Zákon najmenšej snahy je univerzálnym princípom života a úspechu

Inšpiratívnym zdrojom a esenciou hlbokej múdrosti o pravidlách fungovania života je príroda. Pri jej pozorovaní zistíme, že vynakladá minimálnu snahu, aby bola. Vidíme, že tráva sa nesnaží rásť, ale rastie. Kvety nebojujú proti nikomu a ničomu, prípadne za to, aby kvitli, jednoducho kvitnú. Ryby sa nepokúšajú plávať, prosto plávajú. Vtáky netrpia, keď s ľahkosťou a hravo lietajú. Zem sa akoby automaticky točí a Slnko na nás svieti úplne bez námahy. Ľudia snívajú – a svoje sny a túžby majú schopnosť rýchlo realizovať a pohodlne zhmotniť. To všetko sa vo Vesmíre deje z jednoduchého dôvodu – pretože to vyjadrujú a umožňujú ich prirodzené schopnosti.

Nástroj kontroly energie

Všetko je energia. Každý z nás je schopný ju vytvárať, hromadiť i odovzdávať. Ak si osvojíte umenie ako so svojou energiou hospodáriť a pracovať, máte v rukách trvalý nástroj tvorby úspechu, hojnosti a bohatstva v akejkoľvek miere.

Keď blokujete svoju energiu zameraním na negatívne emócie alebo vaše ego – túžite po peniazoch, moci či kontrole na inými ľuďmi alebo udalosťami – nezostane vám z nej dosť na to, aby ste vytvorili, po čom v hĺbke srdca túžite. Nasledujete len ilúziu šťastia, lebo vtip je v tom, že skutočné šťastie je skrátka ukryté v prítomnom okamihu. Ak s ním bojujete, tak vlastne zápasíte s celým vesmírom. Skutočnosť je jednou z mnohých možných interpretácií, ktorú si  máte možnosť slobodne zvoliť.

Proces vášho obratu odštartuje, keď sa naučíte bezpodmienečne prijímať, zabudnete na strachy z kritiky a obavy zo životných výziev. Potom budete zrazu schopní zľahka pojať silu lásky a tvorivo použiť maximum energie na zhmotnenie vašej hojnosti.  To je tajomstvo minimálneho úsilia a maximálneho úspechu a vašej individuálnej evolúcie.

Zákon lásky a harmónie

Zákon najmenšej snahy patrí podľa véd (starobylej indickej filozofie) medzi univerzálne zákony tvorby a úspechu. Môžeme ho pokojne nazvať aj zákonom harmónie a lásky. Je všeobecne známe, že najmenšie úsilie vydávame, keď robíme veci s láskou a z lásky.

Znova môžeme zapojiť naše zmysly a načrieť do kotla inšpirácií matky prírody, ktorej inteligencia a krása sa prejavuje v nekonečne mnohorakých podobách. Zľahka a tichúčko, akoby samozrejme. Pokúste sa to naučiť, odpozorovať a preniesť do svojho života. Prírodná inteligencia je celostná,  zmysluplná a intuitívna. Keď dosiahnete splynutie s rytmom a harmóniou prírody a stotožníte sa aj so svojím pravým JA, nastane okamih, keď budete zladení so zákonom harmónie a lásky.

Prejavuje sa zázrakmi

Zákon najmenšej snahy má tri kroky. Prvým je absolútne bezpodmienečné prijímanie, pretože táto chvíľa – TU a TERAZ – je súhrnom všetkých vašich doterajších chvíľ.  Druhý je uplatňovanie osobnej zodpovednosti. To vám umožní tvorivo reagovať a razom z každého problému vyvstane príležitosť. Tretím krokom je upustenie od obhajovania vašich názorov, postojov, vašej pravdy a obrany vlastnej dôležitosti voči okoliu.

Keď sa vám to podarí, stačí už len vyčkať, pokým sa v správnej chvíli vaše zámery a túžby stanú skutočnosťou. Takto jednoducho funguje zákon najmenšej snahy. To, čo s úžasom nazývame zázrakom, je v skutočnosti manifestáciou zákona najmenšej snahy. A keď sa to stane, uvedomíte si, že všetko má svoj vlastný, skrytý význam, ktorý vám umožňuje rásť.

Viac o tomto a ďalších 9 univerzálnych zákonoch života, úspechu a hojnosti sa dozviete, osvojíte si ich na konkrétnych príkladoch a naučíte sa ich realizovať v jednoduchých krokoch počas 21-dňového transformačného kurzu:

Online kurz NA VLNE ŠŤASTIA A HOJNOSTI

Silvia Marisi

Tento článok vyšiel aj na webovej stránke blogu vydavateľstva Eugenika. Nájdete ho tam pod rovnakým názvom.