Novolunový reštart osobného a kolektívneho vedomia

Silný nov v Rybách 6. marca 2019 o 17:05:28 h nám prináša možnosť hlbokého osobného detoxu a ponoru do seba.

Preto, aby sme sa zbavili zbytkov záťaží, ktoré boli v nás potlačené a vytesnené. Aby sme dočistili to, čo nemohlo byť doteraz v našom podvedomí pre veľkú bolesť alebo traumy uvidené v pravom svetle, čomu nebola daná úcta, čo nebolo pochopené v nadhľade a súvislostiach. Na prvý pohľad to pôsobí neuchopiteľne a zahmlene, keďže ide o úroveň komunikácie, pocitov a emócií. Ale sa to deje a bude diať počas celého mesačného cyklu – až do ďalšieho aprílového novolunia.

V čase Rýb sa posúvame skrze synchronicity a naše zrkadlenia v iných ľuďoch a máme šancu utvrdiť sa v správnosti našej životnej cesty a smeru osobného ľudského vývoja pre naše najvyššie osobné i kolektívne dobro. Ide to cez rozviazanie alebo naplnenie starých zmlúv – pri postavení sa za seba a rešpektovaní samého seba… Skutočná očista a individuálny posun prichádza postupne, krok po kroku, prostredníctvom pustenia, odpustenia a prepustenia, aby sa do uvoľneného miesta v nás a v kolektívnom vedomí mohla vliať milosť a nový život plný «šťastných zázrakov«. Vďaka konjunkcii Slnka, Mesiaca a Neptúna sa dnes zasa o niečo tesnejšie priblížime k bytiu v láske a súcite bez podmienok, očakávaní a posudzovaní.

Buďte preto k sebe láskaví, vnímaví a dobre sa o seba starajte. Prísť môže všeličo, aj osobné stretnutie s Temnotou, ktorá je tiež Svetlom, ibaže na to zabudla a zatiaľ sa nerozpamätala. Celý marec je vlastne o nás, našom správnom nastavení a rozhodovaní. Je preto veľmi užitočné a podporujúce byť informovaný o kvalite a daroch aktuálneho času, neblúdiť v tme, ale radšej sa odviezť na vlne…

Objaví sa aj téma sebahodnoty a hodnoty iných ľudí, vecí a záležitostí v našom živote. Tieto dni sú teda predurčené na koncentráciu na náš vnútorný svet s cieľom dať si svoje veci a záležitosti do poriadku tak, aby privítanie jari a významný štart do obdobia činorodého Barana 21. marca boli v súlade s našimi osobnými a kolektívnymi zámermi a túžbami. Nie je to vôbec ľahké, ale už nie sme malé deti, ľudsky dospievame a uvedomujeme si zodpovednosť za to, čo svojou energiou a pozornosťou vo svete vytvárame. Ak neviete čo a ako s tým, neváhajte sa zastaviť či spýtať, dovoliť si byť aj zraniteľní a nevedomí… a reštart smerom k vedomej tvorbe vlastného života podľa toho, čomu veríme – vzápätí príde.

Zo zdravotného hľadiska je Nov ideálny časový úsek na detoxikáciu organizmu, lebo telo sa vtedy najľahšie zbavuje jedov a cudzorodých látok. Pôstne kúry váš odľahčia, omladia a nabijú novou energiou. Teraz je prajné obdobie na začiatok očisty pľúc, čriev a vôbec jarnú očistu celého fyzického tela. Taktiež na začiatok jarného upratovania príbytkov. Nov Luny je vlastne stav, keď Mesiac i Slnko sú na oblohe v rovnakom znamení zverokruhu a spoločne pôsobia na Zem. Vychádzajú i zapadajú spoločne, preto Mesiac teraz na oblohe nevidno.

Afirmácia: Vnímam, kto som a kam smerujem.

Článok vyšiel na blogu vydavateľstva Eugenika.