Esejské zrkadlá sú kľúčom k tvorbe reality

Esejské zrkadlá vzťahov a situácií sú univerzálnym kľúčom a darom múdrosti našich predkov k poznaniu zmyslu vzťahov a princípov tvorby našej reality. Náuka o zrkadlení vychádza z významných historických gnostických textov. Samotné Esejské zrkadlá sú staronovou „technológiou“, ktorá sa zachovala vďaka duchovne prebudeným Esejcom.

Základným princípom Esejských zrkadiel je poznanie, že jediný reálny svet máme v sebe a všetko, čo je vonku, je len jeho odrazom – zrkadlením našich presvedčení, vyladení, obáv a vzorcov správania. Pomáhajú nám nekompromisne rozpoznať to, co si vo svojom vnútri nosíme. Len ak zmeníme seba, zmeníme realitu okolo nás. To je pre naše pochopenie vzťahov a vlastnej životnej reality veľmi podstatné.

„Sme zrkadlom i tvárou v ňom.“  (Rúmí, perzský básnik, 13. stor.)

Kto boli Esejci

Komunita Esejcov (Esénov) žila v palestínskej púšti blízko mesta Kumrán a Mŕtveho mora  duchovným, asketickým a čistým životom. Traduje sa, že sa medzi nimi učil i Ježiš.  Zaoberali sa poľnohospodárstvom a liečiteľstvom. Prijímali výlučne vegetariánsku stravu. Mali majstrovské poznatky o vlastnostiach rastlín, kryštálov, farieb a energií. Prirodzene spolupracovali s jemnohmotnými energiami, komunikovali najmä s anjelmi. Brázdili púšťou, liečili chorých a šírili novú víziu vzťahu ducha a hmoty. Esejci nám zanechali správy o tom, akými skúsenosťami má človek prejsť, a ako sa potrebuje naučiť na ne hľadieť, ak sa chce na svojej ceste poznania posunúť ďalej. Popisujú, ako nám rôzne vzťahové a životné skúsenosti ponúkajú vhľady do seba, a ako vďaka týmto uvedomeniam môžeme naše vzťahy meniť. Tak, aby nám začali do života „prichádzať“ iné situácie, ľudia a vzťahy.

heart-700141__340

Objav Gregga Bradena

Techniku sebepoznání, ktorá vznikla pred vyše 2000 rokmi, znovuobjavil americký vedec a spisovateľ Gregg Braden (o zrkadlení píše v knihách Matrix – Božský zdroj a Kódy vědomí). Spojil múdrosť komunity Esejcov s poznatkami najmodernejších vedeckých objavov a opísal typy zrkadiel vzťahov podľa gnostických textov nájdených v roku 1947 v tzv. Kumránskych zvitkoch od Mŕtveho mora z pera Esejcov.

Na aplikácii Esejských zrkadiel do praxe a jej šírení v Európe sa podieľal taliansky lektor a terapeut Silvano Paolucci. Na Slovensko, Moravu a do Čiech ju neskôr priniesla Jitka Třešňáková.

 

Vzťahy každodenné

Vzťahy a naše reakcie – odpovede na životné situácie predstavujú príležitosť spoznať sám seba zo všetkých uhlov. Každý človek, nielen naši príbuzní či životní partneri, ale aj kolegovia v práci, spolužiaci a susedia nám ukazujú niečo o nás. Môže sa to týkať malej sebadôvery, zúfalého úsilia zaplniť prázdnotu a podobne. Ak sa staneme dostatočne múdri, aby sme rozpoznali tlmočené posolstvá, odhalíme postoje, kvôli ktorým trpíme. Získame tak návod k ich premene, a tým aj ku zmene vzťahov a celkovej kvality nášho života.

Každý náš vzťah – s najbližšími i neznámymi ľuďmi, obsahuje poklad cenných informácií o nás a o tom, ako sa staviame k sebe, k svetu a celkove k životu. Aj zdanlivo najprotivnejší človek, ktorý nám ubližuje najviac, je za závojom pozemskej reality naším veľkým pomocníkom a učiteľom. I keď si to väčšinou neuvedomujeme, podľa nášho vnútorného nastavenia si vzťahy sami vyberáme a vytvárame. To, ako sa k nám správajú iní ľudia, vždy odráža náš vzťah k sebe samým a naše vnútorné postoje.

Pochopenie a vývoj

Ako teda ďalej? Pre pochopenie zmyslu toho, čo sa nám deje v každej situácii, v každom vzťahu i v celom našom živote, je absolútne základným predpokladom uvedomenie si, že sme tu každý za seba a hlavne kvôli sebe. Preto, aby sme prežívali a spoznávali seba prostredníctvom našej interakcie s okolím, a tak sa vyvíjali smerom k uzdraveniu a k prijatiu všetkých našich súčastí. Akonáhle prídeme k vlastnej „celistvosti“, nepríjemné zážitky vo vzťahoch a v životných situáciách prestaneme prežívať, pretože ich pre svoj vývoj už jednoducho nepotrebujeme.

Pokiaľ teda chceme skutočne spoznať sami seba, je dobré poznať mechanizmus zrkadlenia. Pochopenie, čo o nás vzťahy a udalosti, ktoré sa nám v živote dejú, vypovedajú, nás nasmeruje k tomu, aby sme v nich dokázali byť spokojní a obklopovali sa ľuďmi, s ktorými už nebudeme bojovať alebo súperiť, ale spolupracovať a zdieľať krásu a jedinečnosť životných chvíľ.

Kto vlastne sme  

Vzťahy majú veľký potenciál nám ukázať i to, kde sme v našom vývoji. Pokiaľ máme so vzťahmi problémy a utekáme od nich i od sveta, unikáme sami pred sebou. Izolácia v byte či na samote väčšinou nevedie k hlbšiemu poznaniu. Strácame spätnú väzbu a budujeme si iný obraz o sebe. Aby sme boli schopní spoznať zmysel, čo sa nám deje, je dôležité  vytvoriť si priestor, v ktorom si sami so sebou ujasňujeme: kto sme, aké sú naše priania, plány, vízie, pozorovať naše myšlienky. Táto forma „bytia samého so sebou“ môže mať mnoho podôb: od prechádzok v prírode, cez meditácie, jazdy na bicykli, písanie denníka alebo postrehov… možností je veľa. Naše vzťahy si vyberáme a tvoríme sami. To, ako sa v nich cítime, je odrazom toho, ako sme nastavení v našom vnútri.

 

Poznáme 7 ESEJSKÝCH ZRKADIEL: 

Prvé zrkadlo PRÍTOMNÉHO OKAMIHU.

Druhé zrkadlo KRITICKÝCH POSTOJOV.

Tretie zrkadlo TOHO, ČOHO SME SA V ŽIVOTE VZDALI.

Štvrté zrkadlo ZÁVISLOSTÍ.

Piate zrkadlo MATKY A OTCA. 

Šieste zrkadlo TEMNÁ NOC DUŠE.

Siedme zrkadlo PRIJATIE VLASTNÉHO JA.

Evolúcia cez vzťahy

Ak túžime po pohode a zdraví, je dôležité sústrediť sa na to, co nám vzťahy s ostatnými vravia. Mali by sme analyzovať „správy“, nie sa nechať emocionálne strhávať ich obsahom. Práve vzťahy sú vo svojom hlbokom zmysle nástrojom našej evolúcie, nášho posunu dopredu. Preto ak nezmeníme chyby, ktoré robíme, budeme si do života stále priťahovať rovnaké typy partnerov alebo sa dostávať do podobných situácií. Je pravdepodobné, že ich intenzita bude gradovať do chvíle, keď si poviete: „Dosť! Už nikomu nedovolím, aby sa  ku mne tak správal!“ A tým, že si uvedomíme svoju hodnotu, zmeníme svoj vlastný prístup k sebe. Veď máme možnosť tvoriť naše životy vedome, tak ako po nich túžime. Preto prevezmime zodpovednosť za seba, svoje myšlienky, pocity, emócie, slová a činy.

Božský Matrix

Zmyslom opakovaných znovuzrodení na túto planétu je evolúcia nášho vedomia vďaka všetkým skúsenostiam a zážitkom. Späť k nášmu pôvodu, k našej duši, k uvedomeniu si našej prítomnosti vo všetkom a k splynutiu s našou božskou časticou, s Bohom v nás. Božský Matrix je unikátna matrica a základný program reality, vytvorený pre evolúciu našich bytostí. Jeho súčasťou je princíp prepojenosti – predstavte si ho ako sieť, ktorá spája všetko so všetkým. Ďalším dôležitým je princíp synchronicity – previazanosti a spoločnej „načasovanosti“ zdanlivo spolu nesúvisiacich udalostí. Nasledujúcou zákonitosťou  božského programu je zmysluplnosť všetkého, čo sa deje. V ňom je zahrnutý i princíp príčiny a následku. Preto sa neustále pýtajme: Čo mi tento človek ukazuje? Čo ma táto situácia učí? Človek tvorí svoju realitu cez pocity, presvedčenia, myšlienky a emócie a Božský matrix odpovedá jednoducho – vonkajšími udalosťami. Preto zmena pocitov, myšlienok a emócií každého z nás ovplyvní a premení náš život a súčasne globálne pôsobí na celý svet.

Silvia Marisi Struhárová, PhD.