Júnový spln je o novonadobudnutí harmónie a šťastnej rovnováhy

Deviateho júna okolo 15,07 h počas Splnu znova po približne 29,5 dňoch vyvrcholí vplyv energií Luny na nás a odnesie so sebou ďalšie nánosy zážitkov, pripravené na prepustenie, smerom k vyššej úrovni vedomia.
Čas sa zrýchľuje a v Blížencoch pred vyvrcholením astronomickej jari nám dni doslova letia – smerom k letnému slnovratu, keď procesy, ktoré započali v období zimného slnovratu, dozrejú a vyvrcholia.
Slnko – mužský princíp moci, nadvlády a kontroly je vo vzdušných Blížencoch a Luna – nesúca ženský princíp intuície, prírody a Zeme je v ohnivom živle Strelca.
Teraz je možné všetko, a preto je pomerne ťažké byť v úplnej rovnováhe – mysle, srdca, ducha a tela – so sebou i svojim okolím. Nová kvalita sa totiž rodí z popola starého, preto nás ohnivý kohút tento rok poriadne obracia. Ak skúšky zvládneme, šmahom ruky sa mení na bájneho fénixa a odmení nás tým, že nás vynesie do sfér vyšších vibrácií, kam ako duchovné bytosti vo fyzickom tele patríme.
No predtým príde k stretu a vyjasneniu situácie cez otvorenú komunikáciu a slová – aj otvorene jasné či ostro presné. To, čo sme doteraz pred sebou alebo inými tajili, vyjde bez servítky na povrch. Najviac sa pritom odhalí naše ego, o ktorom si viacerí – aj tí navonok erudovaní a osvietenejší – namýšľajú, že už ho poznajú, že už ho nepotrebujú, že ho majú pod palcom a už sú iba vedomí :-).
Nezabúdajte, že rastieme a silnieme novými poznaniami – a občas i kotrmelcami. Takže výzva týchto dní je návrat do celostnej rovnováhy a harmónie vo svojom životnom priestore, cez postupné znovuzrodenie a cizelovanie osobnosti do stavu novej integrity na všetkých úrovniach bytia a vo všetkých telách. To znie už dosť ezotericky, takže i keď s hlavou v „kozmických oblakoch“ sa vráťme nohami na Zem.
Posolstvo a úloha splnu je nastaviť zrkadlo nášmu vnútornému svetu vo vonkajšom svete. Zrkadlenie pomáha sebapoznaniu. Preto je dôležité všímať si udalosti, ľudí a vzťahy, ktoré sa nám opakujú, alebo ich dlhšiu dobu máme v našom živote. Takisto zvedomiť si ich, prijať a uvedomiť, že to, čo som premietol/la na okolie, je najmä moja téma. A čím viac ma to rozčuľuje alebo zamestnáva, je to o to viac moja téma…
to, čo mám teraz spracovať a integrovať.
Zmeny sú potrebné a posun mimo našu zónu komfortu je nutný. Zaobchádzajte teda počas splnu so svojimi slovami a energiami múdro a láskavo. Prajem Vám šťastný a radostný vietor do plachiet :-).
 
Afirmácia: Som k sebe a iným láskavý/á. Žijem v šťastnej rovnováhe a harmónii.
Silvia Marisi
Článok vyšiel na blogu Cesta človeka.sk