Septembrový spln Mesiaca o PREPOJENÍ PROTIKLADOV

Septembrový spln Mesiaca je o PREPOJENÍ PROTIKLADOV

Po portáli 9. 9. 2022 – v sobotu 10. septembra presne na obed nastáva spln na osi Panna a Ryby. Praktickosť a systematickosť Panny (Slnko), sa prepája s láskavosťou a tajomnosťou Rýb (Luna).

Témy tohto splnu sú vnútorná a vonkajšia očista a liečenie, sebastarostlivosť, sebazdokonaľovanie a odpustenie. K tomu, aby sme sa posunuli a ďalšie staré nánosy a bloky v nás prepustili, treba podniknúť konkrétne kroky.

Spln je o jednotlivcoch – keď ste na vlne, prídu vám nové projekty, vhľady, nápady a posilnenie vašej sebahodnoty, sebavedomia a sebalásky. Zbystrí sa nám vnímanie a otvorí kanál intuície. Spln pôsobí 3 dni pred a po jeho vyvrcholení a najviac vplýva na ľudí narodených v znamení Rýb a Panny.

Obdobie Panny potrvá do jesennej rovnodennosti a podporuje nás po všetkých stránkach si usporiadať svoj život. Uvedomiť si, čo treba zmeniť, oddeliť dôležité od nedôležitého a urobiť niečo zmysluplné pre to, aby v ňom bol poriadok. Nápomocnými planétami sú v tomto procese Venuša a Merkúr. Budeme riešiť predovšetkým otázky rodiny, komunikácie, cestovania a práce.

Keď si dáme sami sebe čas, uvoľníme tok harmónie, priestor pre výmeny názorov, ďalší posun do svojej sily, nové spôsoby sebarealizácie, iné pracovné postupy, nových priateľov i kolegov.

Afirmácia:
Vďaka hlave tvorím a vďaka srdcu žijem a milujem.