Posvätný PORTÁL 12-12-2021 OTVÁRA ľuďom NEBESÁ

POSVATNÝ PORTÁL 12:12 OTVÁRA NEBESÁ

Od nedele 12.12.2021 do utorka 21.12.2021 je otvorený významný vesmírny PORTÁL, ktorý intenzívne energeticky prepája Zem a Nebo. Uzatvárame 9-ročný cyklus individuálneho vývoja duše, náročný kolektívny posun a transformačný proces od roku 2012. Vtedy taktiež 12. 12. a 21. 12. zaliali planétu obrovské kvantá Svetla extra frekvencií, aby umožnili prerod Zeme a s ním vstup ľudstva do prorokmi predpovedanej Novej zlatej Zeme (Veku Vodnára). Taktiež končí 21-ročný vývojový cyklus dospelosti k celistvosti. Preto čas tak letí a je nabitý míľnikmi.

Nedávne zatmenia Mesiaca a potom Slnka priniesli prirodzené uvoľňovanie starých foriem a postojov v ľahkosti. S výzvou prijať na prázdne miesto nové aspekty bytia. Okolnosti tohto hektického prechodu od minulosti k budúcnosti závisia od každého bez rozdielu.

Žitie v nestálom a turbulentnom prechode z jednej éry do druhej je zásadnou skúškou pre dušu. Ak sa v tom nechcete stratiť a padnúť, je dobré oprieť sa o bdelosť, mať zapálenú sviecu a držať sa svojho smeru. V etape posunu z doby temna do doby svetla sme sa zrodili na Zem pre to, aby sme spolu-pracovali na zaplavení kolektívneho poľa vedomia láskavosťou a súcitom k všetkým formám života.

Kľúčom je pochopiť princíp posvätnosti nášho srdca, čistého krištáľového zdroja komunikácie s najvyšším duchom cez pocity a prežívanie bezpodmienečnej lásky. Centrálnym orgánom svetelného tela človeka je srdce, nie mozog. Tep srdca život začína i končí, a tu sídli večná božská inteligencia. Pre myseľ a ego je ťažké uchopiť rozpustenie starej paradigmy – a veriť, že z niečoho nehmotného a beztvarého sa dajú tvoriť nové štruktúry a obsahy. Na vybudovanie nového sveta okrem pomoci a vedenia zhora treba plné zameranie pozornosti na to, čo tvorím.

Ľudstvo je zahltené tisícročia nahromadenou nevedomosťou. Doteraz bol svet postavený na slepej viere, že všetko je obsiahnuť mysľou. Ľudstvo formulovalo a glorifikovalo zákony myslenia bez poznania, ako funguje mozog. Podobne i úroveň vedomia jednotlivca sa odvíja od toho, či pozná sám seba a vlastnú myseľ. Cestou je pravidelná meditácia, lebo otvára jasné vnútorné videnie. Napriek besneniu médií a obmedzovaniu slobôd vidíme znaky evolúcie osobných, aj kolektívneho poľa vedomia. Je to predzvesť nových riešení, nápadov a impulzov. Stojíme na prahu galaktického zarovnania – nulového bodu božského Zdroja. V humbuku hektiky predvianočných príprav a konca roka sa naša slnečná sústava vždy v polke decembra synchronizuje s galaktickým stredom. Preto je určujúce prepájať sa a stretávať pre aktiváciu brány 12:12. V tomto posvätnom čase sa rodí náš ďalší život.

Práve 12.12. a 21.12. sa pre pozemšťanov otvárajú Božské dvere. Galaktické a kozmické zarovnanie otvára časopriestorovú medzeru a portál medzi svetmi. Je to vyvrcholenie roku 2021 pod dozorom prísneho učiteľa Saturna – čas na prijatie, uctenie, liečenie a riešenie obrovského prílivu zmien prúdiacich do našich individuálnych životov. Mimoriadny rok masívnych posunov, zmien a preskupení do novej paradigmy končí. Prechádzame si procesom duchovného vzostupu, či zostupu. Keď dovŕšime jednu fázu, prejdeme na vyššiu úroveň uvedomenia a pravdy duše. Je to evolúcia ľudskej fyzickej formy pre posilnenie vtelenia duše.

Život je pohyb, a tak cez každú energetickú bránu – vesmírny portál na Zem prúdi nové svetelné vedomie a božské požehnanie s poslaním podporiť intenzitu osvietenia a rozšírenia vedomia. Do zimného slnovratu 21. decembra je veľmi blahodárne denne sa spájať s prírodou, vedome tvoriť, fyzicky pracovať alebo cvičiť, meditovať a odpočívať. Predstavujte si, ako brilantné galaktické svetlo osvetľuje našu cestu domov. Sťahujte cez vaše fyzické telo mocné energie z centrálneho Slnka na Zem do kolektívneho vedomia ľudstva. Vizualizujte, ako múdrosť a prána Zeme uzdravujú a rozvíjajú život. Táto posvätná práca vyžaduje pokoru, čistotu zámeru a odhodlanie. Plody liečenia zaznamenáte aj osobne :-).

December prináša obrovské pozitívne zmeny v DNA. Portál 12:12 sprístupní veľa kódov, potrebných pre ďalšiu etapu duchovného prebudenia. Taktiež nám umožní stretnúť spriaznené duše. Presne teraz žiari najjasnejšie kométa Leonard, letiaca okolo Zeme na púti z našej slnečnej sústavy. Od úplného zatmenia Slnka 4.12. je aktívny meteorický roj Geminidy a vrcholí okolo portálu 12:12. Spln v Blížencoch 19. decembra bude vraj 10-krát silnejší a zarovná sa so slnovratom a najdlhšou nocou, teda prílevom najduchovnejších vibrácií roka. Zimný Slnovrat je každoročne zásadnou bránou pre vzostup. Energie Slnovratu sú vo vzduchu od 1. decembra do 12. januára.

Hlavnou témou tohto mesiaca je vziať si späť svoju slobodu. Hore uvedené symboly sú signály potrebnej podpory a pomoci z Vesmíru. Rok 2022 pod taktovkou Jupitera – planéty šťastia, hojnosti a expanzie božského vedomia, klope na dvere. Zem je súčasťou vesmíru, ktorý sa celý posúva do nových frekvencií. Pozorne sa treba venovať telu, pretože my sme tí, na ktorých sa čakalo. Čistíme veľmi mnoho životov od starých kódov a navyše aktivujeme a ukotvujeme všetky energie, ktorými sme kedy boli. Preto je nutné viesť svoj život a telo s múdrosťou. Pozor na myšlienky – majú veľkú tvorivú silu. Naše vedomie môžeme presúvať a expandovať, a manifestovať sny. Je čas uvedomiť si, že máme všetky karty v rukách, a že realitu vieme riadiť tak, ako to potrebujeme. Zamerajme teda našu pozornosť na svet, v ktorom si prajeme žiť.

Život je obrovská sieť, ktorá nás spája so všetkými životmi na Zemi a každá časť siete je prepojená s ostatnými. Podstata života nie je obmedzená hranicami tela, je prepojená so všetkými bytosťami, formami vedomia a vecí. Premýšľať o živote ako o osobnom majetku je obmedzené a nízke. Človeka to odvádza z cesty k naplneniu života. Najväčším smrteľným hriechom je odpor k prebiehajúcemu vykúpeniu, spaseniu duše a osvieteniu svetlom najvyššieho Božského zdroja. Zem a Vesmír sa vracajú do esenciálnej dôstojnosti a bezpodmienečnej lásky akéhokoľvek kolektívneho vedomia vo všetkých dimenziách. Navraciame sa do nášho nebeského kráľovstva, čas sa kráti, nezaspime dobu. Ilúzie sa rúcajú a poľnice anjelských chórov ohlasujú príchod Kráľovstva nebeského na Zemi.

AFIRMÁCIA a VIZUALIZÁCIA: Žijem na šťastnej planéte Zem, kde vládne harmónia, mier a láska. Spolu-tvorím zdravé a vedomé ľudstvo, ktoré na rozkvitnutej slnečnej lúke tancuje radostný tanec života.