EXTATICKÉ ZATMENIE SLNKA A FINÁLNE NOVOLUNIE 2021

EXTATICKÉ ZATMENIE SLNKA A FINÁLNE NOVOLUNIE 2021
Reč je o sobote 4. decembra o 8,44 h a období 3 dni pred a 3 dni po tomto významnom vesmírnom okamihu finálneho tohtoročného novolunia v Strelcovi a úplného zatmenia Slnka. Môže vás pobolievať hlava či chrbát, môžete byť unavení a ospalí, pociťovať bezradnosť a vyčerpanosť. Niet sa čomu čudovať, pretože uzatvárame 9-ročný numerologický cyklus individuálneho i kolektívneho vývoja, náročný prechodový a transformačný proces od roku 2012. Iste si spomínate, že 12. 12. a 21. 12. zaliali našu planétu obrovské kvantá Svetla úplne novej kvality, aby umožnili náš postupný vstup do predpovedanej a očakávanej Novej Zeme (Nového Veku, Veku Vodnára, Nového Jeruzalema) – kráľovstva nebeského na Zemi. Taktiež končíme 21-ročný vývojový astrologický cyklus prerodu k zrelosti a celistvosti. Tento čas je preto taký náročný a nabitý dôležitými míľnikmi.
Pre pár dňami pri splne Luny a súčasnom zatmení Mesiaca sme sa cítili emocionálne vypätí, lebo Mesačné zatmenie a jeho spln vždy prinášajú elimináciu a možnosť oslobodiť sa od niečoho starého a nefunkčného. Zatmenie Slnka 4. 12. predstavuje nový začiatok, novú nádej a obnovu energie. Je to mimoriadne silné a požehnané obdobie, keď pri každom zatmení prejdeme veľkou bránou od minulosti k budúcnosti. Aká bude? To je na nás. Ide o vstup do obrovského kvantového poľa nových skúseností a ďalších možností. Úplne všetko je závislé od toho, čo dokážeme pustiť, prepustiť, odpustiť a uvolniť zo života – a čo nové na uvoľnené miesto prijať a integrovať.
Zatmenie štartuje hlbokú vnútornú transformáciu a umožňuje ďalšie veľké evolučné premeny, posuny, resety a nové vývojové cykly ľudstva. Doprajte si v tomto očistnom procese pozrieť sa do seba, poďakovať a prepustiť hlboké emociálne vzorce a neuvedomené alebo potlačené spomienky, ktoré sa vám teraz vyplavujú. Sú vaše. Ideálne sú na to individuálne konštelácie a terapie (poskytujem ich teraz online), masáže a bioenergetizačná práca s telom a dychom.
Silné frekvencie mimoriadne extatického úplného zatmenia Slnka na 12° Strelca na južnom uzle Mesiaca 4. decembra sa síce nedajú u nás pozorovať, ale pocíti ich celá Zem. Odhalia nám skryté znalosti a vnútornú múdrosť v nás. Taktiež sú spojené s našou minulosťou a univerzálnym zákonom príčiny a následku – teda so všetkým, čo sme si kedy pomysleli, pocítili, povedali alebo urobili – či neurobili, vedome aj nevedome. Odkryjú doteraz skrytú alchýmiu tvorby života, pripomenú našu schopnosť liečenia, zocelia emocionálnu zrelosť, podporia sebapoznanie a sebarozvoj. Všetko čo sa deje okolo nás, nás v tom podporuje, sme stále pod láskavým Božím vedením.
Náš prerod na Nového človeka a Novú Zem, vnútorný posun a vývoj podporujú paradoxne aj núdzový stav a vonkajšie obmedzenia, keďže máme viac času pre seba, sme nútení ochutnať vedomú skromnosť a tešiť sa z maličkostí, z prítomnosti samého/ samej so sebou a/alebo s najbližšími a rodinou. Ježiš Kristu hlásal, aby sme milovali okrem Boha, seba a našich blížnych aj našich nepriateľov, lebo sú našimi učiteľmi. Napríklad nás inšpirujú k životodarnému prechodu na alternatívne formy liečenia, k domácemu vzdelávaniu detí bez rúšok, k minimalizácii cestovania a spotreby fosílnych palív, k zdravšej strave a vareniu, k zmysluplnej práci z domu, k inému tráveniu voľného času, ku kreatívnemu tvoreniu vianočných darčekov a ich nákupu od ľudí, ktorých poznáme alebo minimálne domácich výrobcov.
Vďaka korunke sa stále viac a viac sa blížime k prijímaniu smrti ako symbolu životnej regenerácie a premeny, k jedno-Duch-osti. Pýcha v nás sa mení na pokoru a vďačnosť, chaos na harmóniu, stres na pokoj, vnútorná slabosť na silu a uvedomenie. Pretože udalosti, ktoré nás presahujú, zmeniť nemôžeme, ale máme moc vybrať si uhol pohľadu a postoj k tomu, čo práve prichádza. A čo si v živote sami vytvoríme, je len v našich rukách. Sme Božie deti, sme tiež tvorcovia: to, komu a čomu dávame našu osobnú pozornosť (v pozitívnom i negatívnom zmysle), náš čas a energiu, zákonite rastie, to dotujeme – a tomu odovzdávame tým pádom aj našu moc a životodarnú bdelosť ! A potom podľa osobných rozhodnutí nesieme za to našu zodpovednosť so všetkými dôsledkami – a tým si na individuálnej i kolektívnej úrovni do ďalšieho života priťahujeme podobné situácie, ľudí, príbehy, skúšky, okolnosti a osud.
Zatiaľ všetko vyzerá dramatické a náročné, ale mám pre vás dobrú správu. Strelcovi vládne Jupiter – planéta šťastia, expanzie, hojnosti, vývoja, viery, pravdy a múdrosti. Jupiter nás preto nekompromisne, jemne aj vtipne posúva dopredu cez lekcie, ktoré nás učia pravde a cnostiam. Strelecké kvality novolunia 4. 12. náš motivujú s nadhľadom, ľahkosťou a humorom sa oprieť o odvahu v nás, o dôveru v život a božské zákony – a na skúsenostiach a zážitkoch z minulosti postaviť jasne, optimisticky a cieľavedomo krajšiu, lepšiu a inú budúcnosť. Upozorňujú nás na našu ľudskú sebahodnotu, sebaúctu a zdravé seba-vedomie. Na nevyhnutnosť vystúpiť z roly obete a vinníka. Na dôležitosť jasnej a pravdivej komunikácie. Na schopnosť vďaka vnútornému hlasu rozpoznať svetlo od tmy, dobré od zlého. Na náš vrodený dar tvorcu – zacieliť na to, po čom túžime a schopnosť si to dosiahnuť a zhmotniť svoje sny.
Novolunie predstavuje vždy nové začiatky, ale tiež ukončenie a vnútornú premenu. Tvorivé myšlienky a nápady bývajú veľmi originálne, je len treba zužitkovať ich, t.z. dať im jasnú formu a smer. Každý deň je bohatý na to, za čo môžeme byť vďační – treba sa len pozerať s otvorenými očami. A tomu, kto v tomto zmysle niečo má, sa ešte pridá a tomu, kto nemá, sa vezme aj to posledné. Máme okolo seba veľa možností, len si správne vybrať. Nov je prelom medzi vyprázdnením starej a dočerpaním novej energie. Na čo teda zacieliš spolu s prajným Strelcom?
Decembrové zatmenie Slnka sa naviac zarovná s Merkúrom, vďaka čomu sú naše slová extra silné na manifestáciu zámerov. Aspekt zatmenia Slnka súčasne masívne podporuje prísun nových vízií a filozofií, ďalšieho sebarozvoja, duchovnosti a viery, začiatkov a príležitostí. Ďalšie zatmenie tohto druhu sa uskutoční až po roku 2030. Takže túto príležitosť chytáme za pačesy a naskakujeme na vlnu. V meditácii sa očistíme a spojíme s čistým Svetlom a zdrojom bezpodmienečnej Lásky božskej Matky a Otca v jednom. V následnej vizualizácii sa ukotvíme vo svojom božskom strede – milujúcom Srdci a sťahujeme kvantá čistého Svetla do kolektívneho vedomia ľudstva a na planétu Zem. (Je možné sa dnes pridať k online vysielaniu Vstúp do krajiny svojho srdca.)
Prajem Vám krásne adventné dni a pokojnú prípravu na Vianoce. V decembri nás čaká ešte Mikuláš, kľúčový portál 12.12, kométa Leonard, meteorický roj Geminidy, predvianočný spln 19.12., Zimný slnovrat 21.12. a zavŕšenie roka veľkých posunov a zmien 2021.
Afirmácia: JA SOM SPOLU-TVORCA NOVEJ ZEME, KTORÁ JE PLNÁ LÁSKY, SÚCITU, ZDRAVIA A RADOSTI.