NOVOLUNIE ĽUDSKÉHO PRERODU VO VODNÁROVI

NOVOLUNIE PRERODU VO VODNÁROVI

Druhý tohtoročný Nov Mesiaca roku 2022 s ohromne silnými vlnami energií zmien, prerodu jednotlivcov i kolektívneho vedomia je tu! Jeho témami sú sloboda, zrelosť, zodpovednosť, tvorba, citlivosť, intuícia a nové životné priority. V utorok 1. februára o 6:48 h sa Slnko a Mesiac ocitnú na nebi vedľa seba v znamení Vodnára a otvoria nový lunárny cyklus. Je to priaznivý čas na upevnenie osobnej vízie. Posun a vývoj cez meditácie a vizualizácie, intuitívne vhľady a nadhľad, spojenie samého/samej so sebou a súznenie s rytmom prírody.

Autentické a vedomé pokračovanie v raste a premene poznajúc a rešpektujúc osobné potreby, hranice a pocity. Pretlak prichádzajúcich vysokých vibrácií z vesmíru je dobré harmonizovať výdatným odpočinkom, ukotvovať a spracúvať pohybom v prírode a pri fyzickej činnosti. Vplyv kozmickým telies a planét na človeka je oveľa väčší, než sme si donedávna mysleli. Okrem vonkajších znakov preberáme od nich aj určité sklony, ktoré prirodzene ovplyvňujú naše schopnosti.

Frekvencie tohto náročného obdobia prúdia z mocných konštelácií Slnka, Uránu a Saturna. Spôsobujú a podporujú to, že človek ako ľudská bytosť dozrieva a dospieva. Uvedomuje si viac a viac, že svojimi myšlienkami a pocitmi, každým slovom a skutkom si tvorí svoju osobnú realitu a spolu-vytvára tú kolektívnu i celosvetové dianie. Taktiež všetky predmety, ktoré si drží vo svojom osobnom a pracovnom priestore mu na základe univerzálneho zákona priťahovania rovnorodého ako symboly prinášajú do jeho životného príbehu súrodé okolnosti a ľudí.

Po silnom januári môžeme byť zo všetkých nových podnetov, aha momentov a zmien vo vzduchu unavení, nesústredení, vyčerpaní či podráždení. V sebe cítime a okolo seba vnímame ďalšie významné posuny a uvedomenia – u jednotlivcov a celých skupín ľudí pokračuje proces zbavovania sa a rozpúšťania starých programov, strachov, ilúzií a projekcií, závislostí, pripútaností až posadnutostí v prospech bližšieho spojenia s fyzickým telom, srdcom a zdravým sedliackym rozumom. Rozpúšťanie moci a nadvlády pudov a ega – nižšieho Ja v ľuďoch v prospech vyššieho Ja a spojenia s dušou napreduje.

Mohutný transformačný proces a nov vo Vodnárovi 2022 podporuje predkresťanský sviatok Imbolc 31.1.-2.2. a kresťanské Hromnice 2.2. V spojení s dvojkami v mesiaci a roku sa manifestuje ako znovunapojenie jednotlivcov na božské vedomie a silné energie ľudského a duchovného prebudenia. Mnoho ďalších ľudí sa v tomto období vďaka tomu rozhodne vziať si svoju osobnú moc a slobodu späť a už ju neodovzdá iným… Dovolia si tento odvážny krok a prejdú cez bránu slobody a zodpovednosti tvorby vlastného života do ich rúk. Nastáva rozmach a prejavenie sily ľudského ducha.

Energetické impulzy Hromníc umožnia ďalšie presvetlenie našich životov a planéty Zem, ukotvenie novej kvality Svetla a vedomia, uvedomenia a prenastavenia životných hodnôt a priorít. Pozitívny vývoj a posun kolektívneho vedomia je niekoľkoročný proces, je to lekcia vytrvalosti a zvládnutia výziev doby a udržania si svojho smeru. Prejavenie sily ľudského ducha je zhora podporované silami svetla. Nebeské bytosti svetla a lásky sú stále s nami. K tomu, aby sa v živote človeka prejavili, ich treba osloviť, požiadať o oporu, vedenie a zostať s nimi v spojení.

Vďaka podpore Jupitera, ktorý vládne roku 2022, k nám prichádzajú energie šťastia, rozkvetu, požehnania, naplnenia, pre niektorých pripravených zasvätenia až osvietenia. Prebieha nové nastavovanie života, veľké otváranie vedomia a rozuzlenia osobných tém. Preto je žiaduce nereagovať na to, čo sa vás netýka. Dovoľte si dovoliť, nech sa veci dejú pre vaše a naše najvyššie dobro a to Vašou pozornosťou podporujte a energeticky živte. Konjunkcia Slnka a Saturna podporujú rast pokoja, súcitu, harmónie, mieru, pravdy a lásky vo svete. Vyzývajú nás k miernosti, triezvosti, pokore, úprimnosti, celistvosti a zodpovednosti.

Nadväzujúc na tradície a posolstvá významných sviatkov Imbolc a Hromníc sa preklápame do druhej polovice zimného obdobia a prípravy na jar. Naša transformácia je v plnom prúde. Nečudo, že február bude plný zmien – tých pripravovaných, i nečakaných.

Energetický portál 2. 2. 2022 (a potom aj 20.2.2022, prípadne 22.2.2022) nám prináša požehnané dary – veľkú silu lásky a súcitu, návrat k nevinnosti a rýdzosti, očistenie citov a pocitov, zosilnenie intuície a mimozmyslových schopností – jemnocítenia, jemnovidenia, jemnopočutia, predvídavosti, telepatie, atp.

Podporuje rast kvality partnerstiev, spolupráce, vzťahov, bytie a plynutie s otvoreným srdcom. Aktivuje jednu z hlavných tém tohto roka – rovnováhu a rovnocennosť mužského a ženského tvorivého princípu na Zemi, ako aj nové, podstatne šťastnejšie nastavenia partnerských vzťahov v rovnováhe mužských a ženských kvalít. Na tejto vlne sa ponesieme 2.2.2022 a taktiež 22.2.2022 od 17,00 do 21,00 h v našom webinári TVORBA ŠŤASTNÉHO PARTNERSTVA (pre zadaných i voľných, prihlášky do správy alebo mailom).

Luna vo Vodnárovi v spojení s Čiernou lunou a Karmickými uzlami nám vyčaria z 2. februára magický deň prekvapení a zázrakov. A aby toho nebolo málo, na nov 1. februára štartuje aj rok čínskeho vodného tygra, ktorý je podobne ako Vodnár odvážny, spravodlivý, cieľavedomý a osobnostne silný objaviteľ nových ideí a žitia.

Patrónom Vodnára je Urán a ako spoločenská planéta zdôrazňuje pokrok, nádej, vynaliezavosť, priestor, originalitu, revolúciu a rýchlejší spád udalostí. A tak vidíme, že ľudia dnes ich potreby, skúsenosti a uvedomenia verejne tlmočia, postupne sa uvoľňujú zo zovretia obmedzovaní ich slobodnej vôle a starých, vyčerpaných a prežitých spoločenských štruktúr a vzorcov. Doterajší spôsob života im už nestačí. Už nechcú len prežívať, ale prajú si naplno žiť.

Vek Vodnára – zlatý vek ľudstva – Nová Zem prináša návrat pravdy a slobody na našu planétu. Všetko sú to náročné energetické pohyby a vnútorné procesy, preto môžu nastať technické výpadky, extrémne počasie, úrazy a nehody. Trénuje sa tým naša bdelosť a schopnosť byť prítomný a vedomý v prítomnej chvíli tu a teraz.

Dramatické okolnosti týchto pohnutých časov zjemňujú harmonické konštelácie Venuše, Marsu a Jupitera. Súlad Venuše a Marsu ako archetypálnych reprezentantov mužských a ženských energií a kolektívneho vedomia na oblohe prináša harmóniu a úctu, uvidenie, rešpekt a pochopenie, podporu a spoluprácu, prijatie, súcit a lásku. Jupiter veľmi podporuje rozpustenie napätia v partnerských vzťahoch, súvisiacich okolností a dôsledkov a prináša šťastie, radosť, rozkvet, rozmach, hojnosť, spokojnosť v bežnom dennom živote. Kompatibilne k tomu prúdia zmeny cez nás nielen do našich vzťahov, ale aj spôsobu lásky a tvorby, prežívania a preciťovania života.

Kvality ľudí narodených vo Vodnárovi – predposlednom a teda duševne vyspelom a skúsenom astrologickom znamení zverokruhu – sú tolerancia, samostatnosť, originalita, idealizmus, vynaliezavosť, všestrannosť, ľudskosť, sympatickosť, šľachetnosť, priateľskosť, pokoj, intuícia, kreativita, súcit, veľkorysosť, štedrosť a nepredvídavosť.Vodnár je obdarený silným intelektom (vládne mu živel vzduchu a planéta Urán), a preto jedno-ducho vie… Je individualista, zástanca veľkých ideálov a predskokan doby, pokrokovosť jeho názorov a presvedčení môže byť pre iných nepochopiteľná. To sú aj frekvencie tohto obdobia a kvality Novej Zeme – očakávaného zlatého veku ľudstva – veku Vodnára, do ktorého stále viac a viac vstupujeme.

Pod patronátom Uránu sú nositelia vodnárskych frekvencií netradiční, lákajú ich neobyčajné veci, ľudia a krajiny. Priateľstvo má podľa nich byť zmysluplné a bezpodmienečné, ich priatelia sú preto rozmanití, z rôznych krajín a oblastí pôsobenia. V práci – bez ohľadu na oblasť – často vynikajú. Spoločenské kontakty bez strnulosti, účelovosti a malosti ich tešia. Navonok pôsobia väčšinou pokojne až chladne, svoje pocity a city prejavujú predovšetkým v súkromí.

Na novolunie je ideálny pôst alebo aspoň odľahčená strava, o to viac treba telu dodať čistú vodu. Keďže Vodnár ovplyvňuje nohy a žily, pri únave nôh sú dobré striedavé sprchy teplou a studenou vodou, na kŕčové žily pomáha nechtíková masť. Ak to nerobíte, aspoň teraz oceňte a poďakujte vašim nohám a ich častiam, že vás nesú životom 🙂.

AFIRMÁCIA: Vyberám si radostné myšlienky, ktoré ma s ľahkosťou posúvajú vpred. Verím v pozitívny vývoj a víťazstvo svetla.