Predjarné Novolunie v Rybách UZATVÁRA STARÉ ČASY

PREDJARNÝ NOV V RYBÁCH UZATVÁRA STARÉ ČASY

Dnešný hlboký nov kráčajúci k prerodu duchovnej úrovne živých tvorov na planéte Zem v Rybách vrcholí krátko po pol siedmou podvečer. Cez osobné pocity, konania a vnemy nám ukazuje, že už nikdy nebude život ako pred 24.2.2022 a vždy záleží na našom osobnom postoji k aktuálnej situácii, ktorá nás presahuje. Prostredníctvom tých menej i viac citlivých sa očisťuje kolektívne ľudské podvedomie a nevedomie – od doterajšej karmy, nadvlády a odovzdania moci, pýche, mysli, temnu, egu, vlastnej dôležitosti, odpojenosti, porovnávaniu, súpereniu, konfliktom, odporu, strachom a boju….

Cez ľudí sa vyplavuje mnoho starých nespracovaných, potlačených a vytesnených tráum z čias svetových vojen v Európe, ktoré prežili naši rodičia, starí rodičia a ich predkovia. Pokiaľ si neprajeme, aby sa história opakovala, treba konečne vystúpiť zo starých scenárov a reakcií – myslieť, cítiť a konať proste inak – láskavejšie, mierumilovnejšie, ústretovejšie, tolerantnejšie, citlivejšie, viac rešpektujúco k sebe a ostatným, s ktorými zdieľame tento časopriestor na Zemi…

Novolunie v Rybách sprevádzajú tri veľmi silné konjunkcie planét:

I. trojkonjunkcia Slnko, Neptún a Jupiter v Rybách (až do jarnej rovnodennosti)

II. Slnko a Mesiac v intenzívnej konjunkcii s Jupiterom v Rybách

III. Konjunkcia Venuše, Marsu a Pluta v Kozorožcovi….

Aby sme nekonali v týchto náročných transformačných a očistných časoch pod tlakom, v strese a panike, je dobré vedieť, že kľúče k psychickej sile, vnútornej rovnováhe a oslobodzujúcemu mieru v nás a okolo nás máme na dosah. Ide len o maličkosť – zamerať na ne našu pozornosť. Pretože len tam, kam ide naša pozornosť, tam ide naša životná energia a to zákonite rastie a kvitne v našom živote a vo svete.

Nech sa páči pre Vašu inšpiráciu, tu sú základné – verejne známe a v literatúre dostupné – pravidlá osobnej sily a vnútorného mieru:

1. Nastavenie sa na základný optimistický postoj a riešenie situácie, nech sa deje, čo sa deje. Nevzdávanie sa, s plnou sebadôverou a uvedomením, že všetko, čoho sme súčasťou, je tu pre naše osobné aj kolektívne najvyššie dobro a osobný rast. To človeku umožní uvoľniť sa, vyhýbať sa stresom a dostať sa do sily, pohody a svojho stredu. Poznáte to príslovie: „Všetko raz dobre skončí. Ak to nie je dobré, tak to ešte neskončilo.“

2. Viera v to, že napokon všetko dobre dopadne – ako v rozprávke, kde sa zlo navzájom vykántri a čisté srdcia, súcit a láska zvíťazia. Prosto, že sa zmysluplné dielo vydarí, výsledok nášho úsilia dostaví, aj napriek čiastočným či dočasným ťažkostiam, komplikáciám a okolnostiam, ktorým nemusíme rozumieť alebo ich chápať. Spomeňte si na všetko, čo ste v živote už dokázali. Nevyhnutná je aj trvalá vďačnosť za všetko, čo máme a víťazný postoj „Viera – Nádej – Láska“. Teda i dôvera, pokora a súcit. Keď všetkých bez nutnosti nejakého dôvodu prijímate, takých akí sú, špeciálne vašich „nepriateľov“, a ešte ich aj milujete, ste spokojní, uvoľnení, radostní a vyžarujete lásku. To je stav bezpodmienečnej lásky, ktorú nám ukázal Ježiš Kristus a ďalší duchovní učitelia.

3. Schopnosť prijímania, teda dokázať brať veci také, aké sú. Je to kompetencia integrovať do života všetko, čo mi poskytuje a prináša – prijímať aktuálnu životnú realitu: zmeny, straty, sklamania i nové dary. Vďaka tomu sa vyvíjame, meníme a zrejeme. S predpokladom, že už dokážeme rozpoznať, čo môžeme a čo nemôžeme ovplyvniť, a pokojne prijímame, keď sme schopní niečo zmeniť, a iné nie. Pomáha tréning bez domýšľavosti a interpretácií nášho ega vidieť aj za zrakom a počuť aj za slovami. Teda byť dobrý pozorovateľ, bdelý a plne všímavý. Každý z nás je prijímač aj vysielač energií. Naučme sa to robiť automaticky zodpovedne a efektívne. Sledovať viaceré zdravé a podporujúce informačné zdroje, vnímať súvislosti a dôsledky. Zároveň sa spoľahnúť na vyššie vedenie, že všetky potrebné informácie a pokyny ku mne a ku nám včas prídu. „Bez pýchy prijímaj, čo dostávaš. Bez smútku sa vzdávaj toho, čo strácaš.“ Marcus Aurelius

4. Tu a teraz vedome tvoriť budúcnosť. Svoju osobnú – podľa toho, aké myšlienky, pocity, situácie a emócie si vedome vyberám a nevedome priťahujem. A taktiež kolektívnu, prípadne spoločenskú – podľa toho, k akým hodnotám sa prikláňam, a ktoré mojou energiou a pozornosťou podporujem a dotujem. Z našich osobných svetov sa v každom okamihu tvorí a skladá ten nový veľký svet. Vkladať do novej reality jasné zámery a lásku. Zvedomiť si svoje zdroje, bloky, potreby, hodnoty a naskočiť na aktuálnu energetickú vlnu. Keď si utvorím svoj správny smer postupu, nasledujem hlas duše a už vidím otvoreným citlivým horiacim srdcom, treba sa tohto kurzu držať. Dostávame sa tým k osobnej integrite, sile a spájame sa s hlbokou múdrosťou v nás.

5. Prijať za seba a svoje osobné rozhodnutia plnú zodpovednosť. To znamená prestať hľadať vinníkov a alibi, opustiť rolu obete, ktorá odovzdáva svoju moc rozhodovať o sebe iným, ale aj páchateľa či spasiteľa. Namiesto toho sa stať duchaprítomným, ľudsky dospelým a konštruktívnym v akejkoľvek situácii. Eliminovať vlastné a cudzie očakávania a potrebu ich naplniť. Každý človek dostáva do vienka súčasne s jeho úlohami aj všetky potrebné pomôcky, aby lekcie zvládol – a úplne po svojom. Takže je zásadné naučiť sa rozoznávať, čo je moje a čo už nie je moje. Sme zodpovední: za vlastné myšlienky a pocity, za naše konanie i nečinnosť, za našu angažovanosť i jej medze. Ideálny stav je v každej chvíli prijímať zodpovednosť za seba, nepreberať ju za iných, ani ju na nich nepresúvať. „Nesieme rovnakú zodpovednosť za to, čo robíme, aj čo nerobíme.“ J.B. Moliére

6. Udržiavať rovnováhu v živote. V mužských a ženských aspektoch. V dávaní a prijímaní energie a jej rôznych foriem z viacerých zdrojov. V práci a odpočinku. V súkromnom a spoločenskom pôsobení. Poznať a strážiť si zdravé hranice. Nepreťažovať sa v práci a výkonoch, ale preventívne sa starať o napĺňanie vlastných potrieb, o fyzické telo, energetiku biopoľa (aury) a celkové zdravie. Ak majú byť telo, duša a duch v rovnováhe, potrebujú nielen obdobia štruktúrovaných pracovných činností smerujúcim k žiadaným výsledkom, ale aj dostatok času na uvoľnenie, pohodu a príležitosti na užívanie života.

7. Vytvoriť si kvalitné ľudské zázemie a pracovať na vzťahoch. Pri tom je treba rozvíjať a pestovať: vlastnú emočnú inteligenciu a vitalitu, ďalej komunikačnú inteligenciu a schopnosti, a do tretice systemickú inteligenciu, t.j. povedomie vyššieho poriadku a usporiadania systémov, ktorých sme všetci súčasťou. Spriaznenosť s druhými ľuďmi nám poskytuje silu a dôveru, aby sme vydržali a zvládli aj zlé časy. Pri prekonávaní kríz a náročných období hrá veľkú úlohu to, či máme v našom osobnom svete a živote ľudí, ktorí nám rozumejú, stoja pri nás a dokážu nás efektívne podporiť. Takéto vzťahy je treba budovať a starať sa o ne. To od nás vyžaduje prekonať osamelosť, rozvinúť empatiu a schopnosť nadväzovať kontakty a vzťahy s druhými ľuďmi a uzatvárať s nimi priateľstvá. Úprimné vzťahy, ktoré stoja na vzájomnom rešpekte, uznaní a rovnocennosti, tvoria synergické účinky a posilňujú našu psychiku, spokojnosť a pohodu. Vzťahy delíme na rodinné, priateľské a profesijné. Ak v nich máte zmätok, treba si ujasniť vzájomné roly, hranice a neočakávať od nich príliš. Udržiavať rovnocenné vzťahy znamená ukazovať sa taký/á, aký/á som a tým poskytovať druhým šancu, aby ma takého/ú vnímali a mali radi. Prvým krokom je pestovať dobrý vzťah sami so sebou. Buďte k sebe vnímaví a pozorní. Hovorte o sebe len v dobrom. Naučte sa mať seba úprimne radi.

8. Pravidelne sa spájať a prepájať s ľuďmi podobných hodnôt, naladenia a spôsobu života. Cítiť spolupatričnosť. Kvôli vzájomnej podpore, výmene podnetov, vhľadov, rád, skúseností,… i domácich produktov. Vedome zakladať a spolu-vytvárať väčšie i menšie spoločenstvá a komunity Novej Zeme, ktoré nie sú zaťažené interakciou so starými formami, ktoré už doslúžili. K vzostupu novej éry je možné dospieť až vtedy, keď už to staré zomrelo.

9. Postupne citlivo opustite minulosť a vysporiadajte sa s ňou. Zabudnite na doterajší životný štandard, ktorý sme vymenili za vnútorný pokoj a a spokojnosť. Buďte otvorení úplne novým rozmerom a nepoznaným prejavom citlivosti a bytia. Tešte sa z objavnej a dobrodružnej cesty a žitia iného života, aký ste doteraz nezažili, v novom svete, ktorý tu doteraz nikdy nebol. Aké vzrušujúce. Aktívne a pravidelne si vizualizujte pocity, obrazy, udalosti, osoby, situácie, okolnosti a žiadanú kvalitu prežívania vášho nového života v Novom veku. Ak to zatiaľ neviete definovať jasne, začnite tým, čo vo vašom živote už nechcete a od toho si odvoďte, čo si prajete. Predtým sa rozlúčte a poďakujte tomu, čo nechávate za sebou – za skúsenosť a posilnenie vašej duše na jej ceste.

10. Navnímajte si život akoby bez času, keď sa všetko stane teraz a tu. Krok po kroku sa skúste naladiť do stavu prirodzeného osvietenia, posvätnosti každej chvíle a jedinečnosti každého z nás. Osvietené a nanebovstúpené bytosti, ktoré sú nám stále bližšie a bližšie, tak život na Zemi vnímajú. Všetko, čo tu máme a je, je pre nás priaznivé. Postoj k tomuto aspektu života na Zemi je ten záverečný kľúč. Našou úlohou na tomto svete je uvidieť, prežiť to a ísť ďalej. Život je plynutie. Vedie nás najvyššia nezávislá inteligencia, ktorá naše životné udalosti riadi aj bez našich zásahov. A na to, aby sme si do našich životných scenárov vložili to, čo si tu prajeme zažiť, sme dostali do vienka slobodnú vôľu. Je čas to manifestovať a zažiť plnohodnotné bytie vo svetle Novej Zeme.

AFIRMÁCIA: Vnímam moju zraniteľnosť i silu. JA SOM LÁSKA, JA SOM SÚCIT, JA SOM SVETLO.