Motýlia terapia (metamorfika) transformuje životné vzorce

Počas deviatich mesiacov medzi počatím a narodením je naša duša napojená na matku. Všetky vnemy a pocity, ktoré prežíva, sa prenášajú na nenarodené dieťa. Do jeho bunečnej pamäti sa ukladajú emocionálne stavy matky a stávajú sa základom pre prežívanie jeho budúceho života. Radosti, traumy a telesné pocity poskytnú dieťaťu a neskôr dospelému informačnú matricu pre vzorce myslenia a správania. Prenatálne zážitky vo veľkej miere predurčujú, ako naše životné udalosti vnímame. Z hľadiska ľudského rozvoja je oslobodenie od zbytočných bremien kľúčové.

Motýle svoje krídla uzrieť nemôžu, ale ostatní ich vidia. Ľudia sú na tom rovnako.

Robin Sharma

Metamorfná technika rozpúšťa psychické a citové bloky nahromadenej energie z prenatálneho obdobia a získané životné vzorce premiena jednoduchým, účinným a relaxačným spôsobom. Aplikáciou veľmi jemnej, tzv. motýlej masáže na reflexných zónach chodidiel, dlaní a hlave človek dostáva možnosť zbaviť sa negatívnych programov a tráum, rozpustiť ich a začať využívať svoj plný potenciál.

Metamofnú techniku objavil vedec Robert St. John pred približne 60 rokmi a o 20 rokov neskôr rozvinul jeho nástupca Gaston San-Pierre. Jej propagátorkami sú A. Gruber – Keppler, autorka knihy Jemná masáž – Metamorfní technika a Jitka Trešnáková z medzinárodnej holistickej asociácie Inspirála. Súvisiace teórie potvrdzujú aj výskumy biológa novej éry Bruce Liptona. Metóda je často prirovnávaná k procesu premeny húsenice na larvu, z ktorej vyletí nádherný pestrofarebný motýľ.

Energetické bloky v tele sú tmavšie

Ľudská bytosť bez blokov je jasná a vyžaruje priesvitné pulzujúce svetlo. Miesta, kde vzniknú v tele bloky, sa zanesú negatívnymi skúsenosťami a pocitmi a následne stmavnú. Životná energia tadiaľ nemôže voľne prúdiť a celková vibrácia človeka a jeho vyžarovanie sa zníži.
Ak matka v priebehu tehotenstva trpí napríklad nepriaznivými okolnosťami, komplikovanými vzťahmi, negatívnymi skúsenosťami či pocitmi, odzrkadlí sa to na elementárnom životnom pocite dieťaťa. A ten ho sprevádza potom už neustále, i keď nevedome. Vedeli to už starí Egypťania, a tak metódami na rozšírenie vedomia vyťahovali z neho neželané vzorce z čias vývoja v matkinom tele, aby mohli byť spracované. Čím skôr je možné zranenia a traumy rozpustiť, tým väčšia je šanca žiť v atmosfére bezpečia, sebaistoty a fyzického zdravia. Človek nadobudne životnú silu a radosť, získava možnosť využívať vnútornú inteligenciu, múdrosť a byť sám sebou.

Technika má mnohoraké využitie

Motýlia masáž má však aj pridanú hodnotu – energeticky vygumuje nepriaznivé vzorce, ktoré sa prenášali z generácie na generáciu. Zjednodušene povedané, ide o oslobodenie sa od minulosti, ktorá už človeku neslúži, ale ho brzdí a zaťažuje. Prejavuje sa najčastejšie vo forme porúch správania, hyperaktivitou, agresivitou, depresiami, ADD, autizmom, zdravotnými problémami veľmi starého pôvodu, tzv. dedičnými chorobami a pod. Je ideálna pre deti a tehotné mamičky. Efektívne a natrvalo rieši i problémy tzv. nechcených detí.

Po terapii nastúpi ľahkosť bytia

Na vyčistenie a rozpustenie všetkých blokov z jemnohmotných tiel človeka treba Metamorfnú techniku aplikovať 3- až 10-krát. Zanesené miesta sa postupne pôsobením svetla cez dotyky terapeuta uvoľnia. Človek sa môže rozplakať alebo pocítiť strach, uvidieť farby, byť zmätený či unavený. Zablokované skúsenosti z minulosti často vystúpia do jeho vedomia cez sny. Po týždni nastúpi oslobodzujúci výsledok masáže. V medziobdobiach sa bunkové štruktúry organizmu usporadúvajú po novom. Ak je transformácia danej témy uzatvorená, dôjde na mieste predtým stuhnutej energie znova k jej prúdeniu, rozvinie sa ľahkosť bytia a pozitívne vlastnosti. Nový, harmonický životný pocit sa prejaví ako radosť, láska, sila, či uzemnenie.

Motýlia technika premeny je určená pre deti i dospelých v každom veku, ideálna je pre tehotné mamičky a pre deti s rôznymi poruchami. Skúsený terapeut ju dokáže aplikovať aj na diaľku. 

Silvia Marisi Struhárová, PhD.

Uverejnené v mesačníku VITALITA, vydanie november 2015