NOV V BARANOVI nás prebúdza do sily a nadhľadu cez prírodu

Turbulentný rok 2019 naberá na obrátkach, aby sme sa zbavili starých pohľadov, obmedzujúcich programov a negatívnych myšlienok a emócií. Ľudstvo uzatvára staré kapitoly dejín a začína tvoriť nové dlhodobé vývojové cykly. Niekedy sa preto cítime ako v mixéri – prirýchlo sa deje veľa zmien a spoločenské štruktúry tlačia na ľudí stále viac. Rôzne zážitky, možnosti a novinky majú zelenú, podobne ako prebúdzajúca sa príroda a jej dary. Pravda bez kompromisov si sadá za stôl, každá myšlienka, pocit, emócia, vypovedané slovo a vykonaný čin sa okamžite vracia človeku ako bumerang. Prejavy ega – ako sú agresivita, túžba po moci, strach, bezmocnosť, bloky, odpor, atp. – sťahujú človeka okamžite nadol a do vleklých problémov.

Nie je dôležité, čo sa deje, ale ako sa k tomu postavíme. Pokiaľ sme vo svojom strede, v srdci, v prijímaní a dôvere v dobro, v seba a najvyššie božské vedenie, tak nás nič z koreňov a vnútorného pokoja nevytrhne. Trasovisko času je impulzom pre získanie odolnosti a uvedomenia, trenažérom odpútania sa od vonkajších okolností a informácií a impulzom nenechať sa nimi zastrašovať či manipulovať. V prospech spoľahnutia sa na našu intuíciu, vnútorný hlas a hlbokú múdrosť, ktorú v sebe nosíme.

Je čas oddeľovania zrna od pliev a doba hľadania nových ciest pre život na Zemi. Apokalypsa končí. Budúcnosť patrí tým vďačnejším, pokornejším, vedomejším, dôverujúcim, spolu-pracujúcim, súcitným a láskyplným.

Ako to náročné obdobie smerujúce k zmieru a harmónii zvládnuť? Energiu, pokoj a radosť zaručene načerpáte v prírode. Spájajte sa s jej životodarnou silou každý deň a v bežnom živote robte iba veci, ktoré sú absolútne nevyhnutné. Dovoľte si niekedy povedať: Neviem. Keď ste v každej situácii v láske, pokoji a optimistickom naladení, nikto vám nemôže vziať vašu energiu a negatívne myšlienky a situácie vás obídu širokým oblúkom.

Udržujte v sebe jarný oheň odvahy, viery, radosti, úsmevu a Svetla. Čistotu myšlienok a slov spájajte s úsilím o čistotu Zeme. Každý deň je šancou na triedenie a minimalizovanie odpadu, zbieranie odpadkov v prírode, používanie ekologických prípravkov, používanie ekologických stavebných materiálov a nábytku, úsporné cestovanie a podobne.

Piatkový nov 5. apríla o 10,50 hodine v ohnivom znamení Barana je vhodné osláviť očistným pôstom a výletom na lúky, stráne a či do lesov za medvedím cesnakom, fialkami či konvalinkami. Dýchajte zhlboka… Medzi stromami a inými živými bytosťami budete jasne cítiť a počuť sami seba. Víkendové spojenie s prírodou vás definitívne preberie zo zimného spánku a naštartuje k slnečným a úspešným dňom, týždňom a mesiacom. Prosperitu a zdar podporí aj romantika a nežné prejavy lásky. Láskavý prístup premostí človeka aj cez tie narozbúrenejšie vody.

V podstate až tento nov je začiatkom hlavných udalostí roka 2019. Preto si dobre a jasne navnímajte, ako, kam a s kým idete – a podľa hniezdnych konštelácií pôjdete až do letného slnovratu 21. 6. Dobrý pocit znamená, že idete správnym smerom, a opačný, že si sami do života priťahujete komplikácie. Sú chvíle, keď treba jasne povedať nie (aj tým najbližším) a stanoviť si jasné hranice (pre najvyššie dobro všetkých zúčastnených).

Nov v Baranovi je teda o našej osobnej energii, sile, potenciáli a posune vpred. Veď jediná istota, ktorú v živote máme, je neustála zmena. Tak sa s ľahkosťou, odvahou a nadhľadom pozrime Životu priamo do očí a urobme to, čo treba.

Afirmácia: Mám dostatok odvahy, múdrosti a sily na to, aby som si vyberal(a) správne.

Článok bol publikovaný na Blogu vydavateľstva Eugenika.