín, jahodový kryštál, rodochrozit či kunzit, ďalej jadeit, aragonit, avanturín, zelený kalcit a achát, avanturín, olivín, vltavín, smaragd, malachit, atp. Ak nemáte spoľahlivý zdroj, môžete sa na mňa obrátiť.

Z hľadiska vývoja kolektívneho vedomia sme dospeli do štádia, keď je nutné, aby sa muži stali znova mužmi – prebudili sa do svojej prirodzenej vnútornej múdrosti, zodpovednosti, sily, statočnosti, rytierskosti a odvahy. Množstvo žien na sebe v ostatných rokoch významne zapracovalo – aby sa stali znova láskyplnými a vyživujúcimi partnerkami a citlivými ženami – a teraz je nutné, aby sa ruka v ruke v rovnocennosti a spolupráci s mužmi posunuli do novej úrovne partnerských vzťahov. Pretože muž a žena sú zárodkom jednoty ľudstva. A keď sa skutočne bez-podmienečne milujú, doplňujú a podporujú, tvoria pevný a neprekonateľný celok. Čo myslíte, prečo mocnári za pomoci masmédií a filmového priemyslu vymývajú ľuďom mozgy, vytvárajú falošné informácie a ideály, pahodnoty, nereálne túžby a umelé vzory? Prečo je toľko útokov na ľudské cnosti, na zdravú rodovú identitu mladých ľudí, na partnerstvá a manželstvá? Prečo sú podceňovaní ľudia, ktorí žijú v súlade so Zemou, skromne, nezávisle, bez hypoték, pokojným a prirodzeným spôsobom?

Počas dlhých vekov tí, ktorí tu chceli a ešte chcú vládnuť, si vytvárali stratégiu, ako ovládať a zotročovať iných pre ich osobný prospech. Za odrobinky z koláča a za pomyselný podiel na moci si kupovali zradcov, ktorí im zapredali svoje duše a ich plány pretláčali a vnášali do spoločnosti. Pochopiteľne, každý má právo rozhodnúť sa slobodne v každej chvíli, čím si tvorí svoj ďalší osud. O to sa stará univerzálny božský zákon príčiny a následku – zákon karmy, ktorá sa nedá podliezť ani preskočiť. Božie mlyny melú a všetko sa každému raz vráti – každá myšlienka, emócia, slovo, čin.

Pýtate sa, čo je teraz dôležité?

1. Riadiť sa jazykom duše – našimi pocitmi.

2. Ukotviť sa vo svojom strede, v srdci a tvoriť si vedome svoj vlastný život pre svoje najvyššie dobro v súlade s najvyšším dobrom iných.

3. Dávať svoju životnú energiu, pozornosť a čas len tomu, čo/koho chcem ňou podporiť, teda čo si prajem, aby rástlo. Naša pozornosť a energia je naša moc. Náš najväčší kapitál a dar. Zaobchádzajme s ňou vedome a múdro.

4. Uvedomiť si, že o tom, čo tvoríme / spolutvoríme, rozhoduje čistota a jasnosť nášho zámeru – úmyslu a sprievodné emócie.

5. Napriek pocitom preťaženosti a neistoty oprieť sa o bdelosť, vytrvalosť, odhodlanie, vnútorný pokoj a ľudskú dospelosť s prijatím zodpovednosti za všetky svoje rozhodnutia.

6. Keď pôjde každý sám za seba a so sebou – postupne krok po kroku – ten ďalší krok nám medzitým príde. V spojení s pokorou, vďačnosťou, súcitom, láskou a našim vyšším JA to zvládneme.

7. Naša sila je v jednote, stále viac a viac je dôležité spojiť sily a prepájať vedomie ľudí, prestať sa venovať tým a tomu, čo ľudí rozdeľuje a konečne žiť pravdu. Až potom môže prísť ku skutočnému posunu v kolektívnom vedomí a ukončeniu celosvetovo riadeného účelového divadla na blokovanie vývoja ľudstva.

8. Začína to uvedomením si, kto som, prečo som tu, čo sa deje, čoho som súčasťou, kam kráčam a ako si prajem ďalej žiť.

9. Pokračuje to spojením sa s inými ľuďmi – bez rozdeľovania na takých a onakých – do väčšieho celku a vytvorením zárodkov jednoty ľudstva – pri plnom rešpekte a úcte k nim a ich názorom.

10. Neochvejná viera a vnútorné presvedčenie, že môj vnútorný kompas je zdravý, že žijem spravodlivý život v súlade so skutočným univerzálnym poriadkom a najvyššími božími zákonmi.

Afirmácia: Beriem si svoju silu späť. Kráčam vpred s čistým zámerom. Spoluvytváram ľudskú jednotu. Boh nám žehná.