Ernestína Velechovská: Boh má len jedny ruky – a to sú tie naše

Narodila sa v Trnave, detstvo a školské roky prežila v Štúrove. Hrdo sa priznáva k rodinným koreňom v Ružindole, Bolerázi a Bielom Kostole. Jej manžel pochádzal z Nových Zámkov. Už desaťročia žije v južných Čechách a zmysluplne tvorí a prepája tradičnú i modernú slovensko-českú spiritualitu. Sama o sebe vraví, že je sprievodkyňou hľadajúcich na ceste poznania života a hlbín ľudskej bytosti. Založila a vedie Akadémiu Života. V súčasnom prelomovom období avizovaného vzostupu ľudstva iniciuje a s tímom spolupracovníkov v Prahe pripravuje akcie zamerané na kľúčovú podporu premeny sveta v nás a okolo nás na mierový a naplnený dobrom, spoluprácou a svetlom. Pozývame vás preto na výnimočné stretnutie s veľkou duchovnou učiteľkou a poprednou mystičkou nášho časopriestoru Ernestínou Velechovskou. www.ernestina.cz, www.viaharmonia.com

Na Tvojej ceste ponúkaš ľuďom možnosť učiť sa od Teba. Krásne hovoríš, že môžeš ponúknuť len to, čo sama máš.

Na svojej životnej ceste mám len to, čo som sama v sebe objavila a zúžitkovala – a z čoho vychádzam i pri svojej práci. Ľudia sa ma niekedy pýtajú, odkiaľ viem to, čo ponúkam. Postretlo ma totiž veľké šťastie spoznať, kto som, ako aj čo je podstatou Života a jeho Zmyslom. Život ma postupne „vyučil“ a už v útlom detstve som pocítila jeho Vyššie vedenie. Najskôr som teda uzdravila sama seba, opustila strachy a obmedzenia. Potom mi prišla pozvánka prevziať plnú zodpovednosť za môj osobný svet do vlastných rúk a uvidieť jeho zmysel v Pravde a Láske. Byť si vedomá, že môj život si tvorím ja a pochopiť, ako to funguje… Tieto pojmy nevnímam ako neuchopiteľné ideály či filozofické kategórie, ale ako moju všedno-dennú skutočnosť. Takže dnes žijem veľmi jednoducho a zároveň veľmi bohato. Odovzdávam to, čím som osobne prešla a čo mám v sebe.

Vďaka spomínanému Vyššiemu vedeniu držíš prst na pulze súčasnej prelomovej doby. Ako ju vnímaš?  

Ľudstvo teraz prechádza veľmi významnou premenou. V týchto prelomových dňoch, týždňoch a mesiacoch vnímame jasne, že „staré“ nastavenie sveta se borí a „nové“ závisí na voľbe každého z nás. Uzatvárajú sa dlhé vývojové cykly, z ktorých si do budúcnosti odnášame uvedomenia, skúsenosti a ponaučenia. Sme tí, ktorí otvoria nové vývojové cykly – máme teda aj historickú zodpovednosť voči budúcim generáciám. A dostali sme, samozrejme, do vienka slobodnú vôľu. Takže rozhodujúca otázka dnešných dní znie: Chceme zostať v tom, v čom sme teraz a ďalej nadobúdať poznanie predovšetkým cez bolesť a utrpenie? Alebo radšej preskočiť na vyššiu úroveň prežívania, založeného na spolupráci a spolupatričnosti, múdrosti a láske? Voľba je na každom z nás. Každý zaváži a je dôležitý. Svetlo sveta je zázračne ukryté v našich Srdciach. Ak sa teda chceme skutočne tešiť a radovať zo života, často treba vynaložiť snahu a úsilie na objavenie, prijatie a odstránenie balvanov na našej ceste. Ide to práve vďaka mieru v mysli a radosti v srdci.

Tvojou nosnou témou je veľké dielo – projekt Via Harmonia, koncipovaný ako celosvetové prepojenie jednotlivcov a skupín v sile mieru.

Ide o to, že sme schopní byť silou, ktorá vytvorí v kolektívnej mysli dobro pre nás všetkých. Teraz máme jedinečnú šancu byť aktívni a vedomí spolutvorcovia premeny cesty ľudstva. Naša ochota zjednotiť sa má moc utvoriť a posilniť smer ďalšieho rozvoja ľudskej spoločnosti. Nastala teda chvíľa na prepojenie sa na mnohých miestach v rovnaký čas. Vlani na prelome novembra a decembra sme zorganizovali aktivačné stretnutie s názvom TICHÁ MYSEĽ JE BRÁNOU SRDCA a v skupine 90 účastníkov zotrvali 25 hodín v tichom naladení, čím sme vytvorili impulz pre mierové zjednotenie. Bolo to vlastne prvé 3-dňové stretnutie projektu VIA HARMONIA, akcia priaznivcov a podporovateľov Novej Zeme a sveta v mieri a šťastí.

Stretli sme sa, aby sme zaktivovali jednotné silové pole, potrebné na posun kolektívneho vedomia v tejto prelomovej dobe rokov 2019 – 2022. Základom úspechu akcie bolo naše mierové naladenie, ticho a súznenie. Potom, samozrejme, otvorené Srdce a vedomie, že spolu tvoríme jeden Život.

Bolo to našich 25 hodín Ticha pre svet v Mieri. V spojení s vyššou múdrosťou sme zamerali našu pozornosť a energiu na témy jednoty, spolupráce a dobra – nielen v nás, ale aj v našich vzťahoch, v spoločnosti a vo svete vôbec.

Ako to prakticky prebiehalo? Treba špeciálnu prípravu na to, aby ľudia v skupine vydržali potichu – aj počas noci – 25 hodín?

Netreba. Časť skupiny v priebehu akcie óhmovala, niektorí sa obrátili do vnútra svojho chrámu duše tichou mantrou alebo modlitbou, ďalší si vybrali cvičenie jogy alebo kreslenie mandál v témami nášho stretnutia. Energia prichádzala vo vlnách a poniektorí si aj zdriemli.

Takéto stretnutie má veľmi ozdravný a liečivý účinok nielen pre našu planétu, ale aj pre každého zúčastneného jednotlivca. Možno ešte nie sme na takýto spôsob bytia zvyknutí, ale stojí to za to. Máme skúsenosť, že 25 hodín v tichu sa rovná niekoľkým rokom práce na sebe. Okrem toho v okruhu niekoľkých desiatok kilometrov od miesta akcie boli v tom čase eliminované nehody, násilné činy a kriminalita.

Takže podľa Teba je TICHO kľúčové pre vytvorenie novej kvality bytia a života na Zemi. Môžeš to bližšie objasniť?  

Áno, s radosťou. Je to prosté – lebo len v tichu vlastného Srdca môžeme vnímať hlboké roviny Bytia. Myseľ totiž funguje ako počítač, a tak nám ponúka stále rovnaké, často nefunkčné riešenia. Veda ale zdokumentovala, že ak sa určité množstvo ľudí na konkrétnom mieste stíši a naladí na spoločný zámer, zmenia sa tam životné podmienky podľa kvality a spôsobu ich naladenia. Pri spoločnom upokojení mysle sa otvárajú a prepájajú naše Srdcia a sila ľudského zjednotenia zásadným spôsobom ovplyvní kolektívnu myseľ ľudstva. Keď sa ľudia zjednotia v Tichu, kolektívna myseľ sa na chvíľu vypne. A práve vtedy je možný reštart a jej zapnutie v novom nastavení. No k tomu je treba, aby v rovnakom časovom úseku spočinuli v tichu skupiny po celom svete. So spoločným zámerom a víziou. Vytvorená sila je schopná presvetliť kolektívne vedomie ľudstva. V zmysle môjho obľúbeného sloganu: zjednotené vedomie mení osudové prostredie. V minulosti žili ľudia nevedome, takže to nebolo možné, ale dnes je nás na celej planéte dosť na to, aby sa to v pravý čas podarilo. Všetko závisí od dobrej vôle každého jednotlivca a od jeho rozhodnutia aktívne sa pridať a urobiť niečo pre seba a nás všetkých.

Na aký dátum si so spolupracovníkmi naplánovala ďalší termín celosvetovej akcie Stretnutie 25 hodín Ticha pre svet v mieri?

Bude to víkend 25. – 26. mája 2019, ktorý bol dôkladne vybraný podľa numerologických a astrologických poznatkov. Pôjdeme do toho už naostro a pokúsime sa prepojiť náš svet. Zámerom akcie je vytvoriť v rovnaký čas na celom svete zjednotenú silu, ktorá je schopná prenastaviť kolektívne vedomie na mierové spolužitie. Pretože ako sme už vraveli, IBA TICHO MÁ TÚ MOC a najdôležitejšie pre úspech akcie je zhromaždiť sa v skupinách. Dopoludnia sa stretneme v hoteli STEP na Malletovej 4 v Prahe 9 v čo najvyššom počte a napoludnie úderom 12. hodiny sa ponoríme do ticha. Zotrváme v ňom, pokým naša planéta obehne okolo Slnka a ešte jednu hodinu naviac kvôli ukotveniu celého procesu. Preto by som chcela vyzvať všetky bytosti, ktoré na Zemi podporujú život v mieri – skupiny aj jednotlivcov – pridajte sa k nám. Kedykoľvek v priebehu akcie, kdekoľvek a vo svete šírte túto výzvu ďalším spriazneným dušiam. Každý, kto sa pripojí, posilňuje pôsobenie všetkých a zjednotená sila sa vďaka tomu znásobí. Pretože Boh má len jedny ruky a to sú tie naše…

Zostávam v hlbokej vďačnosti, úcte a láske k čitateľom časopisu Vitalita.

Ďakujeme za rozhovor a zážitok byť pri tom.

Svetlo sveta je v našich srdciach

Rozhovor bol publikovaný v aprílovom čísle mesačníka VITALITA.