Symbolika čísel a zladenie sa s ich vibráciou

Všetko v nás aj okolo nás je energia. Čísla reprezentujú jej toky v našom bytí. Dátum narodenia má pre človeka zásadný význam, pretože prezrádza, s akými kartami sem prišiel hrať dobrodružnú hru svojho života.

Poznanie vibrácie a symboliky čísel nám dáva možnosť ovplyvňovať jednotlivé udalosti a harmonizovať naše prežívanie a osobnú cestu. Uvedomiť si, aké sú naše riziká a šance. Máme na výber chaoticky hasiť „osudové“ požiare, alebo sa na tieto situácie pripraviť a konať preventívne a vedome. Generácie ľudí pre nami si uvedomovali, že status quo neexistuje. Život je neustály pohyb, a preto v každej chvíli buď upadáme, alebo rastieme. Poznanie numerologických „tajomstiev“ a zákonitostí podporuje našu životnú múdrosť a v konečnom dôsledku aj životné šťastie.

Vlastnosti jednotlivých čísel

Numerológia pozná viacero spôsobov a postupov čítania vibrácií čísel. Pre začiatok si pamätajte, že zásadný význam má pre vás číslo vášho dátumu narodenia, číslo roku narodenia a do tretice – životné číslo, ktoré je súčtom všetkých čísel v dátume narodenia a jeho redukcia na číslo od 1 do 9.

Najsilnejšiu energiu nesie desiatková sústava. Jej nepárne čísla 1,3,5,7 a 9 sú slnečné a vyjadrujú mužskú energiu a jej prejavy – dynamiku, oheň, dávanie. Párne čísla 2, 4, 6 a 8 sú lunárne a reprezentujú ženskú energiu a jej kvality – statické prijímanie, pasívne odoberanie a živel vody. O je vo väčšine numerologických škôl považovaná za neutrálne číslo.

Je ideálne, ak je medzi nepárnymi a párnymi číslami v dátume narodenia rovnováha. Ak nie je, dá sa tento stav doladiť správnou voľbou krstného mena, ktoré má tiež svoju vibráciu.

Význam numerologickej mriežky

Čísla od 1 do 9 vytvárajú kompletný vibračný cyklus. Všetky čísla vyššie ako je 9, sa pre ďalších výkladom redukujú na jednoduché číslo. To znamená, že jednotlivé číslice sa sčítajú až pokým dostaneme číslo od 1 do 9.

Numerologická mriežka je štvorec, ktorý sa skladá z 9 políčok, kde má každé číslo svoje miesto. Podľa dátumu, ktorý analyzujeme, do neho najprv vpisujeme jednotlivé čísla. Ak sa čísla opakujú, tak ich zapíšeme do políčok viac, čo znamená hromadenie energie jedným smerom. Vzniká z toho napätie, ktoré má za úlohu človek zvládnuť konštruktívnym spôsobom. Energia izolovaných čísel je oslabená a znamená problém v danej oblasti. Chýbajúce čísla zasa hovoria o lekciách, ktoré si treba v živote osvojiť.

O čom vravia číselné roviny

Vyvárajú ich trojice susediacich čísel v numerologickej mriežke. Môžu byť vodorovné, zvislé alebo priečne (čísla v uhlopriečke). Každá nám určuje životné úlohy a cestu, ktorou máme kráčať. Plné číselné roviny vyjadrujú schopnosti, ktoré sme dostali do vienka pri narodení. Prázdne hovoria o smere potrebného vývoja pre rozvoj našej osobnosti.

Plné roviny sú dôkazom týchto vrodených vlastností: zručnosť, prispôsobivosť, vášeň, empatia, myslenie, vytrvalosť, energia, pochopenie či odhodlanie. Prázdne roviny hovoria o ich nositeľoch, že majú v živote postreh, senzitivitu, inšpiráciu, ťažký osud, oddanosť veci, rozvoj, vízie i šťastie. Ak človek náhodou nemá v mriežke žiadnu číselnú rovinu, kráča životom akoby bez cieľa.

Pôsobenie vibračných cyklov

Život je skladačka rôznych zážitkov, príbehov a skúšok. Udalosti každého roka – od dátumu jedných narodením do tých ďalších – sa nesú v znamení vibrácie konkrétneho čísla. Preto poznáme 9-ročné vibračné cykly.

Keď viete, akým rokom prechádzate, lepšie sa naň môžete vopred pripraviť i následne pochopiť súvislosti a dôsledky daných zmien, udalostí, pocitov a energií. Keď určené úlohy nezvládnete, prestáva sa vám dariť a univerzálne zákony Vesmíru vás nepustia po špirále vývoja ďalej. Ak áno, rastiete do šťastia, životnej múdrosti a rovnováhy. Každým prežitým rokom a cyklom napokon vytvoríte originálne dielo – pestrofarebnú mozaiku Vášho života, skúseností a zážitkov.

Silvia Struhárová, PhD.