TRANSFORMAČNÝ SPLN OČISTí PRECIŤOVANIE ŽIVOTA

SILNÝ TRANSFORMAČNÝ SPLN VYPLAVÍ DISHARMÓNIE A OČISTÍ PRECIŤOVANIE ŽIVOTA

Vďaka aktuálnemu astrologickému znameniu Kozorožca by sme mali byť v období praktických činov a koncentrácie na ciele. Avšak v utorok 18.1. o 00,46 h vyvrcholí a karty prežívania v tomto období nám zamieša významný spln Mesiaca v znamení citlivého vodného Raka. Je to čas osvetlenia nedoriešených a nesúladných tém a aspektov, ktoré sa týkajú rodiny, domova, matky, rodičovstva, lásky, rodinných a partnerských vzťahov. Ide súčasne o dozrievanie a zhmotnenie nových nápadov, aktivít, krásnych projektov či splnených snov v ďalších račích témach – ženskosti, pocitov, citlivosti, emočnej výživy a starostlivosti o blízkych. Rakovi vládne Luna…

Tento spln nám prináša šancu na ľudskú zrelosť, tvorbu nového poriadku v sebe i vonku a skúšku našej životnej múdrosti a nadobudnutých skúseností v každodennosti. Pretože len láska, súcit, vďačnosť a múdrosť žitá v bežnom živote manifestuje vedomé bytie v Láske. Tento spln sprevádza obdobie nedorozumení, nejasností a nesúladných vplyvov, myšlienkových prúdov či problémov. Dovoľte si maximálny vnútorný pokoj vo svojom srdci a strede bez strachu a negatívnych postojov do 20. januára, keď nastúpia spolupracujúce, spájajúce, odvážne vibrácie Vodnára, prinášajúce dostatočný nadhľad, odhalenie súvislostí a pochopenie pravdy. Taktiež odpovede na otázky: Ako to teda celé je? Aké mám v tom miesto a možnosti? Prečo sa to deje?

Ak ste verní sami sebe, svojim citom a pocitom, cca od 24. januára za odmenu dostanete elán, nový vietor do plachiet a nadšenie zvládnuť aj tie najväčšie prekážky, ktorých ste sa doteraz obávali. Dovoľte si byť úprimní, slabí a zraniteľní, teraz máte šancu otvorene sa pozhovárať a urovnať napríklad partnerské rozpory, rodinné, susedské alebo akékoľvek medziľudské problémy. Využite vašu emočnú inteligenciu, empatiu a súcit. Pretože ako ste si iste všimli, od 7.1. následkom retrogradity Merkúra vo Vodnárovi je naše myslenie preťažené, paralyzované a rozbité. Ale vďaka konjunkcii Slnka a Merkúra sa od 20. januára naše myslenie prepojí s vedomím a príde k veľkým uvedomeniam a aha momentom.

Osudovosť tejto doby zrkadlia aj ďalšie hviezdne konštelácie splnu Luny 18. januára na osi Kozorožec – Rak, ktorý je spojený s karmickými uzlami. Okolo seba vidíme stále viac absurdít, nepokoja, nesúladu a chaosu. Je to preto, že stará realita a svetský poriadok sa definitívne rozpadá a borí. Účelové lži, šírenie strachu a manipulácie mocných sú odhaľované a viditeľné zo dňa na deň viac a viac. Väčšina ľudí už médiá nesleduje – alebo len cez filter vlastných úsudkov – a prestáva veriť doterajším spoločenským autoritám, neomylnosti vedeckých poznatkov a dobrým úmyslom propagovaných tvárí, pretože vidí, že ich vedú do „pekla“.

Známy univerzálny zákon hovorí – Ako hore, tak dolu: Urán je nekompromisný, odvážny a priamy revolucionár, prináša zmeny, mnoho uvedomení a právd o živote, rozpad starých foriem a vytvorenie priestoru na novú paradigmu – úplne novú kvalitu prežívania – Novú Zem, zlatý vek ľudstva. Ako sopka otriasa človekom a jeho vedomím, aby sa prebudil do čistej božskej lásky a nedával pozornosť a teda svoju životnú energiu silám zla, ktoré ho teraz účelovo obmedzujú, ale aby sa zameral na zdroj Lásky a Svetlo v ňom. Aby sa zbavil pripútanosti a závislosti ako Lótova žena, aby si ponechal len to najdôležitejšie pre život ako Noe…keď sa zbaví nadvlády ega a rozumu, všetko pre jeho nový ďalší život vo svetle mu príde.

Mocenské divadlo okolo nás spojené s K.O. vírusom je tu na to, aby človek nemal kapacitu zamerať sa na starostlivosť o seba a blízkych v čase zásadných zmien a prelomových energií v jeho živote a vo svete. Aby si neuvedomil, že teraz ide o všetko – je to boj o dušu a osud človeka a Zeme na ďalších 26,5-tisíc rokov. Mimochodom, akú cenu má pre vás vaša nesmrteľná duša – vaša božská iskra a spojnica so Stvoriteľom – Matkou a Otcom v jednom? „Buďte bdelí a majte sviece zapálené, keď sa Pán pre vás vráti.“ Venuša v Kozorožcovi prejavuje city vážne a zodpovedne, najmä činmi bez veľkých rečí. Mnohí sa teraz rozhodnú svoje súkromie posunúť vpred a urobiť v ňom jasno oficiálnym krokom – zásnubami, sobášom, počatím dieťaťa, alebo odchodom či rozchodom. Ak totiž láske chýba spoločný základ, môže vás prekvapiť uvedomenie, že jej vo vašom vzťahu už niet.

Významne v týchto dňoch nastúpia na scénu aj témy sebalásky, sebahodnoty a sebaúcty. Tento spln najviac transformuje a premení život ľudí narodených v znamení alebo v ascendente Raka. Tri dni pred a tri dni po splne sú vždy náročné na zdravie a pozornosť. Vyhnite sa operáciám, alkoholu, fajčeniu, ťažkým jedlám a mäsu. Lepšie vám urobí bylinkový čaj a prechádzka v prírode. Oslobodenie od napätia, chaosu a frustrácie tohto obdobia vám poskytne predovšetkým fyzický pohyb, športové aktivity a návšteva prírody. Doprajte si čas na meditácie a modlitby – rýchlo sa naladíte na pokoj a rovnováhu, predídete poruchám spánku a bolestiam hlavy. Doprajte si aj očistnú návštevu kúpeľov alebo domácu voňavú vaňu s relaxačnou soľou. Výdatne polejte bytové rastliny a kvety, prospeje im to.

Roku 2022 vládne Jupiter a jeho vplyv zviditeľňuje aj tento spln. Celoročnou témou je naša schopnosť naskočiť na vlnu šťasteny, rozkvetu, hojnosti, duchovného rozvoja. Priaznivé energie nás sprevádzajú pri neľahkej očiste Zeme a tohto sveta, aby vyššie vedomie v nás rástlo a viedlo nás po našej ceste správnym smerom. Každý z nás tu má nejaké úlohy a dohody, ktoré sme si pred príchodom na Zem vybrali. Keďže rok 2022 prináša nové hodnoty a ďalšie veľké zmeny vo svete, januárový spln nás cez empatiu, súcit a lásku doladí a posilní zvnútra, aby sme doň vstúpili vnútorne pevní, sebaistí, ľudsky zrelší a láskavejší.

Pre stanovenie jasnosti zámerov je nutné byť k sebe a iným úprimný a nové ciele vám budú na dosah. Stále viac záleží na energiách čistoty mysle, pokojného vnútorného stredu aj v čase vonkajšieho chaosu a správneho rozhodovania v dobe prechodu a premeny. Urobte si novoročnú splnovú revíziu: čo podporujete a na čom sa spolupodieľate vaším myslení a konaním – v súkromí, v práci, v prostredí, v ktorom žijete a tým celkove vo svete? Pracujete vo firme, ktorá vyrába zbrane, alebo chlieb? Ktorá zdravie a život ľudí ničí alebo podporuje. Jete mäso alebo zeleninu? Kupujete plastové obaly alebo ekologické? Podporujete manipulácie, konflikty a lož, alebo pravdivosť, úprimnosť, čistotu a jasnosť?

Sme vysielače a prijímače. Na základe daru našej slobodnej vôle si vyberáme to, čo vysielame – a podľa toho sa nám rovnaká kvalita situácií a frekvencií do života vracia. Úroveň a hĺbka vernosti samému sebe, zdravej sebalásky, sebarešpektu, sebadôvery a sebaúcty nás posúva ďalej. Zastavte sa a uvedomujte si preto každý deň, ako sa cítite a čo práve prežívate. Nasledujte svoj jazyk a navigáciu vašej duše – svoje pocity – ona vie, čo je správne. Ak si to nedovolíte, nečudujte sa, keď vás iní ľudia alebo celý systém budú považovať za nehodných ich úcty, lásky, obdivu, dôvery, atp. Veď aby sme uvideli, akí naozaj sme, potrebujeme iných. Vďačíme im za to, že nám denne nastavujú zrkadlo a zviditeľňujú to, čo my sami v sebe vidieť nemôžeme.

Spln nás preto vyzýva vážiť si každého človeka v našom živote, ktorý nám túto službu prišiel slobodne poskytnúť. A práve blízke vzťahy sú najrýchlejšou a najefektívnejšou cestou osobného rastu k vyššej kvalite. Využite teda múdro tento krásny a vzácny čas, ktorý je ideálny na harmonizáciu vzťahov. Všetci sme zrodení a utkaní z lásky. Každý človek koná v každej chvíli najlepšie ako dokáže podľa jeho úrovne vedomia. Ak to pochopíte, dokážete sa pozrieť aj na toho najodpornejšieho človeka s láskou a súcitom, a vaše trápenie postupne pominie.

Láska je najmocnejšou tvorivou silou Vesmíru. Nielen spln Mesiaca, ale aj konštelácie ostatných kľúčových planét teraz podporujú objavenie a uvedomenie si rozmerov Lásky. Ten, kto veľa miluje, veľa dostane a poslaním pokročilých duší je milovať všetkých bez podmienok a očakávaní, pri stanovení si zdravých hraníc… Aby sme prešli do éry Zlatého veku, prechádzame v tomto období náročnou lekciou lásky, skutočných hodnôt a harmónie. Ak dokážete odpustiť, vaše staré zranenia vyliečiť a karmické záťaže rozpustiť, nájdete odvahu pozrieť sa na svoje tiene, čaká vás nová energia, elán, chuť tvoriť a počať nový vedomý šťastný život. Budú vás sprevádzať vaši duchovní sprievodcovia a anjelské bytosti, podporovať vaše vyššie Ja a duchovná rodina – prosto to, čo vás presahuje. Dôverujte každý sám za seba, predovšetkým sami sebe a tomuto vesmírnemu procesu prerodu a transformácie.

Afirmácia: S láskou a vďakou prepúšťam všetko, čo mi bráni v raste a rozvoji. Som v spojení so silou môjho ľudského ducha.

S Láskou a Svetlom Silvia Marisi Monnot