Júnový SPLN na osi Blíženci – Strelec prináša OHEŇ a VÝBUŠNOSŤ

V utorok 14. júna cca o 13,52 h počas Splnu znova po približne 29,5 dňoch vyvrcholí vplyv energií Luny na nás a odnesie so sebou ďalšie nánosy zážitkov, programov a spomienok, pripravených na prepustenie k posunu do vyššej úrovne vedomia. Ide o silne emocionálny spln, ktorý osvetlí posolstvá ostatného novolunia. Prepojením ohnivého živlu Strelca a vzdušného živlu Blížencov môžu nastať zaujímavé zvraty, posuny až výbuchy dlho potlačovaných emócií.
Čas sa zrýchľuje a pred vyvrcholením astronomickej jari smerom k letnému slnovratu 21. júna nám dni doslova letia, keď procesy, ktoré započali ešte v období zimného slnovratu, dozrejú a vyvrcholia. Dostaneme odpovede na otázky, kto sme a kam smerujeme. Dôležité bude pevné spojenie sa so svojou zdravou sebahodnotou, ocenením svojich talentov a darov. Aktuálne hviezdne konštelácie – predovšetkým retrográdny Merkúr v napäťovom aspekte na Saturn – podporujú prečistenie našich tráum, potlačených a vytesnených emócií. Až do slnovratu sa dramaticky navyšujú vibrácie energií a vďaka pôsobeniu Pluta sa naše myšlienky s ľahkosťou prakticky ihneď zhmotňujú do nášho života. Preto pozor, ako a na čo myslíme, akým myšlienkam venujeme pozornosť, tým pádom ich živíme svojou životnou energiou a manifestujeme do našej osobnej a kolektívnej reality. Čo vysielame, to sa nám vracia.
Čo s tým? Keď príde problém alebo záťažová situácia, zamerajte myslenie na riešenie e rozuzlenie. K tomu potrebujete STÁLE UKOTVENIE V POZITÍVNYCH POSTOJOCH. Napríklad vďačnosti, prijímaní, harmónii, vnútornom pokoji, uvoľnení… V tomto období je to výzva k naštartovaniu sebadisciplíny a pevnej vôle k dostatočnému vytvoreniu nových, pozitívnych a podporujúcich zvykov a programov. Napríklad cez vedomý tanec, vedomý dych, spojenie s telom, vedomý dotyk, masáž, cez pobyt v prírode.
Slnko – mužský princíp moci, nadvlády a kontroly je vo vzdušných Blížencoch a Luna – nesúca ženský princíp intuície, prírody a Zeme je v ohnivom živle Strelca. Strelec nesie živel oheň, jeho kvalita je pohyblivá a polarita mužská. Mars podporí mužský tvorivý božský princíp do prerodu bojovníka na budovateľa a ochrancu. Venuša a ženský princíp sa prejaví cez ženy v bezbrehosti, chaose a emóciách. Turbulencie sú potrebné preto, aby došlo k prenastaveniu a zmene hodnôt. Teraz je vhodný čas na tvorbu plánov do budúcna.
Spln zviditeľní kvality znamenia Strelca, ktorému vládne planéta šťasteny Jupiter. Preto majú narodení v tomto znamení väčšinou pokojnú povahu a sú naklonení k náboženským, vedeckým či teoretickým úvahám. Milujú nezávislosť a spravodlivosť, sú optimisti, konajú bezstarostne. Poslanie napĺňajú s vedomím budúceho úspechu. Majú radi dobré jedlo, pitie, prírodu a sú dobrými športovcami. Dokážu sa rýchlo rozhodovať a dať presné inštrukcie ostatným. Neboja sa nebezpečenstva, sú sebaistí, ctižiadostiví a majú zmysel pre telesný výkon. Spravidla sa rozhodujú skôr citom než rozumom, čo niekedy spôsobuje sklamanie. Vedia si pre svoje zámery získať okolie a priateľov. K ich slabým stránkam patrí, že v stave podráždenia alebo neúspechu dokážu veľmi zraniť, pretože vystihnú vaše najcitlivejšie miesto. Ich neúspech môže tiež zapríčiniť prílišnú impulzívnosť, ktorá vedie k prešľapom. Práca im prináša potešenie. Dokážu neúnavne pracovať, sú podnikaví a odvážni. Hodia sa pre všetky povolania, kde majú pohyb. Vo vzťahu nemajú veľké šťastie. Takže sa prevažne ženú hneď do niekoľkých manželstiev. Vernosť Strelcov závisí na partnerovi, lebo keď je s nimi správne zaobchádzané, je na nich spoľahnutie.
Kombinácia komunikatívnych Blížencov s dvomi tvárami a ohnivého bezstarostného Strelca spôsobí, že teraz je možné všetko, a preto je pomerne ťažké byť v úplnej rovnováhe – mysle, srdca, ducha a tela – so sebou i svojim okolím. Nová kvalita sa rodí z popola starého. To, čo sme doteraz pred sebou alebo inými tajili, vyjde bez servítky na povrch. Najviac sa pritom odhalí naše ego, o ktorom si viacerí – aj tí navonok erudovaní a osvietenejší – namýšľajú, že už ho poznajú, že ho nepotrebujú, že ho majú pod palcom a už vedomí :-). Rastieme a silnieme novými poznaniami – a občas i kotrmelcami. Takže výzva týchto dní je návrat do celostnej rovnováhy a harmónie vo svojom životnom priestore cez prerod do novej integrity.
Posolstvo a úloha splnu je nastaviť zrkadlo nášmu vnútornému svetu v tom vonkajšom. Zrkadlenie napomáha sebapoznaniu. Preto je dôležité všímať si udalosti, ľudí a vzťahy, ktoré sa nám opakujú, alebo ich dlhšiu dobu máme v našom živote. Takisto prijať ich a uvedomiť si, že to, čo som premietol/la na okolie, je najmä moja téma. A čím viac ma to rozčuľuje alebo zamestnáva, je to o to viac moje – to, čo mám teraz spracovať a integrovať. Zmeny sú nanajvýš potrebné a posun mimo našu zónu komfortu je nutný. Najdôležitejšie v tomto čase je teda uvedomovať si, čo cítim a kráčať krok po kroku vedome v jedno-duch-osti, pri-rod-zen-osti, ľahkosti, vtipe a radosti.
Zaobchádzajme teda počas splnu so svojimi slovami a energiami múdro a láskavo. Prajem nám všetkým šťastný a radostný vietor do plachiet :-).
AFIRMÁCIA: Moje myšlienky zameriavam na to, čo si prajem. Som k sebe a iným láskavý/á.