NOV 2. januára 2022 ako podpora VYTRVALOSTI A BDELOSTI

Na vlastné oči vidíme, že staré štruktúry a realita sú procese hlbokého rozpadu a na ich troskách pomaly, ale isto, klíči nový, krajší život v Novej Zemi. Potvrdzuje to aj prvé tohtoročné novolunie, ktoré pripadlo na nedeľu – deň Slnka, stvoriteľa, jasnosti, požehnania a božského vedomia. Slnko prebýva od 21.12.2021 v znamení Kozorožca a teraz je v ňom navyše aj Mesiac – Luna, ktorá symbolizuje našu dušu, podvedomie, matku, atp..

Príchod prvého Novu Mesiaca v novom roku 2022 hneď 2.1. o 19:36 h v nedeľu nám na základe dôrazných kozorožích vlastností pripomína a seriózne zdôrazňuje, že si svoj osobný život aj náš spoločný svet tvoríme my sami. Jeho posolstvo je konanie, vytrvalosť, bdelosť a držanie sa svojho smeru v živote. Tieto kvality práve teraz potrebujeme ako soľ. Tri dni pred a tri dni po 2. januári nás pozýva naskočiť na mega vlnu obnovy, inovácie a regenerácie, nových, prekvapivých až zázračných riešení a iných zásadných príležitosti.

Nositelia silného ženského zemského znamenia Kozorožca sú húževnatí, praktickí, spoľahliví, organizačne zdatní, cieľavedomí a tvrdohlaví. Postavenie a rešpekt sú pre nich veľmi dôležité, vládnuca planéta Saturn im dodáva serióznosť, sebadisciplínu a pocit zodpovednosti. Preto tento nov slávnostným a vážnym spôsobom nastoľuje a ponúka chopiť sa týchto aspektov a posilniť sa nimi do nového roka, aby sme ďalej pevne kráčali po ceste svojej duše a pravdy, krok po kroku slobodne, pokojne a vytrvalo. Hviezdy a nebo nás sledujú a sú nám plne naklonené.

Pred niekoľkými hodinami sme odštartovali rok 2022 pod záštitou planéty Jupiter, ktorý je nositeľom rozvoja, expanzie, šťastia, úspechu, zdravia, prosperity a hojnosti. Kombinácia týchto vplyvov nám dáva istotu, že naše nové plány a zhmotnené zámery budú stáť na kvalitných a pevných základoch. Je dobré oprieť sa pritom aj o naše silné stránky a hlbokú múdrosť predkov. Príchod ďalšieho roka je úplne nový začiatok v spojení so silou prítomnej chvíle a čistým bytím TU a TERAZ. Minulosť je mŕtva a budúcnosť si tvoríme teraz spolu s prítomnosťou. Preto môžete vždy vystúpiť zo starých vzorcov, programov, vzťahov, bydliska, pracoviska,… Iba Vy osobne zodpovedáte za to, koho a čo máte, alebo nemáte, práve teraz vo Vašom živote.

Na vplyvy novu výrazne spolupôsobí retrográdna Venuša (od 19.12.2021 do 28.1.2022). Prináša nám nutnú inventúru a prehodnotenie našich vzťahov a životných hodnôt. Prejavuje sa to tým, že nás prirodzene zamestnávajú naše pocity a vyplavujú sa nám rôzne emócie, v kontexte spomienok na minulosť, keď sme určité situácie nezvládli a vtedy ešte nepochopili, keď sme pocítili zranenia, zrady, krivdy a obmedzenia v raste. Prináša nám to veľa uvedomení a podporu v procese oddeľovaní zrna od pliev.

Karty mieša aj harmonická konštelácia Slnka a Uránu (do 9.1.), ktorá napomáha a podporuje v tom, aby sme ako jednotlivci i ľudstvo dokázali vyššie vedomie nielen dosiahnuť, ale si ho i udržať. Nov v Kozorožcovi je bohatý aj na impulzy k odvahe, pracovitosti a trpezlivosti. Zacieľte tieto vlastnosti správnym smerom, keďže tento čas nám otvára bránu k novému začiatku a šanci vylepšenia života a sveta. Ak sa následkom prechodu zo starého do nového roka a naladenia na potrebný zimný spánok prírody, ktorej sme súčasťou, cítite unavení a zahĺbení viac do seba, potrebujete detoxikáciu a očistu tela i duše. Tento čas je na to ideálny, pomáha dovoliť si vedome odpočívať, meditovať, kontemplovať, veľa spať a byť v tichej, radostnej samote. Nechoďte teraz do spoločnosti či nákupných centier.

Ak máte veľa energie, vrhnite sa na rutinné a servisné práce, ktoré môžu byť tiež dynamickou meditáciou. Predovšetkým sa s ľahkosťou a nadhľadom vyhnite konfliktným situáciám, problémovým vzťahom a ľuďom. Aktuálny Mars so Vodnárovi podporuje vyššie ideály, nové ušľachtilé vízie pre jednotlivcov i Zem. Napriek vonkajším okolnostiam tohto obdobia vnímame odvahu a ľahkosť bytia. Je ideálny čas na nové prevratné vízie, plány a projekty. Tvorbu nových aspektov a atmosféry, fungovanie spoločnosti podľa nových zákonov a pravidiel.

Treba sa pritom držať zodpovednosti, pravdy, úprimnosti, poctivosti, lásky a svetla. A šíriť ich našimi myšlienkami, zámermi, slovami a skutkami. S ohľadom na kozoroží aspekt nezabúdajte, že iba cez nás a našu aktivitu je možné ich zhmotniť. Zamerajme sa teda predovšetkým na to, čo nám prináša radosť, presahuje nás a napĺňa naše srdce. Teraz máme príležitosť úspešne priložiť ďalšie základné kamene nášho vysnívaného života… Vesmír a obloha nás plne podporujú. Tak do toho, priatelia!!

Afirmácia: Vedome si vyberám a tvorím krajší a šťastnejší život na šťastnej planéte.