VEĽKONOČNÉ OBDOBIE A SPLN NÁS VEDIE K ZRELOSTI

Spln Mesiaca na osi Baran – Váhy na Veľkonočný piatok 19. 4. 2019 o 13,14 h preoseje naše vzťahy a postoje v nich. Pripomenie nám, ako sa navzájom potrebujeme, ale bez manipulácií, využívaní a akejkoľvek formy ovládania či násilia. Ukáže nám, akú vysokú cenu a esenciálnu úlohu pre náš vývoj majú v našom živote pokojné a harmonické medziľudské vzťahy.
Spln osvetlí tie nevyvážené aspekty nášho života, ktoré sú za nami, naplnili sa a už nám neslúžia. Dodá nám odvahu pozrieť sa na to pravdivo, nezľaknúť sa, necúvnuť, už sa neprispôsobovať nadmieru – a pokojne, ale jasne sa postaviť za seba. Opustiť pretvárku, pustiť zo života staré a uvoľniť miesto pre novú kvalitu. Nájsť tak harmóniu a rovnováhu vzájomných túžob a potrieb. Veľkonočné sviatky nám na to dávajú skvelú príležitosť.
Nezabudnite, že najskôr treba obdarovať samého seba – tým, čo chcete dať iným. Pozorujte, rozprávajte sa, uvoľnite sa a strávte spolu dostatok času, až pokým pocítite, že ste v súlade.
Počas splnu je príťažlivá sila Luny najväčšia. Je ideálny termín na zber byliniek a zeleninovú či ovocnú diétu, lebo sa priberá. Veľkonočný pôst je teda v tomto smere očistou i požehnaním.
Znamenie Váhy symbolizujú fyzickú aj psychickú rovnováhu a harmóniu. Súvisia s nimi obličky, močové cesty, lymfatický systém, čistenie krvi a rovnováha telesných tekutín. V týchto dňoch treba piť veľa bezalkoholických, zdraviu prospešných nápojov a „obyčajnej“ pramenitej vody.
Ostatné aprílové dni nás tlačia do ľudskej dospelosti a osobnej zrelosti – k prijatiu zodpovednosti byť samými sebou a prežiť si to v živote. Ako? Ak je duša v štádiu učenia sa narábania s egom a mysľou, tak cez bolesť. Keď si je už vedomá sama seba, bez strachu a nadvlády ega, tak cez osobný a spirituálny rozvoj. Pokiaľ sa niekomu nechce posúvať ďalej, budú sa mu diať udalosti v zmysle: kto na sebe nepracuje, na tom bude pracované. Vesmír (Stvoriteľ) mu skrátka v tom pomôže. Tým, že stratí prácu, peniaze, vzťah, domov, zdravie, atp. Dozrievanie je vertikálny rast smerom k Bohu, k oslobodenému bytiu – k stavu, keď nás riadi srdce a uvedomujeme si zodpovednosť za vytváranie spoločného veľkého sveta každou našou myšlienkou. Slová a činy sú len ich následkom.
Pozorujte, na čo zameriavate vašu pozornosť a komu dávame vašu energiu – sebe alebo iným? Komu dávate moc nad vašim životom – sebe alebo iným? Každý človek by sa mal snažiť naučiť zaobchádzať so svojou energiou a dokázať si ju aj chrániť. Sklamania a rany „osudu“ nie sú dôsledkom „chýb“ iných, ale nedostatočnej sebareflexie a úprimnosti samých k sebe.
Tento spln je rozlúčka s mladou, surovou, ohnivou energiou Barana. O deň neskôr nastáva prechod do obdobia zemského, hmotne založeného Býka, ktoré bude naplnené množstvom zmien. Tento týždeň iste pociťujete veľký príliv vesmírnej energie, ktorá sa prejavuje únavou, točením hlavy alebo naopak nabudeným stavom. Je zvýšené riziko nehôd, technických porúch, výpadkov mobilných sietí či nesústredenosti. Na druhej strane, kto je teraz na vlne, má vskutku veľké šťastie, pretože žne konkrétne úspechy a zaplavuje ho inšpirácia a hojnosť. Všetko sa rýchlo zhmotňuje.
Pokiaľ sa v týchto týždňoch a mesiacoch ľudia rozhodnú pre pohodu, mier a pokoj každý sám za seba, pre láskyplnú starostlivosť o seba a iných, o spoločenstvá, ktoré spoluvytvárajú, o krajinu, kde žijú, o prírodu a Zem, ktorej sú súčasťou, ľudstvo čaká svetlá budúcnosť. Túžba po slobode a zmenách, odhodlanie vydať sa na cestu k nových víziám a odpovedať na výzvy doby bude u ľudí narastať.
Pri určitom hraničnom počte ľudí zákonite príde nová kvalita hmotného uchopenia života, prežívania zmysluplných a šťastných vzťahov, ľudia budú prirodzene viac inklinovať k ušľachtilejším životných hodnotám a prílivu krásy do sveta. Ale k tomu je treba si uvedomiť, že každý je dôležitý a každým sa účinok v prospech celku násobí, keďže sme všetci na jednej lodi. A pokiaľ sa pre to s láskou v srdci a svetlom v mysli rozhodneme, tento svet je už teraz Kráľovstvom nebeským na Zemi.
Nech sú Vaše sviatky veľkonočnej kresťanskej transformácie – odchodu starého života a zrodu nového života – naplnené požehnaním, milosťou, pokorou, vďačnosťou, láskou, súcitom a radosťou.

Publikované na blogu vydavateľstva Eugenika.