Decembrový spln je bránou k vedomej ľudskej dospelosti

Decembrový spln je bránou k vedomej ľudskej dospelosti
Milí priateľky a priatelia, tento blog je na prvý pohľad asi dosť vážny 🙂, ale tak mi to prišlo… Prajem Vám príjemné čítkanie 🙂
V stredu 12. 12. 2019 o 6:14 h ráno sa naplnia vplyvy a energie významného splnu Luny v znamení vzdušných Blížencov pre Zem. Slnko je do zimného slnovratu 22. 12. v astrologickom znamení ohnivého Strelca. Je to skvelá kombinácia pre dovŕšenie ostatných udalostí. Celý tento rok pod vládou Merkúra bol veľmi rýchly a jeho záver o to viac. Deje sa tak preto, aby sme sa doslova vytriasli a bez blokujúceho premýšľania zbavili všetkých starých foriem nánosov z obdobia končiacich starých čias.
Približne od 9. 12. do 15. 12. môžete na sebe pozorovať silný vplyv tohto splnu. Ide o celkové spomalenie schopnosti vhodne reagovať, o rýchlejšiu únavu, miernu podráždenosť alebo bolesti v rôznych častiach tela. Aj Vy vnímate silnú potrebu ísť do lesa, byť v spojení s prírodou alebo túžbu – len tak byť a „hybernovať“ ? Kombinácia Blížencov a Strelca prináša pozitívny pohľad na život, ale ťažšiu schopnosť sústredenia, tendenciu k triešteniu síl a chuti odskakovať od jednej myšlienky a činnosti k druhej, veci dokončovať s väčšou námahou, potrebu častejšie oddychovať alebo práve robiť to, čo nás baví.
Naše telo, srdce i myseľ sa prelaďujú na vibrácie nových časov a iný náhľad na život a bytie, na ich zmysel a podstatu. Všetko sa mení a my tiež. Máme slobodnú voľbu povedať tomu áno, alebo nie. Preto si treba dopriať dostatok času na spánok a vhodný relax, vedomý dych a fyzické cvičenie, láskyplné dotyky a objatia s blízkymi ľuďmi, zmysluplnú prácu, dostatočný pobyt na čerstvom vzduchu, kvalitnú stravu a dostatok tekutín. Je veľmi dôležité – popri tom, čo sa nám teraz v živote deje – odhaľovať, uvedomovať si a citlivo prepúšťať posledné fragmenty a súvislosti starých, obmedzujúcich programov, blokov a vzorcov ega, myslenia, cítenia a správania. Dočistiť potlačené a vytesnené zvnútornené bolesti a zranenia bez pocitu obete a viny (pretože všetko má patričný dôvod), a s prijatím zodpovednosti dospelého a vďačnosti za každý nový deň.
Prechádzame veľkou očistou a premenou cez nové Svetlo sveta. V tomto období, keď staré vývojové cykly končia a nové otvárame, máme veľkú osobnú i kolektívnu šancu sa oslobodiť a zbaviť všetkých foriem strachov, necitlivosti, odpojenosti, bolesti a utrpenia. Keď okolo nás tlejú obavy z ohrozenia a prichádzajúcich zmien, ktoré plodia fyzické choroby a psychické poruchy, agresivitu a prinášajú ľuďom, ktorí im podľahnú, nešťastia a nehody, jedinou cestou je vnútorný pokoj, pokora a súcit. To je ono očakávané osobné znovuzrodenie a dozrievanie. Potrebujete to jasnejšie uchopiť? Tu je trojica zásad, ktorá každého prenesie cez úskalia súčasnej prelomovej doby: všímanie si a rozlišovanie nového, ktoré neustále tvoríme našimi myšlienkami a emóciami, ďalej nastavenie sa na otvorenosť a prijímanie toho ďalšieho nového, ktoré zatiaľ nepoznáme, a napokon spojenie sa s hlbokou dôverou, že všetko sa deje pre naše najvyššie dobro.
Chcete praktický návod? Buďte s tým, no zbytočne nad tým nedumajte, radšej sa tešte z maličkostí, pripravujte (si) adventné prekvapenia a vianočné darčeky, veľa sa smejte a hýbte, vyhýbajte sa nákupným centrám a médiám, hlavne televízii, a tak vedome postupujte malými krokmi do veľkej budúcnosti 🙂.
Vidíte to sami, žijeme čas, keď sa oddeľuje zrno od pliev. Scitlivovaním nášho sveta a obnovou úcty k Zemi ako ľudia dospievame a spoločne si svietime na cestu. Ako je to možné? Cez každodenné prejavy vzájomnej podpory a lásky bez akýchkoľvek očakávaní a bez akýchkoľvek podmienok. Cez vedomé pestovanie pozitívnych pocitov, predovšetkým radosti a nadšenia, ktoré nám spevňujú roztrasenú pôdu pod nohami. Najdôležitejšia práca, akú tu teraz máme robiť, je práca na sebe. Najvýznamnejšou úlohou tohto života je prísť na to, kto vlastne sme.
Afirmácia: Uvedomujem si plnú zodpovednosť za to, čo a ako tvorím a preciťujem.