Optimistické novolunie v znamení ohnivého Strelca

V piatok 22. novembra sme sa s úľavou rozlúčili so slnečným znamením komplikovaného Škorpióna a privítali podstatne veselšieho Strelca. Vládne mu ohnivý živel a planéta Jupiter, takže sme uvideli nové svetlo a s optimizmom sa vyšvihli do nadhľadu nad veci, ktoré nám doteraz dávali zabrať. Sľubne sa blýska na lepšie časy :-). Negatívne priťahuje negatívne, pozitívne pozitívne, takže ruka v ruke so Strelcom prišli aj: nádej a viera, humor a radosť, optimizmus a pozitívny uhol pohľadu, rast a rozvoj, expanzia a prosperita, hojnosť a štedrosť. Skvel

V utorok 26. novembra o 16:08 h nastane v našom časopriestore novolunie. Slnko a Luna sa ocitnú na obežnej dráhe vedľa seba a znova sa vydajú na zvyčajnú mesačnú obežnú púť. Keďže sa to teraz udeje v Strelcovi, pocítime príliv jeho pozitívnej energie vo všetkých oblastiach. Načerpajte si jej teda toľko, koľko potrebujete a osvojte si podporujúci prístup k životu. Je ho tu dosť pre všetkých 🙂


Nov Mesiaca je lákavá vesmírna ponuka – zužitkovať tento okamih na rozhodnutie všímať si a dávať dôraz na všetko pozitívne v živote. Okolnosti sú totiž vždy neutrálne, to my z nich našou pozornosťou, energiou a ocenením tvoríme to, čo sa nám potom následne deje.
Do vienka sme dostali slobodnú vôľu, je preto na každom osobne, čo sa rozhodne v živote a svete posilňovať. Máme výsostné právo nepreberať cudzie drámy na seba. Trpieť nie je síce zakázané, ale v súčasnosti už konečne nie je povinné 🙂 Až za týmto míľnikom osobného uvedomenia je skutočná živná pôda pre vnášanie vnútorného pokoja, tichého nadšenia a hrejivej radosti – onoho vrúcneho ohňa božskej iskry v nás – do každodennosti.

Energie novolunia v znamení Strelca budú samozrejme najviac vplývať na Strelcov. No nielen pre nich vytvoria silnú podporu pre správne rozhodovanie a posilnia optimizmus s pohľadom vpred. Môže sa stať, že riešenie pre to, čo sa vám nedarilo dlhší čas uzavrieť, alebo ste to odkladali, teraz jednoducho príde.

Afirmácia: Cítim sa veľmi dobre. Mám sa krásne. Ladím sa na životnú pozitivitu.