SLNOVRATOVÝ PORTÁL 12:12 a ohnivý NOV v Strelcovi

SLNOVRATOVÝ PORTÁL 12:12 a ohnivý NOV v Strelcovi
Od utorka 12.12.2023 do piatka 22.12.2023, pol piatej ráno, je otvorený posvätný vesmírny PORTÁL, ktorý intenzívne energeticky prepája Zem a Nebo. Asi ste si všimli, že dnes zaliali našu planétu obrovské kvantá Svetla s extra frekvenciami, aby umožnili prerod Zeme a s ním vstup ľudstva do tisícročia predpovedanej Novej zlatej Zeme (Veku Vodnára). Čas preto letí a je nabitý míľnikmi.
Advent je – po každoročnom náročnom novembrovom období odumierania starého, aby sa mohlo zrodiť nové – určený na upokojenie, presvetlenie dní a osobný ponor do vnútra. V stredu 13.12. na Luciu – polhodinu po polnoci nastáva novolunie v šťastnom a ohnivom Strelcovi (Slnko aj Mesiac sú v Strelcovi na 21. stupni). Jeho účinky s Lunou podporuje Mars a Chiron. Je tu prirodzene ideálny čas na prípravu zámerov na rok 2024. Vplyv novolunia je cítiť už od utorka. Strelec nás smeruje k tvorbe nových plánov, zámerov a vízií, novej kvality, spôsobu a štýlu života, rebríčku hodnotových priorít a motivácií ísť ďalej po našej ceste a vidieť do ďaleka. Od dnes každý deň až do slnovratu si farbisto a čo najviac detailne predstavujte, ako si prajete žiť o rok, o dva, tri, päť, desať… Kde, s kým, čo robíte a ako sa cítite.. Veď poznáte to známe – klopte a bude vám otvorené, proste a dostanete. A platí to.
Súčasne pomaly sumarizujeme rok 2023. Nielen významné zatmenia Mesiaca a Slnka priniesli prirodzené uvoľňovanie starých foriem a postojov. Museli sme čeliť prekážkam, odhaliť manipulácie, patológie, podvody, hry kto je kto a vyčistiť staré nánosy. Unikátnou výzvou pre každého človeka je, aby si dovolil po dlhej dobe zatemnenia vedomia (kalijugy) vystúpiť z doterajšej komfortnej zóny istoty a bolesti, trojuholníka rolí: obeť – vinník – záchranca, prebudil sa k svojej božskej podstate, precitol a prijal Pravdu.
Život v nestálom a turbulentnom prechode z jednej éry do druhej, ktorý sa zrýchlil najmä od roku 2012, je zásadnou skúškou pre každého, najmä pre jeho dušu. Aby sme sa v tom nestratili a neupadli, je dobré oprieť sa o bdelosť, mať zapálenú sviecu a držať sa svojho smeru. V etape posunu z doby temna do doby svetla sme sa zrodili na Zem pre to, aby sme spolu-pracovali na zaplavení kolektívneho poľa vedomia láskavosťou a súcitom k všetkým formám života.
Kľúčom je pochopiť princíp posvätnosti nášho srdca, čistého krištáľového zdroja komunikácie s Najvyšším Duchom cez pocity a prežívanie bezpodmienečnej lásky. Centrálnym orgánom svetelného tela človeka je srdce, nie mozog. Tepom srdca život začína i končí, a v srdci sídli i večná božská inteligencia. Pre myseľ a ego je ťažké uchopiť rozpustenie starej paradigmy – a veriť, že z niečoho nehmotného a beztvarého sa dajú tvoriť nové štruktúry a obsahy. Na vybudovanie nového sveta okrem pomoci a vedenia zhora treba plné zameranie pozornosti na to, čo myšlienkou, slovom a činom utváram do reality.
Ľudstvo je ešte zahltené tisícročia nahromadenou nevedomosťou a jej dôsledkami. Doteraz bol svet postavený na slepej viere, že všetko je možné obsiahnuť mysľou. Ľudstvo donedávna formulovalo a glorifikovalo zákony myslenia bez poznania, ako funguje mozog. Podobne i úroveň vedomia jednotlivca sa odvíja od toho, či pozná sám seba. Cestou z tohto bludného kruhu von je práca na sebe, osobný rozvoj, pravidelná meditácia a vizualizácia, ktoré otvárajú jasné vnútorné videnie a vedenie. Napriek všeobecnému chaosu, besneniu médií a obmedzovaniu slobôd pre spomalenie prirodzeného vývoja ĺudského vedomia vidíme v našich životoch znaky evolúcie osobného aj kolektívneho poľa vedomia. Je to predzvesť nových riešení, inšpirácií, nápadov a impulzov. Stojíme na prahu galaktického zarovnania – nulového bodu božského Zdroja. Aj napriek hektike predvianočných príprav a konca roka sa naša slnečná sústava vždy v polke decembra synchronizuje s galaktickým stredom. Je to dôležitý vesmírny okamih, preto je určujúce prepájať sa, stretávať a aktivovať bránu 12:12. V tomto posvätnom čase sa formuje náš ďalší život.
Práve 12.12. a 21.12. (tohto roku 22.12.) sa pre pozemšťanov otvárajú Božské dvere. Galaktické a kozmické zarovnanie otvára časopriestorovú medzeru a portál medzi svetmi. Je to vyvrcholenie roku – čas na prijatie, uctenie, liečenie a riešenie obrovského prílivu zmien prúdiacich do našich individuálnych životov. Tento sedmičkový rok – voz v tarote – bol mimoriadnym časom masívnych životných posunov, zmien a preskupení do novej paradigmy, nebol ľahký a o pár dní končí. Prechádzame si procesom duchovného vzostupu, či zostupu. Keď dovŕšime jednu fázu, prejdeme na vyššiu úroveň uvedomenia, integrácie a pravdy duše. Je to proces prirodzenej evolúcie ľudskej fyzickej formy.
Život je pohyb, a tak cez každú energetickú bránu – vesmírny portál na Zem prúdi nové svetelné vedomie a božské požehnanie s poslaním podporiť intenzitu osvietenia a rozšírenia vedomia. Do tohtoročného zimného slnovratu 22. decembra je veľmi blahodárne denne sa spájať s prírodou, vedome kreatívne tvoriť, fyzicky pracovať, cvičiť, meditovať a odpočívať. Predstavujte si, ako brilantné galaktické svetlo prestupuje celé vaše telo, každá jeho bunku – a osvetľuje našu cestu domov. Sťahujte cez vaše fyzické telo mocné energie z centrálneho Slnka na Zem do kolektívneho vedomia ľudstva. Vizualizujte a ukotvujte, ako múdrosť a prána Zeme uzdravujú a rozvíjajú život. Táto posvätná práca vyžaduje pokoru, čistotu zámeru a odhodlanie. Plody tohto liečenia zaznamenáte aj osobne 🙂.
December prináša obrovské pozitívne zmeny aj v našej DNA. Portál 12:12 nám sprístupňuje množstvo kódov, potrebných pre ďalšiu etapu posunu a vývoja. Taktiež nám umožní stretnúť spriaznené duše. Novolunie v ohnivom Strelcovi 13.12. pol hodinu po polnoci nás odštartuje smerom k zimnému slnovratu a najdlhšej noci, teda prílevu najduchovnejších vibrácií roka. Zimný Slnovrat je každoročne kľúčovou bránou pre vzostup. Energie Slnovratu sú vo vzduchu od 1. decembra do 12. januára.
Hlavnou témou tohto času je spomalenie, vedomá tvorba, zameranie na pokoj, zmierenie a slobodu. Vnímajme signály potrebnej podpory a pomoci od našich anjelov a duchovných sprievodcov. Zem je súčasťou vesmíru, ktorý sa celý posúva do nových frekvencií. Pozorne sa treba venovať telu a starostlivosti oň. My sme tí, na ktorých sa čakalo. Čistíme tisícky životov od starých kódov, záťaží a tráum a navyše aktivujeme a ukotvujeme všetky energie, ktorými sme kedy boli. Preto je nutné viesť svoj život a telo s múdrosťou. Pozor na myšlienky a hlavne slová – majú veľkú tvorivú silu a pokiaľ Ste na sebe pracovali poctivo, zhmotňujú sa takmer okamžite alebo keď dozrie čas. Naše vedomie môžeme presúvať a expandovať, sny manifestovať. Je čas uvedomiť si, že karty máme v rukách, a že realitu vieme ovplyvňovať a spolutvoriť tak, ako to potrebujeme. Je na Vás, či zameriate vašu pozornosť na svet, v ktorom si prajete žiť.
Každý z nás je oveľa dôležitejší, ako si dokážeme predstaviť. Náš osobný život je obrovská sieť, ktorá nás spája so všetkými životmi na Zemi a každá časť siete je prepojená s ostatnými. Podstata života nie je obmedzená hranicami tela, je prepojená so všetkými bytosťami, formami vedomia a vecí. Premýšľať o živote ako o osobnom majetku je obmedzené a nízke. Človeka to odvádza z cesty k naplneniu života. Najväčším smrteľným „hriechom“ je odpor k prebiehajúcemu vykúpeniu, spaseniu duše a osvieteniu svetlom najvyššieho Božského zdroja. Zem a Vesmír sa vracajú do esenciálnej dôstojnosti a bezpodmienečnej lásky kolektívneho vedomia vo všetkých dimenziách. Navraciame sa do nášho nebeského kráľovstva, čas sa kráti, nezaspime dobu. Ilúzie sa rúcajú a poľnice anjelských chórov ohlasujú príchod Kráľovstva nebeského na Zemi. Samozrejme, každý bude žiť v takom svete, aký si praje a vysníva.
AFIRMÁCIA a VIZUALIZÁCIA: Žijem na šťastnej planéte Zem, kde vládne harmónia, mier a láska. Spolu-tvorím zdravé a vedomé ľudstvo, ktoré na rozkvitnutej, voňavej, slnečnej lúke tancuje radostný a zdravý tanec života.