Tajomstvo vedomého dýchania pre trvalú vitalitu

Nádychu a výdychu vďačíme za život v nás. V bežné dni ich vykonávame automaticky a plytko. Dych je duch, Stvoriteľ, Univerzum. Kvalita a hĺbka zamerania pozornosti naň určuje úroveň vedomia. Dych je posvätný.

Evanjelium dychu

Iste to poznáte… Akoby nedýchame, keď sa bojíme, sústredíme alebo sme v strese. Plnú kapacitu vedomého dychu využíva v týchto časoch len málokto.

Kľúčový prínos správneho dýchania v prítomnej chvíli je, že vás udržiava v kontakte s telom. Vaše telo sa s vami pokúša neustále spojiť. Načúvajte mu. Pri dýchaní nasávate vlastnú vnútornú múdrosť a nachádzate odpovede vo svojom vnútri. Telo je zázračné. Telo je múdre. Vie sa liečiť samo a udržiavať v dokonalej forme – akoby večnej mladosti. Ak mu to dovolíte.

Venujte pozornosť svojmu telu, všímajte si, čo žiada. Pravidelným hlbokým pomalým dýchaním ho spoznáte. Naladíte sa naň a to spôsobí vo vašom živote revolúciu. Transformačnú zmenu smerom k obnove plného potenciálu. Dýchanie vás oslobodí, rozpumpuje vás, dodá vám dostatom energie – a je zadarmo.

Vedomý dych

Spôsobov dýchania sú tisíce. Základné kategórie dychu, ktoré používa väčšina ľudí, sú hrudný alebo brušný. Plný jogový dych je komplexný. Využíva plnú kapacitu pľúc a všetky svaly určené na dýchanie. Mali by sme ním dýchať po celý deň, zabezpečuje príjem energie do tela a správnu funkciu všetkých orgánov. Tvoria ho: brušný, hrudný a podkľúčový dych.

Brušný dych využívajú viac muži. Ženy ho postupne prestanú používať najmä počas tehotenstva. Avšak je významný pre správnu funkciu tráviacich a pohlavných orgánov, preto tu vznikajú v dôsledku toho rôzne ochorenia. Obmedzte ho počas menštruácie a počas tehotenstva.

Nácvik: v ľahu na chrbte sa pomaly nadychujte do brucha. Položte si naň knihu, aby ste videli vyklenutie. Hrudník ostáva nehybný, a bruško sa zdvíha ako balón. Potom vydychujte vzduch nosom a vytlačte všetok tak, aby sa kniha dostala späť nadol. Chvíľu potrvá, kým sa to naučíte. Nabudúce si už nemusíte kvôli tomu líhať. Je to zábava.

Hrudný dych zapája medzirebrové svaly. Pozor, je nedostatočný a vyžaduje si väčší počet nádychov za minútu. Núti viac pracovať srdce, zvyšuje krvný tlak a nervový systém udržuje v nežiaducom stave pohotovosti.

Nácvik: v ľahu na chrbte si položte ruky na rebrá, brucho zostáva nehybné, dych prúdi len do hrude.

Podkľúčový dych zabezpečuje úplnú výmenu plynov v hornej časti pľúc pri zapojení medzirebrových svalov počas dýchania. Podporuje imunitu. Skvele chráni pred astmou.

Nácvik: v ľahu na chrbte si položte ruky na kľúčne kosti a nádych ťaháme do kľúčnych kostí.

Dych ako prána

Prána je univerzálna všadeprítomná energia, zdroj nášho bytia. Napĺňa celý vesmír a prúdi vo všetkom živom. Spája hmotu, vedomie a myseľ, a tak umožňuje existenciu života v hmote. Riadi všetky telesné funkcie. Ak sme zdraví, prána prúdi plynulo celým telom.

Správne dýchanie vytvára rovnováhu medzi pozitívnymi a negatívnymi energetickými prúdmi. Upokojuje nervový systém, reguluje a spomaľuje srdcovú aktivitu, znižuje krvný tlak a podporuje trávenie. Pri správnom dýchaní funguje telo v harmónii.

Dych je úzko spojený so psychikou človeka. Cez výdych sa uvoľňujú z tela bloky, strachy, hnev, myšlienky a pocity, ktoré zaťažujú. Pľúca sú hlavným vylučovacím orgánom. Keď sa prirodzene nezbavíte všetkého vzduchu, zostanú vám v tele jedy, ktoré ho toxikujú a spomaľujú. Radu „dýchaj zhlboka“ poznáte. Kto vám ale kedy povedal, aby ste sa poriadne a opakovane vydýchali?

Nácvik: s nádychom v stoji sa vytiahnite vysoko hore na špičky a s hlbokým výdychom cez ústa spustite ruky, predkloňte sa a uvoľnite napätie z tela.

Niečo na záver

Nedajte sa oklamať jednoduchosťou dychu. Čo najčastejšie sa zameriavajte na to, ako dýchate. Dýchajte rytmicky do bruška až pokým sa hlboké brušné dýchanie stane pre vás samozrejmé. Táto zmena postupne pozitívne ovplyvní všetky aspekty vášho života. Nabudúce vám predstavíme ďalších 15 druhov dychu.                                                                                                                        Silvia Marisi Struhárová

Článok vyšiel v časopise VITALITA, vydanie október 2016