Červený SPLN rozpúšťa vnútorné STRACHY A OBMEDZENIA

Augustový silný červený (spln zrna) alebo jeseterí spln na osi Lev – Vodnár prichádza v nedeĺu 22. 8. 2021 a vrcholí hneď po druhej hodine poobede. Oheň kráĺovského leva, ktorému vládne Slnko, nás oslobodzuje od vnútorných obmedzení, závislostí, odporu, boja a strachov. Podĺa známeho – ako vo vnútri, tak vonku – vám to umožní rozpoznávať manipulácie, podvody, klamstvá, skryté útoky, snahy o boje, nátlaky, nenásytnosti, lipnutia, vlastnenia a prejavy egoizmu v udalostiach a konaní ĺudí.

Spln 22.8.2021 odkryje a osvetlí ďalšie zákutia a vrstvy vášho vlastného ega, ktoré vás oddeĺuje od Jednoty. Pokiaĺ si venujete pozornosť a čas, pozorujete a preciťujete, ste bdelí TU a TERAZ, ďalšie obmedzujúce presvedčenia, vzorce a programy prebujnelej mysle plné, jemné svetlo Luny v pokrokovom, priateĺskom, slobodnom a vizionárskom Vodnárovi (vládne mu Urán) prirodzene rozpustí bez bolestí a strádania. Majstrovstvo Vodnára je slobodné prejavenie samej/samého seba a život v pravde. Keď poviete súčasnému mega očistnému procesu na planéte ÁNO, oheň vášho vlastného horúceho a vrúcneho srdca si poradí aj s vašimi tieňmi a blokmi.

Keď žiarite zvnútra, svietite si na cestu, v tichu a pokore objavujete pestrofarebnosť a zmysel, denné zázračnosti a požehnania, dary a krásu vášho vlastného života, ktoré ste predtým vobec nevideli.Čo vám može tento spln priniesť (podĺa úrovne vedomia, ktorej ste sa otvorili): pochopenie doterajších životných lekcií, ich súvislostí, prejavov a dosledkov; uvedomenie si, že život plynie a vďaka prijímaniu ho možeme preplávať s ĺahkosťou a radosťou, že netreba tlačiť ani sa tlaku poddávať, aby bol človek šťastný a naplnený; že všetko má svoj čas, prichádza nám do života v pravú chvíĺu a je to tu kvoli nám; rozhodnutie, že odteraz idem len tam a robím len to, kam ma to púšťa bez priveĺkej námahy, v pokoji, mieri, ĺahkosti a radosti; zážitok návratu do minulosti či detstva a na miesta, kde ste vyrastali a až dnes, pri pohĺade z inej úrovne vedomia, ste dorástli na uchopenie plnosti darov, vášho potenciálu a schopností, ktoré vám to dalo; zhojenie ďalších starých rán, tráum a zranených vzťahov; schopnosť sa chrániť a postaviť za seba a svoje prirodzené potreby; zhmotnenie zámerov, vízií a prianí, ktoré plynú z Vášho stredu – čistého srdca; hlbokú vďačnosť, pokoru, radosť a užívanie si sladkosti života a prítomnej chvíle bez pocitov viny, obáv alebo márnosti; pohĺady z láskavého a súcitného nadhĺadu bez negatívnych emócií, s úsmevom, obdivom a ocenením samej/samého seba v minulosti i teraz; uvedomenie si sily každého slova, ktoré vyslovíte, obrazu, ktorý si vyberáte a dávate im pozornosť, či myšlienky, ktorú priťahujete a vysielate a dotujete ju vašou osobnou energiou – vašim najvačším pokladom; atp.

Plné svetlo splnu Mesiaca má moc osvetliť nezvedomené a neuchopené tiene – to sú nechcené, nedovolené, vytesnené alebo potlačené stránky človeka, ktoré vidíte na iných, ale nevidíte v sebe a vašom správaní a konaní – všetky menšie či vačšie prejavy pýchy, nedostatočného sebauvedomenia, neprijímania a nelásky, produktov mysle bez spojenia so srdcom, podceňovania a preceňovania aspektov, udalostí, možností a ĺudí v našich životoch.

Každý z nás je totiž plnohodnotný tvorca, rozhoduje o sebe, spoluvytvára životné situácie a plne zodpovedá za ĺudí a okolnosti, ktoré má v živote.Tento červený spln je veĺmi transformačný a oslobodzujúci – je to druhý spln na osi Lev – Vodnár v roku veĺkých zmien 2021, keď završujeme to, čo sme v období prvého 24. 7.- pod vlajkou osobnej slobody a oslobodenia – začali. Vtip je v tom, že stačí, keď umožníme, aby sa správne veci diali. Nič viac a nič menej, len vstúpiť naplno do svojej pravej esencie, prirodzenej sily kráĺovského leva, byť bez obáv, limitov a očakávaní sama/sám sebou. V každej chvíli žneme to, čo sme nevedome alebo vedome zasiali.

Farby toho splnu 22.8.2021 sú zlatožltá, oranžová a jasne červená. Na podporu jeho účinku si možete urobiť aranžmá alebo výzdobu bytu v týchto farebných frekvenciách, zapáliť sviečku a naskočiť na veĺkú kvantovú vlnu hlavných tém splnu, ktorými sú slobodné rozhodovanie, scitlivovanie bytia a nášho sveta, riadenie sa podĺa vnútorného vedenia, vibrácie prajnosti, rozkvetu, bohatstva a hojnosti života, posvatnosť každodennosti a zmysluplnosť všetkého, čo robíme a tvoríme.

Afirmácia: ŽIJEM SLOBODNE MOJ VLASTNÝ ŽIVOT A NAPĹŇAM HO VĎAČNOSŤOU, RADOSŤOU, LÁSKAVOSŤOU A SPRÁVNYMI ROZHODNUTIAMI.

Foto z ohňovej šou na hrade Červený kameň v predvečer splnu