Býčie novolunie 2020 otvára brány k láske a hojnosti dokorán

Býčie novolunie 2020 otvára brány k láske a hojnosti dokorán
Novolunie ako koniec starého a začiatok nového lunárneho cyklu je ideálnym časom na tvorbu budúcnosti cez tvorivú vizualizáciu žiadaných zámerov a životných snov. Každý z nás si – vedome alebo nevedome – vyberá a priťahuje myšlienky, pocity a emócie na základe zákona príťažlivej sily, v zmysle podobné rezonuje s podobným. Ich – uvedomelou alebo netušenou – sejbou do úrodnej kozmickej pôdy kvantového poľa nekonečných možností si tak v časovom úseku Mesiaca v nove zásadne nastavuje prichádzajúce udalosti a kvalitu zážitkov minimálne na ďalších 29,5 dní – až do momentu nového novolunia. Jednoducho povedané, až pokiaľ sa Mesiac (ženský princíp) a Slnko (mužský princíp) znova ocitnú pri obežnom putovaní oblohou jeden vedľa druhého. Avšak tento nov vidí a siaha oveľa viac dopredu.
Zemské astrologické znamenie Býka pod taktovkou Venuše avizuje, že jar sa rozbehla na plné obrátky a je čas si vychutnávať hmotné dary, potešenia, pôžitky a krásy života. Býkovi ide v prvom i poslednom rade o skutočné hodnoty, teda v osobnom ponímaní o vzťah k sebe a o nastavenie vlastnej zdravej sebahodnoty v živote. Súčasne je jeho doménou zameranie na hmotu, telo, peniaze, majetky, zdravie, sexualitu a medziľudské vzťahy. Tieto aspekty budú v nasledujúcich dňoch ako pre Býkov, tak ostatných prvoradé. Totiž kvalitu tohto novolunia významným spôsobom umocní sila kolektívnej planéty Urán v Býkovi – a to tak, že bude pôsobiť na ich zásadnú premenu. Nech vás teda neprekvapia prebiehajúce vnútorné i vonkajšie rozpory sprevádzajúce aktuálne dianie. Nutná je zmena myslenia a vnímania všetkého, čo sa deje. To, čo sa osvedčilo, skorigovať a prispôsobiť novej dobe. To, čo doslúžilo, s vďakou a rešpektom odložiť na smetisko dejín.
Magický, zásadný manifestačný okamih novolunia, keď Slnko i Mesiac konštelujú v Býkovi, nastáva v tomto prelomovom roku 2020 vo štvrtok 23. apríla o 4. hodine a 28. minúte nad ránom. Máme príležitosť otvoriť sa láske, zdraviu, hojnosti a pravým hodnotám. Je nám daná možnosť ukončiť hry vnútorného odporu, osedlať vzdorovité ego a prijať tieto životné pra-hodnoty na všetkých úrovniach. Zahodiť za hlavu staré presvedčenia, zbaviť sa nefunkčných spôsobov života, ktoré nám – až do súčasnej éry korunovácie nášho vedomia vďaka stretnutiu s corona-vírusom – bránili žiť v radosti, jasnosti a hojnosti. Buďme pokojne pozitívne aktívni. Zjednodušujme, detoxikujme, búrajme, očisťujme, zbavujme sa pozostatkov starých časov a všetkého, čo nás ťaží a bráni vykročiť v novom eláne a nadšení. Držme si pozitívne myšlienky a vzletné city, vráťme sa ku skutočným ľudským cnostiam a pravým hodnotám. Uvedomme si našu vysokú osobnú hodnotu a doprajme si v každom okamihu nádychu a výdychu vychutnávanie toho najväčšieho daru, aký sme mohli dostať – života. Prepojme sa s naším otcom Vesmírom a našou matkou Zemou na hlbšej úrovni bytia, oceňujme krásu živej prírody a všímajme si poklady sveta v nás i okolo nás. Pretože len to, čomu dávame pozornosť a našu energiu, rastie. Medzi bojom so starým a bolestným si teda vyberme výživu láskyplnému, podporu novému a otvorenie sa harmonickému. Kvadratúra na Saturn vo Vodnárovi nám s tým efektívne pomôže. Nevyhnutná potreba nášho osobného rozvoja a spoločenského posunu nám velí skočiť do neznáma a s doteraz nadobudnutou múdrosťou v hrsti riskovať. Buďte bez obáv a bdejte. Isté je, že sme pod ochranou, a že bude oveľa lepšie ako doteraz.
Afirmácia: Vyberám si lásku, zdravie, krásu a bohatstvo života na všetkých úrovniach bytia.