NOVOLUNIE V BLÍŽENCOCH a retrográdny Merkúr

V sobotu 21. mája vstúpilo Slnko do Blížencov. Je to prvé z troch astrologických znamení zverokruhu živlu vzduch. Symbolizuje ľahkosť, dych, ducha, bytie, pohyb, plynutie, vývoj smerom k spojeniu a harmonizácii protikladov. Blíženec otvára taktiež témy komunikácie, cestovania, životného prostredia a priestoru – v živote, bývaní, práci a poslaní. Tieto kvality budú výzvou i pozvánkou (predovšetkým, no nielen pre ľudí narodených v Blížencoch) až do 21. júna. Preto pravdepodobne cítite osobné a kolektívne energetické a myšlienkové odľahčenie a nadhľad, zhodenie doterajších bremien z pliec, príchod svetlých a radostných chvíľ. Zelenú dostala nielen príroda, no i veselosť, radosť, detinskosť a humorné iskrenie. Máme chuť vzdať sa všetkých doterajších starých pohľadov, tráum, obyčajov a spomienok. Niečo v nás nás núti práve v tomto novolunovom čase začať naplno počúvať len hlas duše a vedenie srdca. Nech sa deje okolo nás čokoľvek, skúsme vypnúť všetky informačné kanály, rušiace náš osobný priestor a ticho, partnerský súlad a rodinný pokoj a ticho. Rozhodnite sa žiť jedno-duchý, pravdivý, čistý a úchvatný životný príbeh. Ako predpovedal duchovný učiteľ Ježiš: tichým a pokorným srdcom bude patriť Zem.

Novolunie v Blížencoch 30. mája tento trend posilní. Nov Mesiaca – Luny je časopriestorová brána k veľkému nádychu úplne nových inšpirácií, možností, projektov a výziev, ktoré si dobrovoľne vedome vyberáme alebo nevedome priťahujeme podľa toho, ako myslíme, cítime, konáme a ako sa rozhodujeme. Je to okamih, keď sa na božskej oblohe stretnú Slnko s Mesiacom, aby si navzájom odovzdali kvalitatívnu i kvantitatívnu vesmírnu štafetu. A vzápätí odštartujú každý po svojom na okružné púte na ďalších 29,5 dní nového lunárneho cyklu. Nov Luny v Blížencoch nastane na 9. stupni v pondelok 30. mája o 13:30 hodine. Pôsobí tri dni pred a tri dni po tomto okamihu.

Keďže tohtoročný blíženecký nov sprevádza retrográdny Merkúr v Býkovi, naša myseľ sa potrebuje vrátiť dozadu a zmeniť postoje, prehodnotiť starý spôsob uvažovania a následného konania. Keď sa človeku vyplavia staré bolesti a krivdy, je treba ísť do prírody či kúpeľov, a je dobré ich najskôr pozorovať, navnímať si súvislosti a meditovať. Nedorozumenia treba vhodným spôsobom komunikovať a vyjasniť, a nastaviť zdravé hranice. Ideálne je požiadať skúseného a overeného človeka alebo terapeuta o sedenie, či navštíviť seminár konštelácií. Alebo kvantovými opravami ošetriť staré a vyliečiť pokrivené. Do 16. júna máme vďaka tejto retrogradite možnosť uchopiť viac svoju osobnú silu. Býk nás podporuje zdravým sedliackym rozumom prejsť krok po kroku túto cestu očisty.

K tomu sa pridáva harmonická konštelácia Merkúra a Pluta, ako aj konjunkcia Jupitera a Marsu, ktorá spôsobuje expresne rýchle zhmotňovanie myšlienok a tvorbu zámerov. Takže buďte maximálne bdelý pri tom, keď si niečo prajete, pretože všetko, čo vysielame a robíme, to sa nám vráti. Práve stav prítomnosti TU a TERAZ nám pomôže uvoľniť sa od starých foriem, zapletení a väzieb.

Potešiteľné je, že sa stále viac posúvame do rovnováhy ženského a mužského princípu na Zemi, teda aj mužov a žien. Venuša v Býkovi v harmónii na Čiernu lunu podporuje tento trend – z patriarchátu, ktorý posledné tisícročia ženy a ženské kvality ničil, sa posunúť do spolupráce a rovnocennosti mužov a žien. Dajme teda ženám prirodzenú úctu a rešpekt, a podporme tak ich silu a schopnosť liečiť zranené a zdegenerované mužstvo, ktoré s touto vývojovou etapou života na Zemi súvisí.

Pri splne a novoluní sa nedoporučuje vykonávať ani podstupovať žiadne lekárske zákroky, lebo to prináša časté komplikácie. Blíženci ovplyvňujú fungovanie ramien, paží a rúk, dýchacích orgánov, priedušiek a pľúc, nervových dráh pre senzoriku a motoriku, ako aj krvné kapiláry. Tieto orgány budú najviac citlivé, preto sa treba v tomto čase o ne postarať a zbytočne ich nezaťažovať. S prácami v záhrade ešte počkajte, lebo pôda má v tomto čase len odpočívať. Je zbytočné presádzať či sadiť, semená by vám mohli zle vzísť. Ošetrite len nadzemné časti rastlín.

Blíženci sú vzduch, duch, dych, myslenie, nápady, komunikácia… Pozrime sa teda bližšie, čo nám v roku 2022 prinášajú? Výzvu pustiť zo života nezdravé mentálne zvyky, vzorce a programy mysle. Možnosť spojiť naše malé osobnostné JA s našim vyšším JA (nesmrteľnou dušou a našimi duchovnými sprievodcami). Šancu zlúčiť a zharmonizovať naše vnútorné rozpory a nájsť celistvé riešenia. K posunu v týchto oblastiach je podstatné stretnutie, komunikácia, kontakt, dialóg či diskusia. Prosto nezostať sám/sama s otázkami, plánmi a nejasnosťami. Výsledok snáh a akcií záleží na našom spôsobe spracovania, prístupu a uhle pohľadu. Uvedomení si aktuálnych parametrov, prijatí reality a uzavretí dohôd.

Ak túžime naskočiť na vibračnú vlnu šťastia, je teda práve v tomto čase nevyhnutné pracovať s hlavou a mysľou. Osedlať naše myšlienkové voľby a mentálne postoje. Uvedomovať si, čo podporujeme, aby rástlo a tým, že tomu dávame našu osobnú pozornosť.

Blíženci nás učia stať sa tou osobnosťou, ktorá naozaj riadi náš život. Keďže všetko začína v hlave, spôsobom myslenia si vyberáme alebo nevyberáme súvisiace emócie a reakcie na okolité dianie.

Novolunie v Blížencoch je ideálny okamih na výmenu negatívnych obmedzujúcich presvedčení za podporujúce a láskyplné. Na výrazný posun ku konkrétnej spolupráci, hlbokému porozumeniu a jasnej spoločnej vízii.

Afirmácia: Mám jasno v tom, s kým, ako a kam s radosťou a ľahkosťou kráčam životom.