Nov vo Váhach umocňuje dary 1. jesenného dňa

NOVOLUNIE VO VÁHACH UMOCŇUJE DARY JESENNEJ ROVNODENNOSTI

Dva dni po jesennej rovnodennosti (1. jesenného dňa), presne v nedeĺu 26.9. o 23.58 h nastáva novolunie vo Váhach. Vzdušné astrologické znamenie Váhy nám do života prináša ideálny čas na venovanie pozornosti harmónii, kráse a vďačnosti v našom živote, návrat do rovnováhy vo všetkých aspektoch bytia, starostlivosť o naše partnerské, rodinné a medziĺudské vzťahy, rozjímanie a ukončovanie projektov a záležitostí ku kĺúčovému bodu zimného slnovratu 21.12.2022.

Pre narodených v znamení Váh je to okrem dňa ich narodenín veľmi dôležitý okamih pre úspešnú tvorbu zámerov, plánov a aktivít do budúcnosti, keďže začínajú ďalší ročný cyklus. Nov je pre všetkých okamih začiatku nového mesačného cyklu, keď Slnko a Luna sa na oblohe ocitnú vedĺa seba, preto je Mesiac ako satelit planéty Zeme tmavý a vydajú sa každý po svojom na ďalšiu cca 29,5-dňovú púť. Sú to obrovské kozmické telesá s veĺkou gravitačnou silou, takže vplyv na človeka a všetky súčasti prírody je zrejmý. Slnko (mužský princíp) je náš základný zdroj energie a života na Zemi. Mesiac (ženský princíp) stabilizuje polohu osi našej planéty tak, aby na obežnej dráhe okolo Slnka bol na matičke Zemi zachovaný a kvitol Život.

Do 3. októbra nám retrográdny Merkúr komplikuje komunikáciu, cestovanie a obchod. Čo na jednej strane vyvoláva výmenu názorov a zaujímavé situácie, na druhej strane prenastavenie vecí do väčšieho súladu, pravdivosti a zmyslu-plnosti. Pokiaĺ sme vo Svetle uvedomenia, teda správne informovaní, pripravení a pracujeme s tým konštruktívne, pomáha nám to k do-čisteniu, do-ladeniu, do-riešeniu a do-končeniu doterajších záležitostí. Až keď pochopíme a správne uchopíme nielen straty a náročné situácie, ale aj obohatenie o nové schopnosti vďaka tomu, čo sme prežili, nemusíme to opakovať a môžeme vykročiť svojim správnym smerom vpred – lepšie a múdrejšie, citlivejšie a vedomejšie, viac harmonicky a láskyplne k sebe, iným a svetu.

Afirmácia: Žijem v šťastnej rovnováhe a vo svetle vedomia.

Pozdravujem Vás z prenádhernej – slnečnej i daždivej – výživnej cesty po sladkom južnom a východnom Francúzsku 2022.