AKO BYŤ V PSYCHICKEJ POHODE v období prerodu ľudstva

Narodili sme sa do veľkej epochy dlho očakávaného kvantového skoku – vzostupu – transformácie Zeme. Sme jej súčasťou, a tak každého z nás volá pridať sa. Prípravy tejto mega zmeny sprevádza veľký chaos, kolaps a rozpad starých štruktúr, pretože len tak môže vzniknúť nová kvalita. Čistíme v sebe nánosy bahna a minulých bolestí, aby z uhlíkových vláken nášho fyzického tela pod enormným tlakom, teplom a záťažou vznikol diamant. Lúčime sa s prežitými formami života a čaká nás reštrukturalizácia spoločnosti
vo všetkých oblastiach. Predpokladaným míľnikom mal byť podľa viacerých zdrojov a predpovedí rok 2000, potom dátum 21.12.2012, prípadne 21.12.2020 a súvisiace absolútne unikátne astronomické
divadlo.
Skôr ako vstúpime do Nového veku Vodnára, je vhodné mať jasno v tom, kde som teraz, kam idem a čo s touto hlbokou premenou súvisí. Nevyhnutné je generálne si upratať v sebe i okolo seba, rozlúčiť sa so doterajším spôsobom života a byť bdelý. K tomu potrebujeme byť v psychickej pohode a sile. Ako na to? Praktické odpovede nájdete v tomto článku.

Svet sa nám javí podľa našej úrovne vedomia, a tak v každej chvíli každá živá bytosť z tohto uhla vnímania koná najlepšie, ako dokáže. Preto akékoľvek posudzovanie a porovnávanie seba a iných je kontraproduktívne a mätúce. Pre každého z nás je kľúčovou výzvou každý deň byť najlepšou verziou samých seba. Uvedomiť si priestor
našej vnútornej slobody a nebyť závislý len na vonkajšej slobode. To je možné, keď sa spojíme sami so sebou a spočinieme vo svojim pokoji, vlastnom strede a rovnováhe. V tomto stave čírej pravdivosti a čistého spojenia s našim zdrojom sa spájame s hlbokou múdrosťou v nás, stávame sa slobodní tvorcovia a žiadne vonkajšie sily a udalosti nás nepoškodia a nezlomia. Prijatím a tvorbou vlastnej reality – teda prijatím tých jej aspektov, ktoré nemôžeme zmeniť, korekciou toho, čo je v našich silách zmeniť a jasným zámerom na to, čo si prajeme vytvoriť, sa stávame
silní, spokojní a dokonalí takí, akí sme.

Pre hlbší náhľad a širšie uvedomenie uvediem, aké sú základné rozlišovacie znaky dimenzií – paradigiem, v ktorých prevaha ľudských bytostí na Zemi v tomto období veľkej transformácie planéty žije, t. j. 3., 4.a 5. dimenzie. Veľmi dôležité je uvedomiť si, že väčšina z nás sa presúva v jednotlivých oblastiach života do rôznych dimenzií.
Pričom v každej z nich sa ľudské vedomie vyvíja a posúva podľa jeho cesty duše a vyššieho plánu. Výzvou tejto prelomovej doby, keď vrcholí boj medzi silami dobra a zla o duše, a keď sa oddeľuje zrno do pliev, je byť sám k sebe nekompromisný a radikálne úprimný, ale aj nežný, súcitný a láskavý.

Okolo nás poletujú myšlienky, že najdôležitejší pre tvorbu novej šťastnejšej kvality a úrovne prežívania je:

 1. aktuálny životný pocit, ten sa šíri ďalej, ako kruhy na vode. Náš pozitívny pocit je naším kompasom, ako ďalej áno, a ako už nie.
 2. súčasný vzťah k sebe a iným – pomyselná tepna ľudskej rasy a energetická sieť, ktorá vyživuje tento svet, a ktorú môžeme vždy viac a viac zušľachťovať a kultivovať.
 3. súčasný priestor, v ktorom žijeme a pracujeme. Podľa toho, koho a čo všetko v ňom máme, sa tieto prvky ako zástupné symboly skôr či neskôr v našom živote zhmotnia.

  Tretia dimenzia

  Úroveň vedomia v 3D charakterizujú polarity a dualita, pričom ženský a mužský princíp spolu bojujú. Človek rozdeľuje ľudí, situácie a zážitky na dobré a zlé, podľa toho, či ich vníma ako vyhovujúce a príjemné, alebo nepríjemné až bolestné. Jeho vedomie je ukotvené vo svete myšlienkových foriem, ktoré si tu ľudia a systém vytvorili. Kľúčovú rolu v náhľade na svet hrajú materializmus, rozumové uchopenie prežívania a logické myslenie. Človeka ovládajú a jeho život doslova programujú: ego, zvyky, obyčaje, vzorce myslenia, programy správania a emócie.                                                        Bez ohľadu na to, či ich hodnotí ako dobré alebo zlé, pretože ich pozná, poskytujú mu takzvanú komfortnú zónu, kde sa cíti v bezpečí. Neznáša zmeny a bojuje proti nim. Odmieta predstavu, že existuje niečo iné ako známe fyzické formy existencie. Najväčší strach je pre neho strach zo smrti. V záujme prežitia sa prispôsobuje a poslúcha autority. Pre tlmočenie duchovných posolstiev si vyberá prostredníkov, aby ho viedli a ochránili pred nebezpečnými aspektmi nepoznaného za hranicou pevnej hmoty. Je duchovným otrokom náboženských systémov. Energiu vníma ako hmotu. Typický životný pocit vytvárajú osobné a kolektívne strachy, ktoré vyplývajú z nastavenia, že jedinec je len bezmocnou obeťou veľkého a poväčšine nepriateľského sveta. Spojenie s dušou je u neho nevedomé, pociťuje nedostatok a vinu. Charakteristické sú archetypy: obeť, vinník/tyran/agresor a
  spasiteľ. Má nízku sebahodnotu a nízky stupeň sebauvedomenia. Z veľkej časti žije ako biorobot – otrok vonkajších síl, v zahmlení vnímania a v nevedomosti širších súvislostí. Svoju moc odovzdáva vodcom. Spolieha sa na „silnejších, múdrejších či kompetentnejších“. Pocity, emócie a zranenia vníma absolútne. Verí tomu, že život je krutý a nespravodlivý, a že ho žijeme len raz. Veľmi ťažko nachádza zmysluplnú
  cestu von z kola bolesti a hlbší zmysel diania. Aby sa cítil významný, potrebuje tvrdo pracovať. Čas vníma lineárne. Je akoby spiaci a nevedomý.
  Človek často uviazne vo vnútornom konflikte, keďže jeho správanie je ovplyvnené potrebou byť dostatočný a užitočný, prípadne túžbou zavďačiť sa a zapáčiť sa iným.
  Životne dôležitá je pre neho mienka a potreby iných. Preto skrýva osobné pocity a zraniteľnosť. Dôsledkom jeho nevedomosti je utrpenie. Často sa cíti bezmocný, a aby mal podiel na moci, manipuluje a hrá rôzne hry ega k ovládaniu okolia.
  Najčastejšie vyvolávaním pocitov viny a strachu, citovým vydieraním, zaslepenou službou iným, upadnutím do choroby či chudoby, prípadne dojmom, že je nevinnou obeťou okolností. Ľudí selektuje a hodnotí podľa povodu, predkov, rasy, rodiny a vzhľadu, dodržiavania spoločenských predpisov a konvencií, úspechu v kariére, statusu v spoločenskom rebríčku, výšky konta v banke, majektu, titulov, kontaktov, krásy, veku, zdravia či intelektu.

  Štvrtá dimenzia

  V 4D je vedomie ľudskej bytosti rozšírené. Človek zisťuje, že sme duchovné bytosti vo fyzickom tele. Objavuje svoju dušu, začína s ňou komunikovať, počúvať ju a starať sa o ňu. Je to obdobie, keď prahne po duchovnom rozvoji, číta sebarozvojové knihy a články. Vyhľadáva a vstrebáva nové informácie, aj keď zatiaľ len na úrovni myšlienok a duchovných teórií. Postupne, ako sa jeho vedomie cez nové zážitky a odbloky rozširuje a zvyšuje, rastie aj jeho odvaha prekračovať vlastnú komfortnú zónu. Prirodzený vývoj ho núti pracovať s fyzickým telom a dychom, navštevovať rôzne semináre a psychoterapie. Učí sa čeliť vlastným strachom a eliminovať ich. Krok po kroku opúšťa hru na obeť a vinníka, aj keď je jeho vedomie stále ovládané zásadami ľudskej morálky a duchovnými ideálmi. Čas začína vnímať aj cyklicky. V pracovnej a voľnočasovej oblasti objavuje a zužitkúva osobné dary a talenty. Chápe nevyhnutnosť radikálneho odpustenia sebe aj iným a zbavenia sa starých vzorcov a zvykov pre osobný rozkvet. Pracuje na bezpodmienečnom sebaprijatí, sebaúcte, sebadôvere, autentickej sebahodnote, zdravom sebavedomí a sebauvedomení. Veľkú rolu tu hrá osobná hrdosť a ego. Človek sa po úvodnej práci na sebe môže preklopiť do pozície duchovnej pýchy a namýšľať si, že všetko podstatné už vie a začne iných poučovať. Odhaľuje a začína odsudzovať systém spoločnosti zameranej na výkon a konzumný spôsob života. Kritizuje politiku, drancovanie planéty Zem, nezdravý vzduch či stravu. Títo ľudia môžu byť nadšenými jogínmi, ekológmi či vegetariánmi a bojovníkmi za nové hodnoty. No ešte sú zakorenení v projekciách na vonkajší svet, ktorý môžu vidieť ako nespravodlivý až krutý. Život vnímajú prostredníctvom piatich zmyslov a učia sa žiť svoj potenciál. V každom prípade sú oveľa lepšími, citlivejšími a láskyplnejšími ľuďmi, partnermi a rodičmi ako v 3D. Hľadajú a skúšajú alternatívne spôsoby myslenia a konania. Snažia sa všemožne zlepšiť život svoj, situáciu celej spoločnosti i našej planéty. Sú prebudení do božského vedomia a božskej lásky.

Piata dimenzia

Mužský a ženský princíp sa navzájom rešpektujú, podporujú, pozdvihujú, spolu- pracujú a v plnoprávnosti a rovnováhe spolu-vytvárajú hodnoty a kvality novej úrovne života na Zemi. Keď sa človek zakorení v prítomnej chvíli TU a TERAZ, postupne sa viac a viac presunie do 5D. Jeho vedomie je na úrovni jednoty, miznú hranice oddelenosti ega a vlastného, osobného JA od zvyšku sveta. Je vedený jeho Vyšším JA a intuitívnym pocitom, že vie. Spolieha sa na to, že veci sa dejú pre najvyššie dobro jeho a ostatných. Stáva sa vedomý. Postupne sa u neho rozvíja mimozmyslové vnímanie. Dokáže v hrubej hmote vedome manifestovať prostredníctvom zámerov. V práci robí to, čo ho baví, v čom je originálny a skvelý, čo prináša radosť jemu aj iným a tieto činnosti ho uživia, teda poskytujú mu hojnosť, slobodu, prosperitu a naplnené živo-bytie.

Ľudské bytosti v 5D milujú všetkých bez rozdielu, bez podmienok a očakávaní. Bezpodmienečná láska je ich spôsob života. Sú prirodzene osvietení. Žijú v priamom spojení s dušou a Stvoriteľom, v atmosfére Pravdy, pokoja, rešpektu, jednoduchosti, podpory, spájania, kooperácie a jasného myslenia. Bytostne cítia, že všetci sme na jednej lodi. Energiu vnímajú ako svetlo. Ich motiváciou je byť súčasťou, spolu-tvoriť
Jednotu. Žijú s ľahkosťou, pokojom a radosťou. Fyzická realita v ich ponímaní stráca pevný a nemenný koncept. Vnímajú jemnejšie
energetické úrovne a iné reality, dokážu sa dokonca pohybovať vo viacerých súčasne. Ľudia v 5D vedia liečiť seba a iných. Dokážu pracovať s energiou.
Človek v piatej dimenzii prijíma svet taký, aký je, so sledom jednotlivých udalostí. Žije v prúde, pohode a dostatku. Pozná sám seba, dokáže si nastaviť zdravé hranice a cíti hlboký zmysel vlastného života. Dokáže už vnímať motívy, myšlienky a emocionálne stavy iných. Nepozná strach zo smrti, lebo vie, že jeho vedomie je nekonečné a nezaniká spolu s fyzickou schránkou. Je vedomým tvorcom, načúva svojmu vnútornému hlasu a preberá plnú zodpovednosť za svoje konanie a prežívanie života. Uvedomuje si vlastnú silu, dovoľuje si slobodné rozhodnutia a nasleduje jeho vnútorné vedenie.
Vníma paradoxy bytia a dokáže sa orientovať mimo dualitu súčasného sveta. V jeho prítomnosti sa otvorený človek cíti veľmi dobre, vníma jeho vnútorný pokoj a bezpodmienečné prijatie, pretože vedomie v 5D stojí na hlbokej láske, tichom mieri a aktívnom súcite.

Tešme sa a oslavujme!

Vraciame sa sami k sebe. Vstupujeme do nového raja, Veku Vodnára – Novej Zeme – Zlatého veku ľudstva – Sat Jugy. No pokým sa tam úplne dostaneme, čaká nás – každého zvlášť, aj všetkých spolu – zaujímavá a dobrodružná cesta s mnohými výzvami, skúškami a lekciami. Tejto téme sme sa venovali v mojom rozhovore pre minuloročnú júlovú Vitalitu, nebudem tu preto už napísané opakovať.

 • Zásadné je kultivovať spojenie s našim vnútorným stredom a srdcom. Aktívne a vedome si udržiavať pokoj a rovnováhu. Každý deň si nájsť chvíľu na seba, úplne vypnúť, nechať odplynúť myšlienky a osamote sa stíšiť. Relaxovať svojim obľúbeným spôsobom a komunikovať so svojou dušou, vnútorným hlasom – vyšším Ja. Môže to byť pri meditácii, modlitbe, kontemplácii, joge, taj-či, či-kungu, vedomom dychu,
  vychádzke do lesa, práci v záhrade, varení, relaxe vo vani… Potrebné je navnímať si a nastaviť svoj pravý osobný kurz – smer rozvoja, posunu a držať sa ho.
  K tomu vziať do rúk kľúče k psychickej pohode a sile v prelomovom a prechodnom období a uvedomele si vypestovať úplne nový systém dostatočnej starostlivosti o seba. Až keď to urobíme, budeme schopní byť skutočnou oporou sebe, našim partnerom, deťom, rodičom, príbuzným a známym, a v plnej kondícii zo svojho stredu, múdrosti a sily spolu-tvoriť Novú Zem. Nasledujúce nástroje nám v ťažkých
  dňoch prinesú bezprostrednú posilu a správnu orientáciu. Vo fázach výdychu a konsolidácie nám zasa poskytnú schopnosti, ktoré nás dobre pripravia na budúce požiadavky. Aktivizujú, urýchľujú a zjednodušujú náš osobný vývoj. Tu sú:

  Kľúče k psychickej sile

 1. Nastavenie sa na základný optimistický postoj a riešenie situácie, nech sa deje, čo sa deje. Nevzdávanie sa, s plnou sebadôverou a uvedomením, že všetko je tu pre naše osobné aj kolektívne najvyššie dobro. To človeku umožní uvoľniť sa, vyhýbať sa stresom a dostať sa do sily, pohody a svojho stredu. Poznáte to príslovie: „Všetko raz dobre skončí. Ak to nie je dobré, tak to ešte neskončilo.“
 2. Viera v to, že všetko dobre dopadne. Prosto, že sa zmysluplné dielo vydarí, výsledok nášho úsilia dostaví, aj napriek čiastočným či dočasným ťažkostiam, komplikáciám a okolnostiam, ktorým nemusíme rozumieť alebo ich chápať. Spomeňte si na všetko, čo ste v živote už dokázali.
  Nevyhnutná je aj trvalá vďačnosť za všetko, čo máme a víťazný postoj Márie Magdalény: „Viera – Nádej – Láska“. Teda i dôvera, pokora a súcit.
  Keď všetkých bez nutnosti nejakého dôvodu prijímate, takých akí sú, špeciálne vašich „nepriateľov“, a ešte ich aj milujete, ste spokojní, uvoľnení,
  radostní a vyžarujete lásku. To je stav bezpodmienečnej lásky – esencie 5D, do ktorej prišli pred dvetisíc rokmi ľudstvo prebudiť Ježiš (Jeshua) a Mária Magdaléna.
  Ako spoznať osobný posun? Keď ste dospeli do stavu, že sa zoznamujete aj s ľuďmi, ktorí vás doteraz nezaujímali – a dokonca bez zámienky, aby ste od nich niečo potrebovali, ide o uvoľnený, obohacujúci a slobodný prístup.
 3. Schopnosť prijímania, teda dokázať brať veci také, aké sú. Je to kompetencia integrovať do života všetko, čo mi poskytuje a prináša – prijímať aktuálnu životnú realitu: zmeny, straty, sklamania i nové dary. Vďaka tomu sa vyvíjame, meníme a zrejeme. S predpokladom, že už dokážeme rozpoznať, čo môžeme a čo nemôžeme ovplyvniť, a pokojne prijímame, keď sme schopní niečo zmeniť a iné nie. Pomáha tréning bez domýšľavosti a interpretácií nášho ega vidieť aj za zrakom a počuť aj za slovami. Teda byť dobrý pozorovateľ, bdelý a plne všímavý.
  Každý z nás je prijímač aj vysielač energií. Naučme sa to robiť automaticky zodpovedne a efektívne. Sledovať viaceré zdravé a podporujúce informačné zdroje, vnímať súvislosti a dôsledky. Zároveň sa spoľahnúť na vyššie vedenie, že všetky potrebné informácie a pokyny ku mne a ku nám včas prídu.
  „Bez pýchy prijímaj, čo dostávaš. Bez smútku sa vzdávaj toho, čo strácaš.“
  Marcus Aurelius
 4. Tu a teraz vedome tvoriť budúcnosť. Svoju osobnú – podľa toho, aké myšlienky, pocity, situácie a emócie si vedome vyberám a nevedome
  priťahujem. A taktiež kolektívnu, prípadne spoločenskú – podľa toho, k akým hodnotám sa prikláňam, a ktoré mojou energiou a pozornosťou podporujem a dotujem. Z našich osobných svetov sa v každom okamihu tvorí a skladá ten nový veľký svet.
  Vkladať do novej reality jasné zámery a lásku. Zvedomiť si svoje zdroje, bloky, potreby, hodnoty a naskočiť na aktuálnu energetickú vlnu. Keď si
  utvorím svoj správny smer postupu, nasledujem hlas duše a už vidím otvoreným citlivým horiacim srdcom, treba sa tohto kurzu držať. Dostávame sa tým k osobnej integrite, sile a spájame sa s hlbokou múdrosťou.
 1. Prijať za seba a svoje rozhodnutia plnú zodpovednosť. To znamená prestať hľadať vinníkov a alibi, opustiť rolu obete, páchateľa či spasiteľa. Namiesto toho sa stať duchaprítomným, ľudsky dospelým a konštruktívnym v akejkoľvek situácii. Eliminovať vlastné a cudzie očakávania a potrebu ich naplniť.
  Každý človek dostáva do vienka súčasne s jeho úlohami aj všetky potrebné pomôcky, aby lekcie zvládol – po svojom. Takže je zásadné naučiť sa
  rozoznávať, čo je moje a čo už nie. Sme zodpovední: za vlastné myšlienky a pocity, za naše konanie i nečinnosť, za našu angažovanosť i jej medze.
  Ideálny stav je v každej chvíli prijímať zodpovednosť za seba, nepreberať ju za iných, ani ju na nich nepresúvať.

„Nesieme rovnakú zodpovednosť za to, čo robíme, aj čo nerobíme.“ J. B. Moliére

 1. Udržiavať rovnováhu v živote. V mužských a ženských aspektoch. V dávaní a prijímaní energie a jej rôznych foriem z viacerých zdrojov. V práci
  a odpočinku. V súkromnom a spoločenskom pôsobení. Poznať a strážiť si zdravé hranice.
  Nepreťažovať sa v práci a výkonoch, ale preventívne sa starať o napĺňanie vlastných potrieb, o fyzické telo, energetiku biopoľa (aury) a celkové zdravie. Ak majú byť telo, duša a duch v rovnováhe, potrebujú nielen obdobia štruktúrovaných pracovných činností smerujúcim k žiadaným výsledkom, ale aj dostatok času na uvoľnenie, pohodu a príležitosti na užívanie života.
 2. Vytvoriť si kvalitné ľudské zázemie a pracovať na vzťahoch. Pri tom je treba rozvíjať a pestovať: vlastnú emočnú inteligenciu a vitalitu, ďalej komunikačnú inteligenciu a schopnosti, a do tretice systemickú inteligenciu, t.j. povedomie vyššieho poriadku a usporiadania systémov, ktorých sme všetci súčasťou. Spriaznenosť s druhými ľuďmi nám poskytuje silu a dôveru, aby sme vydržali
  a zvládli aj zlé časy. Pri prekonávaní kríz a náročných období hrá veľkú úlohu to, či máme v našom
  osobnom svete a živote ľudí, ktorí nám rozumejú, stoja pri nás a dokážu nás efektívne podporiť. Takéto vzťahy je treba budovať a starať sa o ne. To od nás vyžaduje prekonať osamelosť, rozvinúť empatiu a schopnosť nadväzovať kontakty a vzťahy s druhými ľuďmi a uzatvárať s nimi priateľstvá. Úprimné vzťahy, ktoré stoja na vzájomnom rešpekte, uznaní a rovnocennosti, tvoria synergické účinky a posilňujú našu psychiku, spokojnosť a pohodu.
  Vzťahy delíme na rodinné, priateľské a profesijné. Ak v nich máte zmätok, treba si ujasniť vzájomné roly, hranice a neočakávať od nich príliš. Udržiavať rovnocenné vzťahy znamená ukazovať sa taký/á, aký/á som a tým poskytovať druhým šancu, aby ma takého/ú vnímali a mali radi.
  Prvým krokom je pestovať dobrý vzťah sami so sebou. Buďte k sebe vnímaví a pozorní. Hovorte o sebe len v dobrom. Naučte sa mať seba úprimne radi.
 3. Pravidelne sa spájať a prepájať s ľuďmi podobných hodnôt, naladenia a spôsobu života. Kvôli vzájomnej podpore, výmene podnetov, vhľadov, rád,
  skúseností,… i domácich produktov. Vedome zakladať a spolu-vytvárať väčšie i menšie spoločenstvá a komunity Novej Zeme, ktoré nie sú zaťažené
  interakciou so starými formami, ktoré už doslúžili. K vzostupu novej éry je možné dospieť až vtedy, keď už to staré zomrelo.
 4. Postupne citlivo opustite minulosť a vysporiadajte sa s ňou. Zabudnite na doterajší životný štandard, ktorý sme vymenili za vnútorný pokoj a
  a spokojnosť. Buďte otvorení úplne novým rozmerom a nepoznaným prejavom života a bytia. Tešte sa z objavnej a dobrodružnej cesty a žitia iného života, aký ste doteraz nezažili, v novom svete, ktorý tu doteraz nikdy nebol. Aké vzrušujúce. Aktívne a pravidelne si vizualizujte pocity, obrazy, udalosti, osoby, situácie, okolnosti a žiadanú kvalitu prežívania vášho nového života v Novom veku. Ak to zatiaľ neviete definovať jasne, začnite tým, čo vo vašom živote už nechcete a od toho si odvoďte, čo si prajete. Predtým sa rozlúčte a poďakujte tomu, čo nechávate za sebou – za skúsenosť a posilnenie vašej duše na jej ceste.
 5. Navnímajte si život akoby bez času, keď sa všetko stane teraz a tu. Krok po kroku sa skúste naladiť do stavu prirodzeného osvietenia, posvätnosti každej chvíle a jedinečnosti každého z nás. Osvietené a nanebovstúpené bytosti, ktoré sú nám stále bližšie a bližšie, tak život na Zemi vnímajú. Všetko, čo tu máme a je, je pre nás priaznivé. Postoj k tomuto aspektu života na Zemi je ten záverečný kľúč. Našou úlohou na tomto svete je uvidieť, prežiť to a ísť ďalej. Život je plynutie. Vedie nás najvyššia nezávislá inteligencia, ktorá naše životné udalosti riadi aj
  bez našich zásahov. A na to, aby sme si do našich životných scenárov vložili to, čo si tu prajeme zažiť, sme dostali do vienka slobodnú vôľu. Je čas to
  manifestovať a zažiť plnohodnotné bytie vo svetle piatej dimenzie.

Viac o tejto téme sa dozviete na mojej webovej stránke, v online programe s príbehmi, zrkadleniam, radami a možnosťou klásť otázky, ako aj v príručke, pripravenej na vydanie.

Text: Silvia Marisi Shanti
www.StastnaRovnovaha.sk,

Článok vyšiel v časopise Vitalita 1/2021