Predvianočný SPLN je mostom K NOVÝM MOŽNOSTIAM

Ako hore, tak dolu…. Aktuálne udalosti na oblohe nás ovplyvňujú, či sa nám to páči, alebo nie. Pred-slnovratové týždne sú vždy energeticky veľmi náročné. Dôležité je v akýchkoľvek situáciách si zachovať pozitívny nadhľad, vďačnosť aj za maličkosti a úsmev na tvári. Pokiaľ je niekto mimo a skúša vaše hranice, je treba jeho prejavom bezohľadnosti a egoizmu elegantne nastaviť zrkadlo a zastaviť ho spôsobom, ktorý umožňuje ďalšie mierumilovné spolunažívanie. Práve komunikácia bude hrať prím v čase splnu na osi Strelec – Blíženci, ktorého silné energie nás zaplavujú od piatka do utorka. Vnútorný pretlak, ktorý ich ohnivý živel prináša, nám pomôže uvoľniť doteraz nevypovedané pocity a vnemy a obhájiť svoje miesto a šťastie pod slnkom. Zatiaľ je ešte čas na vyradenie starých kabátov i topánok a vystúpenie zo starých, nám vnútených nefunkčných vzorcov, obyčajov, programov, hry na rolu obete a vinníka. Po splne príde pohoda a adventný ponor do vnútra cez vianočné sviatky vyvrcholí. Najkratšie dni v roku sú vždy ideálnym časom pre posilnenie vnútorného svetla v nás – pokiaľ nepodľahneme stresu, zhonu a konzumu. Keďže boj medzi svetlom a temnotou o duše vrcholí, prichádza nám podpora aj zo srdca našej galaxie. Stále platí zásada byť bdelý, sledovať udalosti, no udržiavať sa vďaka sile myšlienok, meditáciám a vizualizáciám nad vecou, vo svojom strede a srdiečku. Kľúčové je nepodporovať ľudí a myšlienkové formy, ktoré sa živia vašim strachom a vyciciavajú vašu životnú energiu cez ich manipulácie, lži a drámy. Ideálne je držať sa svojho zámeru, hodnôt, zdravých hraníc a tvoriť si šťastný život vo vedomej prítomnosti: Tu a teraz. Synchronicity nám potvrdzujú, že sme na správnej ceste. Ako deti – iskry najvyššieho božského tvorcu – Stvoriteľa matky a otca v jednom – sme pod ich ochranou. Spln v nedeľu 19. decembra o 5:36 h nad ránom – Slnko v Strelcovi a Luna v Blížencoch – v harmonickom aspekte na Jupitera prinášajú šťastie, zdravie a hojnosť. Je to zároveň príprava na tohtoročný mega silný a významný zimný slnovrat s čistými božskými kódmi 0-1-2: 21.12.2021 o 17,00 h. Jupiter je planéta múdrosti, viery, pravdy, šťastia, hojnosti, expanzie a duchovného vývoja. Cez jeho výzvy sa posúvame vpred smerom k vnútornej rýdzosti našej duše a bytostnej celistvosti. Každá situácia nám prináša aj niečo pozitívne, minimálne novú skúsenosť. Pozor by sme si mali dávať na falošných prorokov a lídrov, ktorých je teraz požehnane. Každý deň môžete žiadať o ochranu, vedenie a pomoc vášho anjela strážneho, duchovných sprievodcov či vyššieho Ja. Pri dôvere v správne božské načasovanie všetko zvládneme. Spln nám prináša aj uvedomenie si rôznych foriem nášho životného bohatstva a zdrojov radosti. Priaznivá konštelácia Slnka a Jupitera nám uľahčujú udržať si optimistický pohľad na súčasný proces a dôsledky zmeny vekov v globálnom i osobnom ponímaní. Kde je vôľa, je aj cesta – hovoria k nám ďalšie podporujúce a harmonické aspekty, ktoré teraz na oblohe dominujú. Je ideálny a požehnaný čas na skúmanie a objavovanie nových ciest a možností. Na tvorbu vízií na rok 2022 i ďalšie. Efektívne uchopenie výziev tohto splnu nás posunie k šťastnému prežívaniu vianočných a novoročných sviatočných dní. Asi ste si uvedomili, že po Streleckom novoluní začal príliv pozitívnej energie a všetko sa rozbehlo dopredu. Je tu ideálny čas pre rozhodnutie aj do budúcna sa zameriavať na to kladné v živote. Pretože čomu dávame pozornosť, ocenenie a lásku, to silnie. Aké jedno-duché. Presvetlení pozitívnou energiou Strelca zapracujeme na naplnení našich životných cieľov. Decembrový spln je bránou k vedomej ľudskej dospelosti. V nedeľu ráno okolo 5. hodiny sa teda naplnia vplyvy a energie významného splnu Luny v znamení vzdušných Blížencov pre Zem. Slnko bude do zimného slnovratu 21. 12. v astrologickom znamení ohnivého Strelca, potom sa to preklopí do kvalít Kozorožca. Je to skvelá kombinácia pre dovŕšenie ostatných udalostí. Približne tri dni pred a tri dni po 19. 12. môžete na sebe pozorovať silný vplyv tohto splnu. Ide o celkové spomalenie schopnosti vhodne reagovať, o rýchlejšiu únavu, miernu podráždenosť alebo bolesti v rôznych častiach tela. Aj Vy vnímate silnú potrebu ísť do lesa, byť v spojení s prírodou alebo túžbu – len tak byť a odpočívať? Kombinácia Blížencov a Strelca prináša pozitívny pohľad na život, ale ťažšiu schopnosť sústredenia, tendenciu k triešteniu síl a chuti odskakovať od jednej myšlienky a činnosti k druhej, veci dokončovať s väčšou námahou, potrebu častejšie relaxovať, alebo práve robiť to, čo nás baví.Naše telo, srdce i myseľ sa prelaďujú na vibrácie Novej Zeme a iný náhľad na život a bytie, na ich zmysel a podstatu. Všetko sa mení a my tiež. Preto si treba dopriať dostatok času na spánok a vhodný relax, vedomý dych a fyzické cvičenie, láskyplné dotyky a objatia s blízkymi ľuďmi, zmysluplnú prácu, dostatočný pobyt na čerstvom vzduchu, kvalitnú stravu a dostatok tekutín. Je veľmi dôležité – popri tom, čo sa nám teraz v živote deje – odhaľovať, uvedomovať si a citlivo prepúšťať posledné fragmenty a súvislosti starých, obmedzujúcich programov, blokov a vzorcov ega, myslenia, cítenia a správania. Dočistiť potlačené a vytesnené zvnútornené bolesti a zranenia bez pocitu obete a viny, a s prijatím zodpovednosti dospelého a vďačnosti za každý nový deň.Individuálne aj kolektívne prechádzame veľkou očistou a premenou cez nové Svetlo sveta. V tomto období, keď staré vývojové cykly už skončili a nové sme otvorili, máme veľkú osobnú i spoločnú šancu sa oslobodiť a zbaviť všetkých foriem boja, bezcitnosti, odpojenosti od božského zdroja, bolesti a utrpenia. Keď okolo nás vrcholia obavy z ohrozenia a prichádzajúcich zmien, ktoré plodia fyzické choroby a psychické poruchy, agresivitu a prinášajú ľuďom, ktorí im podľahnú, nešťastia a nehody, jedinou cestou je vnútorný pokoj, pokora a súcit. To je ono očakávané osobné znovuzrodenie a dozrievanie. Potrebujete to jasnejšie uchopiť? Tu je trojica zásad, ktorá každého prenesie cez úskalia súčasnej prelomovej doby: všímanie si a rozlišovanie nového, ktoré neustále tvoríme našimi myšlienkami a emóciami, ďalej nastavenie sa na otvorenosť a prijímanie bez odporu toho ďalšieho nového, ktoré zatiaľ nepoznáme, a napokon spojenie sa s hlbokou dôverou, že všetko sa deje pre naše najvyššie dobro.Chcete praktický návod? Buďte s tým, no zbytočne nad tým nedumajte, radšej sa tešte z maličkostí, pripravujte (si) vianočné prekvapenia a darčeky, veľa sa smejte a hýbte, vyhýbajte sa nákupným centrám a všetkým médiám, hlavne televízii, a tak vedome postupujte malými krokmi do veľkej budúcnosti.Proces oddeľovania zrna od pliev vrcholí. Scitlivovaním a zjemňovaním vnímania nášho sveta a obnovou úcty k Zemi ako ľudia dospievame a spoločne si svietime na cestu. Ako je to možné? Cez každodenné prejavy vzájomnej podpory a lásky bez akýchkoľvek očakávaní a bez akýchkoľvek podmienok. Cez vedomé pestovanie pozitívnych pocitov, predovšetkým vďačnosti, radosti a nadšenia, ktoré nás pevne ukotvujú a spájajú so srdcom matky Zeme vo víre rozbehnutých udalostí. Najdôležitejšia práca, akú tu teraz máme robiť, je práca na sebe a pre seba. Najvýznamnejšou úlohou tohto života je prísť na to, kto vlastne sme.Afirmácia: Preberám plnú zodpovednosť za moje myšlienky, pocity, slová a činy, pretože nimi tvorím môj osobný i náš spoločný svet.Silvia Marisi Monnot Shanti www.StastnaRovnovaha.sk