OSLOBODZUJÚCA MOC osobných systemických KONŠTELÁCIÍ


V súčasnej prevratnej dobe veľkých zmien sa ľudom odkrývajú a ťažia ich rôzne osobné problémy a opakujúce sa záťažové situácie. Môžu sa týkať súčasne
niekoľkých úrovní ich života (detstva, rodiny, vzťahov, partnerstva, seba-vedomia, bývania, zdravia, vitality, práce, poslania, koníčkov, financií, podnikania,
vzdelávania, pracoviska, firmy, archetypov, ženských a mužských aspektov, a tak podobne). V tomto prípade je po ruke veľmi efektívna a overená metóda osobného rozvoja s trvalým účinkom s názvom KONŠTELÁCIE.

Systemická práca
Pracujeme v nich zážitkovým spôsobom priamo s dušou, čiže podvedomím/nevedomím človeka, ktoré ho fatálne ovplyvňuje a pôsobí práve v kľúčových chvíľach a rozhodnutiach jeho života. Preto, aj keď sa všemožne snaží napríklad o radostný pohľad na svet, o úspech, o zdravie či šťastné vzťahy, v jeho podvedomí uložené dôsledky ťažkých osudov a tráum, ako aj vytesnené či potlačené emócie nastúpia na scénu a bránia mu pohnúť sa z miesta.
Ultra rýchla terapia
Vystúpenie zo začarovaného kruhu, objavenie príčiny a precítenie oslobodzujúceho pocitu umožňuje metóda systemických konštelácií. Ide o ultra rýchlu psychoterapiu, pretože trvá približne 60 minút. Navyše človek získa množstvo nových užitočných vhľadov, pocitov a cenných vnemov. Avšak pri zvolení iných metód riešenia môže dosiahnutie podobného efektu trvať doslova dlhé roky úsilia a oveľa viac prostriedkov, ak sa vôbec výsledok a naplnenie zámeru dostaví.
Efektívna hra
Konštelácia v priebehu zopár sekúnd či minút ukáže akoby rontgenový snímok problematickej oblasti života, ktorú si klient prišiel riešiť. Vytvorením priestorovo-časového
obrazca zo zástupných symbolov danej situácie je dnes možné konštelácie stavať v skupinách ľudí, individuálne pre jednotlivcov, dokonca aj online. Metóda vďaka jej
efektivite za posledné štvrťstoročie pomohla, presvetlila a odľahčila život miliónom ľudí na viacerých kontinentoch.
Obľúbená metóda
Vďaka poctivej praxi a výskumu renomovaných terapeutov, filozofov, lektorov, sociológov, psychológov, koučov či šamanov bola zdokonalená a rozšírená na takmer všetky oblasti života. Preto je o ňu v súčasnosti na Slovensku veľmi veľký záujem a okrem jednotlivých osobných konštelácií je možné absolvovať aj výcviky, v priebehu ktorých sa človek stáva vedomejším, citlivejším a vnímavejším, zharmonizuje si život a súčasne sa pripraví na dráhu profesionálneho konštelačného sprievodcu.
Benefity osobnej konštelácie
Osobná konštelácia pracuje individuálne so systémom klienta a jeho prvkami. Poskytuje mu absolútne súkromie, bezpečný priestor, čistotu vhľadov i zásahov do konštelácie bez vplyvu iných ľudí a okolností. Je vhodná pre tých, ktorí z viacerých dôvodov nie sú ochotní či pripravení otvoriť sa s ich osobnými príbehmi a súkromím skupine, ďalej pre tehotné a mamičky malých detí, ľudí s vysokou citlivosťou či oslabených v dôsledku ochorenia,
starších ľudí a tínedžerov. Za deti stavia konšteláciu rodič, starý rodič či vychovávateľ.
Radostný záver
Sila osobnej konštelácie spočíva v poskytnutí iného pohľadu na situáciu – z odstupu alebo nadhľadu – kde hlavnú rolu hrá klient v roli pozorovateľa. Rušivé a nepodstatné vplyvy sú eliminované, napätie a nejasnosti sa postupne uvoľnia. V priebehu terapie sa postupne z hmly zablokovaných emócií, reakcií a neznámych faktov odhalí pravda, ktorá oslobodzuje.
Následne sa ukáže riešenie, ktoré človeku poskytne podstatne lepší životný pocit, s ktorým odchádza domov. Konštelácia teda končí zharmonizovaním východiskového stavu.
Osobnosť sprievodcu
Ak je systém klienta príliš komplikovaný a dosiahnutie jeho zámeru je na viac krokov, prácu je treba rozdeliť na niekoľko sedení. Celý proces vedie certifikovaný a trénovaný konštelačný sprievodca, ktorý vyberá typ a pomôcky na mieru a ide len tak ďaleko, ako klient určí v zámere konštelácie. Nielen pri skupinových, ale predovšetkým pri osobných konšteláciách sprievodca ( konštelár – lektor – kouč) pristupuje ku klientovi individuálne a ohľaduplne. Pracuje so systemickými zákonmi, ktoré vychádzajú z vyššieho božského (vesmírneho – univerzálneho) poriadku a s informáciami, ktoré sa ukážu v konštelačnom poli. Každá konštelácia je úplne jedinečná.
Typy osobných konštelácií
 individuálne
 figúrkové
 papierové
 stolové
 kruhové
 online
 a ďalšie

Zopár príbehov mojich klientov
Jozef z Trnavy (55 r.) ma vyhľadal, pretože jeho synovia s ním po rozvode úplne prestali komunikovať. V konštelácii sa ukázalo, že vytvorili koalíciu proti nemu s bývalou
manželkou – ich matkou, ktorá ich manipulovala. Hneď na prvom sedení klient pochopil a navnímal, že pokiaľ bude so synmi automaticky hovoriť rečou jeho disfunkčného otca, ich nezáujem o kontakt pretrvá.
Ružena z Viedne (46 r.) bola v detstve zneužívaná, ale doterajšie rozhovory v poradniach jej nepomohli. Na sedenie prišla smutná, lebo trpela samotou a neschopnosťou dôverovať ľuďom. Situáciu sme na podvedomej úrovni vyliečili a ona začala žiariť a užívať si život.
Helenu z Brna (64 r.) trápilo, že jej mladší manžel – umelec sa od nej nechal finančne vydržiavať a živiť. Počas konštelácie sa ukázali možnosti, ako dať situáciu do energetickej rovnováhy.
Martin zo Zvolena (30 r.) si nedokázal nájsť prácu, ktorá by ho napĺňala a slušne uživila. Dva dni po konštelácii objavil možnosť zamestnať sa v Nemecku, ktorej povedal áno a doteraz je tam spokojný.
Anne z Barcelony (42 r.) našli na maternici myóm o veľkosti 15 cm. Lekári jej odporučili radikálne odstránenie ženských orgánov, no ona si ešte priala dieťa. Po opakovaných konšteláciách sa veľkosť myómu zmenšila na 3 cm a ona si dokonca našla vysnívaného partnera a vhodného otca pre dieťa.
Dana z Levíc (29 r.) sa po rozchode nedokázala odpojiť od bývalého partnera z Nemecka. Stále na neho musela myslieť, nedokázala normálne fungovať a veľmi tým trpela celé mesiace. Jej závislosť na ňom sme rozpustili hneď na prvom sedení a do života jej doslova v priebehu týždňa prišiel oveľa vhodnejší partner.
Lukáš z Zürichu (33 r.) trpel strachmi z budúcnosti. Pracoval tam niekoľko rokov s priateľkou, tiež zo Slovenska, a ona si už veľmi priala založenie rodiny. Počas konštelácie sa v ňom uvoľnili staré zranenia, on sa postavil do svojej sily, dôvery v seba a život.
Nikoletu zo Žiliny (25 r.) a jej snúbenca v ich prvom vysnívanom byte trápila slovnými útokmi a neustálymi sťažnosťami povyšujúca sa suseda. Prostredníctvom osobnej
konštelácie sme sa pozreli na dôvody daného stavu a Nikoleta si navnímala, že zmenou správania si susedu môžu nakloniť a žiť spolu v mieri.
Pierre z Marseille (32 r.) mal vyhrotený vzťah s otcom. Pri konštelácii sme vyčistili zapletenie v rodine a on konečne prestal rodičov zachraňovať. Z nadhľadu uvidel rolu obete u matky a rolu tyrana u otca, zastavil ich finančné a emocionálne vydieranie a dnes stojí na vlastných nohách.
Katka z Košíc (29 r.) si veľmi priala bábätko, no aj po 10-ročnom vzťahu s jej vysnívaným mužom sa jej nedarilo otehotnieť. Počas osobnej konštelácie sme objavili blok v ženskej rodovej línii, ktorý bránil počatiu.
Pavol z Ružomberka (38 r.) prišiel na sedenie rozbitý. Premýšľal nad rozvodom, bol bláznivo zaľúbený do ženy zo zoznamky, ktorá mu bola úplne vzdialená, využívala ho na radovánky a nebola ochotná sa rozviesť. Doma mal manželku s troma deťmi, ktorá sa mu odcudzila. Prácu sme rozložili na niekoľko sedení, počas ktorých sa okolnosti ukázali v plnom svetle a obe rodiny zostali pohromade.
Jasmina z Bratislavy (18 r.) je jedináčik, vzorne ju vychovávala matka a nikdy nepoznala svojho otca. Na sedenie prišla, lebo nemala priateľov ani kamarátov. Aj keď kvôli tomu menila školy, oni sa jej oblúkom vyhýbali. Prijatím otca do systému dieťaťa sa všetko razom pohlo výrazne vpred.
Viktória z Luxemburgu (42 r.) mala problém so šéfkou. Ako jediná zamestnankyňa s vysokou školou vzorne vykonávala všetky úlohy, no vždy od nej potrebovala kontrolu, či to urobila dobre. Konštelácia ukázala, že na šéfku prenášala pocity nedostatočnosti z detstva od matky. O niekoľkých minút sa rozpustili a klientka z odstupu uvidela, ako detinsky a ponižujúco konala. Tri dni po konštelácii jej šéfka zdvihla plat o tretinu.
Ako to začalo
Zakladateľom systemických konštelácií je nemecký psychoterapeut Bert Hellinger, ktorý ich pôvodne vyvinul ako rodinne terapeutickú metódu. Výhodou je, že nie je nutná
prítomnosť rodiny či prvkov ďalších systémov, ktorých je klient súčasťou. Konštelár pracuje s jeho vnútorným obrazom – i keď ďalšie postavy nechcú spolupracovať, delí ich veľká vzdialenosť, alebo už nežijú. Veľa bolestí korení v rodine, kde človek rástol, ktorá utvárala jeho pohľad na seba a svet okolo. Tieto programy a zážitky automaticky vnáša do súčasného konania a vzťahov, až pokým to prostredníctvom vedomej práce na sebe nezmení.

Medailón autorky:
Silvia MARISI MONNOT Shanti sa intenzívne a dlhodobo venuje systemickým konšteláciám skupinovým a osobným, ako aj systemickému koučingu a systemickej práci online. S manželom a spolupracovníkom Patrickom Monnotom založili medzinárodný Inštitút konštelácií prosperity a viedli konštelácie vo viacerých štátoch Európy. Najviac ju obohatili výcviky u Bhagata J. Zeilhofera a Čeňka Roseckého. Momentálne pôsobí v Bratislave a Prahe: „Milujem moju prácu – keď vidím, ako sa klienti, ktorí prichádzajú s problémami, v priebehu nášho sedenia rozžiaria a odchádzajú so šťastnejším nastavením a novým životným pocitom.“ Viac o nej nájdete na www.StastnaRovnovaha.sk

Článok vyšiel v časopise Balans 2/2022