NOVEMBROVÝ SPLN ako lekcia vedomého prepúšťania

V utorok 12. novembra o 14,37 h nastane novembrový spln na osi Škorpión – Býk. Jeho energie ovplyvňujú vnímanie a preciťovanie živých bytostí na Zemi tri dni pred a tri dni po tomto okamihu. Prepojenie kvalít a postojov vášnivého škorpióna i býka sa bude týkať našich schopností na jednej strane niečo vlastniť a na strane druhej dokázať (pre)púšťať zo života. Ak sme schopní čohosi sa vzdať, alebo si to odriecť, v zmysle vedomej skromnosti, je isté, že niečo nové získame a dostaneme šancu si to aj naplno užiť a vychutnať. Nová kvalita môže prísť až na vyprázdnené miesto po starej kvalite. Pokiaľ to zatiaľ nedokážeme, tento čas je výzvou naučiť sa to. Ľudí, udalosti a veci sme schopní si v živote skutočne naplno užiť len vtedy, keď im dáme slobodu a prijmeme ich pominuteľnosť. Keď ich nepotrebujeme vlastniť a mať na nimi moc, aby sme dokázali uvidieť v nich krásu a obdivovať ich – a bez toho, aby nás to zranilo. Tento spln nám znova pripomína, že každá chvíľa je jedinečná a už sa nezopakuje. Preto treba žiť a byť naplno v prítomnom okamihu.
Ešte na niekoľko dní sa ponoríme do hlbokej transformácie v energiách Škorpióna a potom privítame pozitívnejšie vibrácie ohnivého Strelca.
Do 20. novembra bude retrográdny Merkúr, takže sa nám najmä komunikácia, cestovanie, nové projekty a dohody môžu trochu komplikovať. Zastavte sa teda na chvíľu, otočte sa späť a dokončite to, čo vám doteraz pretieklo pomedzi prsty. To, čo ste nestihli uzavrieť.
Všetci pozorujeme, že žijeme jedinečné obdobie prechodu z doterajšieho veku do nasledujúceho. To, čo platilo, už nefunguje a ľudia i spoločnosť začínajú upadať do chaosu, stresu až paniky. Staré štruktúry sa rozpadajú a tomu, čomu sme verili, sa už veriť nedá. Dôsledok našich slov a myšlienok sa ihneď zhmotňuje, následok našich činov sa nám obratom vráti. Život od nás vyžaduje brať veci také, aké naozaj sú, nutná je očista myšlienok a konania. Klamy, ilúzie a manipulácie sú nahé a odhalené. Stávame sa vnímavejšími, citlivejšími, ušľachtilejšími a čistejšími bytosťami, zvyšuje sa nám intuícia. Zhora sme vedení k hlbšiemu pochopeniu a nutnosťou vývoja tlačení k prehodnocovaniu spôsobu života. Dostávame priestor na uplatnenie našej osobnej zrelosti, praktickosti, múdrosti a triezvosti. Ako bytosti máme možnosť konečne sa zbaviť detských bolestí a chorôb a – ľudsky dospieť.
Teraz je ten pravý čas na osobný posun do sveta otvorených sŕdc a myslí, pravdy, lásky a slobody. Iba každý sám za seba a pre seba. Rokom 2020 podľa duchovných vodcov a prírodných národov vstupujeme do Nového veku ľudstva – Novej Zeme, preto je na každého osobnom rozhodnutí, ako, kde a s kým doň vstúpi. Najdôležitejšie je vyprázdniť sa, zbaviť sa strachu, obáv a negatívnych emócií, blokov a nefunkčných programov, upratať si v sebe a okolo seba najlepšie, ako je to možné. Pre to, aby uvoľnené miesto v nás mohla zaplniť úplne nová kvalita života – Radosť, Hojnosť, Hravosť, Láska, Prajnosť, Súcit, Zdravie, Pokoj, Šťastie, Mier, Svetlo… Každý je dôležitý a nenahraditeľný, pretože spoluvytvára náš svet. Proste teraz platí 1000-násobne: Ako si ustelieme, tak budeme od roku 2020 spať.
Celým vesmírom, najvyššou inteligenciou, naším božským otcom a matkou sme podporovaní v rozhodnutí oslobodiť sa od toho, k čomu sme boli doteraz pripútaní a na čom sme závislí. Všetko je už inak. Stojíme pred kvantovým skokom vedomia. Nesnažme sa tomu rozumieť, stačí, že život cítime a vnímame. Základom zmeny je nový uhol pohľadu a nové životné postoje. Inak zostaneme väzňom v kolotoči doterajších ilúzií a v mixéri zrýchleného času. Keď sme sa do tejto doby narodili, máme všetky predpoklady jej výzvy a zmeny zvládnuť. Otvárame sa novej pravde a posunu v našom vedomí.
Prajem Vám v týchto prelomových dňoch a týždňoch šťastnú ruku a odvážne srdce pri výbere osobných aktivít v prospech zmysluplného posunu a napredovania v súlade s duchom doby… Sme pri zrode nového Svetla nášho sveta.
Afirmácia: Otváram sa novému poznaniu a uvedomeniu.