Priebeh globálnej konštelácie

AKTUÁLNY VÝVOJ NA ZEMI

Kazuistiku globálnej konštelácie zachytila konštelárka Silvia Marisi Monnot

ZÁMER: Čo je treba urobiť alebo čo sa musí stať, aby sa spojili vedomí a nevedomí ľudia do Jednoty a vstúpili sme do Novej Zeme.

Do konštelačného poľa staviam: zástupcu za skupinu nevedomých a negatívne nastavených ľudí (ďalej uvádzam ako NEGATÍVNI ĽUDIA) a postavu za skupinu vedomých ľudí s pozitívnymi postojmi (POZITÍVNI ĽUDIA). Ďalej našu planétu, kde žijú (ZEM). Zhodou okolností to do všetkých postáv privolalo ženy.

Stav k 11.7.2021

NEGATÍVNI ĽUDIA vravia: „Stojíme pevne, okrem seba nás nikto nezaujíma a nikoho nevidíme. V hrudníku máme betón a nesieme v sebe veľkú tvrdosť.“ Vidia len seba, sú odpojení od Zeme, od seba, od ostatných, od lásky a majú zatvorené srdce.
POZITÍVNI ĽUDIA: „Vidíme seba, negatívnych ľudí, aj Zem, na ktorej žijeme. Cítime lásku. Súcitime so Zemou a vnímame, ako trpí.“ (Sú spojení so sebou, s ostatnými ľuďmi, s Jednotou, so Zemou a cítia jej bolesť.)
ZEM: „Ja som tu, a nie je mi vôbec dobre. Cítim, že pozitívni ľudia ma chcú uzdraviť.“ Do konštelácie pridávam zástupný symbol (žena) toho, čo je medzi pozitívnymi a negatívnymi ľuďmi, ako sa k sebe vzťahujú/nevzťahujú a nazvala ho ASPEKT. ASPEKT sa dlho a pomaly posúva v poli, hľadá si miesto a skúmavo pozerá do očí všetkým zástupcom. Hovorí: „Veľmi mi záleží, aby ma všetci videli. Pozitívni ľudia ma vidia. Negatívni ľudia ma buď nevidia, alebo nechcú vidieť.“
Do konštelácie pridávam postavu MATRIX, zástupcu za doterajší systém fungovania ľudskej spoločnosti. Vraví: „Som pevný v kolenách, držím vo svojich spároch časť ľudí a som tu pánom. Dobre vidím na Negatívnych ľudí a som s nimi spojený. Kvôli ASPEKTu vôbec nevidím na Pozitívnych ľudí. Zem vidím a vnímam, že trpí, ale mi to nevadí.“
ZEM: „Keď prišiel MATRIX, podlomili sa mi nohy. Cítim sa slabšia.“
NEGATÍVNI ĽUDIA: „Sme spokojní, máme svoje istoty. Cítime oporu Matrixu.“

Stav k 8. 8. 2021 – Levia brána

Do konštelácie pridávam rolu najvyššej inteligencie – božského otca a matky v jednom. Zástupcom je muž a nazývame ho STVORITEĽ. Stavia sa na stoličku a vidí všetkých.
Materská planéta ZEM: „Cítim príliv silnej energie prerodu a nátlak zo strany ľudí. Neuvedomujú si, že vývoj je proces a veci sa nedajú zmeniť len tak. Som z toho celého unavená.“
POZITÍVNI ĽUDIA: „Máme záujem pomôcť matke Zemi. Prišlo nám, že na to sa musíme spojiť s Negatívnymi ľuďmi.“
NEGATÍVNI ĽUDIA: „Odpojili sme sa od Matrixu a vzápätí nás zalialo ego, ale iné – duchovné. Zrazu všetkému rozumieme. Už vidíme aj Zem a chceme jej hneď veľmi pomôcť. Keď to povedala, že cíti tlak, zarazilo nás to, lebo my sme už napojení. Začali sme to prepočítavať, aby sme jej neublížili a premýšľame, že možno má pravdu.“
MATRIX: „Pri vyslovení dátumu 8.8.2021 mi stvrdli mi črty tváre. Cítim veľkú aroganciu a zlosť. Mám zovreté prsty a päste, nohy vrastené do podlahy a stojím pevne. Keď prišiel Stvoriteľ, trochu som zmäkol.“
NEGATÍVNI ĽUDIA: „Až teraz sme si všimli Pozitívnych ľudí. Začíname sa tu rozhliadať a vidieť aj ostatných.“
POZITÍVNI ĽUDIA A NEGATÍVNI ĽUDIA sa na seba otočia a navzájom si povedia: „Vidíme vás.“
ASPEKT: „Som k dispozícii ako prepojenie a zárodok Jednoty. Keď prišiel Stvoriteľ, zmenšil som sa.“
ASPEKT Stvoriteľovi: „Si tu najväčší. Som tvojou súčasťou.“ Chce k nemu vzhliadať a súčasne byť ním podporovaný.“
NEGATÍVNI ĽUDIA: „Silne nás to ťahá pomáhať Zemi, a vôbec nevieme, ako. Podľa Pozitívnych ľudí jej pomôžeme, keď sa zmeníme aj my. Myslíme si, že keď sme veľmi akční, sadíme plodiny a kydáme hnoj, aby bola úrodná pôda, tak sa o Zem staráme. Ale asi sme to celé nepochopili.“
MATRIX: „Keď Negatívni ľudia uvideli aj ostatných, musel som si hľadať nové miesto. Arogancia a sebaistota sa vytratili. Všetko okolo sa zmenilo a oslabilo moju stabilitu.“
Celý systém a všetky jeho prvky sú v procese premeny. Do konštelácie teda staviam postavu FORMA TRANSFORMÁCIE, ktorá má ukázať, čo sa musí stať (udalosť) alebo zmeniť (čo treba urobiť), aby sme vstúpili do Novej Zeme. (Ďalej ju uvádzam ako FORMA.) Na moju otázku „Ku komu sa vzťahuješ?“ postava FORMA odpovedá: „Zaujíma ma predovšetkým Matrix. Vidím jeho hnev, snahu kontrolovať a ovládať. Ak sa nedá do pohody a harmónie, tak to nepôjde. Ostatné prvky vidím a som s nimi v súznení.“
ZEM sa medzitým cíti stále viac vyčerpaná a takmer kolabuje.
NEGATÍVNI ĽUDIA sú usmievaví a pripravení na veľké zmeny. Už nie sú negatívni.
MATRIX sa prezentuje stále ako šéf celého diania. Snaží sa uzatvoriť a zablokovať v celej konštelácii životný priestor a ľuďom vraví: „Mne dávajte pozornosť a energiu! Nepozerajte sa inam!“ Robí všetko možné aj nemožné, je extrémne aktívny, aby zaujal a strhol na seba pozornosť postáv FORMA a NEGATÍVNI. Bráni im v pohybe.
ASPEKT si sadá na podlahu ako dieťa k nohám Stvoriteľa.
STVORITEĽ na všetkých láskavo žiari a Zem zalieva svetlom. Je tu a pôsobí.

STAV k 23. 9. 2021 – Jesenná rovnodennosť

ASPEKT spojil skupinu Pozitívnych ľudí a Negatívnych ľudí, stal sa Jednotou a súčasťou Stvoriteľa.
ZEM: „Konečne môžem voľne dýchať. Cítim sa lepšie, aj keď som stále unavená. Vidím všetkých. Najviac som spojená s Formou transformácie. Na nej mi veľmi záleží.“
NEGATÍVNI ĽUDIA (už nie sú negatívni) sa usmievajú, stoja vedľa Pozitívnych ľudí a hovoria: „Potrebujeme byť blízko nich. Pozorujeme ich a nasledujeme.“
Negatívni ľudia už nie sú negatívni, preto ich meníme na skupinu PREBUDENÍ ĽUDIA a pozitívnych ľudí na skupinu VEDOMÍ ĽUDIA.
MATRIX: „Veľmi ma zaujímajú Vedomí ľudia. Rozmýšľam, čo treba urobiť, aby som získal ich pozornosť. Niečo s tým treba spraviť! Prebudení ľudia nie sú teraz dôležití.“
Prichádza postava, ktorá súvisí s Formou transformácie – jej ŠTARTÉR, t. j. Spúšťač transformácie. Ten hovorí: „ Vidím tu len Formu transformácie. Zdá sa mi byť smutná a bez života, potrebuje objatie a pohladenie. Som veľká, dokážem jej dať pocit bezpečia, opory a všetko, čo potrebuje.“
MATRIX: Sledujem Spúšťač, nepáči sa mi. Cítim nenávisť a zlobu.“ Blokuje prístup Spúšťača k Stvoriteľovi.
ŠTARTÉR: „Súvisím s príchodom veľkej prírodnej katastrofy zvonka, ktorá je nezávislá od Matrixu. Ponúkam ľuďom bezpečie a úkryt. Prejavujem sa láskou, prijatím a podporou ako jaskyňa, ktorá chráni.“ Keď sa jej čas naplnil, vystupuje z konštelácie. Postava Forma transformácie v nej zostáva.

Stav k 1. 11. 2021

MATRIX: „Potrebujem oddeliť od seba Formu a Zem. Nechcem dovoliť, aby sa prepojili a nastala Nová Zem. S Prebudenými a Vedomými ľuďmi už nič nenarobím, tí sú v spojení.“
VEDOMÍ ĽUDIA: „Sme oslobodení od Matrixu a starého systému, ale vnímame našu pasivitu. Cítime sa izolovaní, vyčkávame a nevieme, ako ďalej. Je to medziobdobie, keď sme sa odpojili od starého a nové ešte nie je. Izolácia Matrixu je v tomto smere účinná.“
PREBUDENÍ ĽUDIA: „Cítime veľkú neistotu. V Matrixe aspoň nejaké istoty boli. Tak ako doteraz, to už nejde a chceme to inak. Čakáme nejakého Spasiteľa alebo Lídra. No obávame sa, aby to nebol len prevlečený vlk. Sme pasívni, premýšľame ako ďalej, pozorujeme Matrix a sme pripravení na zmenu. Nechceme sa k nemu vrátiť, máme z neho ťažký žalúdok a bolesti hlavy. Hľadáme novú cestu.“
Kladiem otázku, čo by Vedomí ľudia a Prebudení ľudia potrebovali, aby sa cítili lepšie. Odpoveď je nájsť nejakú zmysluplnú aktivitu. Do konštelácie teda vstupuje postava NOVÁ AKTIVITA.
VEDOMÍ ĽUDIA: „S nami to nesúvisí. Nám Nová aktivita nič nehovorí.“ Vedomí ľudia si idú svoje a veria, že sa situácia posunie.
NOVÁ AKTIVITA: „Vidím tu len Negatívnych ľudí a Matrix.“ Ide o ďalší medzistupeň vývoja.
MATRIX: „Nová aktivita so mnou nesúvisí, vidím v nej ohrozenie. Sledujem ju.“
PREBUDENÍ ĽUDIA: „Nám sa Nová aktivita páči. Konečne sa niečo deje. To je čokoládka podľa našej chuti.“ Ukazuje sa, že si Novú aktivitu pritiahli myšlienkami a logickým uvažovaním – ako modlu alebo falošného spasiteľa, náhradu za Matrix.
NOVÁ AKTIVITA: „Teší a vyživuje ma záujem Prebudených ľudí a Matrixu. Stačí mi, že sa ho nebojím a cítim sa dôležito. Oni mi ukazujú návody, ako tu byť a pôsobiť.“
ZEM: „Som veľmi ospalá. Jediný, kto mi teraz dáva energiu, je Stvoriteľ. Potrebujem spojenie s Formou a Vedomými ľuďmi, ale keď tomu Matrix bráni, mňa to dáva dolu. Som takmer bez energie a sily. Držím sa s vypätím všetkých síl, nemôžem to vzdať.“                                         FORMA (dlhší čas sedí smutne na podlahe): „Chýbali mi tu životný priestor a spojenie s ľuďmi. Trvá im to dlho. Som z toho vyčerpaná a nemám prísun energie.“

Stav k 21. 12. 2021 Zimný slnovrat

NOVÁ AKTIVITA: „Cítim sa byť väčšia ako Matrix. Prakticky ho nahrádzam.“
PREBUDENÍ ĽUDIA: „Vidíme v nej niečo ekologické, čo sa blíži až k eko-terorizmu. Napríklad radšej vyrúbeme lesy, aby sme mohli plasty nahradiť drevom.“
ZEM: „Mňa to nabíja energiou. Potia sa mi ruky a som celá spotená. Horí mi celé telo a mám konečne dostatok sily. Postavilo ma to pevne na nohy – som späť.“
VEDOMÍ ĽUDIA: „Začíname vidieť jasný smer – spojiť sa priamo s tými najvyššími vibráciami.“ Približujú sa tesne k Stvoriteľovi a pozerajú mu do očí.
STVORITEĽ im vraví: „Vidím vo vašich očiach starosti a smútok. Žiadne obavy, som stále s vami. Budúcnosť je vaša.“ Akonáhle je Stvoriteľ v kontakte s Vedomými ľuďmi, Nová aktivita sa úplne rozpúšťa.
PREBUDENÍ ĽUDIA: „Asi sme to zase pos.ali´. Nerozumieme tomu, veď Vedomých ľudí stále nasledujeme a sme im v pätách. A sme nepretržite v hlave.“
MATRIX už nikoho v konštelácii nezaujíma: „Ešte tu mám miesto! V mysli mi chodia nadávky.. Síce tu už nemám spojencov, ale ešte vymýšľam, ako zaujať pozornosť.“
VEDOMÍ ĽUDIA: „Spojením so Stvoriteľom sme v sebe objavili potenciál tvorcu. Prišli sme na to, že máme skutočnú moc tvoriť realitu.“ Začínajú pred ich srdcom jemne a pomaly pohybovať rukami oproti sebe, dlaňami dovnútra a tvoriť. Ich pohyb vychádza zvnútra. Prebudení ľudia to po nich mechanicky opakujú, aj keď to nepreciťujú tak ako oni.
FORMA stojí v strede poľa a podporuje celé dianie. Je spojená s vedomou tvorbou a voľnou energiou, ktorú Vedomí ľudia objavili, ako jej súčasť. Podporuje ich v tom.
ZEM je nabitá novou energiou. A postupne je viac a viac vo svojej sile.
Ľudia ani Zem už nepotrebujú žiadne pravidlá, žiadny systém a žiadnych šéfov.
MATRIX je unavený a znudený, sedí na podlahe na okraji konštelácie.

Stav k 1. 1. 2022 Nový rok

PREBUDENÍ ĽUDIA sa potrebujú ukazovať, že predbehli Vedomých ľudí, ktorí vedome tvoria – pokojne a v skrytosti. Prebudení ľudia opakujú rukami rovnaký pohyb pred srdcom a tvoria po svojom bez starých obmedzení a programov. Radostne pri tom tancujú a tešia sa v spojení so Stvoriteľom.
MATRIX nikoho nezaujíma. Zaspáva na podlahe.
VEDOMÍ ĽUDIA: „Ostošesť tvoríme vedome realitu a novú energiu. Sme napojení na Zem aj na Nebo. Prepájame ich energeticky a vedome.“ Počas celej konštelácie hovorili málo a boli vážni, o to viac boli TU a TERAZ.
PREBUDENÍ ĽUDIA: „Život je pohyb, menej myslíme a viac fyzicky pracujeme a tvoríme cez ruky a nohy.“
FORMA splynula so Stvoriteľom a Zem sa cíti veľmi dobre. Matrix odchádza z konštelácie.

Stav k 21. 3. 2022 – Jarná rovnodennosť

VEDOMÍ ĽUDIA tvoria vedome cez srdce napojení na Stvoriteľa, spájajú všetkých a celé ľudstvo.                                                                                                                                                     PREBUDENÍ ĽUDIA už nepotrebujú istoty, pohyb vnímajú ako súčasť života. Majú v živote menej intelektuálnej práce a viac manuálnych zručností.
ZEM je vo svojej sile, čerpá zo všetkých energiu, má znova chuť točiť sa.
Menovaní sa s postavou FORMA a STVORITEĽ chytia za ruky a spájajú do kruhu.
(Možno nie náhodou pripomínajú päť lupeňov ruže alebo dráhu Venuše, planéty lásky, okolo Slnka).

Globálnu konšteláciu sme postavili na záver Komplexného intenzívneho certifikovaného výcviku systemických skupinových konštelácií 2020/21 11.7.2021, trvala 49 minút a vo všetkých zúčastnených zanechala pocit dobre vykonanej práce.