VEĽKONOČNÝ SPLN JE O NASTOLENÍ NOVEJ ROVNOVÁHY

VEĽKONOČNÝ SPLN JE O NASTOLENÍ NOVEJ ROVNOVÁHY A VNÍMANIA LÁSKY

Témou aprílového splnu Luny 2020 je hľadanie, objavenie a nastavenie novej kvality rovnováhy a lásky v živote. Nastane na osi Baran – Váhy v stredu 8. apríla o 04:38 h na ránom.
Slnko v astrologickom znamení ohnivého Barana prináša nové podnety, pohľady a postoje, nový život, odvahu, radosť, silu a priebojnosť.
Mesiac vo vzdušných Váhach zasa harmóniu, krásu, rovnováhu, nehu, čistotu, umenie, ušľachtilosť, jemnocitnosť, súcit, pokoru, vyrovnanie a lásku.
Baran nás tlačí do novej realizácie samých seba. Stvoriteľ – Najvyšší zdroj iniciuje nové začiatky a pomáha nám znovuobjaviť pôvodné zmysluplné aktivity. Napriek súčasným mimoriadnym obmedzeniam a fyzickej oddelenosti plávajte na vlnách radostných činností, smerom k ľuďom, vzťahom a veciam, ktoré vo vás vzbudzujú skutočné nadšenie.
Spievajte, tancujte, maľujte, modelujte, cvičte jógu, rozprávajte sa, telefonujte, štrikujte, šite, varte, pečte, starajte sa o záhradu, choďte do lesa… robte to, čo vás napĺňa energiou, pri čom strácate pojem o čase… Prosto dovoľte si nájsť esenciu vašej osobnej radosti! Darujte si darček a dovoľte si robiť toto všetko s láskou. Nájdite v tom pokoj, hĺbku, svetlo, vykúpenie, satisfakciu, zaľúbenie. A zostaňte tomu verní aj v nasledujúcich časoch…
Os aprílového splnu Baran – Váhy prepája protiklady, spája mužské a ženské kvality, spája mňa a teba. Cizeluje a mení, generálne upratuje, ukončuje a otvára, očisťuje a harmonizuje – naše vzťahy. Baran predstavuje mužskú silu a Váhy ženskú lásku.
Aprílový spln vynáša na svetlo našu vnútornú, zásadnú, osobnú pravdu o tom, ako sa vzťahujeme sami k sebe, k partnerovi a k iným ľuďom, taktiež k životu, k chorobe, k strachu, k dôvere, k viere, k nádeji, k smrti, k láske a k našej osobnej sile. Ide o to hľadať, nachádzať a nastaviť si novú rovnováhu v zmysle: ja som víťaz – ty si víťaz. Objaviť a prejavovať vašu zdravú silu, optimálne miesto a osobné dary v medziľudských vzťahoch, v systémoch spoločnosti i súčasného vývojového posunu ľudstva.
Na správnu sebarealizáciu a žitie pravého poslania si potrebujeme vytvoriť podporný kruh ľudí a pozitívne prostredie. Pustime sa do toho teraz, vedome a zodpovedne, krok po kroku. Vytvorme si zdravé hranice pre náš osobný priestor bez obmedzovania iných.
Až do Veľkonočnej nedele je ideálny čas na zvnútornenie sa, precítenie toho, čo a prečo žijeme, na ukotvenie v našom strede a srdci, odkiaľ môžeme pohnúť vesmírom.

Afirmácia: Najmocnejšou silou vesmíru je láska.

Silvia Marisi
www.StastnaRovnovaha.sk