Odkaz šamanky Alicie Hamm: Pripravte sa na NOVÝ ZAČIATOK

Alicia Hamm je indiánska šamanka z Argentíny. Pracuje s tradičnými rituálmi kmeňov Hopi a Lakota. Najmä s lakotským medicínskym kruhom a jeho štyrmi posvätnými smermi a časťami duše – vnútorné dieťa, muž, žena a duša. Na seminároch uprednostňuje kyvadlo, kryštály, čistenie aury, otváranie čakier, lokalizáciu duše a meditácie. Robí to tradičným spôsobom – k úcte duchov, k liečeniu a rešpektu k Matke Zemi. Semináre riadi formou chanellingu. Pri liečení čistí ľuďom bloky, uvádza ich do stredu, do spojenia so silou prírody a ich prirodzenosťou. Náš rozhovor vznikal postupne – pri jej návšteve Českej republiky a Bratislavy.

Tam, kde je strach, nie je miesto pre prúdenie lásky.“ Alicia Hamm

Všetko sa mení. Celá Zem a my s ňou. V roku 2019 končíme starú paradigmu a rokom 2020 otvárame novú kvalitu života ľudstva.

My sme ju ukončili už v roku 2012, ale ľudia potrebujú pochopiť, uvedomiť si a prepustiť staré nánosy a programy, otvoriť sa a pripraviť na Novú Dobu. Takže obdobie 2012 až 2019 bolo a je prechodnou fázou príprav k Novému Začiatku.

Súčasná civilizácia žije v dostatku a pohodlí, ako snáď nikdy predtým. A navyše si teraz môžete život tvoriť slobodne. Prišiel čas priať si niečo nové. To, kým vlastne chcete byť. Vybočiť zo starých koľají a byť voľní. Blížime sa k dvojitej dvadsiatke. Stojíme pred Novým Začiatkom, či sa vám to páči, alebo nie!

Napriek tomu to niektorí nechcú prijať a boja sa prevziať zodpovednosť. Radšej sa bránia zmenám, alebo možno netušia, ako majú žiť inak.

Zmysluplne tvoriť život sa učíte. Občas ste nespokojní: v rodine, v partnerstve, s deťmi, so zdravím, v práci či v materiálnom zabezpečení… Na jednej strane robíte mnohí všetko pre to, aby ste si tvorili vaše dni vedome, slobodne, v hojnosti a harmónii. Hlboko v sebe nosíte túto túžbu. Ale občas to ešte zaškrípe a neviete, ako sa pohnúť z miesta. Ste pripútaní.. Vtedy je dôležité si uvedomiť – čo vás viaže k starému? Necítite slobodu v rozhodovaní? Alebo prosto neviete, čo robiť so slobodou, ktorú máte?

Hlavnou stopkou a dilemou je vždy strach. Vývoj na všetkých rovinách je možný, ale strach nám podsúva otázku: „Nebude to horšie, keď toto opustím?“ Tak často zvíťazí obava z nového: „Radšej sa budem držať toho, čo mám – toho „istého“…!“ Preto zostávate v práci, kde nie ste šťastní a vo vzťahoch, ktoré vám nesedia…

Pochopiteľne, nové nie je isté. Tvoje prednášky obsahujú veľa rád, ako naložiť so strachom.

– Chce to preskočiť úroveň strachu a vykročiť s odvahou, že to môže byť už len lepšie… V prvom rade strach opustiť, vzdať sa ho – vedome. V mysli vám môžu chodiť vety ako: „Hm, nové požiadavky. Mám vnímať, tvoriť a robiť nové veci. Môžu prísť noví priatelia, ale tiež nová bolesť!?“ A práve preto sa deje toľko toho okolo vás, čo každého individuálne tlačí vystúpiť zo starých rolí, vzorcov, programov, drám… Zmena iste môže bolieť. Ale nič nebolí viac, než zostať tam, kam človek nepatrí. Strach je jed života. A taktiež negatívna energia, ktorú buď pestujeme, alebo eliminujeme.

Strach nedovolí človeku vidieť nové veci a rozpoznať ďalšie možnosti, absolútne ho zastaví. Vtedy je dobré si povedať: „A čo by sa stalo, keby som sa nebála, keby som radšej dôverovala?“ Dôvera život úplne mení.

Je úžasné žiť bez strachu. Strach vám postaví vlasy dupkom, zavrie srdce i myseľ… Dôverujte vášmu telu a robte to, čo chce robiť vaše telo. Cezeň k vám prehovára vaše vnútorné zviera. Ono vás privedie na bezpečné miesto. Chráni vás, lebo disponuje inštinktmi. Keď ste stále v bezpečí, nepoznáte všetko bohatstvo, ktoré nosíte v sebe.

Nový začiatok nám klope na dvere. Ako asi bude vyzerať?

Rok 2020 je nový začiatok, čas znovuzrodenia. Je to príležitosť… Tak ako rodičia po deviatich mesiacoch prijímajú nového neznámeho človiečika. Dieťa je vždy nepoznané. Ak si prajete novú kvalitu života, do konca roka 2019 musíte byť prázdni… Inak ste závislí na tom, čo sa deje. V súčasnosti sa treba spoľahnúť na spojenie veľkého Ducha, matky Zeme a Vesmíru. Mám jeden slogan: „Nerobte si starosti, neponáhľajte sa. Pochybnosti poháňajú neúspech, dôvera poháňa úspech.“

Vibrácia roku 2020 je kľúčová pre prechod k novému a ešte nepoznanému. Od januára pôjdeme po nových cestách. Zem sa rozdelí na dve úrovne. Pripravení pôjdu do novej paradigmy, nepripravení zostanú v starom systéme a prejdú si svoj vývoj znova od začiatku. Vzniknú ďalšie paralelné svety na Zemi a dôjde k predefinovaniu dimenzií. V týchto dňoch a týždňoch sme vo finále vstupu do Nového času. Starý čas je minulosť – už sa nevracajte späť. Matka Zem je vo svojej podstate Svetlo a my sme svetelné bytosti. S ňou sa vyvíjame vo svetlo v porozumení a vzájomnom pochopení. Ľudia sú na Zemi preto, aby sa tu učili a posúvali. A cez zmeny v nás sa aj vonkajší svet mení. Postupne sa z nás stávajú ľudské bytosti.

S príbehom Zeme je spojený príbeh samotnej ľudskosti. Previbrovanie Zeme začalo v roku 1993. Zem je teda na nový vek už pripravená a preladená. Všetky ostatné stvorenia okrem človek sú s ňou v harmónii a menia sa súčasne s ňou. Človek má slobodnú vôľu, pre prerod sa musí rozhodnúť.

Dobre, takže prvým krokom k vstupu do nového je vyprázdnenie.

– Koncept nuly priviezli do Európy Arabi, hlboko spirituálni ľudia, ktorí žili pôvodne v kruhoch. Kruh je základná forma spoločnosti, v ňom sú všetci na rovnakej úrovni. Navyše kruh je v strede prázdny. Koncept nuly je koncept prázdnoty – pre priestor na Nové, na to, čo nepoznáme. A všetko je možné…

Od možností sa odrezávajú samotní ľudia. Všetko, o čom dokážu snívať, sú schopní aj dosiahnuť. Preto je skvelé, keď v nich niečo umiera… Bez vyprázdnenia to nepôjde. Je to krásne byť prázdni, zastaviť čas a všetko prijať, uvedomiť si, že v tomto okamihu ste nikdy doteraz neboli, že tento moment je jedinečný. To je spôsob, ako prežiť akékoľvek bolesti, katastrofy, vojny či väzenie. Slovo apokalypsa pochádza zo slov „calypso“, čo značí závoj a „apo“ je bez. Takže apokalypsa je odhrnutie závoja – ilúzie.

Musíte sa kompletne zmeniť. V každom tele je iba jedna duša. Každý kráča sám po vlastnej ceste. A každý môže zmeniť seba i svet. Podmienkou je vyčistiť staré. Všetky negatívne programy, ktoré boli do vás vložené. Iste viete, že myšlienky, slová, pocity a emócie sa manifestujú – zhmotňujú v realite.

Druhým krokom k posunu je zbavenie sa strachu.

– Je jasné, že na to, aby človek zažil niečo nové, sa musí úplne oslobodiť od strachu. Inak to nejde. Bezpečie nedovolí ľuďom sa v živote hýbať, ani napredovať. V súčasnej spoločnosti prebieha obchod s bezpečím. My, prírodní ľudia, nemáme nič isté. Žijeme v harmónii – a o to ide. Skúste sa, ako my, spojiť s veľkým Duchom a matkou Zemou v dôvere. Pretože nie odvaha, ale dôvera je opakom strachu. Je to pokoj mysle, ktorý dáva možnosť (pre)pustiť. Dôvera je most k večnosti. Je to pohyb od jedného stavu mysle k druhému – ako malá smrť. Zmena kvality.

Poraď nesmelým, ako sa z pocitu strachu preklopiť do dôvery a viery?

– Je to pohyb a vývoj. Pri tréningu Silvovej metódy ovládania mysle sa presúvame z jednej strany mozgu do druhej, čiže z jednej pozície do druhej. Pri strachu a dôvere je to rovnaké – vedomie sa pohybuje z jedného do druhého stavu mysle.

Napríklad sa v noci stratíš sama v lese. Si úplne paralyzovaná, všetko vyzerá hrozne a strašidelne. Srdce ti búši, pokúsiš sa zhlboka dýchať a tým upokojiť. No sú tam len sovy, malé zvieratká a matka Zem. Skús urobiť prvé kroky, modliť sa a mať dôveru, že si vedená zhora. Pozeraj sa do tej hlbokej tmy a pokús sa rozoznať obrysy. Tvoje oči sa po chvíli prepnú a začneš vidieť auru všetkého okolo. Uvidíš obrysy stromov, tvoju cestu a dôjdeš po nej tam, kde nájdeš pomoc.

Ja dokážem vidieť v tme ako mačka. Som jednoducho tam, koncentrujem sa a po chvíli začnem vidieť všetko. Toto dokážete aj vy, ale bežní ľudia netrávia v tme dostatok času. Kvôli žiarovkám a svetlu okolo vás nevidíte svetlo vo vás. Hlúpy strach vás obmedzuje v tom, aby si ste si neverili a báli sa života. No taký strach nepotrebujete. Strach človeka uzatvára a blokuje od toho, aby uvidel iné možnosti. Ak je nová situácia vonku, aj vy sa obnovíte vo vnútri.

Dôvera náš život úplne mení. Nech robíte čokoľvek, bez dôvery sa vám to nepodarí. Potom urobíte aspoň niečo pre to a uvidíte, čo sa stane. Ako sa cítite v tejto novej situácii? Zistíte, že máte schopnosti, ktoré ste doteraz nemali možnosť objaviť.

Kedy nám hrozí naozajstné nebezpečenstvo?

– Skutočný strach, ak nám niečo hrozí, sprevádza: paralýza tela, zástava srdca, stiahnutie brucha a plytké dýchanie. No keď sa človek riadi inštinktmi, nemá myšlienky ani emócie. Až po príchode do bezpečia sa začne triasť. Dôverujte múdrosti vášho tela. Pre váš rozvoj potrebujete tento typ divokých skúseností. Keď ste stále v bezpečí, nepoznáte všetko bohatstvo vo vašej duši a tele, čo v sebe nosíte. Nemôžete sa poznať inak.

V južnej Amerike som napríklad „iná Alicia“ ako v Európe. Po príchode do Nemecka som mala pocit, že mi niekto nasadil na hlavu helmu – a začala som rozmýšľať. Uvedomila som si, že v Latinskej a Južnej Amerike nepremýšľam. Tam žijem z môjho srdca a brucha. Takže keď idete na iné miesto, ste iní a tú osobu – vás – nepoznáte.

Je to vždy o dôvere, že to bude úžasné. Chce to riskovať a urobiť prvé rozhodnutie. Je krásne žiť bez strachu. Hlúpy strach, ktorý plodí obavy a obmedzuje vás, vám neslúži. Pretože keď ste v skutočnom nebezpečenstve, telo vám dá potrebné signály. Vtedy reaguje úplne inak a v správnej chvíli vás nepustí tam, kam nemáte ísť. Vaše vnútorné zviera vás varuje. Má inštinkty a privedie vás na bezpečné miesto – ako pes alebo kôň. Mám to vyskúšané, moje vnútorné zviera mi už veľakrát zachránilo život. Keď telo nereaguje, strach nie je skutočný.

Ako sa vlastne treba zmeniť?

– Zmeňte všetky programy, ktoré nepatria k vašej povahe. Dôležité je každý deň sa „nudiť“ – aspoň pol hodinu denne byť v tichu a cítiť sám seba. Preciťujte sami seba! Je to dôležité. Podobne ako cestovať po krajine, ktorú nepoznáte a zažívať vedomie byť na novom mieste. Kultivovať svoj pocit „tu“ a „teraz“. Lebo keď robíte veci, ktoré už poznáte a prebývate na známych miestach, nemusíte byť ani bdelí, ani vedomí. Vaše istoty vám kradnú život. Máme ísť do projektov a do vzťahov inak! To je ten nový čas.

Každý deň všetko zastavte. Začnite robiť veci pomaly, aby ste si všimli, čo robíte a čo sa deje. Čas je elastický 🙂 Ak naháňate čas, nedobehnete ho. Ak si vezmete váš čas, zastavíte ho. Kľúčové je byť za všetko vďační a oceňovať to. Bohatý je ten, kto vie, kedy je dosť. Milióny ľudí žijú tak, že sú vďační aj za máličko, čo majú – za hlt vody a kúsok chleba.

Množstvo ľudí prežíva v tomto období veľkú krízu.

– Pochopiteľne, lebo zmena prichádza a mnoho ľudí stále používa staré vzorce na to nové. A to im nefunguje! Nejde im to ani tak, ani tak. Takže výsledok, ktorý očakávajú, sa nedostaví. Staré riešenia sa už nedajú použiť na súčasné situácie, otázky, výzvy a problémy. Prežité vzorce sú proste nefunkčné. Ľudia vtedy dostávajú záchvaty paniky… Panika je strach, ktorý živí sám seba strachom. Čo s ním? Treba ho zastaviť – tým, že sa mu postavíte čelom. Pozrite sa naň a porozprávajte sa s ním. Každý strach je vlastne strachom zo smrti. Spýtajte sa vášho strachu: „Zabije ma to?“ Ak nie, tak je to v poriadku. Pokým trvá život, je nádej.

Panika atakuje srdce. Plytký dych vtedy treba vedome prehĺbiť a všetko sa v nás upokojí. Spýtajte sa paniky: „Prečo si tu? Čo môžem pre teba urobiť? Ohrozuje ma niečo?“ Nech sa deje okolo vás čokoľvek, vyjdite von z pocitu paniky, lebo paralyzuje celé telo a vysiela jed do nervovej sústavy. Vtedy je najdôležitejšie nerobiť nič, len čeliť tomu. Poviem príklad: ak ste v dôvere a zodvihnete zo zeme hada v domnení, že je to palica, on vás nepoštípe… Dôvera spája, strach oddeľuje. Keď sa akémukoľvek zvieraťu pozriete do očí, tak vám neublíži. Nezožerie vás ani vtedy, keď je hladné. Zvieratá reagujú strachom a útokom len vtedy, keď cítia strach aj vo vás.

«Dôvera je rozhodnutie. Buď vstúpiš do strachu, alebo dôvery.» Alicia Hamm

Láska je Boh – Boh je láska. Ako lásku vnímajú prírodné národy?

– Všetky perverznosti v spoločnosti boli spôsobené tým, že sexualita a láska boli oddelené. Pretože tam, kde je láska, prichádza Boh. Bez ohľadu na okolnosti. Boh sa nemení, je stále vo Večnosti. Mení sa spôsob, ako my s ním máme kráčať.

Zdravá láska neobsahuje žiadnu morálku ani pravidlá, zahŕňa len srdce a pocity. Ak je s vašou milovanou osobou vaše srdce, nemáte dôvod držať v náručí iného/ú partnera/ku… Ak stretnete veselého muža s detskými očami, je isté, že má za sebou veľa dobrodružstiev. Lebo pokiaľ nežijete oheň lásky v mladosti, v starobe budete zatrpknutí. Takže radšej neskôr, ako nikdy, je treba tento rest dobehnúť.

To, čo žijete, musí byť pravda srdca. Medzi partnermi v láske je Boh. Najdôležitejšia v živote je láska. A to bez strachu riskovať. Láska je vždy risk. No riskovať v živote je dôležité… objavíte v sebe netušené schopnosti a nebudete sa nudiť :-). S rastúcim vekom prichádzajú nové formy lásky a je veľmi dôležité byť k nim otvorení. Nie je ľahké dozrievať, pretože všetko plynie. My sme v kruhu a svet sa točí v nekonečne.

Naše spôsoby treba meniť v súlade s Duchom. Rastieme s Vedomím a Láskou. Boh sa nemení. Boh neprichádza do nového času. Boh je vo večnosti. Je to stále náš «starý dobrý Boh». Ale mení sa spôsob, akým s ním ľudia kráčajú.

Môžeš v skratke opísať Medicínsky kruh kmeňa Lakota?

V strede duše sídli vaše JA. To sa má starať o ďalšie časti vašej duše – vnútornú ženu, vnútorného muža a vnútorné dieťa. Ak to tak je, potom je človek v harmónii a spojený so všetkými jeho súčasťami. S dieťaťom ste vtedy, keď sa prejaví, podobne s ďalšími časťami. Keď sú v rovnováhe a človek je vo svojom strede – centre, je bdelý – sústredený.

Dieťa zastupuje našu dôveru a nevinnosť. Práve strach je nepriateľom rozletu vnútorného dieťaťa. Každý človek, žijúci v obavách, má problémové vnútorné dieťa. Naše dospelé časti sa neboja.

Prírodná múdrosť nás vedie. Zem a všetko na nej – okrem ľudstva – je už previbrované.

– Zem je živá bytosť. Ide nám príkladom. Tak ako sa pohla Matka Zem, tak sa každý človek musí zmeniť, posunúť a pokúsiť sa byť úplne bez strachu – pre vstup do nového. Matka Zem posunula os – a Eskimáci sa už nemôžu orientovať podľa hviezdnej oblohy tak ako doteraz, pretože už vidia na nej iné hviezdy. Tiež sa musia zmeniť, prejsť bránou do nového, začať pozorovať iné hviezdy a kráčať novým spôsobom.

Aj moja meditácia sa mení – už nemeditujem tak ako pred desiatimi rokmi. Všetko sa mení – keď v máji prídu chladné dni, treba si navariť teplý čaj, dobre sa obliecť, zatancovať si na zahriatie a zapnúť kúrenie:-). Takže čo je dôležité? Meniť spôsoby života v súlade s veľkým Duchom. Každý človek sa mení. Spôsob lásky sa mení. Rastieme vo vedomí. Rastieme s láskou.

Ak ste otvorení skúsenostiam lásky, každý deň je úžasný. No ak skutočne milujete, nemôžete trpieť. Ak sa uzavriete, lebo sa bojíte utrpenia, vaše srdce neexpanduje, nerozširuje sa, ale chradne, chladne a tvrdne ako kameň. Je dôležité vedieť a vidieť, čo vám do života prichádza. Nutné je urobiť obrat vo vašich hlavách, aby ste v pokoji vstúpili do Novej Doby. Prajem Vám všetkým všetko najlepšie.

Veľká vďaka za rozhovor.

Čo je podstatné pre Nový Začiatok?

Ľudia sa musia vyprázdniť, očistiť od rôznych foriem strachu, pripraviť a zharmonizovať s novými vibráciami Zeme

a miesta vo Vesmíre, kam sa za posledné roky spolu s našou galaxiou a Mliečnou dráhou naša planéta posunula.

Text: Silvia Marisi Www.StastnaRovnovaha.sk, Foto: archív A. H. www.AliciaHamm.blackeye.cz. Rozhovor vyšiel v časopise VITALITA 11/2019.